ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 66 – ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΜΕΣΟΣ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΕΓΩΝ (Α.Μ.Α.)

29.12.2015

Ζητῶμεν δεκαμελῆ Ἐπιτροπὴν Συντονισμοῦ
διὰ νὰ μεριμνᾶ τὴν ἔνταξιν τῶν ἀστέγων,
ὅταν ἔχωμεν προσφορὰς καὶ διὰ συνεργασίαν
μὲ κοινωφελεῖς φορεῖς διὰ τὸν ἴδιον σκοπόν.
Τὸ ζήτημα εἶναι κατεπεῖγον.

«Ἐν τῷ ἅμα καὶ τὸ θάμα», λέει ὁ λαός.
• Πόσοι καὶ ποῖοι εἶναι οἱ ἄστεγοι ;
(Κατὰ πληροφορίας μας ἀνέρχονται εἰς 360).

Πολλαὶ ὑπηρεσίαι ἔχουν τὰ στοιχεῖα των. Τηρήσατε ἀπολύτως τὰ προσωπικὰ δεδομένα των ἀπόρρητα!!!
Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ προσφέρουν στέγην, ἄς ἐπικοινωνήσουν μὲ τήν «Φωτεινὴν Γραμμήν», τηλέφωνον: 210-3254321, διὰ νὰ εἴμεθα εἰς θέσιν νὰ τὴν προσφέρωμεν εἰς ὅσους ἐπιθυμοῦν νὰ στεγασθοῦν νομίμως…
Ὅλα εἶναι ἐφικτά, ἄν εὕρωμεν ἀναλόγους πρωτοβουλίας ἀπό : • Μητροπόλεις
• Τοπικὰ συμβούλια • Συλλόγους
• Συνεταιρισμοὺς • Ἑταιρείας
• Ἐνορίας • Ὁμοσπονδίας
• Ἐργατικὰ κέντρα • Δήμους

Ἕν δωμάτιον διὰ τὸν κάθε ἄστεγον,κυρίως εἰς τὰ χωρία τῆς Ἑλλάδος, εἶναι ἐφικτὸς στόχος ! ! !
Ἡ συνεργασία τοπικῶν συμβουλίων μὲ συλλόγους, συνεταιρισμούς, ἐνορίας ἀρκεῖ.
Πῶς ; Τὸ τοπικὸν συμβούλιον ἐνοικιάζει μὲ ἐντολὴν Δημάρχου καὶ συμβολικὸν ἐνοίκιον 1 € τὸν μῆνα, μὲ δικαίωμα δωρεὰν ὑπομισθώσεως εἰς ἀστέγους, καὶ ἐνημερώνει τοὺς Δήμους τῶν πόλεων (μὲ ἀστέγους), ὥστε οἱ ἄστεγοι νὰ ἠμποροῦν νὰ ἐπιλέγουν τόπον διαμονῆς – φιλοξενίας μὲ δωρεὰν ἐνοίκιον. Προλάβετε. . .Ὁ Χειμῶνας δὲν ἀντέχεται.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *