ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65-ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ «ΑΝΑΜΕΙΝΑΤΕ ΣΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΣΑΣ»…ΕΝ ΤΟΥΤΟΙΣ ΤΗΝ ΠΑΣΑΝ ΕΛΠΙΔΑ ΜΑΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΤΙΘΕΜΕΘΑ …

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
«ΑΝΑΜΕΙΝΑΤΕ ΣΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΣΑΣ»…

Ἐνῷ ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστὸς μᾶς προτρέπει νὰ προσευχώμεθα καὶ νὰ νηστεύωμεν διὰ νὰ μὴ εἴμεθα ὑλισταὶ καὶ θηρία ἀνήμερα καὶ ἐπίσης ὅλοι οἱ Ἅγιοι τῆς πίστεως μας μᾶς δίδουν τὸ παράδειγμα νὰ προσευχώμεθα ἀδιαλείπτως καὶ νὰ νηστεύωμεν, ἀντιθέτως σήμερον Ἅγιοι Συνοδικοὶ μᾶς «φρενάρουν» μέχρι νὰ ἀποφανθοῦν οἱ νομικοί . . .
Ὡς γνωστόν, τὴν ἑτέραν, κοινὴν προσευχήν, ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους τοῦ ἀρίστου καὶ πεφωτισμένου Δρ. Χημικοῦ Χαραλάμπους Μπούσια, Μεγάλου Ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας (ἴδ. Φωτεινὴ Γραμμή τεῦχος 64 σελ. 12), τὴν ἀνερτήσαμεν καὶ εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας: https://www.fotgrammi.gr/index.php/news-tama/975-20715—————-
Τὴν ἀπεστείλαμεν εἰς τὸν Ἅγιον Πρωτοσύγκελον τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν Παν/τον Ἀρχιμανδρίτην π. Συμεῶνα Βολιώτην καὶ τοῦ ἐτηλεφωνήσαμεν, ἐὰν θὰ ἔχωμεν τὴν τιμὴν καὶ τὴν εὐχὴν νὰ συμπαρασταθῇ καὶ ἐκεῖνος εἰς τὴν κοινὴν προσευχὴν μετὰ τοῦ Μακαριωτάτου κ.κ. Ἱερωνύμου.
Ὁ Ἅγιος Πρωτοσύγκελος μᾶς προέτρεψεν νὰ τὴν ἀποστείλωμεν εἰς τὴν Ἁγίαν καὶ Ἱερὰν Σύνοδον, διὰ νὰ ἀποφανθῇ. Ὄντως τὴν ἀπεστείλαμεν ἀμέσως εἰς τὴν Συνοδικὴν Ἐπιτροπὴν ἐπὶ τῆς Θείας Λατρείας καὶ τοῦ Ποιμαντικοῦ Ἔργου καὶ ἐλάβομεν Ἀριθμὸν Πρωτοκόλλου 3730/3.8.15.
Μὴ τυχόντες δυστυχῶς ἀπαντήσεως, ἠναγκάσθημεν νὰ τοὺς ὀχλήσωμεν καὶ μᾶς εἶπον ὅτι περὶ αὐτοῦ πρέπει νὰ ἀποφανθῇ ἡ Νομικὴ Ὑπηρεσία. Ἔκτοτε «οὔτε φωνή, οὔτε ἀκρόασις»!!!
Ποῦ καταντήσαμε ! ! ! Ἀκόμη καὶ διὰ τὴν προσευχὴν τῶν εὐλαβῶν καὶ ταπεινῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν παραπέμπουν οἱ Ἅγιοι πατέρες εἰς τοὺς νομικούς, διὰ τοὺς ὁποίους ὑπάρχει καὶ ἕν ἀπὸ τὰ 24 «οὐαί» τοῦ Θεανθρώπου – τὰ ἄλλα 23 εἶναι διὰ τοὺς γραμματεῖς καὶ φαρισαίους ὑποκριτάς . . .
O tempora, o mores ! ! !

ΕΝ ΤΟΥΤΟΙΣ ΤΗΝ ΠΑΣΑΝ ΕΛΠΙΔΑ ΜΑΣ
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΤΙΘΕΜΕΘΑ …

Ἐγκώμια στοὺς Ἁγίους γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους

Κάνουμε κάθε ἀνθρώπινη∙ προσπάθεια Χριστέ μας
μὴν ἀδρανήσουν οἱ εἰδικοὶ βοήθησε Θεέ μας.

Διάλεξ΄ στὴν Ἀθήνα μας τὸ Ὀροπέδιό σου
καὶ βάλε ἀγγέλους, ρίχνε φῶς μὰ καὶ τὸ σχέδιό σου.

Ρίξε ἕνα φῶς, περίσσιο φῶς καὶ φώτισε τὸν τόπο
ἐκεῖ ποὺ θέλεις νὰ κτισθῇ τὸ ΤΑΜΑ μας μὲ κόπο.

Θεμέλιωσε καὶ κτίσε το τὸ ΤΑΜΑ ὅπως τὸ θέλεις
κὶ ἐμεῖς κοντὰ νυχθημερόν, ὅπου μᾶς παραγγέλεις.

Σωτῆρος Ἐλευθερωτοῦ τὸν Ἀγγελοκτισμένο
Ναὸ στὸ Ἄλσος Ἀθηνῶν περίσσα στολισμένο.

Χριστέ μου παντοδύναμε δικές σου οἱ ἀποφάσεις
γιὰ νὰ φανοῦν, Ἐσὺ ἂν θές, ὅσοι ἔχουνε προφάσεις.

Χριστὲ καὶ Παναγία μου, Ἅγιοι καὶ Ἀρχαγγέλοι
δῶστε σημάδι τῶν καιρῶν στὸ ΤΑΜΑ νάναι Ἀγγέλοι.

Ὀνείρεψε κὶ ὁδήγησε τσ᾿ ἁρμόδιους Κερά μου
Καρδιώτισσά μου Παναγιὰ ζητῶ μὲ τὴν καρδιά μου.

Μεγαλαιοσπηλιώτισσα, Κερά, Φανερωμένη
Τὸ ΤΑΜΑ θεμελίωσε τὸ Ἄλσος ἀναμένει.

Ὤ Παναγιὰ Καμαριανή, ποὺ βρίσκεσαι στὴν Κρήτη
Πέψε μαστόρους κρητικοὺς γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὸ σπίτι.

Ἅγιε Ἀνανία μας διῶξε τὰ Ἂν ὡς ὄρους
ὡς ἔδωσαν στὴν Ξακουστὴ δώσε στὸ ΤΑΜΑ χώρους.

Ὤ Σωτηρία Ἁμαρτωλῶν ἀπ᾿ τὴν Ἁγία Λαύρα
Βλόγα ὅσους μετανοοῦν καὶ διώξε καὶ τὰ μαῦρα.

Σὲ ἐσὲ Κυρὰ – Προυσιώτισσα ἔχουμε κὶ ἄλλη ἐλπίδα
Μ᾿ αὐτὸ τὸ ΤΑΜΑ ὕψιστη ἡ δόξα στὴν Πατρίδα.

Προστάζει ἡ Προυσιώτισσα νὰ βάλετε στὸ ΤΑΜΑ
Καὶ τὸν Καραϊσκάκη μας στὸν Θοδωρὴ ἀντάμα.

Προστάζει ἡ Προυσιώτισσα γιὰ τὸν Πατροκοσμά μας
Να᾿ ναι σὲ θέσι ὑψηλὴ περίοπτη δικιά μας.

Προστάζει ἡ Μεγαλόχαρη θυμήσου τὸν Κανάρη
Τὸν μπουρλοτιέρη τῆς Τουρκιᾶς τσ᾿ Ἑλλάδος τὸ καμάρι.

Ρωτᾶ ἡ Χοζοβιώτισσα που ναι ἡ Μπουμπουλίνα
Καὶ που ναι ὁ Καποδίστριας στὸ ΤΑΜΑ στὴν Ἀθήνα.

Ἀπὸ τὴν Ἄρτα μᾶς μιλεῖ τώρα ἡ Ἁγιὰ Θοδώρα
Στὰ ἐγκαίνια τοῦ Τάματος θὰ φέρω ἐγὼ τὰ δῶρα.

Φωνάζει ἀπὸ τὴν Τρίπολι ὁ Ἅγιος Παῦλος πάλι
Οὔτε νὰ τὸ σκεφτῇ κανεὶς τὸ ΤΑΜΑ ν᾿ ἀναβάλῃ.

Ἅγιος Ἀνδρέας τῶν Πατρῶν κὶ Ἅγιος Ἀνδρέας Κρήτης
Τὴν εὐλογία να᾿ χετε ΤΑΜΑ Χριστοῦ Μεσίτης.

Ὁ Ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης
Τὸ ΤΑΜΑ αὐτὸ προσμένει το, Δόξα ὁ Θεὸς ὁ Κτίστης.

Κὶ ὁ Ἅγιος Νεκτάριος φωνάζει γιὰ τὸ ΤΑΜΑ
Ἀγγέλους κὶ Ἅγιους καλεῖ νὰ βοηθοῦν τὸ θαῦμα.

Ἄλλη Ἑλλάδα γίνεται τὸ ΤΑΜΑ σὰν τελειώσει
Αὐτὸ μπορεῖ τοὺς Ἕλληνες γιὰ πάντα νὰ ἑνώσει.

Κὶ ἐσένα Ἁγιὰ Μαρίνα μου ζητῶ νὰ βοηθήσεις
ἕνας σου λόγος ἀρκετὸς μύριους νὰ συγκινήσεις.

Ζητῶ Ἁγιὰ Βαρβάρα μου στὸ ΤΑΜΑ βοήθησέ μας
Στὸ τόπο τὸν καλύτερο ὅλους ὁδήγησέ μας.

Ἀπ᾿ τὸ Σινὰ ξεκίνησε Ἁγία Αἰκατερίνη
Καὶ πές «τὸ ΤΑΜΑ στὸν Χριστὸ θὰ φέρῃ τὴν Εἰρήνη».

Ἔλα ἀπὸ τὰ Ἀροάνεια Ἅγιε Παῦλε τώρα
Τὸ ΤΑΜΑ νὰ θεμελιωθῇ γιὰ νὰ σωθῇ ἡ χώρα.

Ἅγιε Μηνὰ τὸ μήνυμα πέψε το ὅπου πρέπει
Τὸ ΤΑΜΑ νὰ θεμελιωθῇ Νόμος τὸ ἐπιτρέπει.

Πρόλαβε Ἅϊ Δημήτριε ἀπ᾿ τὴν Θεσσαλονίκη
Τὸ ΤΑΜΑ νὰ θελεμιωθῇ, τῶν Ὀρθοδόξων Νίκη.

Πρόλαβε Ἅι Νικόλαε τὶς θάλασσες εὐλόγα
Τὸ ΤΑΜΑ αὐτὸ κὶ οἱ Ναυτικοὶ νὰ τὸ ζητοῦν μὲ φλόγα.

Τὸ ΤΑΜΑ Ἅγιε Εὐστάθιε καλοστερέωσέ το
Χίλιους αἰῶνες νὰ βαστᾶ ἔλα κὶ εὐλόγησέ το.
Ἁγία μας Παρασκευὴ βοήθησε στὸ Τάμα
δείξε μας δρόμους νὰ γενῇ γρήγορα αὐτὸ τὸ θαῦμα.

Πρόστρεξε Ἅϊ Γιώργη μας τὸ ΤΑΜΑ θέλει στύλους
Τὴν στήριξί σου τὴν ποθεῖ, ὡς καὶ ἡ χώρα μύλους.

Ἀρχάγγελοι προλάβετε τοὺς ὑπευθύνους βρεῖτε
Νὰ βάλουνε ὑπογραφὲς ἀλλοιῶς λογαριασθεῖτε.

Πρόστρεξε Πάτερ Σίμωνα καὶ δεῖξε σ᾿ ὑπευθύνους
ὅσο τὸ ΤΑΜΑ αὐτὸ ἀργεῖ πληγώνει καὶ ἐκείνους.

Βοήθα Ἁγία Ἄννα μου νὰ στηλωθῇ τὸ ΤΑΜΑ
Νὰ γεννηθῇ ὁμόνοια στὸ τόπο αὐτὸ ἀντάμα.

Ἁγία Εἰρήνη πρόλαβε, Ἅγιε Εὐφραίμ μου τρέξε
Τὸν πιὸ κατάλληλο ἄνθρωπο στοὺς Ἁρμοδίους πέψε.

Ἅγιε Κωνσταντίνε μου κὶ Ἁγία μου Ἑλένη
Τὸ ΤΑΜΑ ἡ Ἀθήνα μας καὶ ὁ Χριστὸς προσμένει.

Τρεῖς Ἱεράρχες τρέξατε, ὥστε εἰς τὴν γιορτή σας
Τὸ ΤΑΜΑ νὰ θεμελιωθῇ ὡς θαῦμα καὶ τιμή σας.

Ὁ Ἅγιος Πορφύριος μπορεῖ νὰ ὀνειρέψει
Τὸν κάθε ἱερέα μας νὰ πῇ σὲ ποιὸν θὰ τρέξῃ.

Οἱ Ἅγιοι Θεόδωροι μποροῦν νὰ βοηθήσουν
Τὸ ΤΑΜΑ νὰ θεμελιωθῇ τὸ ΑΛΣΟΣ νὰ στολίσουν.

Ὤ Ἅγιε Σπυρίδωνα δεῖξε καὶ πάλι θαῦμα
Νὰ αἰσθανθοῦν οἱ ἄπιστοι καὶ νὰ γενῇ τὸ ΤΑΜΑ.

Ὅλοι οἱ Ἁγίοι τοῦ Χριστοῦ κὶ Ἁγία Φωτεινή μας
Κὶ Ἁγία μου Ἀνατολὴ Φῶς εἰς τὴν προσευχή μας.

Προσευχηθεῖτε Ὀρθόδοξοι γιὰ νὰ κτισθῇ τὸ Τάμα
Τηρεῖτε τὶς νηστεῖες μας νὰ γεννηθῇ τὸ θαῦμα.

Κάθε Όρθόδοξη πνοὴ μπορεῖ παντοῦ νὰ τρέξῃ
ὥστε ὁ κάθε ἁρμόδιος στὸ ΤΑΜΑ νὰ προτρέψῃ.

Ἕλληνες καὶ Φιλέλληνες Ὀρθόδοξοι τοῦ Κόσμου
Ἐγὼ ἡ Ἑλλάδα σᾶς καλῶ τὸ ΤΑΜΑ εἶναι τὸ φῶς μου.

Ἕλληνες εἶστε ἀπόγονοι ΚΑΙ τοῦ Πολυζωΐδη
Καὶ τοῦ Τερτσέτη ἀσφαλῶς τοῦ κόσμου εἶστε στολίδι.
Ὅλοι οἱ πιστοὶ τοῦ Θοδωρῆ καὶ τοῦ Καραϊσκάκη
Στὸ ΤΑΜΑ νὰ ζωγραφισθοῦν μ᾿ Ὀρθόδοξων πενάκι.

Ἕλληνες εἴσαστε σοφοὶ οἱ πιὸ πολλοὶ ἀπ᾿ ὅλους
ἄνεργοι κὶ ἄεργοι Ἕλληνες ; δὲν σᾶς τιμᾶ καθόλου.

Μὴν περιμένετε να᾿ ρθοῦν ἀπὸ τοὺς ἄλλους λύσεις
Δημιουργεῖσθε ἔργα σωστὰ καὶ ὄχι ἀπολύσεις.

Ἡ ἀνεργία βρίσκεται δίπλα εἰς τὶς ἀνάγκες
Δὲν ἐπιτρέπεται ἄνθρωποι νὰ ζοῦνε σὲ παράγκες.

Δὲν ἐπιτρέπεται ἄστεγους νὰ ἔχουμε στὸν κόσμο
Λύσεις ὑπάρχουν ἄφθονες καὶ κάμετέ τις Νόμο.

Ὑπὲρ τῆς θεμελιώσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους
ἄς εὔχονται κὶ οἱ ἱερεῖς στὶς λειτουργιὲς τοῦ ἔτους.

Ὑπὲρ ὁλοκληρώσεως τοῦ Τάματος Ἑλλήνων
Χρειάζεται μιὰ προσευχὴ ὅλων τῶν ὑπευθύνων.

Θέλει Νηστεῖες – Προσευχὲς τὸ ΤΑΜΑ γιὰ νὰ γίνῃ
Καὶ οἱ κτίστες να᾿ ναι εὐλαβεῖς καὶ ὄχι μανδαρίνοι.

Ἀγῶνες θέλει τὸ γενῇ τὸ ΤΑΜΑ στὴν Ἀθήνα
Καὶ σχέδιο νὰ νικηθῇ σ᾿ ὅλο τὸν κόσμο ἡ πεῖνα.

Ὅλου τοῦ κόσμου τὰ καλὰ χρειάζονται οἱ κτίστες
Γλυκὸ ψωμὶ – νερό – κρασί κι ὕπνο καλὸ τὶς νύχτες.

Ὅλοι θὰ βάλουμε εὐθὺς στοῦ κτίστη τ᾿ ἀργαστήρι
Μιὰ πέτρα κι ὅ,τι χρειασθεῖ, Χριστοῦ μας τὸ χατίρι.

Θέλουμε οἱ ἁρμόδιοι χωρὶς καθόλου ἄγχη
Σωστὰ ν᾿ ἀποφασίζουνε λύσεις γιὰ κάθε ἀνάγκη.

Στρατηγικὴ Διοίκησι χρειάζεται τὸ ΤΑΜΑ
Τὰ συνεργεῖα θαν᾿ πολλὰ μ᾿ ἁρμονικὰ στὸ ΘΑΥΜΑ.

Ἡγέτης εἶναι ὁ Χριστὸς καὶ αὐτὸς θὰ ἐπιβλέπῃ
Τὸ ΤΑΜΑ νὰ ὁλοκληρωθῇ ἔτσι ὅπως τοῦ πρέπει.

Αὐτὴ νὰ εἶναι ἡ προσευχὴ ὅλων στὴν Παναγία
Τὸ ΤΑΜΑ νὰ θεμελιωθῇ κὶ ἀπὸ τὰ Ὑπουργεῖα.

Εὐχαριστοῦμε ἐκ βάθους καρδίας τὴν κα Μαρία Ζωγραφάκη, διότι χάρις εἰς τὴν σοφὴν ἐργασίαν της, ἡ ὁποία ἐδημοσιεύθη εἰς τὴν Ἄγκυρα Ἐλπίδος (τ.81 σελ. 17), ἐνεπνεύσθημεν τὴν παροῦσαν προσευχήν.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *