ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 59-ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΠΟΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟΝ: « ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑ »

τοῦ ἐπ. Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου
κ. Βασιλείου Εὐτ. Νικοπούλου

ΔΕΥΤΕΡΑ 2.6.2014
ΩΡΑ 18.30
ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ *

Δι᾿ ἡμᾶς, οἱ ὁποῖοι σᾶς καλοῦμεν, καὶ δι᾿ ὑμᾶς, ποὺ θὰ προσέλθετε, ἡ ἀνταμοιβὴ θὰ εἶναι πολλαπλασία, μὲ τὸν ἀνεπανάληπτον καὶ ἀνεκτίμητον συμπνευματισμόν, ὅπου θὰ κατανοήσωμεν βάθος καὶ οὐσίαν τοῦ μοναδικοῦ αὐτοῦ βιβλίου, τὸ ὁποῖον συμβάλλει εἰς τὴν δημοκρατίαν, τὴν νομιμότητα καὶ τὴν νόμιμον ἄμυναν τῶν πολιτῶν.

Ἡ «Φωτεινὴ Γραμμή» καὶ οἱ φορεῖς μας :
Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,
Σωματεῖον οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους,
Διορθόδοξος Σύνδεσμος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος,
ὁμοῦ μετὰ τοῦ «Πνευματικοῦ Κέντρου Ἡ Κιβωτὸς τῆς Δόμνας Βιζβίζη» καὶ τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου «Ἀρμός»,
καλοῦν τὰ μέλη, τοὺς συνεργάτας καὶ φίλους νὰ τιμήσουν τὴν ἐκδήλωσίν μας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ὁ κ. Ἰωάννης Ἀναγνωστόπουλος, Πρόεδρος τῶν φορέων μας: α) Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, β) Σωματείου Οἱ φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ γ) Διορθοδόξου Συνδέσμου Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, θὰ ἐκθέσῃ τηλεγραφικῶς διὰ τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ τὸν Διορθόδοξον Σύνδεσμον καὶ θὰ προβῇ εἰς μικρὰν ἀναφορὰν διὰ τὸ Πανελλήνιον Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Ὁ ἱστορικὸς κ. Σαράντος Καργάκος θὰ ἀναλύσῃ τὴν ἱστορίαν τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος.

Ὁ συγγραφεὺς κ. Βασίλειος Νικόπουλος, ἐπ. Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου θὰ ὁμιλήσῃ διὰ τὸ ἔργον του.

Ἡ σύγχρονος «Μπουμπουλίνα», ἡρωϊκὴ δασκάλα Χαρὰ Νικοπούλου καὶ ὁ ἐπ. Εἰσαγγελεὺς τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Γεώργιος Σανιδὰς θὰ ἀναπτύξουν τὴν σπουδαιότητα τοῦ παρουσιαζομένου συγγράμματος.

Συντονιστὴς τῆς Ἑσπερίδος θὰ εἶναι ὁ γεωπολιτικὸς ἀναλυτὴς κ. Ἰωάννης Φριτζάλας.

Ἐπειδὴ προμηνύεται ἀθρόα προσέλευσις καὶ ἡ μεγάλη αἴθουσα δὲν θὰ ἐπαρκέσῃ δι᾿ ὅλους, θὰ φροντίσωμεν νὰ ἔχωμεν μεγάφωνα καὶ γιγαντοοθόνη καὶ εἰς τὸν προθάλαμον.

Ὥρα προσελεύσεως μέχρι 18.15
Ἔναρξις 18.30

Εἰδοποιήσατε καὶ ἄλλους πολλούς :
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ

* Ὁδὸς Ριζάρη 2. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ΜΕΤΡΟ γραμμὴ 3, ἐξυπηρετοῦν δεκάδες ἄλλαι λεωφορειακαὶ γραμμαὶ καὶ τρόλεϋ. Στάσις Εὐαγγελισμός.

Υ.Γ.
Θὰ ἠδυνάμεθα νὰ σᾶς ἐξασφαλίσωμεν καὶ θέσιν σταθμεύσεως τοῦ ὀχήματός σας δωρεάν, ἐὰν μᾶς τὸ ἐδηλώνατε ἐγκαίρως, διότι αἱ ἐν λόγῳ θέσεις εἰς τὸν κλειστὸν χῶρον σταθμεύσεως εἶναι περιωρισμέναι.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *