ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ»

Θέλομεν νὰ ὑπηρετῇ ἀνιδιοτελῶς π.χ. :
α) τὴν Ἑλληνορθόδοξον Παράδοσιν (τὴν ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξίαν),
β) τὴν Ἑλλάδα, γ) τὴν Ἑλληνικὴν Γλῶσσαν,
δ) τὴν Ἑλληνικὴν Ἐπικράτειαν,
ε) τοὺς Ἕλληνας καὶ Φιλέλληνας ὅπου γῆς,
χωρὶς νὰ σᾶς ἀποκρύπτωμεν ὅτι ἡ πρώτη μας προτεραιότης εἶναι τὰ παιδιά, ἡ Εἰρήνη, ἡ Ἀλήθεια καὶ κυρίως, σήμερον, τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ!!!
Θέλομεν τὸ περιοδικόν μας νὰ τὸ παραλαμβάνουν εὐχαρίστως παιδιὰ ποὺ θέλουν, ἀπὸ κάθε Ἱερὸν Ναὸν καὶ νὰ τὰ δίδουν εἰς ὅλα τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς μεγαλυτέρους διὰ νὰ διαβασθοῦν εἰς ὅλας τὰς οἰκίας ἔστω καὶ σταδιακῶς…
Ὅραμά μας : Ἡ παγκόσμιος συνεργασία μὲ εἰρήνην, ἀσφάλειαν, ἀλληλεγγύην, πίστιν, ἐλπίδα, ἀγάπην.
Ἀποστολή μας : Οἱ νυχθημερὸν δράσεις μας διὰ κάθε ἄνθρωπον «ὡς χαρίεν ἔστ’ ἄνθρωπος, ἄν ἄνθρωπος ἦ» (Μένανδρος) καὶ διὰ τὴν ἐπὶ γῆς εἰρήνην ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίαν.

Νῦν ὑπὲρ πάντων ὁ Ἀγών!!!

Εἰδικώτερον στόχοι μας

Ἡ ὑπεράσπισις καὶ προώθησις τῶν ἀξιῶν τῆς ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, τοῦ Πολιτισμοῦ, τῆς Ἐπιστήμης, τῆς Τέχνης, τοῦ Ἐπιχειρεῖν, τῆς Ἅμιλλας, τῆς Ἀλληλεγγύης, τῆς Συνεργασίας, τῆς Διαφανείας, τῆς Εἰρήνης, τῆς Παιδείας, τῆς Μαθήσεως, τῶν ἀληθῶν πληροφοριῶν, τῆς Ἐλευθερίας, τῆς Εὐγενείας, τῆς Ἀρετῆς, τῆς Ὑγείας καὶ προληπτικῆς Ἰατρικῆς, τῆς Ἐλευθεροτυπίας, τῆς Ἐπικοινωνίας, τῆς Ἀναπτύξεως κάθε τόπου μὲ σεβασμὸν εἰς τὸ περιβάλλον, τοὺς ἀνθρώπους, τὰς παραδόσεις, τὸν τοπικὸν πολιτισμὸν καὶ τὴν ἱστορίαν του, ὥστε νὰ μὴ ὑπάρχουν ἀνειδίκευτοι, ἄστεγοι, πεινασμένοι, ἀναλφάβητοι, ἀπροστάτευτοι, ἄνεργοι καὶ ἄεργοι ! ! !

Ἐλπίζουμεν ὅτι συντόμως θὰ εἴμεθα εἰς τὴν ἀρχὴν πρὸς τὴν θεμελίωσιν τοῦ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *