ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65-Ἡ Τουρκία Κύριος Χορηγὸς τῶν Τρομοκρατῶν εἰς τὴν Συρίαν ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

4.12.2015 © AP Photo/ Vadim Ghirda
Πολιτικὸς ἀπὸ τὸ Λίβανο

Ἡ Τουρκία εἶναι ὁ κύριος χορηγὸς τῶν τρομοκρατικῶν ὁμάδων εἰς τὴν Συρίαν. Ἡ Διεθνὴς Κοινότητα θὰ πρέπῃ ν’ ἀρχίσῃ νὰ πολεμᾶ τὴν τρομοκρατίαν, μὲ πίεσιν πρὸς τὴν Τουρκικὴν Κυβέρνησιν, νὰ ἐγκαταλείψῃ τὴν ὑποστήριξίν της εἰς τοὺς τρομοκράτας, ἀνέφερεν ὁ ἀρχηγὸς τοῦ Ὀρθοδόξου Κόμματος εἰς τὸ Λίβανον Δημήτρης El Khoury εἰς συνέντευξιν τύπου εἰς τὴν Μόσχαν.

«Ἡ Τουρκία εἶναι ἡ πρώτη καὶ κυρία δύναμις, ἡ ὁποία χρηματοδοτεῖ καὶ χορηγεῖ πολεμοφόδια εἰς τοὺς τρομοκράτες. Πιστεύουμε, ὅτι ἡ μάχη ἐναντίον τῶν τρομοκρατῶν θὰ πρέπῃ νὰ ἀρχίσῃ μὲ πίεσιν ἐναντίον τῆς Τουρκίας. Τώρα ἡ Τουρκία εἶναι ὁ κύριος χορηγὸς τοῦ τρομοκρατῶν εἰς τὴν περιοχήν…Τὸ ὄνομα τοῦ πραγματικοῦ ἀρχηγοῦ τῶν τρομοκρατῶν εἶναι ὁ Tayyip Erdogan (ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος). Οἱ ἄλλοι π.χ. ὁ Αbu Bakr al – Baghdadi (ἀρχηγὸς τῶν Daesh/ISIL) καὶ al-Qaeda εἶναι οἱ ἐντολοδόχοι. Ἐπίσης ὁ Al – Nusra Front ἐκτελεῖ διαταγὲς τῆς Τουρκίας» ἐπεσήμανε.
Συμφώνως μὲ αὐτόν, ὑπάρχει ἡ πραγματικὴ μαρτυρία ἐχθρικῶν παραβιάσεων. Εἶπε ὅτι μετὰ ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωσιν τῆς πόλεως Κassab, πλησίον τῆς Latakia, εὑρέθησαν ἐκεῖ ἀσθενοφόρα, ροῦχα καθὼς καὶ ὅπλα ἀπὸ τοὺς τούρκους τρομοκράτες.ΠΗΓΗhttp://sputniknews.com/middleeast/20151204/1031251115/turkey-sponsor-terrorism.html#ixzz3tfRxQHte
Χριστιανοὶ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς «Δὲν ἔχουμε ὅπλα, ἀλλὰ ἔχουμε πάρει τὴν ἀπόφασιν νὰ ἐπιζήσωμεν»

Ἀπαχθέντες τὸ 2013 οἱ Σύριοι Ἐπίσκοποι Χαλεπίου, ὁ Ἑλληνορθόδοξος Μητροπολίτης Παῦλος καὶ ὁ Συρορθόδοξος Ἰωάννης ἠμπορεῖ καὶ νὰ ἔχουν θανατωθῆ (σημ. ἐκδ. Ἄν ἐπρόκειτο διὰ ἕνα παπικὸ ἤ ἕνα προτεστάντη τῆς Δύσεως, δὲν θὰ ἀναστατώνετο ἀμέσως ἡ ὑφήλιος καὶ δὲν θὰ ἐγένοντο ἀστραπιαῖες ἐπεμβάσεις γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσίν των;). Αὐτὰ ἀνεκοίνωσε ὁ ἀρχηγὸς τοῦ Ὀρθοδόξου Κόμματος τῆς Μέσης Ἀνατολῆς Δημήτρης El Khoury, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται εἰς τὴν Μόσχα εἰδικὸς ἀπεσταλμένος εἰς τὸ κοινοβουλευτικὸν συνέδριον τῆς Ρωσσικῆς Δούμα «γιὰ τὴν προστασία τῶν Χριστιανικῶν Ἀξιῶν». Ὅλα τὰ Χριστιανικὰ δόγματα ὀφείλουν νὰ συνασπισθοῦν καὶ νὰ ἀντισταθοῦν πρὶν νὰ ἰσοπεδωθοῦν τὰ πάντα. Σύμφωνα μὲ τὸν κ. Khoury, οἱ Χριστιανοὶ εἰς τὴν Μέση Ἀνατολὴ ζοῦν εἰς τὴν κοιλάδα τοῦ θανάτου, μεταξὺ λύκων.
«Ἐμεῖς, οἱ Χριστιανοὶ δὲν ἔχομε ὅπλα ὡς πρὸς τὴν ἀκριβῆ ἔννοια τῆς λέξεως. Ἀλλὰ ἐπήραμε τὴν ἀπόφασιν νὰ παραμείνουμε καὶ νὰ ἐπιζήσουμε εἰς αὐτὴ τὴν δύσκολη κατάστασιν…εἰς μία περιοχή, ὅπου ζεῖ ἕνα πραγματικὸ θηρίο, ποὺ κατηγορεῖ τὸν καθένα ὡς ἄπιστο καὶ ὑπάρχει ἕνας πολιτικὸς καὶ στρατιωτικὸς ἀγώνας…εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νὰ ὑπερασπισθοῦμε τὴν θρησκεία καὶ τὴν πίστιν μας.
Εἰς τὸ Ὀρθόδοξο Κόμμα τῆς Ἀνατολῆς ἔχουμε δύο “πιστεύω,, : νὰ διατηρήσουμε τὰ ἱστορικὰ χαρακτηριστικά μας καὶ τὴν ἱστορικὴ πίστιν μας, τὴν ὁποία ὁμολογοῦμε, καὶ νὰ τὴν πολιτική μας συνείδησιν καὶ νὰ προστατέψουμε τὶς ζωές μας μὲ τὴν βοήθειαν πολιτικῆς συγκροτήσεως».
Ὁ κ. Khoury εἶπεν ὅτι ὑπάρχουν δύο κίνδυνοι γιὰ τοὺς Χριστιανοὺς εἰς τὴν περιοχή : οἱ τρομοκράτες, οἱ ὁποῖοι φονεύουν τὸ σῶμα καὶ ὁ ἄθεος ὑλισμός, ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴν Δύσιν καὶ φονεύει τὸ πνεῦμα.
«Ἐὰν ἐξαφανισθοῦν σῶμα καὶ ψυχή, τότε τὶ θὰ ἀπομείνῃ στὴν ὕπαρξίν μας ; …
Ἐπιθυμοῦμε νὰ διατηρήσωμε μία πολυσύνθετο δομή εἰς τὴν Μέση Ἀνατολή, ὥστε αὐτὴ ἡ περιοχὴ νὰ μὴ ἐπηρεασθῇ ἀπὸ μία ἰδιαίτερο πολιτισμό. Βασικὰ δὲν ἔχουμε προβλήματα μὲ αὐτούς, ποὺ ζοῦν στὴ περιοχή μας. Ἔχουμε μόνον προβλήματα μὲ αὐτούς, ποὺ θέλουν νὰ μᾶς καταστρέψουν. Καὶ αὐτὸς εἶναι ὁ κύριος κίνδυνος, ἡ τρομοκρατία. Μέχρι νὰ θέσουμε τέρμα εἰς τὴν τρομοκρατία, δὲν ἠμποροῦμε νὰ ἔλθουμε σὲ διάλογο. Ἡ καπιταλιστικὴ Δύσις καὶ ἡ κομμουνιστικὴ Ἀνατολὴ κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ 2ου Παγκοσμίου Πολέμου κατώρθωσαν νὰ ἑνωθοῦν γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν τὸν ναζισμὸ καὶ φασισμό. Καὶ σήμερα ὁλόκληρος ὁ κόσμος, παρὰ τὶς ἀντιθέσεις τὶς ἰδεολογικὲς καὶ πολιτικὲς, πρέπει νὰ ἑνωθῇ γιὰ νὰ πολεμήσῃ αὐτὸ τὸ θηρίο (τὴν τρομοκρατία)…».
ΠΗΓΗ
http://vestnikkavkaza.net/material/81697?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *