ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 58-ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΤΟΥ «ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΚΑΙ ΤΟΥ «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ» ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΙΣ ΑΙΣΧΙΣΤΩΝ ΔΙΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΛΑΣΠΟΛΟΓΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ»-MEGA CHANNEL 24.2.2014

Ἐπειδὴ διάφοροι δημοσιογράφοι, ὅπως π.χ. ὁ κ. Πρετεντέρης (τηλεοπτικὴ ἐκπομπή «ΑΝΑΤΡΟΠΗ»- MEGA CHANNEL 24.2.2014), εἶναι ἡμιμαθεῖς ἢ κακοήθεις καὶ ἐνδιαφέρονται μόνον διὰ θεαματικότητα, λαμβάνοντες, προφανῶς, ποσοστά, κακοποιοῦντες βαναύσως τὴν ἀλήθειαν καὶ σπιλώνοντες τὴν ἀξιοπρέπειαν, τὴν ἐντιμότητα, τὴν ἀρίστην φήμην ἀνιδιοτελῶν ἰδεολόγων, ποὺ πασχίζουν νὰ ὑπάρχῃ ἀπόλυτος διαφάνεια καὶ νὰ ἀξιοποιῆται καὶ ἡ τελευταία “δεκάρα” – ὁ ὀβολὸς τῆς χήρας – διὰ τοὺς δεινοπαθοῦντας συνανθρώπους μας, πρὸς δόξαν Θεοῦ, ἀναγκαζόμεθα νὰ παρουσιάσωμεν τὴν ὅλην ἀλήθειαν καὶ νὰ καταρρίψωμεν τὰς αἰσχίστους διαστρεβλώσεις αὐτῶν τῶν δοκησισόφων διαβολέων μας.
Προσεπαθήσαμε νὰ συνοψίσωμεν τὴν ὅλην ἱστορίαν διὰ νὰ τὴν μελετήσουν οἱ ἀγαθοπροαίρετοι καὶ νὰ μὴ κλονίζωνται ἀπὸ τὰς σατανικὰς αὐτὰς διαδόσεις…
Παρακαλοῦμεν διαδώσατε τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr παντού, διὰ νὰ διαφωτισθοῦν ἀκόμη καὶ οἱ παρασυρθέντες καὶ νὰ συμβάλλουν ἐμμέσως νὰ ἀποκατασταθῇ ἡ ἀρίστη φήμη τῶν φορέων μας «Διορθόδοξος Σύνδεσμος Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος», «Σωματεῖον Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καί «Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν».

ΥΠΕΡ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ 28.2.2014

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ

ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΑΝΟΣΙΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΙΣΟΠΕΔΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ
ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΑΔΙΣΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΣΤΡΟΦΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣΒ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΤΙΝΕΣ ΗΔΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΘΟΡΥΒΟΠΟΙΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΙΟΥΤΟΤΡΟΠΩΣ ΑΜΝΗΣΤΕΥΟΥΝ ΤΑ «ΛΑΜΟΓΙΑ», ΤΟΥΣ «ΚΟΜΠΙΝΑΔΟΡΟΥΣ», ΤΟΥΣ «ΑΕΤΟΝΥΧΗΔΕΣ» ΚΑΙ «ΠΑΤΡΙΑΡΧΑΣ» ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ, ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΔΗΘΕΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΥΝΤΑΙ ΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ ΤΟΥ ΒΑΡΥΤΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΤΩΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ.ΟΙ ΑΥΤΟΚΛΗΤΟΙ ΑΥΤΟΙ «ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ» ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ, ΔΙΑ ΝΑ ΠΡΟΒΛΗΘΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΗΘΕΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ «ΗΡΑΚΛΗΔΕΙΣ», ΔΡΟΥΝ ΕΠΙΠΟΛΑΙΩΣ Ή ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΚΑΙ ΡΙΠΤΟΥΝ «ΣΤΗΝ ΠΥΡΑ» ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΟΥΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΜΕ ΑΚΡΑΝ ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΝ ΤΩΝ ΔΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΚΑΛΟΝ ΠΡΟΣ ΔΟΞΑΝ ΘΕΟΥ.

Οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας μᾶς «κρούουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου» μὲ τό: «μείζων πασῶν τῶν ἀρετῶν ἐστι ἡ διάκρισις», καθὼς καὶ μὲ τὸ τοῦ Φωκυλίδου (5ος αἰών π.Χ., Ἀρχαῖος Ἕλλην ποιητὴς ἀπὸ τὴν Μίλητον): «Μηδενὶ δίκην δικάσῃς, πρὶν ἀμφοῖν μύθον ἀκούσῃς», δηλαδή «ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ ἐξαγάγῃ κάποιος συμπεράσματα διὰ κάτι, ἐὰν προηγουμένως δὲν ἔχῃ ἐξετάσει τὴν ὑπόθεσιν ἀπὸ ὅλας τὰς πλευράς».
ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΤΟΥ «ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
Ἐπειδὴ μερικὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως, ἄθελά των ἢ σκοπίμως, γίνονται ὁδοστρωτῆρες καὶ ἐμμέσως βλάπτουν τὴν κοινωνίαν ἀντὶ νὰ τὴν ὠφελοῦν, ἀναγκαζόμεθα νὰ ξεκαθαρίσωμεν καὶ πάλιν τὴν θέσιν μας ἐπαναλαμβάνοντες παρακάτω περιληπτικῶς σύντομον ἱστορικὸν τοῦ «Ἑλληνογιουγκοσλαβικοῦ Συνδέσμου ὁ Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν Παῦλος» καὶ μετέπειτα «Διορθόδοξου Συνδέσμου ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»:
1. Βλέποντες ἀπὸ τὴν Βόννην Γερμανίας, ὅπου καὶ ἡ ἕδρα τῆς ἐπιχειρήσεώς μας, ὅτι οἱ παπικοὶ καὶ οἱ προτεστάνται ἐβοήθουν μαζικῶς τοὺς Κροάτας καὶ τοὺς Μωαμεθανοὺς καὶ ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι οὐδεμιᾶς βοηθείας ἐτύγχανον, ἀπεστείλαμε ἀπὸ τὸ κεντρικὸν γραφεῖον μας εἰς Βόννην Γερμανίας εἰς τὸ Πατριαρχεῖον Βελιγραδίου ἀμεταχείριστα κουστουμάκια, διὰ ἀγόρια καὶ κορίτσια.
2. Τὰ δείγματά μας, 10 μεγάλα κιβώτια, μᾶς τὰ ἐπέστρεφαν ἀπὸ τὰ σύνορα, λόγῳ τοῦ ὅτι ὑπῆρχεν ἐμπάργκο πρὸς τὴν Σερβίαν. Ἡμεῖς τὰ ἀπεστέλλομεν πάλιν δηλοῦντες ὅτι εἶναι καθαρῶς ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια διὰ τὰ ὀρφανὰ παιδιά. Μὴ ἀνεχόμενοι αὐτὴν τὴν ἐλεεινὴν συμπεριφορὰν τῶν συνοριακῶν Γερμανῶν, ἠναγκάσθημεν καὶ ἀπεστείλαμε τέλεξ εἰς τὸν Γερμανὸν Ὑπουργὸν τῶν Ἐξωτερικῶν μὲ τὸ ἑξῆς κείμενον: «ποῖα φασιστικὰ κατάλοιπα δὲν ἐπιτρέπουν εἰς ἕνα Ἕλληνα δημοκράτην (καὶ μάλιστα ἐκ Καλαβρύτων, ὅπου τὴν 13.12.1943 ὅλοι οἱ ἄρρενες ἀπὸ 13 ἐτῶν καὶ ἄνω ἐσφαγιάσθησαν καὶ ὅλα τὰ οἰκήματα ἕως καὶ αἱ Ἐκκλησίαι ἔγιναν στάκτη), καθ᾿ ἣν στιγμὴν οἱ πάντες ἐξοπλίζουν τοὺς πάντας, διὰ νὰ ἀλληλοσπαραχθοῦν;;;».
3. Τελικῶς συνεφώνησεν ὁ Γερμανὸς Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν μὲ τὴν ἄποψή μας ὅτι τὸ Πατριαρχεῖον Βελιγραδίου δὲν εἶναι κράτος, διὰ νὰ ἰσχύῃ τὸ ἐμπάργκο ἐναντίον τῆς Σερβίας, ἀλλὰ εἶναι τὸ ἀνώτατον πνευματικόν – θεῖον καθίδρυμα, τὸ ὁποῖον εὑρίσκετο ἐν διωγμῷ ἀπὸ τοὺς κομμουνιστάς. Τὰ πακέτα μας ἔφθασαν τελικῶς εἰς τὸ Πατριαρχεῖον τῆς Σερβίας, εἶδον ὅτι πρόκειται περὶ καινούριων κουστουμιῶν μεγάλης ἀξίας καί «ἐκρεμάστησαν» ἐπάνω μας καὶ μᾶς ἐζητοῦσαν πανάκριβα φάρμακα (διὰ καρκίνον, λευχαιμίαν) καὶ λοιπὰ ἀγαθά.
4. Ὅταν διεπιστώσαμε ὅτι αἱ ποσότητες αὐτῶν ποὺ μᾶς ἐζητοῦσαν ἐπολλαπλασιάζοντο, ἐσκέφθημεν ὅτι μόνοι μας δὲν θὰ τά «ἐβγάζαμε πέρα» καὶ ἠναγκάσθημεν νὰ ἔλθωμεν εἰς τὰς Ἀθήνας νὰ ἐπιστρατεύσωμεν ὅλους τοὺς συγγενεῖς, φίλους καὶ γνωστούς, ὡς π.χ. τὸν τέως Πρόεδρον Ἀκαδημίας καὶ τέως Ὑπουργὸν ἀείμνηστον ἰατρὸν Γεώργιον Μερίκαν, τὸν τέως Πρόεδρον Ἀκαδημίας ἀείμνηστον Καθηγητὴν ΕΜΠ Σόλωνα Κυδωνιάτην, τὸν ταπεινὸν καὶ εὐλαβῆ διεθνοῦς φήμης Καθηγητὴν Γεώργιον Δαΐκον, τὸν Καθηγητὴν τῆς Καρδιολογίας κ. Παῦλον Τούτουζαν καὶ ἑκατοντάδας ἄλλας προσωπικότητας, καὶ ἐζητήσαμε τὴν ἔγκρισιν τοῦ Ἑλληνογιουγκοσλαβικοῦ Συνδέσμου ὁ Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν Παῦλος, ἡ ὁποία μᾶς ἐδόθη μὲ τὴν ὑπ᾿ ἀριθμ. 3585/1994 ἀπόφασιν τοῦ Πολυμελοῦς Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Κατωρθώναμε, ὠργανωμένοι, νὰ ἀποστέλλωμεν νταλίκας καὶ βαγόνια ὁλόκληρα μὲ ἀνθρωπιστικὴν βοήθειαν εἰς τὴν Κράϊναν, Βοσνίαν, Ἑρζεγοβίνην, Μαυροβούνιον, Κοσσυφοπέδιον, Σερβίαν κ.λπ.
1. Ὡσὰν Διορθόδοξος Σύνδεσμος, μὲ ἰδικά μας ἔξοδα καὶ τὴν βοήθειαν φιλεύσπλαχνων Ἑλλήνων, ποὺ ἐξετίμησαν τὴν ἄκραν ἀνιδιοτέλειάν μας καὶ ἀπόλυτον διαφάνειάν μας, ἔχομεν ἀποστείλει ἀποδεδειγμένως ἄνω τῶν 75.000 τόννων ἀνθρωπιστικῆς βοηθείας εἰς τὴν Σερβίαν, Ρουμανίαν, Ρωσσίαν, Γεωργίαν, Οὐκρανίαν, ἱεραποστολὰς εἰς τὴν Ἀφρικὴν καὶ τὰ τελευταῖα ἔτη εἰς τὴν Ἑλλάδα μας, πρᾶγμα ποὺ βεβαιοῦν πολλαὶ δεκάδες ὀγκωδέστατοι φάκελλοι καὶ χιλιάδες εὐχαριστήριοι ἐπιστολαί, χωρὶς τὴν παραμικρὰν ἐπιδότησιν πολιτείας, ἐκκλησίας καὶ ΔΕΚΟ.
2. Ὑπήρξαμεν ἡ πρώτη ἀνθρωπιστικὴ ὀργάνωσις Μὴ Κερδοσκοπικοῦ Χαρακτῆρος, καταχωρισμένη εἰς τὴν ἐφημερίδα τῶν Εὐρωπαϊκῶν Κοινοτήτων, ὅπως τὸ συνημμένον ἔγγραφον ὑπ᾿ ἀριθμ. 278281/24.6.2010 τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας, πρὶν ἐμφανισθοῦν οἱ ἀπατεῶνες τῶν ΜΚΟ τοῦ Ρόντου, Γεωργίου Ἀνδρέα Παπανδρέου, Κων/νου Σημίτη καὶ λοιπῶν.
3. Ἀρχικῶς ἐλάβαμε πορτοκάλια, ποὺ ἦσαν διὰ τὰς χωματεράς, καὶ τὰ ἀπεστέλλαμε εἰς τὴν Βοσνίαν, Ἑρζεγοβίνην, Κοσσυφοπέδιον καὶ Σερβίαν. Τὴν ἀξίαν αὐτῶν τὴν ἐξεπλήρωναν αἱ Βρυξέλλαι μέσῳ τοῦ ΟΠΕΚΕΠΕ τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας, χωρὶς νὰ ἔχομεν οὐδεμίαν ἀνάμειξιν εἰς τὰ οἰκονομικά.
ΑΙ Μ.Κ.Ο. ΞΕΦΥΤΡΩΝΟΥΝ ΩΣ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΚΕΡΔΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ «ΑΕΤΟΝΥΧΗΔΩΝ» ΚΑΙ «ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ» ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΓΑΓΓΡΑΙΝΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1. Τά «λαμόγια», οἱ «ἀετονύχηδες» καὶ οἱ «πατριάρχαι» τῆς διαπλοκῆς, ἔχοντες κομματικὴν ταυτότητα ἢ συνδικαλιστικὴν ἰδιότητα, παρωτρύνοντο ἀπὸ τοὺς ἰθύνοντας Ὑπουργείων, Δημοσίων Ὀργανισμῶν καὶ λοιποὺς παράγοντας νὰ ἐπιστρατεύσουν συγγενεῖς καὶ φίλους των καὶ νὰ συστήσουν Μ.Κ.Ο., διὰ νὰ λαμβάνουν τεράστια ποσὰ ἀπὸ Ὑπουργεῖα Ἐξωτερικῶν, Γεωργίας, Πολιτισμοῦ, ΠΡΟΠΟ κ.λπ., κ.λπ., διὰ νά «βολεύωνται» ὄχι μόνον διὰ τὸ παρὸν ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ μέλλον.
2. Τόσην μεγάλην «φιλανθρωπίαν» εἶχον τὰ διάφορα «λαμόγια», οἱ ἀετονύχηδες καὶ οἱ «πατριάρχαι» τῆς διαπλοκῆς διαφόρων κομματικῶν παρατάξεων, ὥστε ἔπεσον ὡς «κοράκια» νὰ κατασπαράσσουν τὸν ἱδρῶτα τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, διατεινόμενοι ὅτι θὰ ἔσωζον δῆθεν τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀνισχύρους λαοὺς μὲ τὰ πλέον ἀπίθανα φανταστικὰ καὶ ἀπατηλά των προγράμματα εἰς κάθε εἴδους τομέα…
3. Ὅλοι αὐτοὶ οἱ «κομπιναδόροι» καὶ αἱ «λαίμαργοι βδέλλαι» «ἔστησαν φαγοπότι» διὰ τὸ «συγγενολόι» των καὶ ὅλην τήν «κλίκα» των καὶ οὔτε 1% τῶν τεραστίων ποσῶν ποὺ ἐλάμβανον, δὲν διετίθετο διὰ τὸν σκοπόν ποὺ ἐδίνοντο, καὶ δὲν προωθοῦντο εἰς τοὺς τόπους προορισμοῦ. . .
4. Πέραν τῶν τεραστίων ποσῶν, ποὺ ἐλάμβανον αὐτὰ τά «λαίμαργα» ὄρνεα, ἐλάμβανον καὶ διετηρημένα πρὸς βρῶσιν ἀγαθά, ὡς π.χ. τυριά, ἐλαιόλαδον, ἐλαῖαι, κονσέρβαι φρούτων, ἀλλαντικά, ρύζι, ὄσπρια, κοτόπουλα κατεψυγμένα κ.λ.π. κ.λ.π.
5. Διὰ πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἀγαθὰ ἔλαβεν καὶ ἡ Ἀλληλεγγύη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (78.000.000 € εἰς εἶδος) καὶ πολλαὶ ἄλλαι ὀργανώσεις ὅμως δὲν τὰ προώθουν πραγματικῶς εἰς τοὺς τόπους προορισμοῦ των, ὅπως ἐπανειλημμένως κατηγγέλλομεν εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν καὶ ἀλλοῦ, ἀλλὰ δυστυχῶς δὲν ἐτυγχάνομεν τῆς δεούσης κατανοήσεως, ὄχι μόνον ἀπὸ τὰς κυβερνήσεις τοῦ ΠΑΣΟΚ, ἀλλὰ φεῦ καὶ ἀπὸ τὴν Κυβέρνησιν τῆς Νέας Δημοκρατίας.
6. Κατὰ τὴν ἄποψίν μας δὲν εἶναι μόνον οἱ ἔχοντες κομματικὴν ταυτότητα ἢ συνδικαλιστικὴν ἰδιότητα, ποὺ ὑπέβαλλον αἰτήσεις νὰ ἀναγνωρισθοῦν ὡς Μ.Κ.Ο. καὶ ἐλάμβανον τὰ τεράστια ποσὰ διὰ δῆθεν προγράμματα ἀνθρωπιστικῆς βοηθείας καὶ ἐνοσφίζοντο τὸν ἱδρῶτα τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ (βάσει ὁδηγίας τῶν Βρυξελλῶν κάθε μέλος τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης ὤφειλεν νὰ διαθέτῃ τουλάχιστον τὸ 0,21 % τοῦ ἀνώτατου ἐθνικοῦ προϊόντος διὰ ἀνθρωπιστικὴν βοήθειαν), ἀλλὰ ἦταν καὶ συνεργάται καὶ σύμβουλοι τῶν Ὑπουργῶν, τῶν ἁρμοδίων τῆς ΥΔΑΣ κ.λ.π., μέχρι καὶ οἱ Ὑπουργοὶ προφανῶς θὰ εἶχαν τὸ μερίδιόν των εἰς αὐτὸν τόν «χορόν» τῶν δεκάδων ἑκατομμυρίων εὐρώ…

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ

Ἀντὶ νὰ πεταχθοῦν εἰς τὰς «χωματεράς» τὰ ἀπεστέλναμε διὰ τοὺς πεινῶντας πρόσφυγας τοῦ Κοσσυφοπεδίου. Ἡ ἀξία των ἐπιδοτεῖτο ἀπὸ τὰς Βρυξέλλας καὶ ἐπληρώνονται οἱ παραγωγοὶ ἀπ’ εὐθείας μέσῳ τοῦ ΟΠΕΚΕΠΕ τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας (Ἀπόφασις ὑπ’ἀριθμ. 180172/10.8.2000).

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ

βάσει τῶν συνημμένων ἀποφάσεων ὑπ’ἀριθμ. 383153/14.9.2000 τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας καὶ Φ.1354-2234.7/6ΑΣ360/14.9.2000 τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, ἀπὸ 15.9.2000 ἡ ἀξία 2.900 τόννων ροδακίνων ἐπληρώνετο ἀπὸ ἐθνικοὺς πόρους μὲ 460.000.000 δρχ.
1. Τὸ ἔτος 2000 οἱ παραγωγοὶ ροδακίνων εἶχον ὑπερπαραγωγὴν καί, πέραν τῆς ἀνθρωπιστικῆς βοηθείας μὲ ἐπιδότησιν τῶν Βρυξελλῶν, τὸ Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν διέθεσεν 460.000.000 δρχ. διὰ ἀποστολὴν 2.900 τόννων ροδακίνων (διὰ τὰς ὀκτὼ (8) ὁμάδας παραγωγῶν Νομοῦ Πέλλας 1.040 τόννοι, διὰ τὰς ἕξ (6) ὁμάδας παραγωγῶν Νομοῦ Ἠμαθείας 1.640 τόννοι καὶ γιὰ τὰς δύο (2) ὁμάδας παραγωγῶν Νομοῦ Κοζάνης 220 τόννοι) ὡς ἐπισιτιστικὴ βοήθεια.
2. Κανεὶς «ἀετονύχης» καί «λαμόγιο» τῶν Μ.Κ.Ο. δὲν ἤθελεν νὰ ἀσχοληθῇ μὲ τὰ πολὺ εὐαίσθητα ροδάκινα, ἐπειδὴ εἰς 1-2 ἡμέρας «ἀνάβουν», ἐὰν δὲν λειτουργῇ τὸ φορτηγόν/ψυγεῖον ἡμέραν καὶ νύκτα, καὶ πρὸς τοῦτο τὰ ἔδωσαν εἰς ἡμᾶς, εἰς τὸν Διορθόδοξον Σύνδεσμον ὁ Ἀπόστολος Παῦλος.
Αἱ ἀποστολαὶ τῶν νωπῶν ροδακίνων ἐξετελέσθησαν μὲ ἀπεριγράπτους δυσχέρειας, ποὺ περιγράφονται εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 4/5 Ἰούλιος-Ὀκτώβριος 2000, σελ. 22-29.
3. Καὶ διὰ τὰ ροδάκινα, ὅπως καὶ διὰ τὰ πορτοκάλια, ἐφροντίζομε νὰ γίνεται δικαία κατανομὴ καὶ νὰ φθάνουν εἰς ὅλους τοὺς τόπους τῆς πρώην Γιουγκοσλαβίας, ἀκόμη καὶ εἰς τὰς πλέον ἀπομεμακρυσμένας κωμοπόλεις καὶ πόλεις, μέχρι καὶ τὰ σερβοβουλγαρικὰ καὶ σερβοουγγρικὰ σύνορα καὶ ἐφροντίζομε νὰ εἶναι ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς κάθε περιοχῆς ἐκεῖ, ὅπου θὰ ξεφόρτωναν τὰ φορτηγά, διὰ νὰ λαμβάνουν δωρεάν, ἀπὸ 1-2 καφάσια καὶ νὰ καταναλώνωνται ἀμέσως, διότι, ἐὰν ἀποθηκεύοντο, θὰ ἐσάπιζον.
4. Εἰς τὰς σελίδας 24 καὶ 25 τοῦ τεύχους 4/5 τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς ἔχομεν ἀναρτήσει εἰς συνημμένον χάρτην τῆς πρώην Γιουγκοσλαβίας πόσα φορτηγὰ πορτοκαλιῶν καὶ πόσα ροδακίνων ἔφθασαν εἰς κάθε ἐπαρχίαν τοῦ Κοσσυφοπεδίου καὶ ὁλοκλήρου τῆς πρώην Γιουγκοσλαβίας, τὰ ὁποῖα ἀπεστέλλαμε καὶ ἐπαγρυπνούσαμε νὰ φθάνουν πραγματικὰ ὅλα εἰς τοὺς τόπους προορισμοῦ καὶ νὰ παραλαμβάνωνται ἀπὸ τοὺς σωστοὺς παραλήπτας καὶ ὄχι ἀπὸ «ἀετονύχηδες»…
5. Ὑπῆρξεν ἡμέρα, ποὺ ἐφορτώνοντο καὶ ἐκτελωνίζοντο μέχρι καὶ 18 φορτηγὰ ἡμερησίως. Τὸ Ὑπουργεῖον Γεωργίας (Δ/ντὴς κ. Ἀντώνιος Κουντούρης) ἔστελνεν ὑπαλλήλους τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας, ὡς π.χ. τὴν κ. Μαρίαν Ἀγγελάκη καὶ πολλοὺς ἄλλους γεωπόνους ἀπὸ τὰς διαφόρους περιφερείας τῆς Ἑλλάδος, καὶ διεπίστωνον ὅτι ὅλα «ἐλειτουργοῦσαν ρολόι» καὶ τίποτε ἀπολύτως στραβὸν καὶ ἀνάποδον δὲν συνέβη ἀπὸ τὸν Διορθόδοξον Σύνδεσμον ὁ Ἀπόστολος Παῦλος.
ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΝ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ – ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
1. Εἰς τὸ τέλος τῶν ἀποστολῶν διεπιστώσαμε ὅτι ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριαρχείου Βελιγραδίου Ἐπίσκοπος Vranje κ. Παχώμιος προσεπάθει νὰ κάνῃ ἀτασθαλίας καὶ νὰ κρατεῖ καὶ φορτηγά, ποὺ ἦσαν διὰ νὰ φθάσουν μέχρι τὰ σύνορα μὲ τὴν Οὐγγαρίαν καὶ Βουλγαρίαν, εἰς τὸ Vranje, διότι δίπλα ἀπὸ τὸ Vranje ὑπάρχει τὸ VladizinHan μὲ τὸ χυμοποιεῖον-κονσερβοποιεῖον Han, διὰ νὰ γίνωνται πρώτη ὕλη τοῦ ἐργοστασίου.
Ἀμέσως ἐσταματήσαμε νὰ ἀποστέλλωμεν νωπὰ εἰς τὸν ἐκπρόσωπον τοῦ Πατριαρχείου Βελιγραδίου Ἐπίσκοπον Vranje κ. Παχώμιον καὶ τὸ ἐγνωστοποιήσαμε εἰς τὸν Δ/ντὴν τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας κ. Ἀντώνιον Κουντούρην καὶ εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν καὶ εἰς τὸν Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος εἰς τὸ Βελιγράδι κ. Μιχαὴλ Σπινέλλην, ὡς καταφαίνεται π.χ. ἀπὸ τὰ ἔγγραφά μας ὑπ’ἀριθμ. 160/16.2.2001, 232/27.3.2001, 237/22.3.2005, 457/16.6.2005. Μάλιστα δὲ ἐκάναμε καὶ ἐπίσημον καταγγελίαν εἰς τὸ Πατριαρχεῖον Βελιγραδίου. Ἐπειδὴ δὲ ἄνθρωποι τοῦ Παχώμιου θὰ ἐξηφάνιζον τὰς καταγγελίας μας καὶ ὁ ὑπέργηρος Πατριάρχης δὲν ἦτο εἰς θέσιν νὰ ἀντιληφθῇ αὐτὰς τὰς ἀτασθαλίας, ἠναγκάσθημεν καὶ ἀπεστείλαμε τὰς ἐν λόγῳ καταγγελίας μας εἰς ἕνα ἕκαστον Μητροπολίτην – Ἐπίσκοπον τοῦ Πατριαρχείου Βελιγραδίου τόσον εἰς τὰ ἑλληνικά, ὅσον καὶ εἰς τὴν ἀγγλικήν, γερμανικὴν καὶ σερβικὴν γλῶσσαν. Ἐπειδὴ δὲν ἐτύχομεν οὐδεμιᾶς κατανοήσεως καὶ ἀπαντήσεως ἐκ μέρους τῶν ἐπισκόπων τοῦ Πατριαρχείου Βελιγραδίου, ἐδώσαμεν ὁλόκληρον φάκελλον διαμαρτυρίας εἰς τὸν ἀείμνηστον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν κ. Χριστόδουλον μὲ θερμὴν παράκλησιν, ὅπως φέρει τὸ θέμα εἰς τὸ Πατριαρχεῖον. Μὲ τὴν ἐπιστροφήν του ὁ ἀείμνηστος Χριστόδουλος μᾶς ἔφερεν χαιρετισμὸν τοῦ Πατριάρχου Βελιγραδίου καὶ τὴν διαβεβαίωσίν του ὅτι θὰ ἐπιληφθοῦν τοῦ θέματος, ἀλλὰ λόγῳ τῆς ἀσθενείας τοῦ Πατριάρχου ὅλα «ἐκουκουλώθηκαν».
2. Τὸ περίεργον εἶναι ὅτι ὁ Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος κ. Μιχαὴλ Σπινέλλης ὄχι μόνον δὲν ἠθέλησεν νὰ συνεργασθῇ μαζί μας, διὰ νὰ ξεσκεπασθῇ ὅλο αὐτὸ τὸ σκάνδαλον ἀλλ᾿ ἀπεναντίας ἐχολώθη σφόδρα, ἐπειδὴ ἡμεῖς ἐπανερχόμεθα καὶ τοῦ ὑπενθυμίζαμε τὰς ἀτασθαλίας. Ἔφθασεν μέχρι τοῦ σημείου νὰ μᾶς διασύρῃ ὅτι δῆθεν ἡμεῖς ἐστέλνομε τὸ 2001 πορτοκάλια, τὰ ὁποῖα τὰ ἔστελνεν ὁ Vranje Παχώμιος εἰς τὸ χυμοποιεῖον Han καὶ εἰσηγήθη εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν νὰ μὴ μᾶς ἐγκρίνουν τὰ προγράμματα ἐνισχύσεως τοῦ ταπεινοῦ καὶ εὐλαβοῦς ἐργάτου τοῦ Εὐαγγελίου Σεβασμιωτάτου Ἐπισκόπου Κοσσυφοπεδίου φιλέλληνος κ. Ἀρτεμίου, γνησίου μαθητοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς, καὶ νὰ μᾶς ἐκτοπίσῃ ἅπαξ διὰ παντός, ὡς φαίνεται π.χ. εἰς τὰ ἔγγραφα του ἀπὸ 10.3.2005 & 23.3.2005.
Τὸ ὅτι αἱ προσβολαὶ τοῦ κ. Σπινέλλη κατὰ τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εἶναι ἀνυπόστατοι καὶ σκέτη λασπολογία ἀπὸ ἐμπάθειαν ἤ ἀπὸ ἰδιοτέλειαν ἀποδεικνύεται καὶ ἀπὸ τὸ ὑπ᾿ ἀριθμ. 42562/9.6.2005 ἔγγραφον τοῦ ΟΠΕΚΕΠΕ τοῦ Ὑπ. Γεωργίας, τὸ ὁποῖον ἀναφέρει ὅτι ὁ Διορθόδοξος Σύνδεσμος τὸ ἔτος 2001 δὲν ἐπῆρεν οὔτε ἕνα κιλὸν πορτοκάλια.
3. Ἐχάσαμε κάθε ἰδέαν διὰ τὴν ἐλεεινοτάτην συμπεριφορὰν τοῦ κ. Πρέσβεως ἔναντι τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κοσσυφοπεδίου φιλέλληνος κ. Ἀρτεμίου καὶ ἀποροῦμεν καὶ ἐξιστάμεθα διατὶ εἰσηγήθη νὰ ἀπορρίψουν τὸ πρόγραμμά μας νὰ βοηθήσωμεν τὸν φιλέλληνα Ἐπίσκοπον Ἀρτέμιον, ποὺ εἶχε στείλει καὶ πλήρη προγράμματα διὰ νὰ τὸν βοηθήσωμεν νὰ κτισθοῦν σχολεῖα καὶ νὰ ἐξοπλισθοῦν μὲ ἠλεκτρονικοὺς ὑπολογιστὰς ὥστε νὰ μαθαίνουν τὰ παιδιὰ καὶ Ἀγγλικὰ καὶ χειρισμὸν ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν.
4. Πολλοὶ συνεργάται καὶ φίλοι τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου ὁ Ἀπόστολος Παῦλος διερωτῶνται μήπως ὁ κ. Πρέσβυς εἶχεν ἀναλάβει ἄλλας ὑποχρεώσεις, νὰ βοηθάῃ «λαμόγια» καί «ἀετονύχηδες» ἄλλων «φιλανθρωπικῶν» ὀργανώσεων, αἱ περισσότεραι τῶν ὁποίων, ὡς τὰ γεγονότα βεβαιοῦν καὶ βοοῦν, ἦταν ὁ,τιδήποτε ἄλλο ἐκτὸς ἀπὸ φιλανθρωπικαὶ ὀργανώσεις, δηλαδὴ ἦταν κλέπται καὶ ἀπατεῶνες. Τὸ νὰ κλέβῃς πλουσίους, ἔχοντας καὶ κατέχοντας ἢ νὰ ληστεύῃς τοὺς τραπεζίτας («λησταὶ μὲ τὸν νόμον») εἶναι μικρὰ ἁμαρτία. Τὸ νὰ συμβάλῃς ὅμως νὰ κλέπτωνται καὶ σφετερίζωνται χρήματα καὶ ἀγαθά, ποὺ προορίζονται διὰ ἀνακούφισιν τοῦ δεινοπαθοῦντος πλησίον, εἶναι εἰδεχθέστατον ἔγκλημα καὶ θὰ ἔπρεπε αὐτοὶ οἱ «ἀθεόφοβοι» καὶ οἱ ὑποστηρικταὶ αὐτῶν νὰ καταδικάζωνται μὲ συνοπτικὰς διαδικασίας εἰς διαρκῆ κάτεργα καὶ ὄχι νὰ ἐπιχορηγοῦνται γενναίως, χωρὶς τὸν παραμικρὸν ἔλεγχον, ἀλλὰ καὶ νὰ καλύπτωνται ἀπὸ τοὺς ἁρμοδίους φύλακας, ἐλεγκτὰς καὶ ἐπιθεωρητάς. Διὰ τοῦτο ἐπιβάλλεται ἀκόμη καὶ τοὺς ἐντίμους νὰ τοὺς ἐλέγχωμεν ὅπως ἡ σωτηρία ρῆσις ὁρίζει: «ἡ ἐμπιστοσύνη εἶναι καλή, ἀλλὰ ὁ ἔλεγχος λίαν ἐπιβεβλημένος»…
Συνημμένως ἐπισυνάπτομεν μίαν ἀπὸ τὰς πάρα πολλὰς ἐπιστολὰς πρὸς τὸν συνεργάτην ἐπὶ τῶν ἀπορρήτων τοῦ τότε Ὑπουργοῦ κ. Γεωργίου Παπανδρέου, (τὸν ἀποφασίζοντα καὶ διατάσοντα) κ. Ἀ. Ρόντον, τὴν ὑπ᾿ ἀριθμ. 499/6.9.2000, ὅπου τονίζομεν διὰ μίαν ἀκόμη φορὰν ὅτι ἐλέγχομεν καὶ διασταυρώνομεν πληροφορίας, ὥστε ὅλα τὰ φορτία μας νὰ καταλήγουν εἰς τοὺς τόπους προορισμοῦ των.
5. Ἡ ἀβελτηρία καὶ ἡ ἀδιαφορία τῶν ὑπευθύνων ὁδηγεῖ τὸν κάθε ἕνα νὰ σκέπτεται ὅτι οἱ φύλακες, οἱ χωροφύλακες, οἱ ἐλεγκταὶ καὶ οἱ ἐπιθεωρηταί, ποὺ ἀδιαφοροῦν, εἶναι καὶ αὐτοὶ μέσα εἰς τὸ κόλπον τῶν σφετεριστῶν τοῦ ἱεροῦ χρήματος τῶν βαρύτατα φορολογουμένων Ἑλλήνων…
6. Ἐπίσης εἴχομεν καὶ τὴν πληροφορίαν ὅτι καὶ οἱ γεωργικοὶ συνεταιρισμοὶ ἤθελον νὰ συνεργάζωνται μόνον μὲ μερικὰς «φιλανθρωπικὰς ὀργανώσεις», διὰ νὰ μὴ φορτώνουν ὅλην τὴν ποσότητα, ἀλλὰ μόνον μέρος αὐτῆς, νὰ «πηγαίνουν βόλτα» ἀπὸ τὸ ἕνα σύνορον τῶν Σκοπίων καὶ νὰ ἐπιστρέφουν ἀπὸ ἄλλον σύνορον τῶν Σκοπίων τὰς ποσότητας τῶν πορτοκαλιῶν καὶ νὰ τὰς πωλοῦν εἰς πλανόδιους μανάβηδες «ὅσο κι ὅσο», διὰ νὰ δύνανται νὰ ἐπιστρέφουν ἀμέσως διὰ νὰ ξαναφορτώσουν τὰ φορτηγὰ μερικῶν «ἀετονύχηδων» ἢ νὰ μὴ τὰ πηγαίνουν μέχρι τὰ σύνορα μὲ τὴν Οὐγγαρίαν κ.λπ., ἀλλὰ μόνον μέχρι τὸ Vranje, διὰ νὰ τὰ οἰκονομοῦν μαζὶ μὲ τὸν Ἐπίσκοπον Vranje. Δι᾿ αὐτὸ ἐσταματήσαμε παντελῶς νὰ ἀποστέλλωμεν πορτοκάλια καὶ ὁ Πρέσβυς κ. Μιχαὴλ Σπινέλλης ἦτο τρισευτυχισμένος, διότι ἐσταματήσαμε νὰ τὸν ὀχλοῦμεν…
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΗΛΩΝ
1. Πέραν αὐτῶν μᾶς ἔδωσαν νὰ διαχειρισθῶμεν τὴν ἀποστολὴν ἐπισιτιστικῆς βοηθείας ἀπὸ μῆλα τῶν Ἀγροτικῶν Συνεταιρισμῶν ΕΑΣ Λαρίσης, ΑΣΕΠΟ Ἁγιᾶς καὶ ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντοῦ, ἀξίας 85.000.000 δρχ. Καὶ εἰς αὐτὴν τὴν περίπτωσιν ἐμεῖς εἴχομεν μόνον τό «χαμαλίκι» (Συνημμένως δημοσίευμα τῆς Ἐφημερίδος «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» Λαρίσης).
2. Εἰς τὴν περίπτωσιν τῶν μήλων, Ἐμοχθήσαμε νὰ φθάσουν εἰς ὅλους τοὺς πρόσφυγας τοῦ Κοσσυφοπεδίου ἀνὰ τὴν Σερβίαν καὶ ἐντὸς τοῦ Κοσσυφοπεδίου.
Αὐτὸ ἠμποροῦν νὰ τὸ ἐπιβεβαιώσουν καὶ οἱ Ἕλληνες ἀξιωματικοὶ ποὺ ὑπηρετοῦσαν τότε εἰς τὸ Κοσσυφοπέδιον.

ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

1.Ἐπειδὴ τόσον ὁ Πρέσβυς κ. Μιχαὴλ Σπινέλλης καὶ ὁ ἐμπορικός του Σύμβουλος κ. Φαρμάκης, ὅσον καὶ συνεργάται τῶν διαφόρων δῆθεν φιλανθρωπικῶν ὀργανώσεων ἤθελαν «νὰ βγάλουν ἡμᾶς ἀπὸ τὴν μέσην», διὰ νὰ δύνανται ἀνενόχλητοι νὰ ὀργιάζουν, ἦλθεν ἀνώνυμον «κάρφωμα» εἰς τὸ Σῶμα Διώξεως Οἰκονομικοῦ Ἐγκλήματος καὶ μᾶς ἔκαναν δύο φορὰς ἐξωνυχιστικὸν ἔλεγχον. Τὸ Σῶμα Διώξεως Οἰκονομικοῦ Ἐγκλήματος ἐνόμιζεν ὅτι διὰ τὰς ἰδίας ποσότητας ροδακίνων ἐπληρώνοντο οἱ Ἀγροτικοὶ Συνεταιρισμοὶ δύο φοράς: μία φορὰν ἀπευθείας ἀπὸ τὴν Ἡνωμένην Εὐρώπην καὶ δευτέραν φορὰν ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν. Πλὴν ὅμως μὲ τὸν ἐξονυχιστικὸν ἔλεγχον ἀπεδείχθη ὅτι ἦταν τελείως ἄλλαι ποσότητες οἱ 2.900 τόννοι ὡς ἐπισιστιστικὴ βοήθεια τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν πρὸς τοὺς πτωχοὺς πρόσφυγας τοῦ Κοσσυφοπεδίου καὶ ἄλλαι αὐταὶ ποὺ ἦτο νὰ πᾶν εἰς τὰς χωματερὰς καὶ ἐπιδοτοῦντο ἀπὸ τὴν Ἡνωμένην Εὐρώπην, μέσῳ τοῦ ΟΠΕΚΕΠΕ τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας, ἀπ᾿ εὐθείας εἰς τὰς ὁμάδας τῶν παραγωγῶν καὶ εὐτυχῶς ὄχι μέσῳ τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου.
2. Ἡ ἐπισιτιστικὴ βοήθεια ροδακίνων ἦτο 2.900 τόννοι καὶ συνολικῶς ἐξήχθησαν 2.887.738 κιλά.
Μὲ τὸ πέρας τῆς ἀποστολῆς τῶν 2.887.738 κιλῶν ἐκωλυσιέργουν οἱ ἁρμόδιοι τοῦ Ὑπ. Ἐξωτερικῶν νὰ ἀποστείλουν τὰ χρήματα πρὸς τοὺς παραγωγούς, οἱ ὁποῖοι ἀπειλοῦσαν νὰ ἔλθουν ἀπὸ τὴν Βέροιαν, Νάουσαν, Βελβεντὸ κ.λπ. μὲ τὰ τρακτέρ των καὶ νὰ γκρεμίσουν τὴν Βουλὴν καὶ τὸ Ὑπ. Ἐξωτερικῶν, ἐὰν δὲν ἔπαιρνον ἀμέσως τὰ χρήματά των…
Οἱ τεμπέληδες ἐπιφόρτισαν τὸν Διορθόδοξον Σύνδεσμον ὁ Ἀπόστολος Παῦλος νὰ ἀναλάβωμεν καὶ τὴν διανομὴν τῶν κονδυλίων τῆς ἀξίας τῶν ροδακίνων εἰς κάθε ὁμάδα παραγωγῶν, ἐπειδὴ ἡμεῖς ἐγνωρίζομεν πόσα ροδάκινα εἶχεν ἀποστείλει ὁ καθένας. «Μουζίκοι» ὄντες – πιστεύοντες ἀπολύτως εἰς τὴν ἀνθρωπιστικὴν βοήθειαν, ἠναγκάσθημεν νὰ δεχθῶμεν καὶ αὐτὴν τὴν ἀγγαρείαν καὶ μὲ ἀπόλυτον διαφάνειαν καὶ ἄκραν ἀνιδιοτέλειαν νὰ ἐξυπηρετήσωμεν τὴν κατάστασιν.
Ἐπειδὴ τὸ καταστατικόν μας δὲν ἀνέφερεν τὰς τριχοτομίας τοῦ Νόμου ΥΔΑΣ ποὺ ἔπρεπεν νὰ ἀναφέρῃ τὸ καταστατικὸν τῶν Μ.Κ.Ο., διὰ νὰ ἀναγνωρίζωνται τὰ «λαμόγια» ὡς δῆθεν ἀνθρωπιστικαὶ ὀργανώσεις, μᾶς ἠνάγκασαν νὰ κάνωμεν ἔκτακτον Γενικὴν Συνέλευσιν τὴν 15.11.2000 καὶ νὰ ἀλλάξωμεν τὸ καταστατικόν μας, γράφοντες τάς «τριχοτομίας» τοῦ Γεωργίου Παπανδρέου, ποὺ μᾶς ὑπαγόρευσεν ὁ ἁρμόδιος Δ/ντὴς ΥΔΑΣ κ. Γεώργιος Φιλιππαῖος. Μέχρι καὶ τὴν τελευταίαν στιγμὴν δὲν μᾶς ἐξυπηρέτουν, καὶ τὴν τελευταίαν ἡμέραν πρὸ τῆς παραγραφῆς τοῦ ποσοῦ, ὑπὸ σφοδροτάτην παρατεταμένην καταιγίδα, ἠναγκάσθη ἡ Γεν. Γραμματεὺς νὰ «κολυμπάῃ» μέχρι τὰ γόνατα καὶ νὰ μεταβῇ εἰς τὴν Ε΄ ΔΟΥ εἰς τὴν Καλλιθέα διὰ τὰς διαδικασίας παραλαβῆς τῶν χρημάτων.
Παρ᾿ ὅτι διακινδυνεύομεν ἀκόμη καὶ τὴν ζωήν μας, διὰ νὰ ἐξυπηρετήσωμεν τὴν ὅλην κατάστασιν, ἔρχονται μερικοὶ δημοσιογράφοι καί, ἀντὶ νὰ ἐπαινοῦν καὶ νὰ βραβεύουν τὴν ἡρωικὴν προσπάθειαν-ἀλτρουισμὸν τῆς Γεν. Γραμματέως καὶ λοιπῶν ἐθελοντῶν μας, διασύρουν καὶ λασπολογοῦν τὸν Διορθόδοξον Σύνδεσμον ὁ Ἀπόστολος Παῦλος κατατάσσοντες καὶ ἡμᾶς, τοὺς ἀνιδιοτελεῖς καὶ μὲ ἄκραν διαφάνειαν φιλανθρώπους, μεταξὺ τῶν «ἀετονύχηδων» καὶ τῶν «πατριαρχῶν» τῆς διαπλοκῆς ὡς ἀπατεῶνας.
Η ΤΥΧΗ ΤΩΝ 1.944.998 δρχ.
ΑΞΙΑ ΤΩΝ 12.262 ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΙΛΩΝ
1. Ἐπειδὴ οἱ παραγωγοὶ δὲν εἶχον ἀρκετὴν ποσότητα, ἐστάλησαν δυστυχῶς μόνον 2.887.738 κιλά, ἔναντι τῶν 2.900.000 κιλῶν. Διὰ τὰ ὑπόλοιπα 12.262 κιλά, ποὺ τελικῶς δὲν ἔφυγον, ἐπερίσσευσαν 1.944.998 δρχ. Ἀνεφέρομε τοῦτο εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν, διὰ νὰ τοὺς ἐπιστρέψωμεν τὰς 1.944.998 δρχ. καὶ μᾶς ἀπήντησαν ὅτι ἔκλεισαν τοὺς ἰσολογισμοὺς τοῦ ἔτους 2000 καὶ ὅτι ἔπρεπε νὰ τὰ εὕρωμεν μὲ τὸ Ὑπουργεῖον Γεωργίας. Ἠναγκάσθημεν νὰ ἐπιστρέψωμεν αὐτὸ τὸ ποσὸν μὲ ἐπιταγήν μας εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Γεωργίας, τὸ ὁποῖον μᾶς τὴν ἐπέστρεψεν, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὸ συνημμένον ἔγγραφόν του 334252/20.3.2001, μὲ τὴν ἀπάντησιν ὅτι τὰ χρήματα ἦταν ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν. Ἀπευθύνθημεν πάλιν εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν, τὸ ὁποῖον μᾶς εἶπεν ὅτι εἶχεν κλείσει πρὸ πολλοῦ τὸν λογαριασμὸν μὲ τὸ Ὑπουργεῖον Γεωργίας καὶ εἶχε κλείσει πρὸ πολλοῦ καὶ τὸν ἰσολογισμόν του καὶ δὲν ἤθελεν νὰ ἀναστατώνει τὰ βιβλία του καὶ νὰ δεχθεῖ τὸ 1.944.998 δρχ. Μὲ τὰ ἔγγραφά μας ὑπ᾿ ἀριθμ. 165/6.3.2001, 242/28.3.01 καὶ 417/18.6.2001 ἐπιμέναμε νὰ ἐπιστρέψωμεν τὸ περίσσευμα τῶν 1.944.998 δρχ.
2. Ὅλα αὐτὰ τὰ διεπίστωσεν τὸ Σ.Δ.Ο.Ε. καὶ τὸ ἐρωτήσαμε τί τελικῶς πρέπει νὰ κάνωμεν μὲ τὸ ποσὸν τῶν 1.944.998 δρχ. καὶ ὁ κ. Χαράλαμπος Πασχάλης τοῦ Σ.Δ.Ο.Ε. μᾶς ἐτόνισεν νὰ τὰ κρατήσωμεν διὰ τὰ ἔξοδά μας. (σχετικὴ ἐπιστολή μας ὑπ᾿ ἀριθμ. 490/18.7.2001 πρὸς Σ.Δ.Ο.Ε.).
3. Τὸ ἐν λόγῳ ποσὸν τὸ κατεχωρίσαμε ὡς ἔσοδον εἰς τὸ ταμεῖον μας μὲ τὸν αὔξοντα ἀριθμὸν 2854Α/25.6.2001 καὶ εἰς τοὺς ἰσολογισμούς μας καὶ τόσον ἡ Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπή, ὅσον καὶ τὸ κυρίαρχον σῶμα «Διορθόδοξος Σύνδεσμος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» τὰ ἐνέκριναν ὁμοφώνως χωρὶς τὴν παραμικρὰν ἐπιφύλαξιν.
4. Τὸ Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν καὶ τὸ Ὑπουργεῖον Γεωργίας ἔκαναν αὐστηροτάτους ἐλέγχους εἰς τὰ δικαιολογητικὰ καὶ παραστατικά μας. Ὁ Γεν. Δ/ντὴς τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας κ. Ἀντώνιος Κουντούρης δύναται νὰ ἐπιβεβαιώσῃ αὐτοὺς τοὺς αὐστηροτάτους ἐλέγχους, τὴν ἀπόλυτον διαφάνειάν μας καὶ ἀνιδιοτέλειάν μας.
5. Ἐὰν λοιπὸν φρονοῦν οἱ δημοσιογράφοι καὶ οἱ νῦν ἰθύνοντες ὅτι αὐτὸ τὸ ποσὸν πρέπει νὰ τὸ ἐπιστρέψωμεν κάπου, εὐχαρίστως νὰ τὸ πράξωμεν.
Ἐπαναλαμβάνομεν: Ἡμεῖς δὲν ἀπεδώσαμε διὰ κανένα ἄλλο κονδύλιον λογαριασμόν, διότι ἁπλούστατα δὲν ἐλάβομεν κανένα ἄλλο ποσόν, μόνον διεχειρίσθημεν τὰς 460.000.000 δρχ. ἐπισιτιστικὴν βοήθειαν τῶν ροδακίνων μὲ ἀπόλυτον διαφάνειαν. Ἀκόμη καὶ διὰ τὰ 12.262 κιλὰ ροδάκινα ἐπεστρέψαμε τὸ ποσὸν τῶν 1.944.998 δρχ., ὅπως ἀπὸ τὸ ἔγγραφον 334252/20.3.2001 καὶ δεκάδας ἄλλα ἔγγραφα σαφέστατα ἀποδεικνύεται.

Η ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΜΑΣ ΗΜΕΙΦΘΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΤΟΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΝ ΠΑΡΑΓΚΩΝΙΣΜΟΝ ΜΑΣ.ΑΠΟΡΡΙΨΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΑΣ ΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Υ.Δ.Α.Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

1. Ὁ Διορθόδοξος Σύνδεσμος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος δὲν ἔλαβεν ποτὲ τὴν παραμικρὰν βοήθειαν ἀπὸ κανένα Ὑπουργεῖον ἢ κρατικὸν φορέα.
2. Οἱ Ὑπουργοὶ ἀλλὰ καὶ οἱ συνεργάται των, π.χ. ὁ κ. Ἀλ. Ρόντος, διευθυνταὶ τῆς ΥΔΑΣ, π.χ. ὁ κ. Γεώργ. Φιλιππαῖος, ὄχι μόνον δὲν ἐνέκριναν τὰ οἰκονομοτεχνικῶς ἐμπεριστατωμένα προγράμματά μας, ποὺ θὰ διετίθεντο πραγματικῶς διὰ ἀνακούφισιν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας πρὸς δόξαν Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ μᾶς εἰρωνεύοντο, ὅταν ἡμεῖς ἐτονίζαμε μὲ ὅλην τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς μας: «σημασία δὲν ἔχει ἐὰν δίδωνται ποσὰ διὰ ἀνθρωπιστικὰς βοηθείας, ἀλλὰ ἐὰν διατίθενται δι’ αὐτὸν τὸν σκοπὸν καὶ προπαντὸς ποῦ καταλήγουν»…
Μὲ πολλὰ ἔγγραφά μας διεμαρτυρόμεθα, διότι δὲν μᾶς συμπεριελάμβανον εἰς τὰ προγράμματα ΥΔΑΣ.
3. Διὰ τὸν σκανδαλώδη παραγκωνισμόν μας ἀπὸ τοὺς ἰθύνοντας τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν ἔχομεν διαμαρτυρηθῆ πάρα πολλὰς φοράς, ὄχι μόνον εἰς τοὺς κυβερνητικοὺς τοῦ ΠΑΣΟΚ ἀλλὰ καὶ τῆς Ν.Δ., ὅπως φαίνεται καὶ ἀπὸ τὴν ἐπιστολήν μας ὑπ᾿ ἀριθμ. 750/29.8.2005 πρὸς τὸν τότε Ὑφυπουργὸν Ἐξωτερικῶν κ. Εὐριπίδην Στυλιανίδην, ἡ ὁποία ἐδημοσιεύθη καὶ εἰς τήν «Φωτεινὴν Γραμμήν» τεῦχος 27, Ἀπρίλιος-Ἰούνιος 2006, σελ. 42-43.
4. Ἔχομεν ἀναφερθῆ σχετικῶς διὰ τὴν χειρίστην διαχείρισιν τῶν κονδυλίων διὰ τὰς ἀνθρωπιστικὰς βοηθείας ὑπὸ τῶν ἐπιτηδείων καὶ εἰς πολλὰ ἄλλα τεύχη τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς, ὡς π.χ.
τεῦχος 4/5 Ἰούλιος – Ὀκτώβριος 2000,
τεῦχος 35 Ἀπρίλιος-Ἰούνιος 2008,
τεῦχος 36 Ἰούλιος-Σεπτέμβριος 2008,
τεῦχος 37 Ὀκτώβριος-Δεκέμβριος 2008,
τεῦχος 42 Ἰανουάριος-Μάρτιος 2010,
τεῦχος 43 Ἀπρίλιος-Ἰούνιος 2010,
τεῦχος 45 Ὀκτώβριος-Δεκέμβριος 2010,
τεῦχος 46 Ἰανουάριος-Μάρτιος 2011 κ.λπ.

Καὶ εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Οἰκονομικῶν Διεύθυνσιν Κληροδοτημάτων ἔχομεν ἀποστείλει ἐπανειλημμένως ἔγγραφα, (τὰ ὁποῖα ἔχουν δημοσιευθῆ εἰς τὴν Φωτεινὴν Γραμμήν) ὡς π.χ. τὸ 2123/14.10.2009 κ.λπ., ὅπου ὑπερτονίζομεν ὅτι, ἐὰν γίνουν ἐξονυχιστικοὶ ἔλεγχοι εἰς ὅλα τὰ ἱδρύματα, ὅλας τὰς ἀδελφότητας, ὅλα τὰ σωματεῖα, ὅλους τοὺς συνδέσμους, ὅλας τὰς ὀργανώσεις (κοινωνικάς, πολιτικάς, ἐξωραϊστικάς, ἀθλητικάς, ἀνθρωπιστικάς κ.λπ.), τότε θὰ διεπιστώνοντο ἄπειροι χιλιάδες λαθροχειρίαι, παραποιήσεις, ψευδεῖς ἰσολογισμοί-προϋπολογισμοὶ κ.λ.π., μὲ τὰ ὁποῖα θὰ ἠδύναντο ὄχι μόνον νὰ καλυφθῇ ὁ ἐλλειπὴς προϋπολογισμός, νὰ ἐξοφληθοῦν ὅλα τὰ θαλασσοδάνεια τῶν «ἀνεγκεφάλων», ἀχρείων καὶ διεστραμμένων πολιτικῶν, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐγίνοντο τεράστιαι ἐπενδύσεις εἰς τὸ ἐσωτερικὸν καὶ εἰς τὸ ἐξωτερικόν (διεισδυτικὴ οἰκονομικὴ πολιτική), διὰ νὰ ἐφαρμόζοντο οἱ στίχοι τοῦ ποιητοῦ: «ὅπως ἔδωσες θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς».

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟ ΕΝΤΙΜΟΥΣ, ΗΘΙΚΑΣ, ΕΝΑΡΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΟΔΙΚΑΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΠΑΡΑΓΚΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΕΝΑΝΤΙΟΥΣ ΙΘΥΝΟΝΤΑΣ

1. Μὲ τιμητικὴν μεμβράνην τὸ Πατριαρχεῖον τῆς Σερβίας μᾶς ἐβράβευσεν μὲ τὸ ἀνώτατον παράσημον τοῦ Ἁγ. Σάββα (συνημμένον) διὰ τὰς τεραστίας ποσότητας ἀγαθῶν, ποὺ τοὺς ἔχομεν ἀποστείλει …
2. Τοιαύτας τιμητικὰς διακρίσεις μᾶς ἔχουν ἀποστείλει πάρα πολλαὶ χῶραι, Πατριαρχεῖα, Μητροπολῖται, ἀρχηγοὶ κρατῶν.
Π.χ. ὁ πρώην Πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας Λεωνίδ Κούτσμαν εἰς τὸ Χριστουγεννιάτικον μήνυμά του τὸ 2002 ἀνέφερεν:
«Εὐχαριστοῦμεν τὸν Διορθόδοξον Σύνδεσμον ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ποὺ μᾶς ἔστειλεν 7.000.000 Εὐαγγέλια, διὰ νὰ ἀναγεννηθῶμεν πνευματικά».
3. Θὰ ἠμπορούσαμε νὰ σταχυολογήσωμεν ἑκατοντάδας ἐπιστολὰς Πατριαρχῶν, Ἀρχιεπισκόπων, Μητροπολιτῶν, Ὀρθοδόξων Ἱεραποστολῶν καὶ λοιπῶν ἰθυνόντων, οἱ ὁποῖοι μᾶς ἐγκωμιάζουν καὶ συγχαίρουν διὰ τὸ κολοσσιαῖον ἐθνικὸν καὶ κοινωνικὸν ἔργον μας, τόσον διὰ τὸν Διορθόδοξον Σύνδεσμον Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ὅσον καὶ διὰ τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, καὶ διὰ τὸ Σωματεῖον Οἱ φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἔργον τὸ ὁποῖον πράττομεν μὲ ἀπόλυτον διαφάνειαν καὶ ἄκραν ἀνιδιοτέλειαν, πλὴν ὅμως, φειδόμενοι τοῦ πολυτιμοτάτου χρόνου τῶν ἀγαπητῶν ἀναγνωστῶν, δὲν ἐπιθυμοῦμεν νὰ ἀπαριθμήσωμεν καὶ ἀποστείλωμεν χιλιάδας ἐπὶ πλέον σελίδας.
4. Εἰδικὰ εἰς τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν στεροῦν 16 ὁλόκληρα χρόνια τὰ συνταγματικά του δικαιώματα, δηλαδὴ τοῦ στεροῦν τὴν ἰσονομίαν, ποὺ πρέπει νὰ ὑπάρχῃ εἰς κάθε κράτος δικαίου, δηλαδὴ εἰς κάθε συντεταγμένην κοινωνίαν, διὰ νὰ μὴ μετατρέπεται ἡ κοινωνία, ἡ πολιτεία καὶ ἡ καθόλου δημοκρατία εἰς «μπανανίαν». Ἀναγιγνώσκοντες αὐτὰ οἱ ἰθύνοντες «μουλαρώνουν» καὶ δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ ἐπανορθώσουν τὸ κακόν, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας δυστυχῶς συνεχίζουν νὰ μᾶς παραγκωνίζουν ὅλως ἀχαρακτηρίστως καὶ ἀπαραδέκτως (ἀναλυτικώτερον ἴδ. Φωτεινὴ Γραμμὴ τεῦχος 56, σελ. 64-66).
5. Ἡμεῖς δέ, ἐπειδὴ δὲν ἔχομεν «μπάρμπα εἰς τὴν Κορώνην» καὶ δὲν εἴμεθα διατεθειμένοι νὰ μετατραπῶμεν εἰς μιζαδόρους, «πατριάρχας» τῆς διαπλοκῆς, ἀετονύχηδες, καὶ ἀποφεύγομεν νὰ γινόμεθα ἐπιδειξίαι, ἀλλὰ ἄκρως ἀνιδιοτελῶς καὶ ἀφανῶς καὶ μὲ ἀπόλυτον διαφάνειαν πασχίζομεν νὰ πραγματοποιήσωμεν καὶ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους (χωρὶς νὰ ἐπιβαρυνθῇ ὁ κρατικὸς προϋπολογισμὸς οὔτε ἡ ἐκκλησία), χρόνια ὁλόκληρα δὲν τυγχάνομεν ὄχι μόνον γραπτῆς ἀπαντήσεως, ἀλλὰ οὔτε κἂν προφορικῆς ἀπὸ τοὺς ἰθύνοντας διὰ τὸ κολοσσιαῖον καὶ μεγαλεπήβολον ἔργον τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ( ἴδ. Φωτεινὴ Γραμμὴ τ. 57 σ. 1-13).
6. Ἡμεῖς ὅμως ξοδεύομεν τὸν μὲ ἀπεριγράπτους σωματικὰς καὶ ψυχικὰς ἀλγηδόνας δημιουργηθέντα μόχθον τοῦ βίου μας. Ἡμεῖς δὲν εἴμεθα ἀπὸ τήν «Πάρο» ἀλλὰ ἀπὸ τήν «Τῆνο». Ἡμεῖς ὄχι μόνον δὲν βάζομεν τὴν παραμικρὰν δεκάραν εἰς τὰ θυλάκια μας, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας θέτομεν τὰς χεῖρας μας πολὺ βαθιὰ εἰς τὰ θυλάκιά μας, διὰ νὰ βγάζωμεν ἀπὸ τὰ ἰδικά μας χρήματα καὶ νὰ ξοδευώμεθα διὰ ἀνακούφισιν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας πρὸς δόξαν Θεοῦ.
8. Ὅσοι νομίζουν ὅτι θέλουν καὶ ἄλλας ἀποδείξεις δύνανται νὰ εὕρουν εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας www.fot_grammi.gr καὶ εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» (τὸ ὁποῖον διανέμεται δωρεάν) ἀτράνταχτα στοιχεῖα, ποὺ μαρτυροῦν διὰ τὴν ἀπόλυτον ἀνιδιοτελῆ ἰδεολογίαν μας καὶ τὴν διαφάνειαν ὄχι μόνον τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων φορέων μας, τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ τοῦ Σωματείου οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΑ Μ.Μ.Ε.
1. Παρακαλοῦμεν τὰ Μ.Μ.Ε. νὰ μὴ μᾶς κατατάσσουν μεταξὺ τῶν ἀγυρτῶν ἀπατεώνων, τῶν «πατριαρχῶν» τῆς διαπλοκῆς καὶ τῶν ἀετονύχηδων, ἀλλὰ νὰ ἐλέγξουν αὐστηρότατα ὅλα αὐτὰ τά «μπουμπούκια», ποὺ ὡς «φιλανθρωπικαὶ ὀργανώσεις» ἔλαβον τοῦ κόσμου τὰ ἑκατομμύρια καὶ τὰ ἐσφετερίσθησαν, ἄλλοι μὲν τὴν μερίδα τοῦ λέοντος, ἄλλοι δὲ τὸ 100%.
2. Διατί δὲν εἶχον φιλότιμον, ἴχνος ὑπηρεσιακοῦ καθήκοντος καὶ ἐντροπὴν οἱ ἰθύνοντες νὰ ἐλέγξουν τὰς Μ.Κ.Ο., ὅλα αὐτὰ τά «μαργαριτάρια» καί «μπουμπούκια», ἐὰν ἔχουν στείλει ἐξ ἰδίων ἔστω καὶ ἕνα κουτὶ ἀσπιρίνας ἢ ἕνα κιλὸν ζυμαρικὰ ἢ ὄσπρια ἢ ὁ,τιδήποτε ἄλλο εἰς τοὺς δεινοπαθοῦντας συνανθρώπους μας;;;
3. Ἡμεῖς ἀποδεδειγμένως ἔχομεν ἀποστείλει τὰς ἀνωτέρω ἀναφερθείσας δεκάδας χιλιάδας τόννους ἀνθρωπιστικῆς βοηθείας ἀνὰ τὴν ὑφήλιον καὶ εἶναι μέγιστον αἶσχος καὶ ἀνοσιούργημα νὰ μᾶς κατατάσσουν μεταξὺ τῶν «λαμόγιων». Ἐνδιαφερόμεθα διὰ τὸν κάθε πλησίον. Ἀπευθύνθημεν καὶ πρὸς τὸν τότε Ὑπουργὸν Ἐξωτερικῶν Γεώργιον Παπανδρέου μὲ τὴν συνημμένην ἐπιστολήν μας ὑπ᾿ ἀριθμ. 833/29.12.03 καὶ ἐζητοῦμεν νὰ μᾶς διαθέσῃ ἕνα C 130 διὰ νὰ ἠμπορέσωμεν νὰ ἀποστείλωμεν ἀνθρωπιστικὴν βοήθειαν εἰς τοὺς σεισμοπλήκτους τῆς πόλεως Ἰμπάμπ/ Ἰράν.
Κατατάσσοντες καὶ ἡμᾶς μεταξὺ τῶν «λαμόγιων» τὰ Μ.Μ.Ε. ἀμνηστεύουν αὐτὰ τά «λαμόγια», αὐτοὺς τοὺς εἰδεχθεστάτους σφετεριστὰς τοῦ ἱδρῶτος τοῦ παμπτώχου ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἀμνηστεύωνται τοιουτοτρόπως τὰ κακουργήματα τόσον αὐτῶν, ὅσον καὶ τῶν ἰθυνόντων προστατῶν των ἢ συνεταίρων των. . .
4. Ὅσοι ἐπιθυμοῦν λεπτομερέστερα στοιχεῖα, εἴμεθα διατεθειμένοι νὰ τοὺς τὰ παραδώσωμεν ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν ὄχι μόνον διὰ τὸν Διορθόδοξον Σύνδεσμον ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἀλλὰ καὶ διὰ τοὺς ἄλλους φορεῖς μας, ὡς π.χ. τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ τὸ Σωματεῖον οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Παρ᾿ ὅλην τὴν λίαν ἐπισφαλῆ ὑγείαν μας καὶ τὸ προκεχωρημένον τῆς ἡλικίας μας, ἐν τούτοις δὲν τὸ βάζομεν κάτω, ἀλλὰ συνεχίζομεν νὰ θηριομαχῶμεν μὲ ἀπόλυτον διαφάνειαν καὶ ἄκραν ἀνιδιοτέλειαν ἀπὸ βαθύτατα χαράματα μέχρι καὶ μετὰ τὸ μεσονύκτιον συνεχῶς καὶ ἀκαταπαύστως ἐπὶ 365 ἡμέρας τὸ ἔτος διὰ τὸ κοινὸν καλὸν πρὸς δόξαν Θεοῦ.
Πλῆθος φωτογραφιῶν καὶ video μαρτυροῦν τὰς δραστηριότητάς μας καὶ εἶναι εἰς τὴν διάθεσιν κάθε ἐνδιαφερομένο

ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝ
ΤΟ ΕΞΩΔΙΚΟΝ ΜΑΣ ΑΠΟ 17.3.2014 ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΝ ΣΤΑΘΜΟΝ MEGA CHANEL
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΝ Ι. ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗΝ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚH ΔΗΛΩΣΗ, ΟΧΛΗΣΗ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

(με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος)
ρυθμιση διαστηματα σε ολο το εξωδικο

1) Του μη κερδοσκοπικού οργανισμού με την επωνυμία «ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Απόλλωνος αρ. 23Β και επροσωπείται νόμιμα.
2) Του Ιωάννη Αναγνωστοπούλου, επιχειρηματία, Βόννη Γερμανίας, Προέδρου και νομίμου εκπροσώπου του ανωτέρω υπό τον αριθμό 1) μη κερδοσκοπικού οργανισμού, διαμένοντος προσωρινά στο Π. Ψυχικό Αττικής, επί της οδού Μουσών αρ. 14.

Π Ρ Ο Σ
1] Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο “ΜΕΓΚΑ ΤΣΑΝΕΛ” (“MEGA CHANNEL”), η οποία εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων, επί της συμβολής της οδού Ρούσου 4 και της Λεωφόρου Μεσογείων (Αμπελόκηποι), νόμιμα εκπροσωπούμενη.

2] Τον Ιωάννη Πρετεντέρη, δημοσιογράφο, με επαγγελματική κατοικία, στον Δήμο Αθηναίων, επί της συμβολής της οδού Ρούσου 4 και Λ. Μεσογείων (Αμπελόκηποι).

Ι. 1.1. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε:
α) την 24η Φεβρουαρίου του έτους 2014, μεταδόθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό Mega Channel ιδιοκτησίας της α΄ εξ υμών – Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» (εφεξής καλούμενης «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.») και συγκεκριμένα από την εκπομπή – «Ανατροπή» του προστηθέντος από την α΄ εξ υμών, β΄ εξ υμών Δημοσιογράφου, Ιωάννη Πρετεντέρη, ρεπορτάζ σε σχέση με Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς (Μ.Κ.Ο.), οι οποίοι παρουσιάστηκαν στην άνω εκπομπή ως καταχραστές επιδοτήσεων δοθεισών από το Ελληνικό Δημόσιο∙
β) μεταξύ των άνω υπό την περίπτωση α) μη κερδοσκοπικών Οργανισμών, περιλήφθηκε παρανόμως και ο πρώτος εξ ημών – μη κερδοσκοπικός οργανισμός με την επωνυμία «ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», του οποίου Πρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος τυγχάνω ο δεύτερος εξ ημών∙
γ) ειδικότερα στην ανωτέρω εκπομπή ο πρώτος εξ ημών παρουσιάστηκα από τον δεύτερο εξ υμών ψευδώς και απατηλώς ως ένας Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός, ο οποίος δεν επιτέλεσα δήθεν τον ρόλο, για τον οποίο συνεστήθην και ο οποίος δήθεν καταχράστηκα σημαντικό ποσό επιδοτήσεων και συγκεκριμένα ποσό 1.600.000 ευρώ. Ειδικότερα, ενδεικτικώς και μεταξύ άλλων ελέχθη:
«Ο Διορθόδοξος Σύνδεσμος Ο Απόστολος Παύλος, πως λέμε Δήμητρα, έχουμε και τον Παύλο, πήρε 1.600.000 διότι έχει αποστείλει στο εξωτερικό υλική βοήθεια άνω των 6.000 τόνων φάρμακα, τρόφιμα κ.λπ. και μέχρι εδώ λες καλά ρε παιδί μου έστειλαν φάρμακα τρόφιμα, αλλά και πνευματική τροφή πολλές δεκάδες εκατομμύρια σταυρουδάκια, εικόνες, προσευχητάρια σε διάφορα χρόνια και Ευαγγέλια εις τα σερβικά, ρουμανικά, γεωργιανά, ρωσικά, κουχούγια και σουαχίλι. Πέστε μου που μιλάνε τα κουχούγια, εαν μου πείτε που μιλάνε τα κουχούγια είμαι διατεθειμένος… Με ενημερώνει η Μυρτώ Λοβέρδου ότι Ο Απόστολος Παύλος τα πήρε αυτά το 2001-2002 δια τα κουχούγια και σουαχίλι.»

«Ο Διορθόδοξος Σύνδεσμος επίσης Ο Απόστολος Παύλος, ο ίδιος είναι, πήρε άλλες 40.000 για να κάνει χοιροτροφείο στο χωριό Nadaselu της Ρουμανίας. Δεν φτάνει που τους έστειλε στα Σουαχίλι τα Ευαγγέλια θέλησε να κάνει και χοιροτροφείο στη Ρουμανία. Δηλαδή μιλάμε για πολυσχιδέστατο…»

1.2. Ωστόσο, όπως πολύ καλά γνωρίζετε και όπως σε κάθε περίπτωση οφείλατε όπως γνωρίζετε, αν ο β΄ εξ υμών – προστηθείς της α΄ εξ υμών εκτελούσατε προσηκόντως τις υποχρεώσεις σας ως δημοσιογράφου για ακριβή, πλήρη και ορθή ενημέρωση των θεατών της άνω τηλεοπτικής εκπομπής σας:
α) ο πρώτος εξ ημών δεν έλαβα οιαδήποτε κρατική επιχορήγηση (επιδότηση), αλλά τουναντίον απορρίφθηκαν όλες οι υποβληθείσες από μέρους μου εμπεριστατωμένες προτάσεις και μελέτες, με αποτέλεσμα συνεπεία της εν λόγω ολιγωρίας του Ελληνικού Δημοσίου να παρέχω και επιτελώ επί σχεδόν δύο δεκαετίες ανεκτίμητης αξίας ανθρωπιστικό έργο εξ ιδίων πόρων, έχοντας συνδράμει πληθώρα ανθρώπων, όπως αντίστοιχη πληθώρα ευχαριστήριων επιστολών αλλά και λοιπών αποδεικτικών εγγράφων πλήρως και δίχως αμφιβολία πιστοποιεί∙
β) ο πρώτος εξ ημών ουδέποτε καταχράστηκα οιοδήποτε ποσό, αλλά τουναντίον επιτέλεσα και ανέκαθεν επιτελώ τον υψηλό σκοπό, για τον οποίο συνεστήθην∙ και
γ) συνεπεία των ανωτέρω, άπαντα τα αποδοθέντα σε βάρος του πρώτου εξ ημών στο πλαίσιο της άνω εκπομπής σας – «Ανατροπή» της 24ης Φεβρουαρίου 2014 είναι όλως ανακριβή, συκοφαντικά και όλως προσβλητικά για ημάς και για την άριστη και υποδειγματική δράση μας, η οποία ενέπνευσε χιλιάδες ανθρώπων.

1.3. Επιπροσθέτως, όπως ομοίως πολύ καλά γνωρίζετε, αντιδρώντας άμεσα στην ανωτέρω αδικοπρακτική, παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά σας, η οποία έπληξε βαρύτατα την άριστη φήμη και τιμή μας, αποστείλαμε στον β΄ εξ υμών την υπ’ αριθμόν πρωτ. 36/2014 επιστολή μας, στην οποία και παραπέμπουμε προς αποφυγή επαναλήψεων και με την οποία μεταξύ άλλων: α) θέσαμε στη διάθεσή σας όλα τα έγγραφα και στοιχεία, τα οποία οφείλατε όπως έχετε διερευνήσει πριν την εκδήλωση της άνω αδικοπρακτικής συμπεριφοράς σας σε βάρος μας∙ και β) σας καλέσαμε όπως μας δώσετε τη δυνατότητα να συμμετέχουμε άμεσα στην άνω εκπομπή σας «Ανατροπή» προς αποκατάσταση της αλήθειας και της από υπαιτιότητά σας σφοδρότατα πληγείσας εικόνας, τιμής και υπόληψής μας. Ωστόσο, υμείς ενεργώντας όλως προκλητικώς και πρόδηλα μεθοδευμένα, κωφεύσατε και σε αυτήν την κατατείνουσα στην ανάδειξη της αλήθειας πρόσκλησή μας.

ΙΙ. Επειδή το περιεχόμενο της ανωτέρω εκπομπής σας – «Ανατροπή» της 24.02.2014 είναι όλως προσβλητικό και συκοφαντικό για ημάς, και διαλαμβάνει όλως περιπαικτικό και προσβλητικό ύφος του β΄ εξ υμών σε βάρος του α΄ εξ ημών, ως επίσης και όλως αναληθείς δηλώσεις του β΄ εξ υμών, στις οποίες προέβητε δολίως και οι οποίες είναι ικανές να βλάψουν – και πράγματι έβλαψαν – σοβαρά την τιμή και την υπόληψή μας.
Επειδή η προσβολή της προσωπικότητάς μας είναι παράνομη και υπαίτια, δια της άνω δε εκπομπής σας παραβιάσατε σφόδρα το καθήκον αληθείας και τις απορρέουσες από την κείμενη νομοθεσία υποχρεώσεις σας για αντικειμενική, αμερόληπτη και ακριβή ενημέρωση του τηλεοπτικού κοινού και για αποχή από την προσβολή της προσωπικότητας μας.
Επειδή για τους λόγους αυτούς, ο δεύτερος από εσάς ευθύνεται κατά νόμον απέναντί μας.
Επειδή, επιπλέον του δεύτερου από εσάς, ευθύνεται κατά νόμον απέναντί μας αντικειμενικά και η πρώτη από εσάς, λόγω της υποκειμενικής ευθύνης του δεύτερου από εσάς.
Επειδή από την ανωτέρω εκπομπή σας και τους περιεχόμενους σε αυτήν όλως ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς υπέστημεν τεράστια ηθική βλάβη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
1ον] ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ εντόνως για την ως άνω παράνομη, υπαίτια, άκρως κακόπιστη και μεθοδευμένη συμπεριφορά σας και για τα κίνητρα και τους λόγους που υποκίνησαν την εκδήλωση αυτής.
2ον] ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ και δια του παρόντος όπως συμμετάσχουμε άμεσα στην άνω μεταδιδόμενη από τον τηλεοπτικό σταθμό Mega Channel ιδιοκτησίας της α΄ εξ υμών εκπομπή του β΄εξ υμών– «Ανατροπή», για την ισότητα των όπλων, ήτοι προκειμένου να αναδείξουμε στο πλαίσιο αυτής ποια είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ σε σχέση με τα όσα όλως ανακριβώς και συκοφαντικώς προσάψατε σε βάρος μας και να θέσουμε υπόψιν κάθε ενδιαφερόμενου όλα τα έγγραφα και στοιχεία που πιστοποιούν και αποδεικνύουν αυτήν.
3ον] ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΜΑΣΤΕ ΡΗΤΩΣ να ασκήσουμε ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και Αρχών κατά παντός κατά νόμον υπευθύνου όλα τα νόμιμα δικαιώματά μας, στρεφόμενοι και κατά παντός άλλου πλέον των ανωτέρω, υπεύθυνου κατά τον νόμον και ίδιως Ν.1178/1981 και Ν.2328/1995 προσώπου, τα οποία απορρέουν από την ως άνω πρόδηλα άκρως κακόπιστη, αδικοπρακτική, παράνομη, υπαίτια και ποινικώς κολάσιμη συμπεριφορά που εκδηλώθηκε σε βάρος μας και να αξιώσουμε νομίμως την πλήρη αποκατάσταση της ηθικής βλάβης και της ζημίας, την οποία υπέστημεν εκ της ως άνω αιτίας.

Με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται όπως επιδώσει την παρούσα προς έκαστο εκ των προσώπων προς τα οποία απευθύνεται, προς γνώση εκάστου εξ αυτών και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφων αυτήν ολόκληρη στην οικεία έκθεση επιδόσεως.
Οι εξωδίκως δηλούντες, καλούντες & διαμαρτυρόμενοι Αθήνα, 14 Μαρτίου 2014
1) Για τον μη κερδοσκοπικό Οργανισμό με την επωνυμία
«ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
2) Ιωάννης Αναγνωστόπουλος

Η ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΓΙΩΝ Μ.Μ.Ε. ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΜΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΕΙΣ
ΤΟΝ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΝ

ΚΛΕΙΝΟΜΕΝ ΜΕ ΤΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΡΙΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ Κ. ΑΛΕΞ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
(GreekAmericanNewsAgency)

ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΝ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
κας ΑΙΚ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
23.3.2014

Αυτή είναι η αλήθεια για τον διορθόδοξο σύνδεσμο Απόστολος Παύλος!

Σκληρή απάντηση –καταγγελία εναντίον του Γιάννη Πρετεντέρη και του MEGA!

Στις 24 Φεβρουαρίου 2014, και ενώ τα Ελληνικά ΜΜΕ κινούνταν στην σφαίρα και τον απόηχο των «αποκαλύψεων» για την δράση ανύπαρκτου έργου και των μεγάλων σκανδάλων των ΜΚΟ στην Ελλάδα, ο «πολύς» και γνωστός δημοσιογράφος του MEGA κ. Γιάννης Πρετενέτης μεταξύ άλλων αναφέρθηκε -υποτιμητικά με ειρωνεία, χωρίς να γνωρίζει ή να έχει ερευνήσει, πολύ περισσότερο να έχει διασταυρώσει κάθε τι που λέει και πάντως με λόγο που απάδει ενός σοβαρού και υπεύθυνου δημοσιογράφου του επιπέδου που θέλει να βρίσκεται ο ίδιος , στον Διορθόδοξο Σύνδεσμο Απόστολος Παύλος. Οι υπεύθυνοι του συνδέσμου αντέδρασαν άμεσα με επιστολή και με εξώδικο διαμαρτυρία στην προσπάθεια τους να αποκαταστήσουν την αλήθεια και τα ακριβή γεγονότα. Ζήτησαν να επικοινωνήσουν μαζί του αλλά οι πολλές ασχολίες του κυρίου Πρετεντέρη δεν του το επέτρεψαν…
Τον λόγο τώρα έχει η ελληνική δικαιοσύνη στην οποία προσφεύγουν οι υπεύθυνοι του συνδέσμου Απόστολος Παύλος. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, και ας δούμε πριν δώσουμε τον λόγο με μια συνέντευξη που λάβαμε από την εκπρόσωπο του Διορθόδοξου Συνδέσμου Απόστολος Παύλος κυρία Αικατερίνη Αναγνωστοπούλου, την «αιτία» και την ρίζα της υπόθεσης πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο. 1992. Η Γιουγκοσλαβία συγκλονίζεται από τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ. Παιδιά πεθαίνουν αβοήθητα και από τις δυο πλευρές. Σφαγές. Αίμα. Ανθρωπιστική καταστροφή. Την ίδια περίοδο στην Βόνη της Γερμανίας ένα ζευγάρι Ελλήνων που έχει πετύχει στην ζωή του οικονομικά μέσα από την δουλειά και τους κόπους του αναλαμβάνει μια πρωτοβουλία και ιδίοις εξόδοις αναλαμβάνει μια αποστολή. Καθημερινά χωρίς την διαμεσολάβηση κανενός στέλνει ρούχα παιδικά. Τρόφιμα. Παπούτσια. Φάρμακα. Οι νταλίκες φεύγουν κάθε ημέρα από Βόνη μέσω Ελλάδος για να φορτώσουν και πάνε στην διαλυμένη και αιματοβαμένη Γιουγκοσλαβία. Η δράση των δυο Ελλήνων γιγαντώνεται και έτσι με την επιστροφή στην Ελλάδα και ενώ ο πόλεμος μαίνεται ακόμα και το αίμα τρέχει ποτάμι το ζευγάρι ιδρύει για καθαρά τυπικούς λόγους νομιμότητας τον ελληνογιουγκοσλαβικό σύνδεσμο φιλίας. Η πολυεπίπεδη δράση συνεχίζεται. Μοναστήρια. Ιδρύματα. Ορφανοτροφεία. Παιδικοί σταθμοί νοσοκομεία όλοι τροφοδοτούνται από τον ελληνογιγκοσλαβικό σύνδεσμο φιλίας. Τα χρόνια περνούν όμως οι ανάγκες της ανθρωπότητας που δοκιμάζεται μόνιμα σε διάφορα σημεία του πλανήτη συνεχίζεται. Πόνος και αίμα. Πείνα και λιμός. Αρρώστιες και παιδιά που πεθαίνουν παντού. Στην Αφρική. Στην Μέση Ανατολή. Το ζευγάρι όμως για το οποίο ο ελληνικός τύπος γράφει ύμνους και διθυράμβους για το έργο και την δράση του συνεχίζει το ίδιο αθόρυβα στοχεύοντας στο έργο και την ουσία και όχι στους τύπους και την αυτοπροβολή. Έτσι ο ελληνογιουγκοσλαβικός σύνδεσμος φιλίας μετονομάζεται σε διορθόδοξο σύνδεσμο Απόστολος Παύλος και συνεχίζει την πολύπλευρη δράση του. Όλοι προστρέχουν σε αυτό τον πρώτο και πολύ πριν γίνει ο περίφημος νόμος για τις ΜΚΟ το 1999 από τον Γιώργο Παπανδρέου. Φορείς, υπουργεία ο ΟΗΕ και άλλοι οργανισμοί, πατριαρχεία αλλά και η Ελλαδική Εκκλησία προστρέχει στον διορθόδοξο σύνδεσμο ο Απόστολος Παύλος. Ο οργανισμός γίνεται σήμα κατατεθέν στην Ελλάδα για το φιλανθρωπικό του έργο.
Το ένα υπουργείο(αγροτικής ανάπτυξης) , συστήνει στο άλλο υπουργείο(εξωτερικών) τον οργανισμό διορθόδοξος σύνδεσμος προκειμένου να έρθουν εις πέρας ανθρωπιστικές αποστολές. Μεγάλες αποστολές αναθέτει στον Διορθόδοξο Σύνδεσμο και η διοικούσα Εκκλησία, επί Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου και πολύ πριν ιδρυθεί η «αμαρτωλή» ΜΚΟ Αλληλεγγύη η οποία κόστισε τον Έλληνα πολίτη περισσότερα από 23.000.000 ευρώ χωρίς παραστατικά ένα σκάνδαλο για το οποίο ουδείς μιλά και η εισαγγελική έρευνα με εντολές άνωθεν έχει βαλτώσει…
Ο Γιάννης και Αικατερίνη Αναγνωστοπούλου και οι 100αδες πλέον συνεργάτες τους εθελοντές από όλη την Ελλάδα και όχι μόνον, κάθε ηλικίας νέοι και νέες, έχουν απλωθεί σε όλο τον πλανήτη και συνεχίζουν αθόρυβα το έργο τους. Βρίσκονται όπου υπάρχει πόνος. Όπου υπάρχει ανάγκη. Βοηθούν, συντρέχουν και απαλύνουν καθημερινά τον πόνο 100αδων ανθρώπων στην Ελλάδα. Σήμερα η ανθρωπιστική δράση του Διορθόδοξου συνδέσμου Απόστολος Παύλος έχει επικεντρωθεί στην Ελλάδα που πεινά και πονά. Καθημερινά 10αδες άνθρωποι , μεταξύ αυτών και 10αδες που χρόνια πριν έδιναν από το περίσσευμα τους σήμερα που δεν έχουν τους συντρέχει το ίδιο αθόρυβα το ζευγάρι Αναγνωστόπουλου είτε με προσωπικές δωρεές είτε μέσω του συνδέσμου. Συνεχίζουν και σήμερα άοκνα, αθόρυβα και προ πάντων αδιαμαρτύρητα, που το ίδιο το υπουργείο των εξωτερικών που λίγα χρόνια νωρίτερα είχε προστρέξει προς βοήθεια στον διορθόδοξο σύνδεσμο Απόστολος Παύλος απορρίπτει την μια μετά την άλλη τις μελέτες και τις προτάσεις του Διορθόδοξου συνδέσμου για συμμετοχή σε προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας. Την ίδια στιγμή από το 1999 μέχρι και το 2010 που ο Σπύρος Κουβέλης, ο τότε υφυπουργός δηλαδή του ΠΑΣΟΚ κάτι που όλοι επιμελώς αποκρύπτουν έστειλε τον φάκελο των ΜΚΟ στον εισαγγελέα. Ο θόρυβος όμως για τις ΜΚΟ παρόλο που νωρίτερα – και ειδικά το greek-americasnnewsagency.com αναφέρει σε έρευνες και ρεπορτάζ του για το τεράστιο αυτό σκάνδαλο ξεσπά τον Φεβρουάριο του 2014! Τα υπόλοιπα μας τα εξηγεί η ίδια η κυρία Αναγνωστοπούλου στην συνέντευξη που μας έδωσε. Τα στοιχεία που αφορούν ειδικά στην συγκεκριμένη περίπτωση ήδη έχουν δημοσιευθεί την επομένη κιόλας της κακοηθέστατης και ανεπίστρεπτης επίθεσης που ο διορθόδοξος σύνδεσμος και τα μέλη του δέχθηκαν από τον κύριο Γιάννη Πρετενέρη.
Αλέξανδρος Στεφανόπουλος

Συγκεκριμένως εἰς τὴν συνέντευξιν ὁ κ. Στεφανόπουλος ἀκούγεται νὰ κάνῃ τὰ ἑξῆς σχόλια:
«Ὅλα ἀπὸ δικά σας χρήματα… γιὰ νὰ τὰ ἀκούῃ ὁ κ. Πρετεντέρης … στὴ λάσπη, ποὺ ἔριξε ὁ κ. Πρετεντέρης … εἶναι ὁ δικός σας Σύλλογος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ποὺ κ. Πρετεντέρης τὸν εἰρωνεύτηκε χωρὶς νὰ κάνῃ ρεπορτάζ, χωρὶς νὰ ἔχῃ κάνῃ ἔρευνα, χωρὶς νὰ ρωτήσῃ, χωρὶς νὰ ἔχῃ κάνῃ αὐτό, ποὺ ἐπιβάλλει ἡ δημοσιογραφικὴ δεοντολογία …
Νὰ σᾶς τσουβαλιάζῃ μὲ ὅλους τοὺς πραγματικοὺς ἀπατεῶνες, μὲ αὐτούς, ποὺ ἦταν λωποδύτες καὶ ἁγιογδύτες, νὰ σᾶς βάζῃ μαζί …
Ὁ κόσμος θὰ ἀηδιάσῃ… δὲν ζητάει συγγνώμη ὁ κ. Πρετεντέρης… ἐσεῖς ζητᾶτε ποιοτικὰ χαρακτηριστικὰ ἀπὸ ἕνα δημοσιογράφο σὰν τὸν Πρετεντέρη, τὸ ὁποῖο δὲν ὑπάρχει. Χρειάζεται ἀνδρεία, τόλμη, θάρρος καὶ διάκρισι, τὰ ὁποῖα αὐτὰ σήμερα στὴν δημοσιογραφία εἶναι προσόντα ποὺ δὲν ὑπάρχουν… καμία ρετσινιὰ δὲν ἔμεινε στὸν Διορθόδοξο Σύνδεσμο, διότι τὸ συγκεκριμένο ἄτομο καὶ τὸ συγκεκριμένο κανάλι κανεὶς δὲν τὸ πιστεύει καὶ τὴν εὐθύνη τῶν ὅσων λέω τὴν ὑπογράφω …
Ἐγὼ κ. Ἀναγνωστοπούλου θέλω εἰλικρινὰ νὰ σᾶς εὐχαριστήσω ἐκ μέρους τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν γηγενῶν καὶ τῶν ὁμογενῶν, διότι τὸ ἔργο σας εἶναι τεράστιο ἀπὸ τὸ 1992 καὶ τὸ γνωρίζουν αὐτοί ποὺ πρέπει.
Μόνο θεσμικὰ ποὺ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἔπρεπε σὲ μία σεμνὴ καὶ λιτὴ ἀπάντησι, μὲ ἕνα δελτίο τύπου, ὅπως σπεύδει νὰ κάνῃ γιὰ ἄλλα πράγματα, νὰ βγῇ καὶ νὰ ἀπαντήσῃ, ὥστε νὰ διαχωρίζωνται τὰ χλωρὰ ἀπὸ τὰ ξερὰ καὶ νὰ τσουβαλιάζωνται, διότι ἔτσι χάνει ὁ κόσμος τὴν ἀξιοπιστία του».

Εἰς παρατήρησιν τῆς κ. Ἀναγνωστοπούλου «΄Ἐμεῖς δὲν θέλουμε νὰ μᾶς δώσῃ τὸ ἑλληνικὸ κράτος παράσημο, ὅπως μᾶς ἔδωσε τὸ σερβικό. Ἀλλὰ τουλάχιστον νὰ μὴ μᾶς κατηγορῇ κιόλας ἄδικα»,
ἀπήντησε ὁ κ. Στεφανόπουλος:
«τὸ ἑλληνικὸ κράτος ἔτσι κι ἀλλιῶς δὲν ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ ἀναγνωρίζῃ τοὺς πραγματικοὺς καὶ ἀληθινοὺς ἥρωες ποτέ του, νὰ ἀναγνωρίζῃ τὴν ἱστορική τους καὶ κοινωνική τους ἀξία, τοὺς καταχωρεῖ σὲ διάφορους ἀγύρτες καὶ ἀπατεῶνες. Καὶ νὰ σᾶς ἔδιδε τὸ ἑλληνικὸ κράτος μία τέτοιου εἴδους ἀναγνώρισι, θὰ ἐτίθεσθο ὑπὸ ἀμφισβήτησι ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ λαό, διότι ὁ ἑλληνικὸς λαὸς δὲν πιστεύει στὸ ἑλληνικὸ κράτος ἐδῶ καὶ 20ετίες».

Ὅλη ἡ συνέντευξι εὑρίσκεται εἰς τὸ διαδύκτιον:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *