ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 66- Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ἔδωσεν τὴν 25.1.2016 συνέχειαν εἰς τὸ θέμα. Λαβὼν δὲ ἀφορμήν, διὰ μίαν ἀκόμη φοράν «ξιφούλκησε» ὑπὲρ τοῦ ἀνεκπληρώτου Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη.

Ὁ ὑπέρμαχος τῆς ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδόξου Πίστεως, τῆς ἀκεραίας Πατρίδος καὶ τῆς ἀδιαφθόρου Οἰκογενείας Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος τάσσεται ἀναφανδὸν καὶ πάλιν ὑπὲρ τῆς ἀμέσου πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας!!!
Ἀλλοίμονόν μας, ἐὰν σιωπήσουν τέτοιοι θαρραλέοι Μητροπολῖται, ὡς καὶ ὁ μέγας μαχητὴς Σεβασμιώτατος Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, οἱ ὁποῖοι μὲ θάρρος καὶ παρρησίαν ὑπερθεματίζουν καὶ διὰ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ μνημείου δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν. Αὐτὸ εἶναι «βάλσαμο» δι᾿ ὅλους τοὺς ἐμφορουμένους ἀπὸ ἀκραιφνὲς ὀρθόδοξον καὶ ἐθνικὸν φρόνημα. Μακάρι, μυριάκις εἴθε, καὶ ἄλλοι Ἱεράρχαι, Ἡγούμενοι, πνευματικοὶ καὶ πολιτικοὶ ἡγέται νὰ ἀφυπνισθοῦν καὶ νὰ βροντοφωνήσουν, ὅπως ὁ μέγας ἀγωνιστὴς Σεβασμιώτατος Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος. Τότε θὰ σταματήσουν οἱ ἰθύνοντες νὰ μᾶς ἐμπαίζουν συστηματικῶς. Ἀρκετὰ μίαν δεκαετίαν ὑπέστημεν τὸ φοβερώτατον καὶ ἄκρως ἀνυπόφορον μαρτύριον τῆς λασπολογίας καὶ τῶν σατανικῶν φληναφημάτων των. Δὲν ζητῶμεν τὴν παραμικρὰν δεκάραν ἀπὸ τοὺς καθ᾿ ὕλην ὑποχρέους, Πολιτείαν καὶ Ἐκκλησίαν. Ὅλα τὰ ἔξοδα θὰ τὰ προσφέρω ἐγὼ καὶ ἔξοδα καὶ ἔσοδα θὰ τὰ διαχειρίζεται, μὲ ἄκραν ἀνιδιοτέλειαν καὶ ἀπόλυτον διαφάνειαν, ἡ Διοικοῦσα Ἐπιτροπὴ τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ ἑκάστοτε Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος. Εἰς αὐτὴν τὴν Ἐπιτροπὴν θὰ συμμετέχουν καὶ ἄλλοι τέσσερις Μητροπολῖται. Ἐγὼ δὲν ἐπιθυμῶ οὔτε κἂν νὰ ἀναγραφῇ τὸ ὄνομά μου πουθενά. Νὰ ἀπέλθω ἀπὸ τὸν μάταιον τοῦτον κόσμον ὡς ἄγνωστος στρατιώτης. Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας καὶ ἄλλοι ἰθύνοντες θὰ ἀπαθανατίσουν τὸ ὄνομά των, ὅτι ἐπὶ τῶν ἡμερῶν των ἐπραγματοποιήθη, μετὰ ἀπὸ σχεδὸν 200 ἔτη, ἡ ἱερὰ αὐτὴ Παρακαταθήκη καὶ θὰ μείνουν εἰς τὴν ἱστορίαν!!!!!!
Ἀρκεῖ πλέον! Οὐδεὶς περαιτέρω ἐμπαιγμὸς καὶ περιφρόνησις πρὸς τὸ Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους…
Εἶμαι λίαν δυστυχής, διότι κατωτέρω θὰ δημοσιεύσω τὸ λίαν ρεαλιστικὸν κείμενον τοῦ ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδόξου μαχητοῦ, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβροσίου, διότι ἀναφέρει τὸ ὄνομά μου.
Ἐν προκειμένῳ καὶ ἐγὼ γίνομαι δυστυχῶς «ἄφρων καυχόμενος» ἀλλὰ ὁ ἐμπαιγμὸς καὶ ἡ περιφρόνησις τῶν ἰθυνόντων μὲ ὁδηγοῦν πρὸς τοῦτο!!!!

Ἰωάννης Ἀναγνωστόπουλος
Πρόεδρος Ἱδρύματος
Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν.

 

 

Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας
Προσωπικό Ιστολόγιο του Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβροσίου
Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016

TO ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ

ΣΥΓΧΑΙΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ!
__Με ιδιαίτερη χαρά αναγνώσαμε το κείμενο απο το περιοδικό του εκλεκτού φίλου μας κ. Ιωάννη Αναγνωστοπούλου «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ», αφιερωμένο στο καυτό θέμα της ομοφυλοφιλίας.
__Συγχαίρουμε τον αγωνιστή κ. Αναγνωστόπουλο και προσυπογράφουμε το βαθυστόχαστο κείμενό του (https://www.fotgrammi.gr/index.php/news-ipipa/1040-141215—-quo-vadis——–).
__Ο κ. Αναγνωστόπουλος είναι γνωστός από τόν μεγάλο αγώνα, τον οποίον επί έτη διεξάγει για την ανέγερση του Ναού του Σωτήρος, που αποτελεί το ανεκπλήρωτο μέχρι σήμερα Τάμα του Έθνους! Προσφέρει ολόκληρη την ακίνητη περιουσία του για την πραγματοποίηση αυτού του ονείρου, αλλά οι αρμόδιοι φορείς ακόμη δεν έχουν ενεργοποιηθή!
__Στη γενέτειρά του, το Σοπωτό των Καλαβρύτων (σήμερα ονομάζεται Αροανεία), έχει ανεγείρει περικαλλέστατο ναό, τιμώμενο εις μνήμην του αγίου Νεομάρτυρος Παύλου του εξ Αροανείας, πολιούχου Τριπόλεως καί ολόκληρο κτιριακό συγκρότημα.

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ΠΗΓΗ http://mkka.blogspot.gr/2016/01/to.html

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *