ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 66-ΔΙΑ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ ΡΗΣΕΙΣ – ΛΑΪΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ

 

 

 

Ἔχεις τὸ Σταυρὸ στὰ στήθια; Ἔχεις τὸν Χριστὸ βοήθεια.
Ὅταν κάνεις τὸν Σταυρό σου, ἔχεις φίλο τὸν ἐχθρό σου.
Σταυρωμένο ψωμί, γλύκα στὸ στόμα καὶ στὴν ψυχή.
Μαξιλάρι μὲ Σταυρό, φέρνει ὕπνο ἐλαφρό.
Σταύρωνα καὶ πήγαινα, φορτωμένος γύριζα.
Σπεῖρε σταυρωμένο σπόρο, νὰ μικρύνει τὸ κατώϊ.
Μαντρὶ σταυρωμένο, γάλα πλημμυρισμένο.
Δὲν τὸ βάνει τὸ μυαλό μου, γι᾿ αὐτὸ κάνω τὸ Σταυρό μου.
Σταυρός, Χριστὸς καὶ Παναγία, χαρὰ Θεοῦ καὶ εὐλογία.
Κάνε πάντα τὸ Σταυρό σου, καὶ θὰ φέγγει τὸ μυαλό σου.
Σὰν κλειδώνω μὲ Σταυρό, κάνω ὕπνο έλαφρό.
Ὅποιος κάνει τὸ Σταυρό του, ὅπλο ἔχει στὸ πλευρό του.
Σταύρωνε καὶ ἅγιαζε, καὶ ἀφέντης πλάγιαζε.
Ζερβὰ δεξιά᾿ ναι ὁ Σταυρός, κι ἀπὸ πάνω Τ᾿ ὁ Χριστός.
Ἄν δὲν ἦταν ὁ Σταυρός, θὰ μᾶς ἔτρωγε ὁ ὀχτρός.
Σταυρὸς ὑψώνεται, θάνατος χαντακώνεται.
Σταυρὸς στὸν κόρφο σου; Ἀγάπη στὴν ψυχή σου.
Στὴ Σημαία ὁ Σταυρός, ὁ στρατὸς πάει ἐμπρός.
Σταύρωνε τὰ κλήματα, κι ἀγόραζε βαρέλια.
Κάν᾿ τον μιὰ μὲ τὸ δεξί σου, κι ἑκατὸ μὲ τὴν ψυχή σου.
Σταυρωμένα τὰ χωράφια, φαρδεμένα τὰ ἀμπάρια.
Πέφτω κάνω τὸν Σταυρό μου, ἅρμα ἔχω στὸ πλευρό μου,
δοῦλος τοῦ Θεοῦ λογοῦμαι καὶ κανένα δὲν φοβοῦμαι.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *