ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 59-ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Μετὰ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν ἀπὸ 26.6.2013, ὅπου ἐλήφθη ἐπισήμως ἡ ἀπόφασις νὰ ἀναρτῶνται εἰς τὸ διαδίκτυον αἱ δωρεαὶ πρὸς τὸ Σωματεῖον Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, αὐταὶ ἔχουν ὡς ἑξῆς :
ΑΡ. ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΥΡΩ

498 23/7/2013 5
499 23/7/2013 5
500 23/7/2013 5
540 14/9/2013 300
541 14/9/2013 10
542 14/9/2013 10
543 14/9/2013 10
544-550& 554-562-Αὐστραλία 14/9/2013 989,53
602 19/10/2013 50
603 19/10/2013 45
568 27/11/2013 90
570 27/11/2013 10
573 27/11/2013 40
575 27/11/2013 10
589 3/12/2013 20
590 9/12/2013 700
591 11/12/2013 15
594 13/12/2013 100
604 21/12/2013 50
605 21/12/2013 500
607 31/12/2013 20
608 31/12/2013 20
651 17/1/2014 200
654 21/1/2014 100
655 3/2/2014 15
656 3/2/2014 10
657 13/2/2014 20
658 23/2/2014 25
611 10/3/2014 100
612 21/3/2014 50
613 21/3/2014 50
614 21/3/2014 10
616 15/4/2014 50
617 15/4/2014 500
659 29/4/2014 300
618 2/5/2014 50
619 2/5/2014 20
621 2/5/2014 100
629 18/5/2014 50
660 21/5/2014 95
661 21/5/2014 20
625 23/5/2014 10
702 2/6/2014 50
706 2/6/2014 20
707 2/6/2014 20
709 2/6/2014 40
710 2/6/2014 10
711 2/6/2014 10
712 2/6/2014 10
713 2/6/2014 100
714 2/6/2014 5
715 2/6/2014 10
717 2/6/2014 20
718 2/6/2014 20
719 2/6/2014 10
720 2/6/2014 5
721 2/6/2014 100
722 2/6/2014 50
630 14/6/2014 200
726 16/6/2014 100
638 25/6/2014 120

Ἐπιθυμία μας θὰ ἦτο νὰ ἀναρτῶμεν τὴν κάθε δωρεὰν τοῦ κάθε φίλου ὀνομαστικῶς, πλὴν ὅμως τοῦτο προσκρούει εἰς τὴν ἀρχὴν τῶν προσωπικῶν δεδομένων καὶ εἰς τὴν βούλησιν ταπεινῶν δωρητῶν (τὰ κενὰ ἀριθμῶν ὀφείλονται εἰς τὸ ὅτι ἐνδιαμέσως ἐξεδόθησαν καὶ ἀποδείξεις συνδρομῶν).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *