ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 68-ΟΣΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ (12 ΙΟΥΛΙΟΥ) ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΟΡΘΩΤΑ

 

Ἐὰν ἔχωμεν θέλησιν καὶ πίστιν, ἠμποροῦμεν νὰ μετατοπίσωμεν ἀκόμη καὶ ὄρη, ἰδίως τὰ ὄρη τῶν προβλημάτων καὶ τῶν σατανικῶν ἀντιξοοτήτων.
Αὐτὸ μᾶς τὸ ἐπιβεβαιοῦν οἱ σύγχρονοι Ἅγιοι, ὅπως ὁ Ὅσιος Παΐσιος, τοῦ ὁποίου τὴν μνήμην ἑορτάζομεν τὴν 12ην Ἰουλίου.
Διὰ τῆς ἄκρας ταπεινώσεως, αὐστηροτάτης ἀσκήσεως καὶ θερμοτάτης προσευχῆς ἀναδεικνύονται οἱ σύγχρονοι Ἅγιοι ἀπὸ τὸν Θεόν, διὰ νὰ ἀντιληφθῶμεν καὶ ἡμεῖς ὅτι αὐτὸ εἶναι ἐφικτόν, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, ἐὰν τοὺς μιμηθῶμεν : «Μιμηταί μου γίνεσθε, καθὼς κἀγὼ Χριστοῦ». (Κορ. Α΄ 11,1).
Ὅλοι αὐτοὶ οἱ φίλοι τοῦ Χριστοῦ μετὰ τῆς Παναγίας Αὐτοῦ
μητρὸς εὔχονται καὶ προσεύχονται νὰ στηριζώμεθα εἰς τὴν πίστιν καὶ ὁ φιλάνθρωπος Θεὸς νὰ μᾶς ἐνισχύῃ νὰ ταπεινωνώμεθα καὶ νὰ σκληραγωγούμεθα διὰ προσευχῆς καὶ νηστείας.

Ὁ Μέγας Βασίλειος μᾶς τονίζει :
«ἑορτὴ Ἁγίου μίμησις Ἁγίου».

Καλὸν ἀγῶνα λοιπὸν καὶ ἂς ἀγωνισθῶμεν καὶ συναγωνισθῶμεν παντοιοτρόπως, ἰδίως εἰς τὰς συμπροσευχάς, ὅλοι μαζί, διὰ νὰ ἀρθοῦν ἐπισήμως οἱ ἄδικοι ἀφορισμοὶ ἐναντίον τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας καὶ νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, ὅπως τονίζει ὁ εὐλαβὴς καὶ ταπεινὸς ἀσκητὴς π. Βλάσιος ἀπὸ τὴν Βίγλαν τοῦ Ἁγίου Ὄρους («Φωτεινή Γραμμή»τεῦχος 67).

ΑΜΗΝ ΓΕΝΟΙΤΟ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *