ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 61-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΑΙ

 

Ἡ κατάργησις τῶν ὀκτὼ παθῶν ἄς γίνεται μὲ τὸν ἑξῆς τρόπον :

Μὲ τὴν ἐγκράτειαε καταργεῖται ἡ γαστριμαργία.

Μὲ τὸν θεῖον πόθον καὶ τὴν ἐπιθυμίαν τῶν μελλόντων ἀγαθῶν καταργεῖται ἡ πορνεία.

Μὲ τὴν συμπάθειαν πρὸς τοὺς πτωχοὺς καταργεῖται ἡ φιλαργυρία.

Μὲ τὴν ἀγάπην καὶ τὴν καλωσύνην πρὸς ὅλους καταργεῖται ἡ ὀργή.

Μὲ τὴν πνευματικὴν χαρὰν καταργεῖται ἡ κοσμικὴ λύπη.

Μὲ τὴν ὑπομονήν, τὴν καρτερίαν καὶ τὴν εὐχαριστίαν πρὸς τὸν Θεὸν καταργεῖται ἡ ἀκηδία.

Μὲ τὴν κρυφὴν ἐργασίαν τῶν ἀρετῶν καὶ τὴν συνεχῆ προσευχὴν μὲ συντριβὴν καρδιάς, καταργεῖται ἡ κενοδοξία.

Μὲ τὸ νὰ μὴ κρίνει κανεὶς τὸν ἄλλον, ἤ νὰ τὸν ἐξευτελίζει, ὅπως ἔκανε ὁ ἀλαζὼν Φαρισαῖος, ἀλλὰ νὰ νομίζει τὸν ἑαυτόν του τελευταῖον ἀπὸ ὅλους καταργεῖται ἡ ὑπερηφάνεια.

Ἔτσι λοιπὸν ἀφοῦ ἐλευθερωθῆ ὁ νοῦς ἀπὸ τὰ παραπάνω πάθη καὶ ἀνυψωθῆ εἰς τὸν Θεόν, ζεῖ ἀπὸ ἐδῶ τὴν μακάριαν ζωὴν καὶ δέχεται τὸν ἀρραβώνα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καὶ ὅταν φύγῃ ἀπὸ ἐδῶ, ἔχοντας ἀπάθειαν καὶ ἀληθινὴν γνώσιν, εὑρίσκεται εἰς τὸ φῶς τῆς Ἁγίας Τριάδος, καὶ καταφωτίζεται μαζὶ μὲ τοὺς ἁγίους ἀγγέλους εἰς τοὺς ἀπέραντους αἰῶνες.

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *