ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 63-I.ΜΟΝΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΔΟΥΝΑ

 

Εὑρίσκεται εἰς τὴν νῆσον Πρίγκηπον, εἰς Κων/πολιν (10ος αἰὼν, Μετόχιον τῆς Ἱ.Μ.Ἁγ.Λαύρας τῆς Ἱ.Μητρ. Καλαβρύτων).
Ἀξιοθαύμαστος εἶναι ἡ εὐλάβεια, ποὺ τρέφουν οἱ μωαμεθανοὶ διὰ τὸν Ἅγ. Γεώργιον. Ἑκατοντάδες χιλιάδες τὴν 23ην Ἀπριλίου κάθε ἔτος συνωστίζονται καὶ περιμένουν διὰ νὰ προσκυνήσουν τὴν θαυματουργὸν εἰκόνα του.
Κατὰ παράδοσιν οἱ προσκυνηταὶ ἀνεβαίνουν πρὸς τὴν Μονὴν ἔχοντες εἰς χεῖρας κλωστήν, τὴν ὁποίαν «ξετυλίγουν» εὐλαβικῶς, χωρὶς νὰ ὁμιλοῦν, πιστεύοντες ὅτι, ὅταν φθάσουν τοιουτοτρόπως εἰς τὴν Μονήν, θὰ εἰσακουσθοῦν αἱ εὐχαί των ἀπὸ τὸν Ἅγιον. Βλέποντες δὲ νὰ εἰσακούωνται αἱ προσευχαί των, ἐπανέρχονται συντόμως εἰς τόν «Ἁη-Γιώργη» διὰ νὰ τὸν εὐχαριστήσουν διὰ τὸ θαῦμα ποὺ τοὺς ἔκανε.
Κατὰ εὐτυχῆ συγκυρίαν, εἰς τὴν Τουρκίαν ἡ 23η Ἀπριλίου εἶναι ἐπίσημος ἀργία ἀφιερωμένη εἰς τὰ παιδιά, οὕτως ὥστε ὅλοι προσέρχονται χωρὶς κώλυμα ἀπὸ τὴν ἐργασίαν των…
Αὐτὸ εἶναι ἓν ἀπὸ τὰ ἄπειρα ἐλπιδοφόρα μηνύματα τῶν ἡμερῶν μας, τὰ ὁποῖα καταγράφονται, ὅπως καὶ εἰς τὴν ὁμιλίαν τοῦ κ. Νικ. Χειλαδάκη εἰς τὰ Χανιὰ τῆς Κρήτης (ἐκδήλωσις τοῦ Συλ. Φίλων τῶν ἁπανταχοῦ Κρυπτοχιστιανῶν, 24.5.2015) μὲ θέμα:«Ἡ Ἅλωσις τοῦ 1453 καὶ τὸ θαῦμα τῶν Κρυπτοχριστιανῶν εἰς τὴν Μ. Ἀσίαν τοῦ σήμερα».
(https://www.youtube.com/watch?t=5291&v=ZkDJXGjU

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *