ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 57-ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΑΣ … ΜΗ …

1. Μικρὴ συμβολὴ εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ εἰς τοὺς Ἕλληνας καὶ βέβαια εἰς τοὺς Φιλέλληνας. Μετατρέψατε τὰ προβλήματα εἰς εὐκαιρίας.

Μὴ κατεβάζετε «διακόπτες», οὔτε τοῦ πτωχοῦ, οὔτε τοῦ πλουσίου. Κάνετε τὸ δάνειον ἀπολύτως νόμιμον καὶ ἐγγυημένον ἀπὸ Τράπεζαν Κοινῆς ἐπιλογῆς ΔΕΗ καὶ πελάτου, βάσει καὶ τῆς συμβάσεως παροχῆς ρεύματος – ΔΕΝ ΗΜΠΟΡΟΥΝ, ΟΥΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΩΝΤΑΙ ΚΟΣΤΗ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΔΥΝΔΕΣΕΩΝ εἰς ὅποιον ποσοστὸν οἱ πελάται τῆς ΔΕΗ – ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΗΘΙΚΗ ἡ ΔΙΑΚΟΠΗ παροχῆς ρεύματος. Δὲν ἀναβλύζει πολιτισμός, οὔτε ἀνθρωπιὰ ἀπὸ τὴν διακοπὴν αὐτήν. Θὰ συνεχίσωμεν μέχρις ἀκυρώσεως τῶν διακοπῶν ρεύματος. Ἄλλα μέτρα ὑπάρχουν καὶ οἱ Ἕλληνες ἦταν καὶ εἶναι εὐφυεῖς. Μὴ ἀφήνετε τὰ παιδιὰ νὰ βλέπουν τέτοια σχόλια, διατὶ συνηθίζουν εἰς τὰ ἀντίστοιχα μέτρα. Ἀλλὰ δὲν θέλομεν νὰ κρύψωμεν τίποτα ἀπὸ τὰ παιδιά. Ζητοῦμεν νὰ μὴ κόβετε τὸ ρεῦμα εἰς κανένα καὶ νὰ θυμᾶσθε, τὰ παιδιὰ θέλουν φῶς καὶ πέννα.

Δὲν ἐπεισθήκατε ἀκόμη;

Θυμηθῆτε τί λέγει ὁ λαός: «τὰ ἔργα τῆς νύκτας βλέπει ἡ ἡμέρα καὶ γελᾶ» . . .

Ἐσεῖς θὰ στέλνετε σκοτάδι καὶ θὰ ἀφήνετε τὸ λάδι τοῦ πτωχοῦ νὰ γίνῃ φῶς ἢ φαγητό ;

Μὴ παρακαλῶ σας … μή

2. Πονάει ἡ ψυχή μου. Μὴ κατεβάζετε ἐπιβάτες ἀπὸ τὰ λεωφορεῖα, λόγῳ ἐλλείψεως εἰσιτηρίου. Ὑπάρχουν σοφώτεροι τρόποι εἰσπράξεως, ἐὰν ἀγαπᾶτε τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὴν εὐπρέπειαν.
Πρῶτα δώσατε δελτάρια ἐλευθέρας μεταφορᾶς εἰς πολυτέκνους, μονίμους ἀνέργους, ἐνδεεῖς μαθητάς, φοιτητάς, ἐνήλικας καὶ χρονίως πάσχοντας.

Σημειώσατε ποῖος δὲν εἶχε εἰσιτήριον καὶ δώσατέ εἰς αὐτὸν ἐντολὴν νὰ πληρώσῃ μέχρι τὸ διπλάσιον ἢ τριπλάσιον ποσὸν ἐντὸς μηνός.

Εἰς τὴν τυχὸν ἐπανάληψιν μετατρέψατε τοῦτο εἰς πενταπλάσιον. Ζητᾶτε ἔσοδα καὶ ὄχι ποινάς.

Μὴ διώκετε τοὺς πολίτας-πελάτας. Δημοκρατία διωκομένων καὶ μὴ ἐχόντων δὲν δημιουργεῖται.

Προσοχὴ μὴ ἀφήνετε τὸν ἄνθρωπον καὶ ἰδιαιτἐρως τοὺς νέους καὶ τὰς νέας εἰς τὴν σφοδρότητα τῆς ποινῆς, ὅταν ὁ πτωχὸς καὶ μὴ ἔχων δὲν δύναται νὰ ὑπερασπισθῇ ἐαυτόν.

Κύριοι-Κυρίες Βουλευτές,
Ὑπάρχουν ἔξυπνοι θεσμοί, προβλέψεις, ποὺ τιμοῦν καὶ τὸν ἄνθρωπον καὶ τὴν Δημοκρατίαν καὶ τὰ Δημόσια Ἔσοδα.

Δημιουργήσατε αὐτοὺς μὲ διαφάνειαν.

Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *