ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65-Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΣ ΠΑΥΛΟΣ Ο ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (ΜΝΗΜΗ 22 ΜΑΪΟΥ)


Ὁ βίος του συνοπτικῶς

Ἐγεννήθη τὸ 1789 καὶ ἀνετράφη εἰς Ἀροανίαν Καλαβρύτων. Διὰ νὰ μὴ πληρώνῃ φόρους διὰ τὸ σανδαλοποιεῖον του, ἰσχυρίσθη ὅτι ἦτο μωαμεθανός, χωρὶς νὰ περιτμηθῇ. Συναισθανθεὶς τὴν ἄρνησίν του, ἐπέστρεψεν ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος, ὅπου κατέφυγεν ἐπὶ 8ετίαν διὰ νὰ γυμνασθῇ μὲ προσευχὰς καὶ νηστείας, καὶ ὡμολόγησεν δημοσίᾳ τὴν μετανοίαν του, ἥτις ἐπεσφραγίσθη μὲ τὸν ἀποκεφαλισμόν του ἀπὸ τὸν Πασᾶ Τριπόλεως τὴν 22αν Μαΐου 1818. Ἡ ἁγιότης του ἐπιμαρτυρεῖται ὑπὸ πλείστων θαυμάτων.
Εἶναι πολιοῦχος Τριπόλεως-πάσης Ἀρκα­δίας καὶ τοῦ Δήμου Ἀροανίας.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος πλ. α΄. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
Ὁσιώτατε Μάρτυς Παῦλε πανένδοξε,
ὑπὲρ Χριστοῦ ἐναθλήσας γενναιοτάτῃ ψυχῇ,
τὸν διπλοῦν παρὰ Θεοῦ στέφανον εἴληφας·
καὶ χοροῖς τῶν ἀσκητῶν,
καὶ Μαρτύρων συναφθείς,
μὴ διαλείπῃς πρεσβεύων,
ὑπέρ ἡμῶν καὶ τῶν ἐν πίστει,
ἐπιτελούντων τὴν θείαν μνήμην σου.

Ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ «θαυμαστά» του

Ἦτο Σεπτέμβριος 1997. Ὑλοποιούσαμεν ἐργασίας σκυροδετήσεως («ρίχναμε μπετό») εἰς τὸν τροῦλλον τοῦ Ἁγίου Παύλου καὶ ἡ καταρρακτώδης βροχὴ θὰ μᾶς ἐπροξενοῦσεν μεγάλην ζημίαν εἰς τὸν τροῦλλον. Αἴφνης ἄρχισεν δυνατὴ βροχή. Ἀλλὰ εὐτυχῶς, ἐνῷ ἔβρεχεν καταρρακτωδῶς εἰς ὅλον τὸ χωρίον Ἀροανίαν, δὲν ἦλθε σταγὼν εἰς τὸν πέριξ τοῦ Ναοῦ χῶρον. Τὸ θαῦμα ἔζησαν ὅλοι οἱ ἐργαζόμενοι καὶ ἡμεῖς.
Μεγάλη ἡ χάρις καὶ ἡ βοήθεια τοῦ Ἁγίου Παύλου Ἀροανίας καὶ πολιούχου Τριπόλεως καὶ πάσης Ἀρκαδίας.
Μία ἀπὸ τὰς εἰκόνας του εὑρίσκεται καὶ εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Καπνικαρέας – Ἀθήνα.

Παρόμοιον θαῦμα ἀπὸ Γέροντα Σίμωνα Πεντέλης

Ὅπως εἶναι γνωστόν, εἰς τὰ τέλη τοῦ ἐπιγείου βίου του ὁ πατὴρ Σίμων δὲν ἔβλεπεν μὲ τοὺς ὀφθαλμούς του ἀλλὰ μόνον μὲ τά «μάτια» τῆς ψυχῆς καὶ τῆς ἁγιότητός του.
Οἱ ἐργάται, οἱ ὁποῖοι ἐδούλευαν κάποιο θέρος εἰς τὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Παντελεήμονος ἐσταμάτησαν. Ἐπῆγαν εἰς τὸν ἴσκιον μιᾶς καρυδιᾶς. Ἦτο μεσημβρινὴ ὥρα καὶ ὑπῆρχεν ἀπόλυτος ἡσυχία.
Ἀκολουθεῖ ἡ στιχομυθία :
Πατὴρ Σίμων «Παιδιὰ ποῦ εἶσθε;».
«Στὴν καρυδιὰ γιατὶ δὲν ἔχουμε νερό».
«Βάλτε τὰ βαρέλια στὶς ὑδροροὲς τοῦ Ναοῦ καὶ σὲ λίγο θὰ ἔχετε».
Ὁ πατὴρ Σίμων ἀνεχώρησεν διὰ προσευχὴν εἰς τὸ ὕψωμα. Μετὰ ἀπὸ περίπου μίαν ὥραν ἄρχισεν νὰ βρέχῃ μόνον εἰς τὸν εὐρύτερον χῶρον τοῦ Μοναστηριοῦ καὶ τὰ βαρέλια ἐγέμισαν. Τότε ἐπέστρεψεν καὶ ὁ πατὴρ Σίμων!!!…

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ  ΚΑΙ  ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ κ.κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *