ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 63-ΟΙ ΑΓΙΟΡΕΙΤΑΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΔΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

Ἅγιον Ὄρος-Ἄθως

Κυριακή Σταυροπροσκυνήσεως 2/15-3-2015

Ἐν Χριστῷ ἀδελφέ κ. Ἰωάννη Ἀναγνωστόπουλε,
μετά τῶν λοιπῶν συνεργατῶν-συνδιακονητῶν σας,
χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε.

Σᾶς συγχαίρομε γιά τόν νεανικό σας ζῆλο, τήν Ὀρθόδοξη πίστι σας καί τόν ἀκατάπαυστο κaί ἀκάματο ἀγῶνα σας διά τήν πραγματοποίησι τοῦ Πανελληνίου προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους μας.

Μᾶς συγκινεῖ καί μᾶς ἐνθουσιάζει ἡ ὑπομονή σας καί ἡ ἐπιμονή σας. Γιά αὐτό καί ὅλοι ἐμεῖς οἱ Ἁγιορεῖτες μοναχοί καί Πατέρες εἴμαστε δίπλα σας, ἑνωμένοι καί ταυτισμένοι μέ ὅλους τούς γνησίους Ρωμηούς – Ἕλληνες πού ἀγωνίζονται γιά τήν Ὀρθοδοξία μας καί τήν πατρίδα μας, τήν δοξασμένη Ἑλλάδα.

Μέ τήν χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί διά πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, μοναχοί, κλῆρος καί εὐσεβής Ἑλληνικός λαός προσευχόμεθα καί προσδοκῶμεν νά ἀκούσωμεν ἀπό τήν φωτισμένη Ἱεραρχία τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν ἱστορική ἀπόφασι ὁλοκληρώσεως τοῦ τάματος τοῦ Ἔθνους στό Ἀττικόν Ἄλσος ὥστε νά ἀναπαυθοῦν καί οἱ ψυχές τῶν Ἐθνικῶν ἡρώων μας, Θεοδώρου Κολοκοτρώνη κ.ἄ.

Ἄς θυμηθοῦμε ὅμως καί τά λόγια τοῦ Ὁσίου Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου ὁ ὁποῖος ὡς Ἅγιος ἀσκητής καί ἔνθερμος πατριώτης εἶπε:

«Τήν Ὀρθοδοξία μας ὡς Ἕλληνες τήν ὀφείλουμε στόν Χριστό καί τούς ἁγίους Μάρτυρες καί Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας. Καί τήν Ἐλευθερία μας τήν ὀφείλουμε στούς ἥρωες τῆς Πατρίδος μας πού ἔχυσαν τό αἷμα τους γιά μᾶς. Αὐτήν τήν ἁγία κληρονομιά ὀφείλουμε νά τήν τιμήσουμε καί νά τήν διατηρήσουμε καί ὄχι νά τήν ἐξαφανίσουμε στίς ἡμέρες μας. Εἶναι κρίμα νά χαθῇ ἕνα τέτοιο Ἔθνος…..»
(Ἁγ. Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, μέ πόνο καί ἀγάπη, λόγοι Α΄ σελ. 361, Ἱ.Ἠσυχ.Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου-Σουρωτή).

Πρός ἐπί τούτοις διερωτώμεθα καί ἀληθῶς πῶς δέν εἶναι ἀπορίας ἄξιον ἀφ’ ἑνός μέν νά παραχωρῆται εὐχερῶς οἰκόπεδον διά μωαμεθανικό τέμενος στήν Ἀθήνα, ἀφ’ ἑτέρου δέ νά μή ἐγκρίνεται πρωτίστως ἡ ἄδεια καί νά μή παραχωρῆται ὁ ἀνάλογος χῶρος διά τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους!!!

Ἀναμένουμε προσευχόμενοι τό χαρμόσυνο μήνυμα τῆς ἀποφάσεως τῆς προσεχοῦς συνεδριάσεως τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὥστε μέ τήν νομοθετική ρύθμισιν τῆς Πολιτείας νά τεθεῖ ἐπί τῆς γῆς ὁ θεμέλιος λίθος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Άκολουθοῦν ἑκατοντάδες ὑπογραφαί.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *