ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 66-ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ ΣΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕ κ. ΠΡΟΕΔΡΕ ! «ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΚΕΡΑΙΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΚΡΑΙΦΝΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΤΟΛΜΗΣΑΤΕ !

Ἐξοχώτατο Πρόεδρο Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας
κ. ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΝ

Ἐπιστολὴ ὑπ’ἀριθμ. 2/4.1.2016 Γ.Ι.
Ἐξοχώτατε κ. Πρόεδρε,
Εὐχόμαστε Καλὴ Χρονιὰ καὶ Εὐτυχισμένο τὸ Νέο Ἔτος γιὰ ὅλο τὸ Ἔθνος.
Κύριε Πρόεδρε,
Ἔχουμε ζητήσει κατ΄ἐπανάληψι νὰ σᾶς συναντήσουμε, ὄντες ἐξουσιοδοτημένοι ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο.
Τὸ Θέμα εἶναι τὸ ΤΑΜΑ τῶν Ἡρώων-Ἀγωνιστῶν τοῦ 1821 ἢ Τάμα τοῦ Ἔθνους.
Ἕνα λεπτὸ χρειαζόμαστε, ὅπου καὶ ὅποτε θέλετε, ὁποιονδήποτε 24ωρο καὶ ὅποια ὥρα ἐπιθυμεῖτε.
Τί θέλουμε ἀπὸ ἐσᾶς ;
Ἕνα νεῦμα, μία λέξι, γιατὶ ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας ἐκφράζει τὴν Ἑνότητα τοῦ Ἔθνους, Σύμβολο αὐτῆς ἐπιθυμοῦμε νὰ καταστῆ τὸ ΤΑΜΑ τοῦ Ἔθνους σὲ δεσπόζουσα καὶ περίοπτη θέσι τῶν Ἀθηνῶν.
Μία δική σας φράσι εἶναι ἀναγκαία γιὰ τὴν ἔναρξι.
Π.χ. «Ἦρθε ἡ ὥρα νὰ θεμελιώσουμε τὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἐλευθερωτοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ σὲ περίοπτη καὶ δεσπόζουσα θέσι τῆς Ἀθήνας».
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἔχει προσδιορίσει ὀρθῶς ἐγκαίνια τοῦ Μεγαλοπρεποῦς Ἱεροῦ Ναοῦ αὐτοῦ τὴν 25/03/2021.
Ὁ χρόνος ὅμως παρέρχεται ραγδαίως.
Ἐὰν πάλι δὲν ἔχετε οὔτε ἕνα λεπτό, τότε καλέσατε τοὺς Πολιτειακοὺς καὶ Ἐκκλησιαστικοὺς Ἡγέτες καὶ προβεῖτε στὴν δέουσα ἀνακοίνωσι, ποὺ θὰ προσδιορίσῃ τὴν ἔναρξι τῶν διαδικασιῶν διαλόγου – καταγραφῆς ἀναγκῶν καὶ ἀναγκαίων ρυθμίσεων, μὲ τὴν ρητὴ διαβεβαίωσί μας ὅτι δὲν θὰ δαπανηθῇ οὔτε δεκάρα ἀπὸ τὸν προϋπολογισμὸ Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας…
Μεγάλα ἔργα, μέγιστες ἐπενδύσεις, ὑψηλότατοι στόχοι μποροῦν νὰ ἐπιτευχθοῦν μὲ τὴν ρητὴ διακοίνωσι «χωρὶς δαπάνες τοῦ Δημοσίου»!!!
Μακάρι νὰ ἐγκρίνατε ἕνα ἐτήσιο συνέδριο «Ἀνάγκες – Προτάσεις – Δράσεις χωρὶς δαπάνες τοῦ Δημοσίου» ὑπὸ τὴν Αἰγίδα τοῦ Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας!!!
Ἡ προσφορά σας θὰ εἶναι ἀνεκτίμητη στὸ διηνεκές. Θὰ μείνετε στὴν ἱστορία.
Ἀλλά, ἐὰν ἀφαιρέσουμε ἀπὸ τὴν σημερινὴ πρωτεύουσα καὶ τὴν Ἑλλάδα (νοερῶς) τὰ ἔργα τῶν Εὐεργετῶν, τὶ ἤθελεν ἀπομείνει;
Ἡ πρωτεύουσα τῆς Ἑλλάδος ὑστερεῖ ἀκόμη σὲ ὑποδομὲς σὲ σχέσι, ὄχι μόνο μὲ τὶς Εὐρωπαϊκὲς πρωτεύουσες ἀλλὰ καὶ μὲ τὶς περισσότερες πρωτεύουσες, χωρῶν τοῦ κόσμου.
Βέβαιοι γιὰ τὴν φιλοπατρία καὶ τὴν πίστι σας, σᾶς εὐχαριστοῦμε ἐκ τῶν προτέρων.
Ἐν ἀναμονῇ. Μετ’ἐξαιρέτου τιμῆς
Ὁ Πρόεδρος
Ἰ. Ἀναγνωστόπουλος
Συνημμένα :
1. Ἀπόφασις τῆς Δ.Ι.Σ. ἀπὸ 8.6.2012
2. Ἐξουσιοδότησις τῆς Δ.Ι.Σ. ἀπὸ 7.4.2015
Κοινοποίησις:
1. Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν κ.κ. Ἱερώνυμο
2. Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
3. Ἱεραρχία Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
4. Ὀρθόδοξα Πατριαρχεῖα
5.-8 Ἀρχιεπισκόπους Κρήτης, Κύπρου, Ἀμερικῆς, Ἀλβανίας
9. Ἱερὰ Κοινότητα Ἁγίου Ὄρους – Ἱερὰ Ἐπιστασία
10. Ἱερὲς Μονές
11. Πρωθυπουργό τῆς Ἑλλάδος,
12. Ἀρχηγοὺς Πολιτικῶν Κομμάτων
13. Πρόεδρο καὶ Ἀντιπροέδρους Βουλῆς
14. Κοινοβουλευτικοὺς Ἐκπροσώπους
15. Πρεσβεῖες Ὀρθοδόξων Χωρῶν ἐν Ἀθήναις
16. Ἡμερήσιο Τύπο
17. Περιφερειάρχη Ἀττικῆς
18. Οἰκονομικὴ Ἐπιτροπὴ Περιφέρειας Ἀττικῆς

ΠΛΗΘΟΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΘΕΡΜΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Ο «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ»
ΘΕΡΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
28.1.2016

Παρ’ὅλον ὅτι τὰ μεγάλα κανάλια καὶ συγκροτήματα οὐδόλως προβάλλουν τὴν Ἱερὰν Παρακαταθήκην τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη, ἐν τούτοις ἑκατοντάδες ἱστοσελίδες καὶ ἔντυπα ἐσωτερικοῦ καὶ ἐξωτερικοῦ συνεχίζουν νὰ προβάλλουν τὴν ἄκρως ἀνιδιοτελῆ καὶ διαφανῆ προσπάθειάν μας νὰ πραγματοποιηθῆ ἄμεσα τὸ Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Παραδείγματος χάριν, ἡ Ἑβδομαδιαία Ἐφημερίς «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ» διὰ πολλοστὴν φορὰν τάσσεται ἀναφανδὸν ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ ἐδημοσίευσεν τὰ κατωτέρω:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *