Άρθρα Περιοδικού "Φωτεινή Γραμμή"ΘρησκευτικάΨυχωφελή

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 64-ΕΓΚΩΜΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΝ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ

Βασίλισσα τῶν Οὐρανῶν, Παντάνασσα Κυρία
Κάνε τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους μας, πάντων παρηγορία.

Στὴν Παναγιὰ Ὁδηγήτρια, ποὺ ὁδήγεῖ τὴν σκέψι
Τὸ ΤΑΜΑ νὰ θεμελειωθῇ, αὐτὸ νὰ ἐπιτρέψῃ.

Ἀντιφωνήτρα Παναγιὰ Βάλε φωνὴ μεγάλη
Τάμα χρωστοῦμε στὸν Χριστό βοήθησέ μας πάλι.

Ὤ Παναγιὰ Καρδιώτισσα, ποὺ βρίσκεσαι στὴν Ρώμη
Συγκίνησε ὅλων τὶς καρδιὲς Τάμα χρωστοῦμε ἀκόμη.

Ὤ Παναγιὰ Παρθένα μου Χρυσοσκαλίτισσά μου
Ἔλα καὶ χρυσοσκάλισε τὸ Τάμα Γιάτρισά μου.

Ὤ Παναγιὰ πάντων Χαρὰ πάντων ἐλπὶς βεβαία
Φώτισε τοὺς ἁρμόδιους τὸ Τάμα ἀστραπιαία.

Ὤ προστασία φοβερά, ἁμαρτωλῶν ἡ σκέπη
Τὸ ρόδο τὸ ἀμάραντο καὶ εἰς τὸ τάμα πρέπει.

Ὤ Παναγία Σουμελὰ βλόγα καὶ τὴν Ἀθήνα
Τὸ τάμα νὰ τηνὲ τιμᾶ, εἰς τὸν Χριστόν μας μῆνα.
(νὰ στείλῃ μήνυμα)

Ὤ πλατυτέρα οὐρανῶν σκέπη ὑπεραγία
Σκέπασε καὶ τὸ Τάμα αὐτὸ μὲ δόξα αἰωνία.

Βρεφοκρατούσα Παναγιὰ εὐλόγησε τὸ Τάμα
Εὐλόγησε τοὺς ἄρχοντες καὶ τὴν Ἑλλάδα ἀντάμα.

Μήτηρ Θεοῦ εὐλόγησε τῶν Ἀθηνῶν τὴν πόλιν
Γιὰ νὰ κοσμῇ τὸ Τάμα αὐτὸ τὴν Οἰκουμένη ὅλη.

Ὤ ὑπερτέρα οὐρανῶν μεσίτρια στὸν Λόγο
Παμβασιλὶς Νικοποιὸς πρέσβευε ἐν τῷ λόγῳ. (ἐν τῷ ἄμα)

Κάνε τὸ Τάμα γεγονὸς ὑπέρλαμπρο ἀστέρι
ὅλους τὸ Τάμα νὰ ὁδηγῇ μὲ θαῦμα νὰ τὸ φέρῃ.

Σὲ αὐτὸ τὸ Τάμα Παναγιὰ θὰ βάλουμε εἰκόνες
τοῦ κόσμου οἱ προσκυνητὲς νὰ σὲ τιμοῦν αἰῶνες.

Ὤ Παναγιὰ Ἀρμάδα μου καὶ Θαλασσομαχοῦσα
Τὸ τάμα θεμελείωσε γρήγορα Μηλιαργοῦσα.

Ὤ Παναγία μου Κερὰ Κερακολίτισσά μου
Εἰκόνες ἅγιες μέγιστες Χρυσοπολίτισσά μου.

Ὤ Παναγιὰ Ἀμπελιώτισσα σεμνὴ Ὑπεραγία
ἔλα στὸ Τάμα Ἀθηνῶν συμπλήρωσε τὰ Θεῖα.

Ἔλα κερὰ Ἀθωνίτισσα Ἐλαιοβρύτισσά μου
Ἔλα κερὰ Ἀγγελόχτιστη στὸ Τάμα Ριγισσά μου.

Ὤ Τριχεροῦσα Παναγιὰ Εἰκοσιφίνισσά μου
Βλόγα τὸ Τάμα νὰ γενῇ Μεγάλη Παναγιά μου.

Ὤ Παναγιὰ Χαρακιανὴ βλόγησε τὰ χαράκια
Νὰ δώσουν πέτρες ὄμορφες στὸ Τάμα τὰ μηράκια (νεαροί).

Ὤ Παναγιὰ Χρυσοπηγὴ Χρυσοσπηλιώτισσά μου
Καὶ Χρυσοκαμαριώτισσα τὸ Τάμα νὰ ναί κοντά μου.

Ὤ Παναγία Ὀρφανὴ ἔλα μὰ νὰ τὸ μάθω
Δόξα στὸ Ἄξιον Ἐστὶ ἔλα ἀπ᾿ τὸ Ὄρος Ἄθω.

Ὤ Παναγιὰ Θαλασσινὴ Δέσποινα Γρηγορούσα
ἔλα στὸ Τάμα πρόσελθε Λέσβου Χρυσομαλλούσα.

Βοηθήστε μὲ τὴν χάριν σας νὰ πᾶμε στὴν Ἀθήνα
Καὶ ὁδηγίες δώσετε νὰ μὴ ὑπάρχῃ πεῖνα.

Πανάχραντη μήτηρ Θεοῦ Κτητόρεισα Κυρία
Κτίσε τὸ Τάμα γρήγορα μὲ ὀρθόδοξα πρωτεῖα.

Μυριοχαριτωμένη μου Κυρά Ἀμπελιώτισσά μας
Τοῦ Παυσανία ἡ ἄμπελος θα᾿ ρθη ἀπ᾿ τὰ χωριά μας.

Σταφύλια νὰ ὑπάρχουνε στὸ ΤΑΜΑ στὴν Αὐλή σου
κι ὅποιοι τὰ τρῶνε νηστικοὶ νὰ ἔχουν τὴν εὐχή σου.

Φανερωμένη Παναγιά, φανέρωσε στὸ τάμα
ἡ κάθε ἐνορία μας νὰ στέλνῃ ἐδῶ καὶ ΝΑΜΑ.

Κυρὰ Ἀκρωτηριανὴ στὸ μάρμαρο ἐπάνω
Θα᾿ χῃς καὶ ἐδῶ ἀντίγραφα ὄμορφα ὑπεράνω.

Φέρε τὸ Ἄξιον Ἐστι σὺ Κοσμοσώτηρά μου
Σὲ κέδρινο εἰκόνισμα Βασίλισσα Κυρά μου.

Σ᾿ ὅλης τῆς γῆς τὰ μάρμαρα θὰ ἁγιογραφήσω
Σ᾿ ὅλα τὰ ξύλα Παναγιὰ θὰ σὲ φιλοτεχνήσω.

Ὤ Παναγιὰ Γκρεμιώτισσα ἔλα μέσα στὸ ΤΑΜΑ
ἄνθρωπος νὰ μὴ γκρεμιστῇ, μὴ ζοῦμε τέτοιο δράμα.

Ὤ Παναγιὰ Καρυδιανὴ σὲ καρυδιᾶς εἰκόνες
Νὰ᾿ χουμε εἰς τὸ Τάμα αὐτὸ, νὰ ζοῦνε στοὺς αἰῶνες.

Ὤ Παναγιὰ Φοδελιανὴ φέρε καὶ τὸν Ἐλ Γκρέκο
Νὰ ἔρθῃ νὰ ἁγιογραφῇ στὸ Τάμα νὰ προσέχω.

Ὤ Παναγιὰ Καταφυγῆς στὸ Τάμα σὲ ζητοῦνε
Μήτηρ Θεοῦ Ἀληθινὴ πρέσβευε νὰ σωθοῦμε.

Ὤ Παναγιὰ Κυρὰ Ψηλὴ εὐλόγησε τὰ ὕψη
Στὸ Τάμα νὰ᾿ ρχωνται οἱ πιστοὶ κανένας νὰ μὴ σκύψῃ.

Εἰς τὸν Σωτῆρα τὸν Χριστὸ τὸν Ἐλευθερωτήν μας
Εἶναι τὸ Τὰμα τὸ ἅγιο Μήτηρ Ἐξακουστή μας.

Σὲ ἐσένα Μεγαλόχαρη καὶ στὴν Ἁγιὰ Σοφία
Ζητῶ τὸ Τάμα νὰ γενῇ σὲ Ἀθήνα μὲ πρωτεία.

Σωτήρα Ἐλευθερωτὴ τοὺς Ἕλληνες βοήθα
Βοήθα καὶ τὴν γλῶσσα μας, ὅταν μιλεῖ στὰ ἴσα.

Σωτήρα Ἐλευθερωτὴ τὸ Τάμα εἶναι γιὰ σένα
Παρηγορήτρα Παναγιὰ Ἕλληνες εἰν στὰ ξένα.

Ὤ ψυχοσώστρα Παναγιὰ ἐλπὶς ἀπελπισμένων
Δίδε ὑγεία νὰ μπορῷ τὸ Τάμα νὰ προσμένω.

Ὤ Ζωοδόχο μου Πηγή, Γιάτρισσα ἀπὸ τὰ Στύρα,
Καὶ Παναγιὰ Πορφύρα μου στὸ Τάμα φέρε μύρα.

Ὤ Παναγία Δέσποινα καὶ Πορταΐτισσά μου
Στὸ Τάμα νὰ᾿ σαι φύλακας καὶ Σὺ Ἀλεξιώτισσά μου.

Ζητοῦμε ἀπ᾿ ὅλες τὶς Μονὲς ποὺ᾿ χει ἡ Ὀρθοδοξία
νὰ στείλουν εἰκονίσματα πρὸς ἁγιογραφία.

Κάθε Ὀρθόδοξος Ναὸς στὸ Τάμα νὰ ἔχῃ εἰκόνα
ἡ Παλιγγενεσία μας, χρυσὴ σὲ κάθε αἰῶνα.

Ἔχει πρωτεῖα ὁ Σταυρός, δόξα οἱ Σταυρωμένοι
Καὶ Λευτεριὰ καὶ Ἀνάστασι ζητοῦν οἱ σκλαβωμένοι.

Ὤ Παναγιὰ τῶν Βλαχερνῶν, Ἐλευθερώτριά μας
Πέμψε μας πάλι Λευτεριὰ καὶ Τάμα σώστριά μας.

Ὤ Τραπεζούντα Παναγιά, ποὺ βρίσκεσαι στὴν Στεία
Στὸ Τάμα Ἅγια Τράπεζα θὰ κάνουμε τὴν ἴδια.

Ὤ Παναγιὰ Ἀνωγιανὴ στεῖλε ὀργανοπαῖκτες
Μὲ τὰ δοξάρια να᾿ ρχωνται Ἄγγελοι ἐπισκέπτες.

Πρόλαβε ἡ Παμμακάριστος κι ἡ Μυροβλύτισσά μας
ἡ Ἐλεούσα Παναγιὰ τὸ Τάμα να᾿ ναὶ κοντά μας.

Βασίλισσα τῶν οὐρανῶν, κυρία τῶν ἀγγέλων
Ἄχραντη, Παναμώμητε, Πάναγνη, Τάμα θέλω.

Ζητῶ ἀπὸ Ὀρθόδοξους μιὰ προσευχὴ νὰ στείλουν
ὁ τροῦλλος της στὸ Τάμα αὐτὸ νὰ στέκεται ἐπὶ στήλων.

Ὤ Παναγιὰ τῆς Ἀμοργοῦ φώτισε τὸν καθένα
Μιὰ πέτρα γιὰ τὸ Τάμα αὐτὸ νὰ πελεκᾶ στὴν πένα.

Μιὰ πέτρα κάθε ὀρθόδοξος καλὰ πελεκημένη
Θέλει τὸ τάμα νὰ γενῇ γνωστὸ στὴν οἰκουμένη.

Ὤ Παναγιὰ μου Σπηλιανή, ποὺ εἶσαι ψηλὰ σὲ βράχο
Βλόγα τὸ τάμα στὰ ψηλὰ νὰ γίνῃ νὰ ὑπάρχω.

Ὤ Παναγιὰ Ἀγγελόχτιστη καὶ Γαλακτοκτισμένη
ἀπ᾿ ἔξω ἀπὸ τὸ τάμα μας γίνε Ἀγγελοκτισμένη.

Προσέξετε Ὀρθόδοξοι τὸ τάμα θὰ τὸ κτίζουν
ὅσοι νηστεύουν καὶ ὄμορφα πιστεύουν καὶ γνωρίζουν.

Σὲ αὐτὸ τὸ Τάμα Ὀρθόδοξοι θὰ μπαίνουν καὶ θὰ βγαίνουν
Κὶ Ἀναγραμμένη Παναγιὰ βλόγα ὅσους διαβαίνουν.

Ὤ Παναγιὰ μου Παλιανὴ στεῖλε μυρτιὰ στο Τάμα
Καὶ βλόγησε Ὀρθόδοξους μὴν ἔχουν πικρὸ κλάμα.

Ζητοῦμε ἀπὸ τοὺς Ἱερεῖς σὲ κάθε λειτουργία
Νὰ ὑπενθυμίζουν καὶ νὰ λεν Τάμα Χριστοῦ Σωτήρα.

Οἱ ἄγγελοι θὰ ἀκούσουνε καὶ στὸ Χριστὸ θὰ φθάσῃ
Νὰ διατάξῃ μὴν ἀργεῖ τὸ Τάμα νὰ προφτάσῃ.

Ὤ Παναγιά μου Ἀλμυρὴ καὶ Τριτιανὴ μὲ σένα
Τρίτη τοῦ Πάσχα ἐγκαίνια στὸ Τάμα τὸ ΄21.

Ὤ Σκέπη τῶν Ὀρθόδοξων Κτητόρισσα Παρθένα
Φρόντισε τὰ ἐγκαίνια στὸ Τάμα τὸ ΄21.

Φέξε Κυρὰ τῶν Λιμανιῶν τῆς πέτρας τοὺς μαστόρους
Τὸ τάμα γιὰ νὰ κτίζουνε μὲ εὐχὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Μεγαλοσπηλαιώτισσα εὐλόγησε τὸ Τάμα
Ὤ σωτηρία ἁμαρτωλῶν ἀπ’τὴν Ἁγία Λαύρα.

Φύλαγε Πορταΐτισσα τὸν τόπο καὶ τὸ Τάμα
Στεῖλε στὸν κόσμο μήνυμα γι᾿ αὐτὸ τὸ Τάμα – Θαῦμα.

(Τὸ ποίημα ἀνηρτήθη καὶ εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας : http://www.fotgrammi.gr/index.php/news-tama/983-11815-to———-a—-#sthash.1QB2sNS4.dpuf) καὶ εἶχεν μεγάλη ἀπήχησιν).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *