ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 56-Ἡ μεγαλεπήβολος στρατηγικὴ τοῦ ἡγουμένου τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου, ἀειμνήστου Δαμασκηνοῦ (24 Ἰουνίου 1827) ἐναντίον τοῦ πανισχύρου καὶ μεγάλου στρατηγοῦ Ἰμπραήμ Πασά: «Ὅ,τι καὶ ἄν κάνεις, χάνεις».

ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ

Αὐτὴ ἡ πολυτιμοτάτη στρατηγική, ὑπερέχουσα στρατηγικῶν χιλιάδων πολιτικῶν, διπλωματῶν καὶ στρατηγῶν, κρύπτεται ὄχι μόνον ἀπὸ τοὺς ξένους ἀλλά, δυστυχῶς, καὶ ἀπὸ Ἕλληνας.

Ἀντιθέτως, προβάλλεται διεθνῶς ἡ μηδαμινῆς σημασίας στρατηγικὴ τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς πρώην Σοβιετικῆς Ἑνώσεως Ἀντρέϊ Γκρομίκο, ὁ ὁποῖος, ὅταν ὁ Ἀμερικανὸς Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τοῦ εἶπεν : «θὰ ἦτο εὐχῆς ἔργον νὰ ἔλθῃ ὁ Πρόεδρος τῶν ΗΠΑ εἰς τὴν Μόσχαν», ἀπήντησεν: «βεβαίως, ἐὰν ἤρχετο προηγουμένως ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως εἰς τὴν Οὐάσιγκτον».

Συνεπῶς, ἐπιβάλλεται νὰ παύσωμεν νὰ μιμούμεθα τοὺς «νενέκους» καὶ δὲν πρέπει νὰ συμπεριφερόμεθα ὡσὰν αὐτούς. Πρέπει νὰ πιστεύωμεν καὶ νὰ ἀγωνιζόμεθα
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΜΑΣ
συμφώνως μὲ τὴν πολυτιμότατον συμβουλὴν τοῦ ἡγουμένου τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου.

ΨΗΦΙΣΜΑ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΕΤΙΝΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟΝ (16.6.2013)
ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ,
ΠΟΥ ΔΙΩΡΓΑΝΩΘΗ, ΟΠΩΣ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ,
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗΝ ΕΝΩΣΙΝ
ΜΕ ΚΥΡΙΟΝ ΟΜΙΛΗΤΗΝ
ΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ Κ. ΚΩΝ/ΝΟΝ ΧΟΛΕΒΑΝ

Μέγα Σπήλαιον 16 Ἰουνίου 2013
Οἱ προσελθόντες σήμερον ἐδῶ, προσκυνηταὶ τῆς ἡρωικῆς μάχης τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου προσυπογράφομεν τὴν ἀνάγκην ἐνάρξεως σθεναροῦ καὶ συστηματικοῦ ἀγῶνος κατὰ τῆς ψηφίσεως τοῦ τρομονόμου «ἀντιρατσιστικοῦ Νόμου = φίμωτρον» καὶ κατὰ τῆς, ἀπὸ κάθε ἐσωτερικὴν καὶ ἐξωτερικὴν ἐπιβουλήν, ἐπεξεργαζομένης διαλύσεως τῶν αἰωνίων, ἀνεκτιμήτων πνευματικῶν καὶ ἠθικῶν ἀξιῶν τῆς φυλῆς μας, Ὀρθοδοξίαν, Πατρὶδα καὶ Οἰκογένειαν, χάρις εἰς τὰς ὁποίας διετηρήθησαν ἀλώβητα ἡ πίστις μας, ἡ γλῶσσα μας καὶ τὸ ἔθνος μας ἀνὰ τὰς χιλιετίας.

Ἐνεκρίθη διὰ θερμοῦ καὶ παρατεταμένου χειροκροτήματος ἀπὸ τοὺς ἄνω τῶν 200 παρευρεθέντες καὶ τοῦτο ἐπιβεβαιώνεται ἀπὸ τὰς ἀκολούθους ὑπογραφὰς τῶν ἐπωνύμων παρευρισκομένων :

-Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος
-Δημ. Βαρβιτσιώτης, Πρόεδρος Παγκαλαβρυτινῆς Ἑνώσεως
-Γεώργιος Λαζουράς, Δήμαρχος Καλαβρύτων
-Κων/νος Χολέβας, Ἱστορικός
-Παν. Ἀρχ/της π. Ἱερώνυμος, Ἡγούμενος Ι.Μ. Μεγάλου Σπηλαίου
-Εὐανθία Μπεντεβῆ, Πρόεδρος Ι.Λ.Ε. Αἰγιαλείας
-Ἰωάννης Ἀναγνωστόπουλος, Πρόεδρος Σωματείου
«οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»
-Αἰκατερίνη Ἀναγνωστοπούλου, Γεν. Γραμματεὺς τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν
-Πέτρος Κόρδας, Αἰρετὸν μέλος ΥΔΔΕΕ ΓΕ. ΕΓ. Λαμίας
-Σωτήριος Τσενές, Πρόεδρος Καλαβρυτινῶν Ἀθήνας
-Παναγιώτης Τσαπάρας, Διευθυντὴς Ἐφημερίδος
«Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ»
-Παναγιώτης Παπαϊωάννου, ἐ. Πρόεδρος Παγκαλαβρυτινῆς Ἑνώσεως, ὁ ὁποῖος καὶ ἐτιμήθη κατὰ τὴν ἐκδήλωσιν.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *