ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 68-ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ ΗΡΩΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ

Εἰς τὸ τεῦχος 67 τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς» εἰς τὸ ἄρθρον «ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ. ΤΑ ΔΥΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΚΟΜΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑΝ ΤΟΥ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ», ὁ ἀσκητὴς μοναχὸς πατὴρ Βλάσιος ἀπὸ τὴν Βίγλαν Ἁγίου Ὄρους ἀνέφερεν ὅτι ὁ Ρήγας Φερραῖος εἶχεν ἀφορεσθῆ.
Ὁ φίλος ἰατρὸς Δρ. Δημήτριος Καραμπερόπουλος μᾶς ἀπέστειλεν τὸ πόνημά του «Ρήγας καὶ Ὀρθόδοξη πίστη (Ἀθήνα 2008)»καὶ ἐπείσθημεν ὅτι δὲν εἶχε ἀφορισθῆ ὁ Ρήγας Φερραῖος προσωπικῶς, ἀλλὰ ἡ Χάρτα του διὰ τὴν ἕνωσιν τῶν Βαλκανίων.
Τόσον ὁ πατὴρ Βλάσιος ὅσον καὶ ὁ ἐκδότης τοῦ περιοδικοῦ «Φωτεινὴ Γραμμή» ὀφείλομεν νὰ ἐφαρμόσωμεν τὸ Γραφικόν: «γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάν, 8, 32) καὶ νὰ ζητήσωμεν συγγνώμην ἀπὸ τοὺς ἀναγνώστας μας καὶ τὸν Δρ. Δ. Καραμπερόπουλον.

Ἀναφορικῶς μὲ τοὺς ἀφορισμοὺς τῶν Ἐθνομαρτύρων Ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ὀφείλομεν νὰ διαφωτίσωμεν ἰθύνοντας καὶ νὰ ἀπαιτήσωμεν νὰ ἀρθοῦν ἐπισήμως οἱ ἀφορισμοί, οἱ ὁποῖοι ἐγένοντο κάτω ἀπὸ τὴν «δαμόκλειον σπάθην» τοῦ διαβοήτου σουλτάνου Μαχμοὺτ Β’.
Ὁ π. Βλάσιος θὰ ἀποστείλῃ συνέχειαν σχετικοῦ ἄρθρου του.

Παραλλήλως δὲ ἐπιβάλλεται νὰ πιέσωμεν τοὺς Δημάρχους νὰ ἀφιερώσουν τουλάχιστον μίαν ὁδὸν ἐπ᾿ ὀνόματι Χατζὴ Χαλὶλ Ἐφέντη, χάρις εἰς τὴν ἄρνησιν τοῦ ὁποίου δὲν ἐσφαγιάσθησαν ὅλοι οἱ Ρωμιοί. Διαφορετικῶς θὰ ἠναγκαζόμεθα νὰ ἐξωμοτήσωμεν καὶ νὰ ἀσπασθῶμεν τὸν γελοῖον μωαμεθανισμόν, ὁπότε θὰ γινόμεθα καὶ ἡμεῖς τζιχαντισταί, ἤ δὲν θὰ ὑπήρχαμεν κἄν, ἐὰν εἶχον σφαγιασθῆ ὅλοι οἱ Ἕλληνες.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *