Άρθρα Περιοδικού "Φωτεινή Γραμμή"ΕκδηλώσειςΟμιλίεςΤο Τάμα του Έθνους

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 66- ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ 30-1-2016 ΟΜΙΛΙΕΣ

Ὁ Καθηγητὴς Πανεπιστημίου καὶ Πρόεδρος τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Ρουμελιωτῶν κ. Δημήτριος Κουτρούμπας
Σεβασμιώτατε, ἀγωνιστὰ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς Ἑλλάδος, κύριε καὶ κυρία Ἀναγνωστοπούλου ποὺ ἀντιμετωπίζετε ἀδιαφορία καὶ λοιδορία. Ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ Ἕλληνες.
Ἡ χώρα μας, ἡ Ἑλλάδα, ποὺ ἔδωσε τὰ φῶτα τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς σωτηρίας μὲ τὸν Χριστιανισμὸ στὸν κόσμο βάλλεται πανταχόθεν ἀπὸ ὅλους ὅσους νιώθουν μειονεξία, ἀπὸ ὅλους ὅσους ἔχουν συμφέροντα…..Πρέπει νὰ ξυπνήσουμε, νὰ ἀρχίσουμε τὴν διόρθωσι τοῦ κόσμου ἀπὸ τὸν ἑαυτόν μας. Ἅμα ἀρχίσουμε ἀπὸ τὸν διπλανόν μας, ἔχουμε ἀποτύχει. Ἐγὼ ἄν ξεκινήσω νὰ κάνω κάτι γιὰ τὸν κόσμο, γιὰ αὐτὸ τὸ Ἵδρυμα, ποὺ προσπαθοῦμε νὰ κάνουμε καὶ αὐτὸ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους νὰ ἐκπληρώσουμε, πρέπει νὰ ἀρχίσω ἀπὸ τὸν ἑαυτόν μου. Τώρα σᾶς τὰ λέω αὐτά, σᾶς ἐξομολογοῦμαι τὶς σκέψεις μου….Λοιπόν, καιρὸς νὰ ξυπνήσουμε, νὰ μετανοήσουμε γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας ὅλοι, νὰ προσφεύγουμε τακτικὰ στὴν Ἐκκλησία, δηλαδὴ νὰ διορθώσουμε τὸν ἑαυτόν μας, τὴν οἰκογένειά μας, τοὺς γύρω μας καὶ νὰ ἐπικαλεσθοῦμε τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ γιὰ τὴν σωτηρία τῆς πατρίδος μας, ποὺ κινδυνεύει. Ὅλα τὰ ἄγρια θηρία, ὅπως ἔλεγε ὁ Μακρυγιάννης, τρῶνε ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ πάντα κάτι μένει. Ποιὸ εἶναι; Μένει αὐτό, ποὺ θέλουμε ἐμεῖς, ποὺ ἐπικαλούμαστε, ἡ βοήθεια τοῦ Χριστοῦ. Τὸ ἴδιο πρέπει νὰ κάνουμε καὶ γιὰ τὴν περίπτωσι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ποὺ ἔκαναν οἱ ἀγωνιστὲς τοῦ ΄21 καὶ θὰ εἶναι κάτι ποὺ θὰ θυμίζῃ αὐτὸ καὶ θὰ ἐκδηλώνῃ τὴν εὐγνωμοσύνη μας. Καὶ ὅλοι νὰ ἀγρυπνοῦμε καὶ νὰ κοιτάζουμε, πῶς θὰ διορθώσουμε τὰ κακά, ποὺ μᾶς ἔχουν ζώσει. ….. Σοῦ λέει ἐντάξει, ἂς φτιάξουμε ἐδῶ καὶ ἕνα τέμενος γιὰ αὐτοὺς, ποὺ ἔρχονται. Αὐτοὶ ὅμως λένε θάνατος καὶ πόλεμος στοὺς ἀπίστους. Ἐμεῖς λέμε ἀγάπη πρὸς τοὺς ἐχθροὺς καὶ πρὸς ὅλους. … πιστεύω ὅτι ὁ Θεός, … ὁ Χριστός, ἡ Ἁγία Τριάδα, … , ἡ Παναγία καὶ οἱ Ἅγιοι, οἱ μεγάλες δυνάμεις θὰ βοηθήσουν νὰ νικήσουμε.
Ὁ Ἀντιστράτηγος ἐ.ἀ. κ. Γεώργιος Μανίας.

 

 

 

Εἶμαι ὁ Ἀντιστράτηγος ἐ.ἀ. Μανίας Γεώργιος. Τελευταῖο μου στρατιωτικὸ καθῆκον ἦταν ἡ διοίκησις τοῦ 2ου Σώματος Στρατοῦ μὲ ἕδρα τὴν Βέροια. … Σὲ μία συνάντησι, ποὺ εἶχα μὲ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας καὶ Ναούσης τὸν κ. Παντελεήμονα, μοῦ εἶπε ὅτι ὁ τελευταῖος βαθμὸς τοῦ στρατοῦ τοῦ στρατηγοῦ εἶναι τὸ ράσο. Αἰσθάνομαι πραγματικὰ μεγάλη τιμὴ καὶ χαρά, ποὺ εὑρίσκομαι σήμερα στὴν συνάντησι αὐτὴ ποὺ μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ.κ. Ἀμβροσίου καὶ μὲ τὴν ὑψηλὴ ἐποπτεία καὶ ὀργάνωσιν τοῦ κ. Ἀναγνωστοπούλου καὶ τῆς συζύγου του Αἰκατερίνας διοργανώνεται αὐτὴ ἡ ἐκδήλωσις, ποὺ ἔχει σὰν σκοπὸ τὴν πραγματοποίησιν ἑνὸς ὑπερωρίμου καὶ ἀνεκπληρώτου Τάματος τοῦ Ἔθνους, ποὺ σχετίζεται μὲ τὸν Ναὸ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας. Εὐχαριστῶ ἐκ βάθους καρδίας ὅλους σας. … Ἀπὸ βάθους καρδίας εὔχομαι ὑγεία καὶ θαλερότητα στὸν κ. Ἀμβρόσιο, ὑγεία καὶ δύναμιν στὸν κ. Ἀναγνωστόπουλο καὶ τὴν σύζυγό του, ἐπίσης ὑγεία, χαρὰ καὶ εὐλογία τοῦ Θεοῦ σὲ ὅλους ἐμᾶς, ποὺ ἔχουμε ἐνταχθῆ στὴν πραγματοποίησι ἑνὸς πράγματι θεϊκοῦ, ἐθνικοῦ καὶ ἱστορικοῦ ἔργου.

 

Ὁ μεγάλος Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας Δρ κ. Χημικὸς Χαραλάμπης Μπούσιας


Ἀπὸ τὸ 1100 καθιερώθηκε νὰ γιορτάζουμε τοὺς Ἁγίους τῶν γραμμάτων, τοὺς Ἁγίους τῆς ἑλληνοχριστιανικῆς παιδείας, τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες, μὲ κοινοὺς ὕμνους. Ἡ γιορτὴ αὐτὴ ἀπὸ τὸ 1842, λέγεται καὶ γιορτὴ τῶν γραμμάτων, ἀφοῦ ὁ Μέγας Βασίλειος, ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καὶ ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἀποτελοῦν τὴν τριανδρία τῶν μεγάλων Πατέρων καὶ Διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἡ γιορτή τους εἶναι γιορτὴ τῆς παιδείας, γιορτὴ τῶν δασκάλων καὶ τῶν μαθητῶν καὶ τὸ λάβαρο μὲ τὴν εἰκόνα τους ὑψώνεται μὲ εὐλάβεια στὴν αἴθουσα τελετῶν τοῦ ἐργαστηρίου τῆς γνώσεως, τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Εἶναι γιορτὴ σχολική, ἐκκλησιαστικὴ καὶ ἐθνική, γιατὶ οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες ἦταν εὐσεβεῖς Ἱεράρχες, σοφοὶ διδάσκαλοι, φημισμένοι ρήτορες, ἐπιφανεῖς θεολόγοι με κοινωνικὴ προσφορὰ καὶ φιλανθρωπικὸ ἔργο τεράστιο καὶ προσέφεραν ὅλη τους τὴν ἰκμάδα στὸν Ἕλληνα λόγο καὶ τὴ ζωή τους στὴ πίστη τους στὴν ἔμπρακτη ἐφαρμογὴ τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου, τοῦ λόγου τοῦ Χριστοῦ μας. Εἶναι ταυτόχρονα οἱ συγγραφεῖς τῶν τριῶν Λειτουργιῶν ποὺ φέρουν τὰ ὀνόματά τους: Τῶν δύο γνωστῶν Λειτουργιῶν, τῆς Λειτουργίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καὶ τῆς Λειτουργίας τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, καθὼς καὶ τῆς ἄγνωστης στοὺς πολλοὺς Λειτουργίας τοῦ Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου!!! Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες μελέτησαν ὅσο κανεὶς ἄλλος τοὺς ἀρχαίους κλασσικοὺς συγγραφεῖς καὶ φιλοσόφους καὶ κατόρθωσαν νὰ συμφιλιώσουν τὸ ἀρχαῖο ἑλληνικὸ πνεῦμα μὲ τὴ Χριστιανικὴ πίστη. Ἀπέρριψαν τὰ εἰδωλολατρικὰ στοιχεῖα καὶ κράτησαν τὶς ἀρχὲς τῆς διαλεκτικῆς σκέψεως τῆς ἑλληνικῆς παιδείας, ἀκολουθώντας τὴ συμβουλὴ τοῦ οὐρανοβάμονος Παύλου: «Πάντα δοκιμάζετε, τὸ καλὸν κατέχετε» 1. Ἔστησαν, ἔτσι, γέφυρες ἀνάμεσα στὸν κλασσικὸ καὶ στὸ σύγχρονο τῆς ἐποχῆς τους ἄνθρωπο, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐποχῆς μας, ἀνάμεσα στὴ γνώση καὶ τὴν ἀρετή, ἀνάμεσα στὴν ἀναζήτηση τῆς ἐπιστημονικῆς ἀλήθειας καὶ τὴν πραγματικὴ ἀλήθεια τῆς ἐσταυρωμένης ἀγάπης, ἀνάμεσα στὴ θεωρία καὶ στὴν πράξη, στὸν Ἑλληνισμὸ καὶ στὸ Χρι­στιανισμό. Τὸ ἔργο τῆς Τριῶν Ἱεραρχῶν εἶναι τεράστιο. Ὅλοι οἱ πτωχοί, οἱ ἄρρωστοι, τὰ ὀρφανά, οἱ ἡλικιωμένοι, ἡ ἐμπερίστατη νεότητα, εὕρισκαν καταφύγιο κοντά τους. Ἡ μεγάλη τους καρδιὰ καὶ ἡ χριστιανικὴ ψυχή τους γινόταν στέγη τῶν ἀστέγων, χάδι τῶν ὀρφανῶν, βακτηρία τῶν γερόντων, φάρμακο τῶν ἀσθενούντων, βιβλίο σωτήριο τῆς ἀνήσυχης πάντοτε νεολαίας. Ἦταν τόση ἡ καλωσύνη καὶ ἡ φιλανθρωπία τους, ποὺ δὲν ὑπολόγισαν τὰ πλούτη καὶ τὰ χρήματά τους, ἀλλὰ τὰ πάντα ἔδωσαν γιὰ τὴν κάλυψη τῶν ἀναγκῶν τῶν ἐνδεῶν. «Ἐσκόρπισαν, ἔδωκαν τοῖς πένησιν, ἡ δικαιοσύνη αὐτῶν μένει εἰς τὸν αἰῶνα», 2 κατὰ τὰ λόγια τοῦ ἱεροῦ Ψαλμωδοῦ. Γιὰ τὸν ἑαυτό τους οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες δὲν κράτησαν τίποτα. Ὅλα τὰ διέθεσαν, γιὰ νὰ δώσουν χαρὰ στοὺς συνανθρώπους τους ἐπαναλαμβάνοτας τὰ λόγια τοῦ Παύλου: «Ζῶ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός» 3. Ἔσπευδαν νὰ βοηθήσουν κάθε ἐμπερίστατο καὶ πολλὲς φορὲς μὲ τὰ ἴδια τους τὰ χέρια ἔδεναν τὶς πληγὲς τῶν ἀρρώστων. Ταυτόχρονα ὅμως μὲ τὴν ψυχική τους κένωση στὶς ἀνάγκες τῶν ἄλλων οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες ἦσαν καὶ ἀκάματοι ἱεραπόστολοι. Δίδασκαν, «εὐκαίρως ἀκαίρως» 4 τὴ σωτηριώδη ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου τῆς ἀγάπης, τὴ χριστιανικὴ θρησκεία καὶ τὸ Λόγο τοῦ Θεοῦ μὲ πάθος καὶ κάτω ἀπὸ τὸ πρίσμα τῆς μεγάλης τους μορφώσεως, τῆς ἑλληνικῆς τους παιδείας καὶ τοῦ ἱεραποστολικοῦ τους ζήλου.
Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες γνώριζαν νὰ ὑπηρετοῦν στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μας, ἀλλὰ καὶ νὰ δοξολογοῦν Αὐτόν, ὡς πανάγαθο Θεό, φιλάνθρωπο καὶ ἐλευθερωτὴ ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς ἁμαρτίας, ἀλλὰ καὶ τῶν ἑκάστοτε ἐπιβούλων τῆς ἐλευθερίας τῆς αἱματοπότιστης πατρίδος μας, τῆς Ἑλλάδας μας. Αὐτῆς πού δυστυχῶς, σήμερα μόνο μὲ τὰ χείλη τὸν τιμᾶ, ἂν τὸν τιμᾶ, ἀλλὰ ἡ καρδία του «πόῤῥῳ ἀπέχει»5 ἀπὸ Αὐτόν. Αὐτῆς ποὺ τὸν ὀνόμασε «Ἐλευθερωτή» καὶ τοῦ ἔταξε τὴν ἀνέγερη ἑνὸς περικαλλοῦς Ναοῦ. Σήμερα, βλέπουμε οἱ νεοέλληνες νὰ ἔχουμε λησμονήσει αὐτὸ τὸ τάμα, ὥστε νὰ μὴν δοξολογεῖται ὁ Χριστός μας ἀπὸ τὶς, ἐπιγενόμενες γενιὲς τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἠρωϊκῶν μας ἀγωνιστῶν, ἀπὸ τὶς γενιὲς τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων, γιατὶ ὁ λόγος τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν δὲν διδάσκεται, ἀφοῦ αὐτὸ ἀπαιτεῖ ἡ σύγχρονη παγκόσμια παιδαγωγικὴ τοῦ σκότους.
Κατ’ αὐτὴν θέλουν νὰ λησμονηθεῖ ὅτι ὁ Χριστός μας εἶναι Θεὸς ἐλέους καὶ οἰκτιρμῶν, ὅτι θέλει τὴ σωτηρία μας καὶ φυσικὰ τὴν ἐλευθερία μας, αὐτὴ ποὺ ἐμεῖς ἀπεμπολοῦμε ἀπομακρυνόμενοι ἀπὸ Ἐκεῖνον μὲ τὴ συμπεριφορά μας καὶ δὲν ἀκοῦμε τὸν Ἀπόστολο Παῦλο, ποὺ μᾶς λέει: «Τῆ ἐλευθερίᾳ, ᾗ Χριστὸς ἡμᾶς ἠλευθέρωσε, στήκετε καὶ μὴ πάλιν ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσθε»6.
Θέλουν νὰ λησμονηθεῖ ὅτι ὁ Χριστός μας μᾶς ἐλευθέρωσε διδάσκοντάς μας τὴν ἑκούσια πτωχεία, τὴν ἀκτησία, τὴν κοινοκτημοσύνη, τὶς ἀρετὲς τοῦ Νικηταρᾶ, τοῦ Καποδίστρια, τοῦ Πλαστήρα καὶ τόσων ἄλλων ἐπιφανῶν προγόνων μας.
Θέλουν νὰ λησμονηθεῖ ὅτι ὁ ἄνθρωπος ποὺ χρεώνεται μιὰ φορά, μένει χρεώστης γιὰ πάντα καὶ σὰν τὸ ἄλογο ποὺ ὅταν τοῦ φορέσουν χαλινάρι, ἀναγκάζεται νὰ δεχθεῖ στὴ ράχη του τὸν ἕνα καβαλλάρη μετὰ τὸν ἄλλον.
Θέλουν νὰ λησμονήσουμε Ἐκεῖνον ποὺ τρέχει ὀπίσω μας καὶ μᾶς καταδιώκει, ὅπως μᾶς λέγει καὶ ὁ προφητάναξ Δαβίδ, μὲ μοναδικὸ σκοπὸ τὴ σωτηρία μας.
Θέλουν νὰ λησμονήσουμε τὸ τάμα τοῦ ἔθνους τῶν προγόνων μας καί, φυσικά, κάθε προσπάθεια γιὰ πραγμάτωσή του βρίσκει τὶς πόρτες κλειστὲς καὶ ἀμπαρωμένες. Ἔτσι καὶ οἱ μακροχόνιοι ἀγῶνες τῶν ἐργαζομένων «ἰδίαις χερσί»7 πρὸς ἐπίτευξη τοῦ τάματος, Ἰωάννου καὶ Αἰκατερίνης Ἀναγνωστοπούλου, τοὺς συνεύνους, δὲν ἔχουν τοὐλάχιστον μέχρι σήμερα, αἴσια κατάληξη. Τὸ ζεῦγος Ἀναγνωστοπούλου τονίζει πρὸς κάθε κατεύθυνση ὅτι γιὰ τὸ τάμα τοῦ ἔθνους δὲν ζητᾶ χρήματα ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν Πολιτεία, ἀλλὰ μόνον τὴν εὐλογία τῆς πρώτης καὶ τὴ νομοθετικὴ διευκόλυνση τῆς δευτέρας. Εὐχόμαστε καὶ προσευχόμαστε μὲ τὶς πρεσβεῖες τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν, νὰ ἀνοίξουν καρδιὲς καὶ κλειδαριές, καὶ σύντομα νὰ ξεκινήσουν οἱ θεάρεστες αὐτὲς ἐργασίες τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ τάματος τοῦ ἔθνους μας, τῆς πρὸς τὸν Σωτήρα μας Χριστὸ ὑποχρεώσεως ὅλων μας.

1 Α΄ Θεσ. ε΄ 21, 2 Ψαλμ. 11, 9, 3 Γαλατ. β΄ 20,
4 Β΄ Τιμ. δ΄ 2, 5 Ματθ. ιε΄ 8, 6 Γαλ. ε΄ 1, 7 Α΄ Κορ. δ΄ 12.

 

Ὁ Κοσμήτωρ τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων (Π.Ε.Θ.)  κ. Λέων Walter Brang
Σεβασμιώτατε Ἅγιε Καλαβρύτων κ. Ἀμβρόσιε, σεβαστοὶ πατέρες, σεβαστοὶ ἀδελφοί, ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Π.Ε.Θ. θέλω νὰ συγχαρῶ τὰ Δ.Σ. καὶ τὰ μέλη τοῦ Σωματείου οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου ὁ Ἀπόστολος Παῦλος γιὰ τὸ ἄοκνο ἀγῶνα τους γιὰ αὐτὲς τὶς ἠθικὲς καὶ πνευματικὲς ἀξίες τῆς πατρίδος μας καὶ κυρίως γιὰ τὶς ἀκαταπόνητες προσπάθειες, ποὺ καταβάλλουν γιὰ τὴν πραγματοποίησι τοῦ ὁράματος καὶ τάματος τοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ Κολοκοτρώνη καὶ ὅλων τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ ΄21, τὴν ἀνέγερσι Ναοῦ εἰς δόξα καὶ τιμὴ τοῦ Ἐλευθερωτοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Εὐχαριστοῦμε πολὺ καὶ τὸν Σεβασμιώτατον κ. Ἀμβρόσιον, ποὺ δὲν φείδεται κόπων γιὰ τὴν πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Εἶμαι γερμανικῆς καταγωγῆς καὶ ἦλθα ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα, ὅταν ἤμουν 20 χρονῶν ἀκριβῶς μὲ τὴν προσδοκία αὐτῶν τῶν πνευματικῶν ἠθικῶν ἀξιῶν, ποὺ ἐκπροσωποῦν ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι, ποὺ ἀγωνίζονται γιὰ τὴν πραγματοποίησι αὐτοῦ τοῦ Τάματος. Καὶ εἶμαι συγκινημένος, ποὺ εὑρίσκομαι σήμερα ἐδῶ, ἐπειδὴ νιώθω ὅτι εὑρίσκομαι πραγματικὰ ἀνάμεσα σὲ ἀνθρώπους τοῦ ἴδιου πνευματικοῦ κλίματος, ποὺ ἀποδίδουν αὐτὸν τὸν ἐλάχιστο σεβασμό στοὺς ἀγνωνιστὲς τοῦ ΄21, ποὺ θυσίασαν τὴν ζωή τους, ὄχι μόνον γιὰ ἕνα ἁπλὸ γεωγραφικὸ χῶρο, ἀλλὰ γιὰ ἕνα χῶρο, ποὺ ἔχει ἀξίες. Εἶναι πολὺ ἐνδιαφέρον ἡ Γ΄ Ἐθνικὴ Συνέλευσι, ποὺ ὁρίζει τὸν Ἕλληνα μὲ τὸν ἑξῆς τρόπο : «Ἕλληνες εἰσιν πάντες οἱ εἰς Χριστὸν πιστεύοντες». Ἀπὸ ποῦ μᾶς προέκυψαν ὅλοι οἱ σημερινοί, οἱ ἄθεοι Ἕλληνες; … Καὶ ἐὰν πραγματικὰ προχωρήσει ὁ τόπος μὲ τὴν ἀπεμπόλιση ὅλων αὐτῶν τῶν ἀξιῶν, ἀναρωτιέται κανεὶς, πραγματικὰ ἔχει ἀκόμα νόημα νὰ ζήσῃ κανεὶς σὲ αὐτὸν τὸν γεωγραφικὸ χῶρο καὶ ποιὰ σχέσι θὰ ἔχῃ αὐτὸς μὲ τὴν Ἑλλάδα. Καὶ γι᾿ αὐτὸ νομίζω πρέπει πραγματικὰ νὰ καταβάλουμε ὅλες τὶς δυνάμεις μας. Πρέπει νὰ ἀναδειχθοῦν ἀναστήματα, ὅπως ὑπῆρχαν ἀναστήματα πάντοτε σὲ αὐτὸν τὸν τόπον.
Τελευταῖα διάβασα γιὰ τὸν Ἅγιο Μάρκο τὸν Εὐγενικό, ἕνα ἄνθρωπο, ἕνα ἀνάστημα ἀπίστευτης ἀξίας, ἕνα Ἅγιο βέβαια, ὁ ὁποῖος κατάφερε νὰ ἀλλάξῃ ὅλο τὸ κλίμα τῆς Συνόδου Φεράρας – Φλωρεντίας.
Ὑπῆρξε καὶ ἕνας Κυβερνήτης μετὰ τὸ 1829, ποὺ ὑπέγραψε μάλιστα αὐτὸ τὸ Τάμα, τὴν πραγματοποίησι αὐτοῦ τοῦ Τάματος, ὁ Κυβερνήτης Ἰωάννης Καποδίστριας ποὺ κατάφερε σὲ ἐλάχιστο χρονικὸ διάστημα, μὲ τὴν βοήθεια βέβαια τῶν ἀνθρώπων, ποὺ ἐξέφρασαν τοῦτο ἀκριβῶς μὲ τὴν ζωή τους καὶ τὶς ἐπιλογές τους καὶ τὴν πίστι τους, κατάφερε νὰ ἀναστήσῃ ἕνα ὁλόκληρο τόπο. Γιατὶ νὰ μὴ εἶναι δυνατὸν τοῦτο καὶ σήμερα, παρ᾿ ὅτι ὑπάρχει μία τέτοια δύσκολη συγκυρία, παρ᾿ ὅτι ὑπάρχουν αὐτοὶ οἱ ἄθεοι ἄνθρωποι, ποὺ μᾶς κυβερνοῦν !
Ἀλλὰ νομίζω ὅτι πρέπει νὰ εἶναι δυνατό. Καὶ γι᾿ αὐτὸ μπορῶ μόνο νὰ ἐπαναλάβω αὐτὸ τὸ Ψήφισμα, ποὺ εἶχε ἐκδόσει ἡ Π.Ε.Θ., ποὺ λέει νὰ ἀπαιτήσῃ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀπὸ τοὺς κυβερνῆτες καὶ ἀπὸ αὐτούς, ποὺ εὐθύνονται γιὰ τὰ θέματα αὐτὰ νὰ πραγματοποιηθῇ αὐτὸ τὸ Πανελλήνιο Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ ἡ πραγματοποίησι αὐτὴ νὰ ἀνατεθῇ στοὺς παραπάνω συλλόγους, τὴν στιγμὴ μάλιστα, ποὺ ἡ ἀνέγερσι τοῦ Ναοῦ εἰς τιμὴν τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ δὲν θὰ ἐπιβαρύνῃ, ὅπως μᾶς ὑπογράμμισε καὶ ὁ κ. Ἀναγνωστόπουλος, οὔτε στὸ ἐλάχιστο τοὺς ἰθύνοντες, τὴν Πολιτεία καὶ τὴν Ἐκκλησία. Οὔτε μὲ ἕνα εὐρὼ δὲν θὰ τοὺς ἐπιβαρύνῃ.
Εὐχαριστῶ πολύ.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *