ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 61-ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΣ Ο «ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΣ» ΝΟΜΟΣ «ΦΙΜΩΤΡΟ»

Μὲ πληθώραν ἀλχημειῶν, μεθοδειῶν καὶ μαγειρευμάτων, ψευδεῖς διαβεβαιώσεις καὶ ἀπεριγράπτους πιέσεις, αἱ σκοτειναὶ δυνάμεις κατώρθωσαν νὰ παρασύρουν ὄχι μόνον τοὺς Ἕλληνας βουλευτάς, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ τὴν ἕρπουσαν, γλύφουσαν καὶ μὲ τὰ «κερατάκια» της ἀναρριχωμένην πνευματικὴν ἡγεσίαν (ἡ ὁποία, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, δὲν ἀνέρχεται διὰ τῆς ἀξιοκρατίας, ἀλλὰ διὰ τῆς φαυλοκρατίας, καὶ ὑπογράφει συνεχῶς γραμμάτια διὰ νὰ διατηρῆται εἰς τήν «καρέκλα» ἢ νὰ ἀναρριχηθῇ ἀκόμη περισσότερον) καὶ τοιουτοτρόπως ἐψηφίσθη ὁ ἀντιχριστιανικὸς καὶ ἀντεθνικὸς αὐτὸς νόμος. Αὐτοὶ οἱ ἀμοραλισταὶ ἰθύνοντες τῆς πνευματικῆς ἡγεσίας γίνονται, δυστυχῶς, «βασιλικώτεροι τοῦ βασιλέως καὶ παπικώτεροι τοῦ πάπα» καὶ πείθουν καὶ τοὺς ἀποπροσανατολισμένους ἁπλοϊκοὺς ἀνθρώπους νὰ ἀναφωνοῦν : «πετᾶ ὁ γάϊδαρος»!!!

Τὸ ἄκρως ἀνησυχητικόν, ἀδιανόητον, ἀχαρακτήριστον καὶ ἀπαράδεκτον εἶναι νὰ παρασύρεται καὶ ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νὰ παρουσιάζῃ τὸν ἀντιχριστιανικὸν αὐτὸν νόμον (χωρὶς νὰ συμπεριληφθοῦν ρητῶς καὶ αἱ γενοκτονίαι τῶν Ποντίων, Μικρασιατῶν, Ἀρμενίων, τῶν Ρομά, τῶν Χριστιανῶν τῆς Ἀνατολῆς σήμερον, καὶ πληθώραν ἄλλων πραγματικῶν γενοκτονιῶν, ποὺ λαμβάνουν χώραν ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρόν) ὡς ἀθώαν «περιστεράν»…

Μὲ τὰς πτωχάς μας δυνάμεις ἀντετάχθημεν σθεναρῶς διαμαρτυρόμενοι πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν, ἀρχίζοντες, παρὰ τὰς ἀντιδράσεις, ἀπὸ τὸ ψήφισμα τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου τὴν 16.6.2013, (ἴδ. ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr http://www.fotgrammi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=763:17613———2461827&catid=29:2009-07-31-01-42-16, τὰ facebook «Οι Φίλοι του Τάματος του Έθνους» καί «Φωτεινή Γραμμή», τὸν λογαριασμόν μας εἰς τὸ twitter @PANEL_TAMA καὶ εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 56, σελ. 2-3), διαμαρτυρόμενοι συνεχῶς πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν καὶ συγχαίροντες τοὺς ὑγιῶς ὀρθοδόξως καὶ ἐθνικῶς μαχομένους κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς ἀντιδρῶντας εἰς τὸ νομοσχέδιον…

Αἱ πρόσφατοι ἐνέργειαί μας ἐδημοσιεύθησαν εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας τὴν 18.8.2014 www.fotgrammi.gr http://www.fotgrammi.gr/index.php/component/content/article/28-2009-07-31-01-41-51/862-18814—-sos———-, τὰ facebook «Οι Φίλοι του Τάματος του Έθνους» καί «Φωτεινὴ Γραμμή», τὸν λογαριασμόν μας εἰς τὸ twitter @PANEL_TAMA καὶ εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 60 σελίδες 37-43, ὅπου συμπεριλαμβάνονται καὶ αἱ ἐπιστολαί μας πρὸς τοὺς ἀντιδράσαντας κατὰ τοῦ νομοσχεδίου βουλευτάς…

Πολλοὶ διεμαρτυρήθησαν, διότι δὲν ἐγράψαμε καὶ τὰ ὀνόματα τῶν Χρήστου Παππά καὶ τῶν ἄλλων βουλευτῶν τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, ποὺ ἐπίσης ἀντέδρασαν ἐναντίον τοῦ ἀνωτέρω ρατσιστικοῦ νόμου.

Ἐπειδὴ τὸ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ δέν «κομματιάζει» καὶ εἰς αὐτὸ χωροῦν ὅλοι, δεξιοὶ καὶ ἀριστεροί, συγχαίρομεν καὶ τοὺς βουλευτὰς τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς διὰ τὴν στάσιν των ἔναντι τοῦ ρατσιστικοῦ νόμου. Εὐχόμεθα ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ τοὺς βουλευτὰς τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς νὰ δηλώσουν κατηγορηματικῶς ὅτι ἀγαποῦν τὸν ἀρχαῖον ἑλληνισμόν, ἀλλὰ εἶναι μέλη τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας καὶ ὄχι παγανισταί. Ἐπίσης νὰ ἀποκηρύξουν τὸν ναζισμὸν τοῦ ψυχοπαθοῦς Χίτλερ καὶ τὸν ἀγκυλωτὸν σταυρόν, διότι τὸ σῆμά των εἶναι ὁ ἑλληνικὸς Μαίανδρος καὶ ὄχι ὁ ἀγκυλωτὸς σταυρός.

(ἴδ. ἐκτενέστερον :

http://www.fotgrammi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=866:2914———–&catid=28:2009-07-31-01-41-51)

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΨΩΜΙΑΔΟΥ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *