ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 65 -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 

Τὸ Ἵδρυμά μας ἐπιθυμεῖ μὲ συνεργασίαν ἐθελοντῶν καὶ χορηγῶν ἰδιωτῶν, ἐκδοτῶν, συλλόγων καὶ ὅποιων ἄλλων τὸ ἐπιθυμοῦν νὰ ἐκδόσωμεν πρὸς τιμὴν τῆς φοιτητιώσης Ἑλληνικῆς Νεολαίας :

– Τὸ καταστατικὸν τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης καὶ τὸν Κώδικα Ἀθηνῶν.

– Τὰς συμβάσεις ποὺ ἔχουν ὑπογραφῆ καὶ δημοσιευθῆ μὲ εὐθύνην τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης.

Ἡ παροῦσα ἀνακοίνωσις γίνεται διὰ νὰ ὑπάρξουν προεγγραφαί. Ἡ ἐν λόγῳ πρόθεσίς μας καὶ προοπτική μας εἶναι ἄκρως ἀνιδιοτελής. Πρόθεσίς μας εἶναι νὰ διαφωτίζωνται πλήρως οἱ πάντες, ἰδίως οἱ νέοι μας, τῶν ὁποίων οἱ ἰθύνοντες στεροῦν τὴν διαπαιδαγώγησιν καὶ πειραματικῶς προσφέρουν εἰς αὐτοὺς μονόπλευρον – ὑλιστικὴν ἐπιμόρφωσιν, ἀφαιροῦντες τοὺς πυλώνας τῶν αἰωνίων ἀξιῶν τῆς φυλῆς μας : ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξίαν, ἀλώβητον Οἰκογένειαν καὶ ἀκεραίαν Πατρίδα.
Θὰ εἴμεθα εὐτυχεῖς ἄν καλύπτομεν τὰ ἔξοδά μας. Ἄν περισσεύῃ καποια «δεκάρα», θὰ πηγαίνῃ ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *