ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65-ΤΑ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΟΦΕΛΗ

τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας καὶ πολιτείας, Ἐκκλησίας καὶ ἁπανταχοῦ Ὀρθοδοξίας μὲ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, περικαλλὴς Ναὸς καὶ προσκτίσματά του, περιβαλλόμενος ἀπὸ πρότυπον ἀλσύλλιον (ἐπίγειος Παράδεισος !!!)πόλος ἕλξεως δεκάδων ἑκατομμυρίων προσκυνητῶν Ὑφηλίου χωρὶς νὰ διαθέσουν ἡ Πολιτεία καὶ ἡ Ἐκκλησία ἕνα Εὐρώ.

Πέραν τῆς ἀνορθώσεως καὶ τῆς ἀναζωογονήσεως τοῦ κατατρωθέντος ἠθικοῦ καὶ ἐθνικοῦ σθένους τῶν Ἑλλήνων ἀποτελεῖ ἕνα σπουδαῖον ἐπενδυτικὸν ἔργον, τὸ ὁποῖον :

Α) θὰ προσφέρῃ χιλιάδας θέσεις ἐργασίας (μείωσις συσσιτίων-πρῶτα δικαιοσύνη καὶ μετὰ ἐλεημοσύνη),
Β) θὰ ἐνισχύσῃ τοὺς ἀσφαλιστικοὺς ὀργανισμούς,
Γ) θὰ συνεισφέρῃ 20 % εἰς εἰδικὸν λογαριαμὸν τοῦ Κρατικοῦ Προϋπολογισμοῦ διὰ ἐξοπλισμὸν σχολείων, ἀναστύλωσιν ἱστορικῶν Ἱ. Μονῶν καὶ Ναῶν,
Δ) μὲ μίαν χρηστὴν διοίκησιν ἀπὸ κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς ἰδεολόγους μὲ καλὴν ἔξωθεν μαρτυρίαν, μὲ ἀπόλυτον διαφάνειαν καὶ ἄκραν ἀνιδιοτέλειαν, ὑπὸ τὴν Προεδρείαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος καὶ Ἀντιπρόεδρον ἕνα ἐκ τῶν Μητροπολιτῶν τῆς Ἀττικῆς θὰ ἐξασφαλίζωνται τεράστια περισσεύματα, μὲ τὰ ὁποῖα θὰ κτίζωνται καὶ θὰ συντηρῶνται εὐαγῆ ἱδρύματα (Βασιλειάδες)!!!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *