ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65-Η ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΙΣ ΦΟΝΕΥΕΙ

 

Ἔλεος. Κραυγὴ τῶν καρδιοπαθῶν.
Καρδιολόγοι προλάβατε. Αἱ σκόπιμαι μετατροπαὶ τῶν ἐξαεριστήρων τῶν μηχανῶν ἤ καὶ τῶν αὐτοκινήτων προκαλοῦν λίαν ἐκκωφαντικοὺς θορύβους, ὥστε δημιουργοῦν ἐγκεφαλικὰ καὶ καρδιολογικὰ προβλήματα μέχρι θανάτου εἰς τοὺς ἤδη ταλαιπώρους συμπολίτας μας, οἱ ὁποῖοι τρέχουν ἀπελπισμένοι διὰ νὰ ἐξασφαλίσουν τὸν ἄρτον τὸν ἐπιούσιον εἰς τὰς οἰκογενείας των. Δὲν συγκινοῦνται οἱ ἁρμόδιοι!!!
Δημοσιεύσαμε εἰς παλαιότερον τεῦχος τὴν τεκμηριωμένην εἰσήγησιν τοῦ περιφήμου Καθηγητοῦ Καρδιολογίας κ. Παύλου Τούτουζα. («Φωτεινὴ Γραμμή» τ. 56, σελ. 50-54).

Ἡ πολιτικὴ ἀγνοεῖ τὴν ἐπιστήμην, ἀγνοεῖ τοὺς ἀνθρώπους καὶ δὴ τοὺς πάσχοντας… Οἱ ἁρμόδιοι δὲν ἀκούουν καὶ ὅταν τοὺς ἐνοχλοῦμεν, μᾶς δείχνουν «Ἄνωθεν οἱ ἁρμόδιοι»!!!

ΟΙ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΣ ΕΚΠΕΜΠΟΥΝ SOS
Ὁ ἀξιότιμος Καθηγητὴς Καρδιολογίας κ. Παῦλος Τούτουζας ἔχει τεκμηριώσει τοὺς κινδύνους καὶ τὰς συνεπείας τῆς ἠχορυπάνσεως. Ἁρμόδιοι ὑπάρχουν καὶ ἔχουν ὤτα;;;
Ὡς πότε ἡ Ἑλλὰς θὰ ὑποφέρῃ ἀπὸ ἀνευθύνους καὶ ἀναρμοδίους ἁρμοδίους;;; Ἡ τεχνολογία ἔχει λύσεις. Οἱ ἐξαεριστῆρες τῶν ὀχημάτων ἠμποροῦν νὰ ἐλεγχθοῦν. Οἱ θόρυβοι ἠμποροῦν νὰ ἀποφευχθοῦν. Ἡ Ἀστυνομία καὶ ἡ Νομοθεσία ἴσως ἠμποροῦν νὰ προσφέρουν.
Ἡ Νομοθετικὴ Ἐξουσία ἔχει 300 Βουλευτάς. Ζητοῦμεν τὴν προσοχὴν τοῦ Προέδρου καὶ τῶν Ἀντιπροέδρων τῆς Βουλῆς, καθὼς καὶ τῶν ἁρμοδίων Ὑπουργῶν!!!
Ἡ «μαγκιά» τῆς ἀσφάλτου σκοτώνει. Ὁ θόρυβος καὶ ἡ ἠχορύπανσις σκοτώνουν!!! Εἶναι ὅπλον ἀργοῦ ἢ ἀκαριαίου θανάτου ἀναλόγως μὲ τὴν καρδιακὴν πάθησιν;;;
Ἂς ἀπαντήσουν οἱ Καθηγηταὶ τῆς Καρδιολογίας εἰς τὴν ἁρμόδιον Ἐπιτροπήν τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων.
Κάθε σχετικὸν δημοσίευμα ἢ κείμενον ἂς μᾶς σταλῇ εἰς τὴν «Φωτεινὴ Γραμμή».
Ζητοῦμεν νὰ ἐκλείψουν οἱ θόρυβοι.Ἡ τιμωρία δὲν σώζει.
Ἡ πρόβλεψις σώζει.Νὰ μὴ κυκλοφοροῦν θορυβώδεις μοτοσυκλέται… Νὰ μὴ τρέχουν οἱ ὁδηγοὶ τῶν ὀχημάτων!!!
Αἱ ὑπερταχύτητες δὲν σώζουν. Πληγώνουν. Προλάβετε!!!
Βουλευταὶ ἰατροὶ ἑνωθεῖτε καὶ συντονισθεῖτε. Ἠμπορεῖτε.
Ἡ αἰωνία Ἑλλὰς θὰ σᾶς εὐγνωμονεῖ καὶ ἡ τεκμηρίωσίς σας θὰ ἀρδρεύῃ αἰώνας ἐκ τῶν πηγῶν της τὴν ἀνθρωπιάν, ποὺ πρέπει νὰ μεγαλουργῇ ἀνιδιοτελῶς!!!
Ὅσοι – ὅσαι διαβάσετε τὴν ἱστοσελίδα ἢ τὸ περιοδικὸν «Φωτεινὴ Γραμμή» ἐνημερώσατε Συλλόγους καὶ Βουλευτάς. Λύσεις ὑπάρχουν!!!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *