ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 57-Ι. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΔΙΑ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΙΝ ΠΡΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Νέες καὶ νέοι, Ἕλληνες καὶ Φιλέλληνες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, σᾶς καλοῦμε νὰ μᾶς συμπαρασταθῆτε, κυρίως μὲ ἐθελοντικὴ ἐργασία, εἴτε εἰς τὰ γραφεῖα μας, Μουσῶν 14, εἴτε ἔστω καὶ μὲ τηλεργασίαν μὲ ἀξιοποίησιν τῶν νέων τεχνολογιῶν…
Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ θὰ διαιρῇ, ἀλλὰ θὰ καλῇ ὅλους τοὺς Ἕλληνες εἰς ὁμοψυχίαν. Ὅταν ὁ ἑλληνικὸς λαὸς εἶναι μονιασμένος, μεγαλουργεῖ. Ὅταν ὅμως αἱ ξενοκίνηται καταχθόνιαι σκοτειναὶ δυνάμεις ἐνίσχυαν διαφόρους φατρίας νὰ δημιουργῶνται διχόνοιαι, ἐπέρχετο συμφορὰ καὶ ὄλεθρος.
Τὸ ἀθάνατον ἑλληνικὸν πνεῦμα καὶ ἡ Ὀρθοδοξία θὰ διδάσκουν καὶ τοὺς ἄλλους λαοὺς νὰ ὁμονοοῦν, νὰ ἔχουν ἀνυπόκριτον ἀγάπην καὶ ἀλληλεγγύην μεταξύ των, διὰ νὰ ἑδραιωθῇ πραγματικῶς δημοκρατία, εἰρήνη, πρόοδος, εὐημερία τοῦ συνόλου, ἐλευθερία καὶ συνεργασία τῶν λαῶν τῆς γῆς.
Πρέπει νὰ ἀξιοποιήσωμε ἀκόμη καὶ τὴν μίαν ὥραν, ὅποιος δύναται. Μὲ συνέπειαν, συνέχειαν, ἀνιδιοτέλειαν, ταπεινοφροσύνην καὶ πνεῦμα συνεργασίας, ἀγωνιστικότητος ἰδεολόγων ἐθελοντῶν θὰ γίνουν θαύματα.
Αἱ ἀποφάσεις τῶν Ἱερῶν Συνόδων ἀπὸ 8.6.2012 καὶ 14.5.2013 ὁρίζουν νὰ πραγματοποιηθῇ ἀμέσως τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ νὰ γίνουν τὰ ἐγκαίνια τὴν 25.3.2021.
Καλέσατε φίλους καὶ γνωστοὺς καὶ προσέλθατε νὰ γίνετε συναντιλήπτορες καὶ συναγωνισταί μας εἰς κάθε ὡράριον, ποὺ σᾶς βολεύει. Ἐνημερώσατε καὶ φιλικὰ πρόσωπα. Θὰ ἐπιτελέσετε μέγιστον καὶ ἱστορικῆς σημασίας ἔργον.
Δὲν θὰ εἶσθε οἱ ἀφανεῖς, ἀλλὰ οἱ εὐλογημένοι δημιουργοὶ κοινωφελῶν ἔργων πρὸς δόξαν Θεοῦ, ὁ ὁποῖος τὰ πάντα ὁρᾶ.
Θὰ σᾶς χορηγηθοῦν πιστοποιητικὰ ἐθελοντικῆς προϋπηρεσίας.
Μὲ τὴν ἰδίαν πρόσκλησιν καλοῦνται ἐθελονταὶ ἐπιστήμονες, ἰδίως εὐφυεῖς καὶ δραστήριοι νομικοὶ καὶ φιλόλογοι, ἠλεκτρολόγοι, μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, ἐδαφοτεχνικοί – γεωλόγοι, οἰκονομολόγοι, λογισταὶ, τοπογράφοι μηχανικοί, χημικοὶ μηχανικοί, εἰδικοὶ καὶ πεπειραμένοι εἰκόνας καὶ ἤχου, τεχνικοὶ ἱστοσελίδων, προσωπάρχαι, ἐργοδηγοί, πεπειραμένοι χειρισταὶ τοῦ πολυτονικοῦ καὶ ἐν γένει ἐθελονταὶ ὅλων τῶν κλάδων. Τοιουτοτρόπως θὰ ἐπιλαμβάνωνται ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως ὅλων τῶν δραστηριοτήτων μας καὶ θὰ μᾶς προστατεύουν ἀπὸ παγίδας, ὥστε νὰ προσπεράσωμε τὰς σατανικὰς ἀντιξοότητας «ἀβρόχοις ποσίν». Θὰ συναγωνιζόμεθα πρὸς ἐπίτευξιν τοῦ μεγαλεπηβόλου καὶ κολοσσιαίου μνημείου εὐχαριστίας, δοξολογίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸ Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν.
Ἀναμένουμε κατεπειγόντως.
Αὐτοσυστηθῆτε ἐθελοντὴς ἢ ἐθελόντρια ὑπὲρ τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
Εἶναι ὑπέρτατος καὶ ἱερὸς ὁ τίτλος.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *