Άρθρα Περιοδικού "Φωτεινή Γραμμή"ΕπιστολέςΤο Τάμα του Έθνους

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65-ΕΥΛΑΒΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΟΙ ΙΕΡΑΡΧΑΙ, ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΙ ΕΜΦΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΦΝΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑΣ ΙΔΕΑΣ ΔΙΔΟΥΝ ΔΥΝΑΜΙΝ ΕΙΣ ΤΟ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ
ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΔΙΟΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΟ ΘΕΛΕΙ

Ὁ Ἰησοὺς Χριστός μας δὲν λησμονεῖ τὶς ὑποσχέσεις, ποὺ τοῦ ἔχουμε δώσει. Μία τέτοια ὑπόσχεση καὶ μάλιστα ἱερώτατη, ἀποτελεῖ αὐτὴ τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ Ἔθνους μας γιὰ τὴν ὑλοποίηση τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἑνὸς Ναοῦ δηλαδὴ ἀφιερωμένου στὸν Σωτῆρα Χριστό, ὡς ἔνδειξη μεγάλης εὐγνωμοσύνης γιὰ ὅλα ὅσα προσέφερε ὁ Θεός μας ὑπὲρ τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς ἁγίας Πατρίδος μας.
Τὸ Τάμα τὸ ἱερὸ πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ γίνῃ καὶ νὰ εἴμαστε σίγουροι ὅτι θὰ τὰ καταφέρουμε. Καὶ αὐτὸ διότι ὁ ὁ Χριστός μας τὸ θέλει καὶ μάλιστα ἔχει ἀναθέσει ὁ ἴδιος αὐτὴν τὴν ἀποστολὴν στὸν κ. Ἀναγνωστόπουλο, ὁ ὁποῖος ἔχει θυσιάσει καὶ θυσιάζει ὅλην του τὴν ζωὴ γιὰ τὴν ἐπίτευξη αὐτοῦ τοῦ θαύματος.
Ὡς φοιτητὲς τῆς ἡρωικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. θέλουμε νὰ τὸν εὐχατιστήσουμε γιὰ τὸν μεγάλο του ἀγῶνα, νὰ τὸν ἐνδυναμώσουμε καὶ νὰ τοῦ δηλώσουμε ὅτι ἔχει καὶ ἐμᾶς στὸ πλευρό του, τοὺς νέους τῆς Θεσσαλονίκης, οἱ ὁποῖοι τὸν καμαρώνουμε καὶ προσευχόμαστε καθημερινὰ γιὰ ἐκεῖνον.
Ταπεινὰ θέλουμε νὰ ἱκετεύσουμε τὴν Ἱερὰ Σύνοδο καὶ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο κ.κ. Ἱερώνυμο νὰ ἐποπτεύσουν τὴν ὅλη διαδικασία καὶ νὰ πράξουν, τὸ συντομότερο, ὅ,τι χρειάζεται, γιὰ νὰ ἀρχίσῃ νὰ οἰκοδομεῖται αὐτὸ τὸ ἀριστούργημα, τὸ ὁποῖο θὰ δώσει τόση χαρὰ στὸν οὐρανό, ὅση καὶ στὴν γῆ καὶ κυρίως σὲ ἐμᾶς τοὺς νέους, τὴν νέαγενιά, ἡ ὁποία ἔχει Ἀνάγκη ἀπὸ ἕναν τέτοιο Ναό, ὁ ὁποῖος θὰ τῆς θυμίζει ἔνδοξα ἡρωικὰ χρόνια καὶ θὰ τὴν κάνει νὰ μὴ ξεχνᾶ ΠΟΤΕ ὅτι ἡ ἴδια ἀποτελεῖ συνέχεια ἑνὸς ἡρωικοῦ Θεοσεβάστου λαοῦ.
Τελειώνουμε παροτρύνοντας τὸν πιστὸ ἑλληνικὸ λαὸ νὰ στηρίξῃ ὅσο μπορεῖ τὸ εὐάρεστο ἔργο τοῦ κ. Ἀναγνωστόπουλου καὶ πάνω ἀπ᾿ ὅλα νὰ ἀρχίζει νὰ ἱκετεύει νυχθημερὸν τὴν γλυκιά μας Παναγία νὰ μεσιτεύει στὸ γιό της νὰ ὑλοποιηθεῖ αὐτὸ τὸ Θαῦμα τὸ συντομότερο δυνατόν. Ἀμήν !
Φοιτητὲς τῆς Θεολογικῆς τοῦ Α.Π.Θ
τέκνα τοῦ Ἁγίου Δημητρίου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΟΛΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ

Δόξα τὸν Θεό μας,
Λέγομαι Χρῆστος Σωτηρίου καὶ κατάγομαι ἀπὸ τὸ Ἀγρίνιο ἀλλὰ μένω στὴν Ἀριζόνα, Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς.
Ἐδιάβασα τὴν ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ στὸ Μοναστῆρι Ἅγιος Ἀντώνιος ἐδῶ στὴν Ἀριζόνα καὶ συγκινήθηκα πάρα πολὺ ποὺ ἐπιτέλους ὑπάρχουν ἀκόμα Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ στὴν Ἑλλάδα….Τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ φυλλάδιο σας τὸ βρῆκα στὸ Μοναστῆρι Ἅγιος Ἀντώνιος καὶ τὸ πρότεινε ἕνας καλὸς καλόγηρος μοῦ ἄρκεσε καὶ ἀμέσως θέλησα γρήγορα νὰ ἐπικοινωνήσω καὶ νὰ σᾶς διαβεβαιώσω ὅτι δὲν εἶστε μόνοι, ὁ Θεὸς μας καὶ ἐγὼ καὶ ἑκατομμύρια ἀκόμη εἶναι μαζί σας.Αἰσθάνομαι πάρα πολὺ κοντὰ στὸν Θεό μας στὸ Μοναστῆρι καὶ δυστυχῶς ἡ κανονικὴ ἐκκλησία μας, ὅπως καὶ οἱ περισσότερες ἐκκλησίες καὶ οἱ λειτουργοί των, διαχειρίζονται σὰν business.
Πάντα σκόπευα νὰ ἐπιστρέψω μόνιμα στὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ μετὰ ἀπὸ μία τετραπλῆ καρδιακὴ ἐγχείρησι, ἄρχισα νὰ ἐπιταχύνω τὴν ἐπιστροφὴ στὴν πατρίδα μου καὶ νὰ δώσω/κάνω ὅ,τι μπορῶ μέχρι νὰ πεθάνω. Μόνον 2 – 3 ἄτομα ἔχουν συμφωνήσει μὲ τὴν ἀπόφασι νὰ ἐπιστρέψω στὴν Ἑλλάδα, τὸ ὑπόλοιπο 99,9999% προσπάθησαν νὰ μὲ πείσουν ὅτι : Ἐδῶ εἶναι καλύτερα , μὴ πᾶς στὴν Ἑλλάδα, ἔχει προβλήματα κλπ κλπ. Ἡ ἀπάντησί μου, ἐγὼ Greco γεννήθηκα καὶ Greco’s θὰ πεθάνω.
Τώρα ποὺ ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἄρρωστη ἐγὼ δὲν θὰ τὴν παρατήσω ἀβοήθητη. Θὰ ἀφιερώσω τὸ ὑπόλοιπο μέρος τῆς ζωῆς μου στὸν Θεό μου καὶ στὴν Πατρίδα μου. Προσπαθῶ νὰ πουλήσω τὸ σπίτι μου καὶ ἔρχομαι.
Πάντα προσβάλλω τοὺς Ἕλληνες ποὺ δὲν ξέρουν ὅτι χωρὶς Χριστιανισμὸ δὲν θὰ ὑπῆρχε Ἑλληνισμός. Ἐὰν δὲν ὑπῆρχε κρυφὸ σχολειὸ δὲν θὰ ὑπῆρχε Κολοκοτρώνης καὶ Ἁγία Λαύρα, Ἐπανάστασι καὶ Ἑλληνισμός.

Καὶ ναὶ προτιμῶ τὸν Κολοκοτρώνη ἀπὸ τὸν Ἀλέξανδρο.
Καὶ σίγουρα ὑπάρχουν πολλοὶ Χριστιανοί μας, καλοὶ Χριστιανοί, στὴν Ἀθήνα ποὺ θὰ πρέπει νὰ ὀργανωθοῦμε καὶ νὰ ἀγωνισθοῦμε.
Εἶμαι σίγουρος, εἶμαι διαθέσιμος, νὰ σηκώσω τὴν Ἑλληνικὴ Σημαία μὲ τὸν Σταυρὸ καὶ τὸ «ἐν τούτῳ νίκα» σὲ πολλὲς παρελάσεις.
Ὁ Θεὸς μαζί σας.

Ἐλπίζω νὰ σᾶς ἀρέσει τὸ συνημμένο. Εἴχαμε τὸ πανηγύρι τὸ Σαββατοκύριακο καὶ τὰ ἔβαλα γιὰ διανομή.
Τὸ ἑπόμενο βῆμα εἶναι νὰ τὸ βάλω στὸ Μοναστῆρι τοῦ Ἁγ. Ἀντωνίου.
Ἐπίσης προσπαθῶ νὰ βρῶ τρόπο νὰ μεταφράσουμε τὸ κείμενο σὲ διάφορες γλῶσσες…
Ὁ Θεὸς μαζί σας.
Χρῆστος Σωτηρίου Σεπτέμβριος 2015

 

 

 

 

Κατωτέρω δημοσιεύομεν ἐπίσης τὴν ἐπιστολὴν μιᾶς εὐλαβοῦς καὶ ταπεινῆς ἄνεργης Χριστιανῆς, ἡ ὁποία διέθεσεν τὸ ὑστέρημά της καὶ μᾶς ἀπέστειλεν τό «ψωμί» της, δηλαδὴ 5 εὐρὼ διὰ τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.
Ἀγαπητὲ κ. Ἀναγνωστόπουλε σὺν τῇ ἐριτίμῳ συζύγῳ κ. Αἰκατερίνῃ, Χαίρετε ! Νοέμβριος 2015

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *