ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 56-Ο ΤΥΠΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΩΑΜΕΘΑΝΙΚΟ ΤΕΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΛΑΣΠΟΛΟΓΙΑ

Ὁ μεγάλος Ἐλευθέριος Βενιζέλος ἔλεγε γιὰ τὸν κίτρινο τύπο: «αὐτὸς ὁ κακοῦργος ὁ τύπος».

1. Ὅμως ὁ τύπος δὲν εἶναι κακοῦργος, ἀλλὰ οἱ ἐν τῷ τύπῳ ἐργαζόμενοι εἶναι πολλὲς φορὲς πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ «πουλημένα τομάρια» καὶ χάριν τῶν ἀργυρίων γράφουν παρὰ συνείδησι ὅ,τι τοὺς ὑπαγορεύουν γιὰ τὰ ἀργύρια…

2. Μάλιστα δὲ κάποιος δημοσιογράφος ἐργαζόμενος σὲ ἀφεντικά, ποὺ τὸ «ἔπαιζαν» ἐθνικόφρονες = ἐθνοκάπηλοι καὶ ταυτοχόνως καὶ σὲ ἄλλους ἐκδότες, ποὺ τὸ ἔπαιζαν ἀριστεροί (ἐνῷ στὴν οὐσία εἶναι «σοσιάλ-ληστές»), ὅ,τι ἔγραφε ὁ ἴδιος στὸ κύριο θέμα τοῦ ἑνὸς συγκροτήματος, τὸ ἀντέκρουε ὁ ἴδιος γιὰ τὸ ἄλλο συγκρότημα…

3. Ἔτσι τὰ συγκροτήματα κατώρθωσαν νὰ δημιουργήσουν τὴν «πέμπτη ἐξουσία» τῶν συγκροτημάτων καὶ τῶν μεγαλοκαναλαρχῶν. Ἀντὶ νὰ διαφωτίζουν καὶ νὰ πληροφοροῦν τοὺς ἀναγνῶστες, ἀκροατὲς καὶ τηλεθεατές τους, σὰν «σουπιές» ἀφήνουν τὴν μελάνη ἢ μέσῳ τῶν μικροφώνων τεχνηέντως ἀμέσως ἢ ἐμμέσως καὶ μὲ ὑπονοούμενα «ρίχνουν» τόση λάσπη καὶ τόση συκοφαντία καὶ ἀλλοίμονο σὲ αὐτοὺς τοὺς δύσμοιρους, ποὺ διασύρθηκαν, πῶς νὰ δυνηθοῦν νὰ ἀποδείξουν ὅτι δὲν εἶναι «ἐλέφαντες» …

4. Ὅμως, δόξα τῷ Θεῷ, ἡ ἐπιστήμη καὶ τῶν ἠλεκτρονικῶν ἔχει προοδεύσει τόσο πολύ, ποὺ δύνανται ἀκόμη καὶ πτωχοὶ ὑλικῶς, ἀλλὰ πάμπλουτοι στὰ πνευματικὰ χαρίσματα ἰδεολόγοι νὰ μεταδίδουν μέσῳ ἐγκρίτων καὶ σοβαρῶν ἱστοσελίδων ἀστραπιαίως διάφορες εἰδήσεις καὶ νὰ ἐνημερώνουν καὶ διαφωτίζουν καὶ ὄχι νὰ συσκοτίζουν, νὰ ψυχαγωγοῦν καὶ ὄχι νὰ ψυχοκτονοῦν, νὰ ἠθικοποιοῦν καὶ ὄχι νὰ ἐκμαυλίζουν, ὅπως τὰ περισσότερα «χαζοκούτια» . . .
Αὐτοὶ οἱ ἰδεολόγοι καὶ ἀνιδιοτελέστατοι ἀγωνιστὲς πρέπει νὰ βραβεύωνται, γιὰ νὰ δημιουργοῦνται πρότυπα γιὰ τὶς ἐπερχόμενες γενεὲς καὶ νὰ μὴ ἐπιπλέουν καὶ βασιλεύουν μόνον οἱ «φελλοί», οἱ «ἀνώμαλοι», οἱ «παλλακίδες», οἱ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς καὶ οἱ «ἀετονύχηδες», ὡς εἴθισται.

5. Οἱ φορεῖς μας :
Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,
Διορθόδοξος Σύνδεσμος «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» καὶ
Σωματεῖον «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»
προτίθενται τέτοιους ἰδεολόγους μαχητὲς νὰ τοὺς τιμοῦν γιὰ τὴν μεγίστη συμβολή τους νὰ μὴ πολτοποιηθῶμε, ἀλλὰ νὰ ἐπιστρέψωμε στὶς ρίζες μας, γιὰ νὰ λυτρωθῶμε ἀπὸ τὸν πλήρη καταποντισμό, ποὺ μᾶς ὁδήγησαν ἀνεγκέφαλοι, δοτοί, ἐξωμότες καὶ τυφλὰ ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων μὲ τὴν παντοειδῆ κρίσι, ποὺ μᾶς ἐδημιούργησαν . . .

6. Ἕνας τέτοιος ἰδεολόγος καὶ μαχητὴς τῆς εὐπρέπειας, τῆς εὐποιΐας, τῆς εὐημερίας τοῦ συνόλου καὶ τῆς καθόλου δημοκρατίας εἶναι καὶ ἀγαπητὸς φίλος, ποὺ εἶναι ὁ δημιουργὸς τοῦ ἱστοτόπου

.

Αὐτὸς ἀγωνίσθηκε καὶ ἔχει καταγράψει πληθώρα ἠθικῶν καὶ πνευματικῶν μηνυμάτων, γιὰ τὴν πατρίδα, τὴν θρησκεία καὶ τὴν οἰκογένεια, πιστεύοντας ἀπολύτως εἰς τὸ τοῦ Ἡρακλείτου «ὅλβιος ὅστις τῆς ἱστορίης ἔσχεν μάθησιν».

7. Μεταξὺ τῶν ἄλλων ἔχει ἀναρτήσει καὶ στὸν σύνδεσμο

ἕνα πάρα πολὺ ἐνδιαφέρον Video,

εἰς τὸ ὁποῖο πρὸς τὸ τέλος, ἀναφέρεται ἀρκετὰ ἐκτενῶς καὶ εἰς τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.

8. Μόνον χάριν αὐτῶν τῶν πυλώνων τῆς φυλῆς μας κατωρθώσαμε νὰ διατηρήσωμε τὸ ὅμαιμο, τὸ ὁμόδοξο, τὸ ὁμότροπο, τὸ ὁμόγλωσσο καὶ τὴν Ὀρθοδοξία μας.

9. Συνιστῶμε ἐνθέρμως ὄχι μόνο τὴν καταγραφὴ καὶ τὴν προβολὴ ὅλων αὐτῶν τῶν γεγονότων, ἀλλὰ καὶ ὅλα τὰ ἀναρτώμενα κείμενα τῆς ἱστοσελίδος
http://1821-agiasmeni-epanastasi.host56.com

καθὼς καὶ πληθώρας ἄλλων εὐπρεπῶν καὶ ἐγκύρων ἱστοσελίδων, ὡς π.χ.:

τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ. Ἀμβροσίου (http://mkka.blogspot.gr)
τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας / Ρ. Σ. Μητροπόλεως Πειραιῶς
(http://www.pe912fm.com)
Ἱερὰ Μονὴ Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου
(http://www.impantokratoros.gr)
Ἀδελφότης ,,Ὁ Σωτήρ,, (www.osotir.org)
Ὀρθόδοξος Τύπος (www.orthodoxostypos.gr),
Στύλος Ὀρθοδοξίας (www.orthodoxia.gr),
Ἡ ἐνημερωτικὴ πύλη τῆς Δυτικῆς Ἑλλάδος
Ἀχελῶος TV (http://www.axeloostv.gr)
Θεοδρομία (http://www.theodromia.gr)
Θρησκευτικά (http://thriskeftika.blogspot.gr)
Ἀκτίνες (http://aktines.blogspot.com),
GreekAmericanNewsAgency.com
(www.greekamericannewsagency.com)
Ἔκτακτο παράρτημα (http://yiorgosthalassis.blogspot.com.)
Τὸ Πρῶτο Θέμα (www.protothema.gr),
τὴν Ἐφημερίδα Δημοκρατία (www.dimokratianews.gr),
ΙΝΦΟΓΝΩΜΩΝ (www.infognomon.gr),
καὶ πολλὲς ἄλλες, ποὺ πιθανῶς αὐτὴ τὴ στιγμὴ νὰ λησμονοῦμε.
10. Πρὸς ἀπόδειξι, ἀναδημοσιεύομεν (Περιοδικό μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 48, σελ. 9 & ἱστοσελίδα μας
https://www.fotgrammi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=555:23811—-lr————sos&catid), αὐτὰ ποὺ εἶπε κατὰ τὴν συνταξιοδότησί του ὁ διάσημος Ἀμερικανὸς δημοσιογράφος John Swinton, πρώην ἀρχισυντάκτης τῶν New York Times:
«Δὲν ὑπάρχει τέτοιο πρᾶγμα, σὲ αὐτὴ τὴ περίοδο τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας, ποὺ νὰ ἀποκαλεῖται ἀνεξάρτητος Τύπος. Τὸ γνωρίζετε καὶ τὸ γνωρίζω. Οὔτε ἕνας ἀνάμεσά σας θὰ τολμοῦσε νὰ ἐκστομίσῃ μία ἔντιμη γνώμη. Καὶ ἄν τολμούσατε νὰ τὴν ἐκφράσετε, γνωρίζετε ἐκ τῶν προτέρων ὅτι ποτὲ δὲν θὰ ἐμφανιζόταν τυπωμένη στὸ χαρτί. Πληρωνόμαστε ἀρκετά, ὥστε νὰ κρατᾶμε τὴν τίμια ἄποψι μας, ἔξω ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα, γιὰ τὴν ὁποία γράφομε. Ἐσεῖς ἐπίσης παίρνετε ἱκανοποιητικοὺς μισθοὺς γιὰ παρόμοιες ὑπηρεσίες. Καὶ ἄν κάποιος τολμοῦσε ἢ ἦταν τόσο τρελός, ὥστε νὰ γράψῃ τὴν τίμια γνώμη του, θὰ εὑρισκόταν πολὺ σύντομα στὸ δρόμο…. Εἶναι δουλειὰ καὶ καθῆκον κάθε δημοσιογράφου να καταστρέφῃ τὴν ἀλήθεια, νὰ ψεύδεται, νὰ διαστρεβλώνῃ, νὰ ἐξυβρίζῃ, νὰ κολακεύῃ γονυπετὴς τὸ Μαμωνὰ καὶ νὰ πουλάῃ τὴ Πατρίδα του γιὰ τὸν ἄρτο τὸν ἐπιούσιο…. Εἴμαστε ὑποτελείς. Ὄργανα τῶν πλουσίων, ποὺ εὑρίσκονται στὸ παρασκήνιο. Εἴμαστε καραγκιόζηδες. Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι κινοῦν τὰ νήματα καὶ ἐμεῖς χορεύουμε στὸ ρυθμό τους. Ὁ χρόνος, ἡ ζωή μας, οἱ ἱκανότητές μας εἶναι ἰδιοκτησία αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων. Εἴμαστε διανοούμενες πόρνες». . .

11. Πρὸς τοῦτο, ζητοῦμε ἐλεύθερο, ἀληθὴ καὶ ἀξιόπιστο τύπο στὴν Ἑλλάδα.

12. Παρακαλοῦμε νὰ προωθηθῆ εὐρέως τὸ παρὸν καὶ νὰ συνηγορήσουν οἱ ἐνδιαφερόμενοι ὑπὲρ τῆς βραβεύσεως ἀθλητῶν καὶ πρωταθλητῶν τοῦ πνεύματος καὶ μάλιστα τῶν σὲ Μ.Μ.Ε. ἀπασχολουμένων.

13. Πρὸς τοῦτο, ἄς προκηρύξωμε Δημοψήφισμα.

Σὲ κάθε περίπτωσι ὅμως μὲ Νόμο ἢ Νέα Δεοντολογία πρέπει νὰ θεσμοθετηθῇ ὅτι : «Ἐπώνυμα ἄρθρα δημοσιογράφων, ποὺ δὲν θὰ δημοσιευθοῦν μέχρι προθεσμίας, ποὺ ὁ γράφων ὁρίζει, τότε αὐτοδικαίως δημοσιεύονται μὲ προτεραιότητα σὲ δύο ἄλλες ἐφημερίδες ἢ περιοδικά, ποὺ ἔχουν δεχθῆ μὲ κοινοποίησι τὸ ἐν λόγῳ δημοσίευμα ἐγκαίρως».

14. Ἀρχίζομεν τὴν διάδοσιν τῶν ἀνιδειοτελῶν καὶ ἀντικειμενικῶν μὲ δημοσιεύσεις περὶ τοῦ ἐπικαίρου Τάματος τοῦ Ἔθνους.

ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΙΝ ΕΙΣ ΟΛΟΥΣ

 

ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ Ο ΣΩΤΗΡ

Τρίτη, 09 Ἀπριλίου 2013
Γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους

Τὴν Κυριακὴ 31 Μαρτίου 2013 πραγματοποιήθηκε στὸ γήπεδο τοῦ Σπόρτινγκ στὴν Ἀθήνα μεγαλειώδης συγκέντρωση μὲ θέμα: «Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, ἡ ἐλπίδα ἀναγεννήσεως τοῦ Ἑλληνισμοῦ». Μὲ τὴν πρωτοβουλία τοῦ Σωματείου «Οἱ φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ τοῦ «Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν», στὰ ὁποῖα πρωτοστατεῖ τὸ ζεῦγος Ἰωάννου καὶ Αἰκατερίνης Ἀναγνωστοπούλου, συγκεντρώθηκαν χίλια καὶ πλέον ἄτομα, τὰ ὁποῖα συμμετεῖχαν μὲ ἐθνικὸ παλμὸ καὶ ἐνθουσιασμὸ στὴν ὅλη ἐκδήλωση.
Ἡ Ἡμερίδα ξεκίνησε μὲ τὴν ἐνθουσιώδη Εἰσήγηση τοῦ Προέδρου κ. Ἀναγνωστοπούλου, ἐνῶ χαιρέτισε τὴ συγκέντρωση ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος. Ἀκόμη ἀνεγνώσθη σχετικὴ Ἐγκύκλιος τοῦ Μητροπολίτου Κυθήρων κ. Σεραφεὶμ πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο καὶ σπουδαῖο μήνυμα τοῦ Πρωτεπιστάτη τοῦ Ἁγίου Ὄρους Γέροντος Μαξίμου Ἰβηρίτου.
Ἡ Ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου Μονεμβασίας καὶ Σπάρ¬της κ. Εὐσταθίου ἀνεγνώσθη, διότι ὁ ἴδιος δὲν μπόρεσε νὰ παραστεῖ, ἐνῶ μίλησαν ἐμπνευσμένα οἱ Συνοδικοὶ Μητροπολίτες Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς, καὶ Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Ἱερεμίας, ὅπως καὶ ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καρακάλλου τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἀρχιμανδρίτης π. Φιλόθεος. Ἡ Ἡμερίδα περιελάμβανε Εἰσηγήσεις καὶ ἄλλων ἐκλεκτῶν ὁμιλητῶν, ἱστορικῶν, δημοσιογράφων, οἰκονομολόγων, μεταξὺ τῶν ὁποίων τοῦ Βαλκανιολόγου καὶ Καθηγητοῦ τοῦ 4ου Πανεπιστημίου τῆς Σορβόννης κ. Ἀχιλλέως Λαζάρου. Τὸ πρόγραμμα διανθίστηκε ἀπὸ ὕμνους καὶ ἀθάνατα δημοτικὰ τραγούδια ἀπὸ τὴ «Βυζαντινὴ Χορωδία Ἀθηνῶν» ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ Ἄρχοντος Ὑμνωδοῦ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας κ. Γεωργίου Χατζηχρόνογλου.
Σκοπὸς τῆς ὅλης ἐκδηλώσεως ἦταν νὰ εὐαισθητοποιηθοῦν οἱ πάντες, ὥστε νὰ ἐκπληρωθεῖ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους· ἡ ὑπόσχεση δηλαδὴ ποὺ ἔδωσαν στὸν Θεὸ οἱ γενναῖοι ἥρωες τοῦ 1821, μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, νὰ κτισθεῖ στὴν πρωτεύουσα τῆς χώρας μας μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσή της ἀπὸ τὴν τυραννικὴ τουρκικὴ σκλαβιὰ ἱερὸς Ναὸς στὸ ὄνομα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ σὲ ἔνδειξη εὐγνωμοσύνης πρὸς τὸν Ἐλευθερωτὴ Χριστό.
Ἡ ὑπόσχεση αὐτὴ ἐπισημοποιήθηκε μὲ τὸ Η΄ ὁμόφωνο ψήφισμα τῆς Δ΄ Ἐθνικῆς Συνελεύσεως τῶν Ἑλλήνων, ποὺ συνῆλθε στὸ Ἄργος στὶς 31-7-1829, ποὺ τὸ ὑπέγραψε καὶ ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας. Ἔγινε καὶ Νόμος τοῦ Κράτους μὲ Βασιλικὰ Διατάγματα τῶν ἐτῶν 1834 καὶ 1838.
Καὶ ὅμως τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους μας πρὸς τὸν Θεὸ παραμένει ἀνεκπλήρωτο! Γιατί ἄραγε; Πρέπει νὰ ἐκπληρωθεῖ ὁπωσδήποτε καὶ νὰ κτισθεῖ ὁ ἱερὸς Ναός, ἂν θέλουμε νὰ μᾶς εὐλογεῖ ὁ Θεός. Εἴμαστε ἐκτεθειμένοι ἀπέναντί Του. Καὶ γι’ αὐτὸ ἴσως ἡ κρίση παρατείνεται…

ΣΤΥΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

 

Τρίτη, 18 Ἰουνίου 2013
Οἱ μαριονέτες τῆς πολιτικῆς καὶ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.

Τὰ τιποτένια ἀνδρείκελα τῆς σύγχρονης πολιτικῆς ἀντὶ γιὰ μεγαλοπρεπῆ ναὶ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ἀποφάσισαν νὰ διαθέσουν κονδύλια καὶ νὰ ἀνεγείρουν Τζαμὶ γιὰ νὰ εὐαρεστήσουν τὸν θεὸ τῆς Σελήνης, τὸν θεὸ τοῦ Βάαλ, τὸν Ἀλλὰχ καὶ τοὺς σεληνιαζόμενους ὀπαδούς του!
Ποιὸ κοινὸ χαρακτηριστικὸ ἔχουν οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ ἄνδρες ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ Ἔθνους μας μέχρι καὶ σήμερα; Γιατί εὐθύνονται γιὰ τὰ μύρια προβλήματα καὶ τὶς καταστροφές, ποὺ βίωσε στὸ διάβα τῆς σύγχρονης ἱστορίας, ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ γένους μας τὸ 1821 μέχρι καὶ σήμερα;
Μὲ μία φωνὴ νέοι, γέροι καὶ παιδιὰ θὰ φώναζαν ὅτι τὸ κοινὸ χαρακτηριστικό, ποὺ ἔχουν σχεδὸν στὸ σύνολό τους οἱ μασωνοκρατούμενοι Ἕλληνες πολιτικοί, ποὺ κυβέρνησαν καὶ κυβερνοῦν τὴν χώρα, εἶναι ἡ ἀθέτηση τῶν ὑποσχέσεων, ποὺ δίδουν πρὸς τὸν ἑλληνικὸ λαό! Χρησιμοποιοῦν τὸ ψεῦδος χωρὶς τὴν παραμικρὴ ντροπὴ γιὰ νὰ ἀναρριχηθοῦν στὴν ἐξουσία καὶ νὰ ἐκπληρώσουν στὸ ἀκέραιο τὶς ὑποσχέσεις, ποὺ ἔδωσαν στὶς σκοτεινὲς στοὲς τῆς ἀνομίας καὶ στοὺς κάθε λογῆς διαχρονικοὺς ἐκφραστὲς τοῦ σκότους, ποὺ ἔχουν τὴν ψευδαίσθηση πὼς κινοῦν τὰ νήματα τοῦ κόσμου τούτου. Οἱ ἀλόγιστες πράξεις καὶ ἀποφάσεις καὶ οἱ συνεχεῖς ὑποκλίσεις τους στοὺς δῆθεν δυνατοὺς καὶ τοὺς δύστυχους μεγιστάνες τοῦ πλούτου ἔφεραν τὸ γένος μας σ’ αὐτήν τὴν τραγικὴ ἀπὸ πάσης ἀπόψεως κατάσταση. Συστηματικὰ προώθησαν τὴν ἀνηθικότητα ἐπικαλούμενοι τὴν «ἐλευθερία»(!!!). Μεθοδικὰ καλλιέργησαν καὶ δίδαξαν ἕναν ξένο πρὸς τὸ γένος μας δῆθεν «πολιτισμό», ποὺ χρησιμοποιεῖ ὡς μοχλὸ τὸν μαμμωνὰ καὶ τὴν ἐγωπάθεια ὑποστηρίζοντας ὅτι ἐκεῖ κρύβεται ἡ εὐτυχία!
Σήκωσαν ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια τὴν ἀσυδοσία καὶ τὴν ἀπατεωνιὰ ὡς σημαία τῆς χώρας μας καὶ ἐπέλεξαν νὰ στηρίζονται στὰ τεχνητὰ ξύλινα πόδια, ποὺ τοὺς προσφέρουν οἱ πάτρωνες τῶν στοῶν καὶ τῶν μιαρῶν λεσχῶν.
Κορόιδευαν καὶ κοροϊδεύουν τὸν ἔνδοξο ἑλληνικὸ λαὸ μὲ διάφορα πολιτικὰ παιχνίδια ἀπὸ τότε μέχρι σήμερα… Καὶ τὸ πιὸ τραγικὸ ἀπ’ ὅλα εἶναι ὅτι τὰ ἀνθρωπάκια αὐτὰ τῆς ὑποτέλειας πίστεψαν ὅτι κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο θὰ μποροῦν νὰ κοροϊδέψουν καὶ τὸν Θεό.
Ναί, καλοί μου Χριστιανοὶ καλὰ διαβάσατε πίστεψε ὅλο αὐτὸ τὸ φοβερὸ συνονθύλευμα τῶν ἐπίσημων κουστουμαρισμένων πολιτικό- ἀπατεώνων ὅτι ἔχει τὴν δύναμη νὰ ἐξαπατήσει ἀκόμη καὶ τὸν Θεὸ μὴ τηρώντας τὴν ὑπόσχεση, ποὺ ἔδωσαν πνευματικὰ πολιτικὰ ἀναστήματα ἀπέναντί Του. Καὶ μάλιστα χρόνο μὲ τὸν χρόνο ἀδυνατώντας νὰ κατανοήσουν τὰ κουτορνίθια τῆς σύγχρονης πολιτικῆς σκηνῆς τὶς αἰτίες τῶν ἀλλεπάλληλων κρίσεων, ποὶ βίωσε ἡ χώρα ἔφθασαν στὸ σημεῖο νὰ ἐπιχειροῦν νὰ πραγματοποιήσουν μία πράξη παντελῶς ἀντίθετη στὴν ὑπόσχεση, ποὺ ἔδωσαν στὸν Θεό.
Γιὰ νὰ καταλάβετε τὶ ἐννοῶ καλοί μου χριστιανοὶ καὶ ἴσως κατανοήσουν καὶ οἱ κουφιοκέφαλοι πολιτικοὶ θὰ σᾶς ἀναφέρω ἕνα ἁπλὸ παράδειγμα. Ὅταν λ.χ. ὁ γονιὸς παραχωρεῖ τὴν περιουσία του στὰ παιδιά του καὶ κληρονόμους αὐτὰ τὴν παραλαμβάνουν ὡς ἔχει καὶ ἐπιχειροῦν νὰ τὴν συντηρήσουν, ὥστε νὰ ἐξασφαλίσουν τὰ πρὸς τὸ ζῆν κατὰ τὸ παράδειγμα τῶν γονιῶν τους. Ἀναλαμβάνουν μάλιστα νὰ τηροῦν τὶς ὑποσχέσεις καὶ τὶς συμφωνίες, ποὺ ἔχουν συναφθεῖ μὲ βάση αὐτὴν τὴν περιουσία, ὅπως νὰ πληρώνουν λ.χ. τὸν λογαριασμὸ τῆς ΔΕΗ ἢ τὸ νερὸ κ.ο.κ. Ἐὰν ὁ κληρονόμος δὲν τηρήσει κάποια ἐκ τῶν συμφωνιῶν, ποὺ εἶχε συνάψει ὁ κληροδότης του, τότε εἶναι φυσικὸ νὰ ὑποστεῖ τὶς συνέπειες τῆς ἀθέτησης τῆς συμφωνίας.
Τὸ αὐτὸ συμβαίνει καὶ μὲ τὴν πολιτικὴ καὶ τοὺς ἑκάστοτε κυβερνῶντες, οἱ ὁποῖοι ἀναλαμβάνουν εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς νὰ ὑλοποιήσουν στὸ ἀκέραιο τὶς συμβάσεις καὶ τὶς συμφωνίες, ποὺ ἔχουν ὑπογράψει (οἰκονομικές-ἀμυντικές -διπλωματικές -ἐμπορικὲς κ.ἄ.). Ἔτσι, ἄλλωστε ἐξασφαλίζεται ἡ εἰρήνη καὶ ἡ καλὴ συμβίωση τῶν λαῶν.
Τὸ 1829 λοιπὸν οἱ προκάτοχοι τῶν σημερινῶν πολιτικῶν μας σύναψαν μία συμφωνία μὲ τὸν τριαδικὸ καὶ μόνο ἀληθινὸ Θεό, ποὺ τοὺς βοήθησε νὰ ἐλευθερώσουν τὸ γένος μας ὰπὸ τὴν σκλαβιά! Ὁ καλὸς Θεὸς δὲν ζήτησε κανένα ἀντάλλαγμα γιὰ τὴν προσφορὰ τοὺ πολύτιμου ἀγαθοῦ τῆς ἐλευθερίας. Οἱ ὁπλαρχηγοί μας ὅμως, ποὺ ἔβλεπαν τόσα καὶ τόσα θαύματα, ἐπειδὴ πολεμοῦσαν πρῶτα γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν Ἁγία καὶ κατόπιν γιὰ τῆς πατρίδος τὴν ἐλευθερία ἔνιωθαν ἄς -μοῦ ἐπιτραπεῖ ἡ γλωσσικὴ ἔκφραση – ὑποχρεωμένοι ἀπέναντι στὸν Ἀναστάντα καὶ Σωτῆρα Χριστό. Ἔτσι ὁμόφωνα ἀποφάσισαν κατὰ τὴν Ἐθνοσυνέλευση τοῦ 1829 νὰ ἀνεγείρουν μὲ τὴν πρώτη εὐκαιρία μεγαλοπρεπῆ Ὀρθόδοξο ναὸ τῆς Ἀναστάσεως στὴν πρωτεύουσα τῆς Ἑλλάδος γιὰ νὰ δοξολογοῦν τὸν ἐλευθερωτή τους Κύριο Ἰησοὺ Χριστό. Ἔδωσαν ὑπόσχεση καὶ σύναψαν μονομερῶς συμφωνία μὲ τὸν Θεό! Πρόκειται γιὰ τὸ γνωστὸ σ᾿ ὅλους μας Τάμα τοῦ Ἔθνους, τὸ ὁποῖο μέχρι σήμερα ὄχι μόνο μένει ἀνεκπλήρωτο ἀλλὰ ἐπιπλέον ὅλα αὐτὰ τὰ ἀνόητα ἀνθρωπάκια μίας φθηνῆς καὶ μόνο γιὰ φτύσιμο πολιτικῆς φρόντισαν νὰ καταβροχθίσουν τὰ χρήματα, ποὺ μάζεψε μὲ χίλιες θυσίες ὁ λαός μας γιὰ νὰ ἐκπληρώσει τὸ Τάμα! Καὶ ἦταν πολλὰ τὰ λεφτά, ποὺ ἀσύστολα καὶ χωρὶς αἰδὼ λεηλάτησαν καὶ ἔφαγαν αὐτὰ τὰ πολιτικά πιόνια, καλοί μου χριστιανοί. Καὶ γιὰ αὐτὸ τὸ φαγοπότι κανεὶς μέχρι σήμερα δὲν τιμωρήθηκε…
Καὶ δὲν ἔφθανε τὸ γεγονὸς ὅτι αὐτά τὰ τιποτένια ἀνδρείκελα τῆς σύγχρονης πολιτικῆς σφυρίζουν ἀδιάφορα καὶ ἀθετοῦν νὰ ἐκπληρώσουν τὴν συμφωνία, ποὺ σύναψαν οἱ κληροδότες τους γιὰ τὸ τάμα τοῦ Ἔθνους, ἀλλὰ ἐπιπλέον θέλουν ἀντὶ γιὰ μεγαλοπρεπῆ ναὸ νὰ διαθέσουν κονδύλια καὶ νὰ ἀνεγείρουν Τζαμί γιὰ νὰ εὐαρεστήσουν τὸν θεό τῆς Σελήνης, τὸ θεὸ τοῦ Βάαλ, τὸν Ἀλλὰχ καὶ τοὺς σεληνιαζόμενους ὀπαδούς του!!!
Οἱ Χριστιανοὶ ὡστόσο γνωρίζουν καλὰ τὸ πῶς λειτουργεῖ ὁ πνευματικὸς νόμος, τὶς συνέπειες τοῦ ὁποίου γεύεται σήμερα ὁ ἑλληνικὸς λαὸς μὲ τὶς κάθε λογῆς κρίσεις, ποὺ βιώνει σήμερα…
Τὰ ἀθεόφοβα πολιτικὰ ἀνδρείκελα μίας ἐξουσίας ἡμιμαθῶν καὶ ἀσήμαντων σύγχρονων ἀρχόντων, τὰ ὁποῖα ἀρέσκονται νὰ παίζουν ρόλο μαριονέττας ὄχι μόνο δὲν ἐκπληρώνουν τὴν ὑπόσχεση-συμφωνία μὲ τὸν τριαδικὸ Θεὸ ἀλλὰ ἀρνοῦνται νὰ παραχωρήσουν καὶ τὸν ἀνάλογο χῶρο γιὰ νὰ ἀναγερθῇ ὁ μεγαλοπρεπὴς ναὸς τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Θὰ ἔπρεπε κανονικὰ νὰ παραχωρήσουν μέρος τοῦ Ἐθνικοῦ Κήπου, ἢ ἀκόμη καὶ τοῦ προεδρικοῦ Μεγάρου γιὰ νὰ διευκολύνουν αὐτούς ποὺ ἀγωνίζονται νὰ ὑλοποιήσουν γιὰ λογαριασμὸ τῆς Πολιτείας τὴ συμφωνία τούτη καὶ νὰ πάψουμε ὡς λαὸς νὰ πληρώνουμε τὰ λάθη τῶν παντελῶς ἀνίκανων πολιτικῶν ἀρχόντων μας.
Ἀπευθυνόμαστε ὡς ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ στὶς σύγχρονες μαριονέτες τῆς πολιτικῆς ἀπό πρόεδρο καὶ πρωθυπουργὸ μέχρι ἀρχηγούς κομμάτων, ὑπουργοὺς καὶ βουλευτὲς καὶ τοὺς ζητᾶμε νὰ ἀναλάβουν πλήρως τὴν ὑλοποίηση τῆς ὑποχρέωσης -συμφωνίας γιὰ τὴν ἐκπλήρωση τοῦ τάματος τοῦ ἔθνους γιὰ νὰ ἀπαλλάξουν τὸν ἑλληνικὸ λαὸ ἀπὸ τὶς συνέπειες τοῦ ἰσχύοντος πνευματικοῦ νόμου… Κὶ ἄν ἀδυνατοῦν λόγῳ τῶν ὑποτελῶν σχέσεών τους μὲ τοὺς ἐκφραστές τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας νὰ τὸ πράξουν, τότε τουλάχιστον ἄς διευκολύνουν αὐτούς, ποὺ ἔθεσαν προτεραιότητα στὴ ζωή τους νὰ τὸ κάνουν. Γιατὶ ὁ κόμπος ἔφθασε στὸ χτένι, ποὺ λέει ὁ σοφὸς λαός μας… καὶ ἡ ὑπομονή μας ἔχει φθάσει στὰ ὅριά της! Συντάκτης:

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ
(http://www.orthodoxia.gr/show.cfm?id=1788&obcatid=11)

 

GreekAmericanNewsAgency.com

 

 

Ὅλη ἡ ἀλήθεια γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους! 192 χρόνια μετὰ ἀνοίγουμε τὸν φάκελο τῆς περίεργης ὅσο καὶ σκοτεινῆς ὑπόθεσης…. Ποιοὶ τὴν ἔθαψαν καὶ γιατί; Τί ἀποκαλύπτεται;

22 Ἰουλίου 2013
ΑΠΟΚΛΕIΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
στὸν Ἀλέξανδρο Στεφανόπουλο

Στὶς 25 Μαρτίου 2021 ἡ Ἑλλάδα, εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ τιμήσει ἀνάλογα τὰ 200 χρόνια ἀπὸ τὴν ἱστορικὴ ἐθνικὴ παλιγγενεσία καὶ ἐθνεγερσία τῶν Ἑλλήνων κατὰ τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας. Ἡ Ἐκκλησία ἀπὸ τὴν πλευρά της ἔχει ἀναλάβει σχετικὲς πρωτοβουλίες καὶ ἔχει κάνει προγραμματισμό. Ἡ Πολιτεία δὲν ἔχει κάνει τίποτα ἀπολύτως! Τὸ GreekAmericanNewsAgency ἀνοίγει σήμερα 22 Ἰουλίου 2013 τὸν φάκελο γιὰ «ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» .
Τί εἶναι τὸ τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ ἀπὸ ποιούς ἔγινε; Πότε καὶ γιατί; Ποιὰ ἡ ἱστορικὴ ἀλήθεια; Πόσα χρήματα καὶ πότε χάθηκαν καὶ ποιοὶ τὰ «ἐξαφάνισαν» τί ἔχει προηγηθεῖ καὶ πότε; Ποιὲς ἱστορικές ἀποφάσεις ἔχουν παραθεωρηθεῖ; Ποιὲς οἱ εὐθύνες τῆς πολιτείας καὶ ποιὲς τῆς Ἐκκλησίας; Ποιὰ ἡ σχέση μὲ τὴν δικτατορία καὶ ποιὰ τὰ ἀκριβῆ γεγονότα; Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἔρευνας αὺτῆς θὰ ἀποκαλυφθοῦν πολλὰ καὶ δυστυχῶς ὄχι εὐχάριστα γιὰ πολλούς… ὑψηλὰ ἱστάμενους σὲ θέσεις καὶ ἀξιώματα ἐκκλησιαστικὰ και πολιτικά… θὰ μάθουμε καὶ θὰ δοῦμε – πάντα μὲ στοιχεῖα ἀποδείξεις καὶ ντοκουμέντα – ὅσα δὲν ἔχουν πεῖ καὶ δὲν ἔχουν γράψει ἄλλοι, 10ετίες τώρα ποὺ ἐπωφελήθηκαν καὶ ταυτόχρονα προσπάθησαν νὰ κερδίσουν μὲ τοὺς γνωστοὺς τρόπους τῆς γνωστῆς νοοτροπίας. Θὰ δοῦμε καὶ θὰ μάθουμε ὅσα δὲν βάνει ὁ νοῦς σας γιὰ τὸν θαυμάσιο μυστικὸ κόσμο τῶν ἱδρυμάτων… ἀπὸ ποῦ καὶ πῶς κατασπαταλῶνται χρήματα τοῦ ἑλληνικοῦ δημοσίου … θὰ δοῦμε καὶ θὰ μάθουμε ὑπὲρ ποίων (γνωστῶν οἰκογενειῶν) καὶ γιατὶ γίνονται διακρίσεις καὶ ἐξαιρέσεις στὴν ἐφαρμογὴ τοῦ σχετικοῦ νόμου περὶ ἱδρυμάτων…
Ὅλα αὐτὰ καὶ πολλὰ ἄλλα κατ᾿ ἀρχὴν τὰ συζητᾶμε μὲ τὸν ἄνθρωπο ποὺ ἔχει συνδέσει ἐδῶ καὶ 10ετίες τήν ζωή του ὁλόκληρη μὲ τὴν προσφορά. Τὴν θυσία. Τὴν αὐταπάρνηση. Τὴν ἀγάπη. Τὴν ἀνιδιοτέλεια. Τὸν συνεχῆ καὶ ἄοκνο ἀγῶνα ὑπὲρ τῆς διατήρησης καὶ προάσπισης τῶν ἠθικῶν καὶ πνευματικῶν ἀξιῶν τοῦ Ἔθνους καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας ἱδρύοντας ἐπί τούτου τὸ ὁμώνυμο «ἵδρυμα προάσπισης ἠθικῶν καὶ πνευματικῶν ἀξιῶν». Ἕνα ἵδρυμα, τὸ ὁποῖο ἔχει προσφέρει καὶ συνεχίζει νὰ προσφέρει ἐδῶ καὶ χρόνια χωρὶς τυμπανοκρουσίες. Χωρὶς διαφήμιση. Χωρὶς ὑπερβολές. Ὁ λόγος γιὰ τὸν Ἰωάννη Ἀναγνωστόπουλο. Ἕναν ἄνθρωπο ἁπλό. Λιτό. Σεμνό. Ἕναν ἄνθρωπο, ποὺ στὴν κυριολεξία ὑπολογίζει ὑπὲρ τῶν ἀδυνάτων πάντα ἀκόμα καὶ τὸ cent! Ἕναν τίμιο ἔντιμο καὶ ἠθικὸ Ἄνθρωπο (κατὰ τὸ ἄνω Θρώσκω), ποὺ ἐργάστηκε ὡς μετανάστης στὴν Γερμανία γιὰ πολλὰ χρόνια. Τὴν Γερμανία ἡ ὁποία σήμερα ἡ Ἑλλάδα βρίσκεται –γιὰ δεύτερη φορά μέσα σὲ λιγότερο ἀπὸ 50 χρόνια – οἰκονομικὰ ὑπόδουλη καὶ πλήρως καὶ ἀπολύτως ἐλεγχόμενη γιὰ τὴν ὁποία ἔχει, εἶναι βέβαιον πὼς ἔχει νὰ πεῖ καὶ νὰ γράψει πολλά, ἴσως ἄν τὸ ἀποφασίσει, καὶ νὰ ἀποκαλύψει πολὺ περισσότερα λόγῳ τῆς ὑψηλοῦ κύρους θέσεώς του στὴν γερμανικὴ κρατικὴ μηχανή, στὰ ἄδυτα τῆς ὁποίας βρέθηκε νεαρός ὄντας, τὴν 10ετία τοῦ 1960 ὡς φοιτητής, ποὺ ἐργάζονταν καὶ σπούδαζε. Στὴν Γερμανία ἐργάστηκε σκληρά. Μὲ θυσίες καὶ αὐταπάρνηση. Τὰ χρήματα, ποὺ ἔβγαζε ποτὲ δὲν τὰ σπατάλησε πρὸς ἴδιον ὄφελος, ὅπως θὰ ἔκανε οἱοσδήποτε ὡς φυσικὴ ἐξέλιξη τοῦ κόπου καὶ τοῦ ἱδρῶτα του.
Μαζὶ μὲ τὴν ἄξια, κάθε ἐπαίνου καὶ διακρίσεως καὶ ἀπὸ αὐτὴν ἀκόμα τὴν Ἀκαδημία τῶν Ἀθηνῶν –γιατί ὄχι ποιός ὁ ρόλος της ἄλλωστε (;)- σύζυγό του Αἰκατερίνη Ἀναγνωστοπούλου, ἐργάστηκαν ἀθόρυβα ἐπὶ χρόνια. Ἐργάστηκαν καὶ θυσίασαν κάθε προσωπικὴ ἐπιθυμία στὸ βωμὸ τοῦ κοινοῦ καλοῦ, βοηθώντας ἀρχικὰ μὲ τὸ ξέσπασμα τοῦ πολέμου στὴν Σερβία, χιλιάδες παιδιά, γυναῖκες, κληρικούς, καὶ κάθε ἄνθρωπο ἔχοντα ἀνάγκη καὶ βοήθεια καὶ πάνω ἀπὸ ὅλα στηρίζοντας μὲ κάθε τρόπο, θύματα τοῦ πολέμου, μὲ τὸν πρὸς τοῦτο ἱδρυθέντα σύνδεσμο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου.
Ἐπὶ 10ετίες τώρα καὶ οἱ δύο μαζί, ἐργάζονται ἀθόρυβα καὶ ἄοκνα μὲ θυσιαστικὴ προσφορά, ἀπὸ τὸ πρωὶ ὡς τὴ νύχτα προκειμένου ἀφενὸς νὰ συνεχίσουν τὸ προνοιακὸ καὶ φιλανθρωπικὸ ἔργο τους –πάντα ἀθόρυβα καὶ μὲ τὴν βοήθεια 10άδων ἐθελοντῶν ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα – καὶ πάντα μὲ γνώμονα ὅσα προτάσσει ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ Ὀρθοδοξία. Βαθιὰ πιστὸ ζεῦγος καὶ οἱ δύο, ὡς ἄλλοι Ἀκίλας καὶ Πρίσκιλα, προσφέρουν ἔργο οὐσίας καὶ μάλιστα μὲ προδιαγραφὲς καὶ ἀξιώσεις, ποὺ θὰ ζήλευαν καὶ διεθνεῖς ὀργανισμοί! Χωρὶς ὑπερβολή, ἐπειδὴ ἐπὶ μῆνες τώρα παρακολουθοῦμε ἀθόρυβα (καὶ ἀπὸ τὴν πλευρά μας) τὸ ἔργο καὶ τὶς προσπάθειές τους, ὄχι μόνο στὸν ἀγῶνα τους γιὰ τὴν ἀνέγερση τοῦ Ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ὡς ἐκπλήρωση τοῦ τάματος τοῦ Ἔθνους μὲ βάση καὶ τὶς σχετικὲς ἀποφάσεις τῶν ἀντίστοιχων ἐθνοσυνελεύσεων, ἀλλὰ κυρίως τὸ ἔντονα φιλανθρωπικὸ καὶ προνοιακὸ ἔργο τους ἐξ αἰτίας τοῦ ὁποίου βρεθήκαμε νὰ τοὺς ἀναζητήσουμε στὸ πλαίσιο τῆς ἔρευνας καὶ μεγάλης ἐκστρατείας ποὺ ἔχουμε ἀναλάβει γιὰ τοὺς ἄστεγους καὶ τοὺς ἀνθρώπους, ποὺ δὲν ἔχουν καμία καὶ ἀπὸ κανέναν βοήθεια! Τὸ ἔργο τους τεράστιο καὶ δὲν μπορεῖ νὰ περιγραφεῖ οὔτε καὶ νὰ ἀποδοθεῖ σὲ μία μόνον δημοσίευση γιὰ αὐτὸ καὶ θὰ ἐπανέλθουμε εἰδικὰ στὴν μεγάλη πράγματι κοινωνικὴ Ἀποστολὴ καὶ προσφορά τους. Ξεπερνᾶ τὰ ὅρια τῆς χώρας καὶ ἁπλώνεται στὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης. Δεν ὑπάρχει σημεῖο τῆς γῆς ὅπου ἡ βοήθεια καὶ ὁ ἱδρώτας τους νὰ μὴν φτάσει. Σὲ χῶρες καὶ πόλεις, πλυθησμοὺς καὶ λαούς, ποὺ βιώσαν πολέμους. Διωγμούς. Τραγωδίες ἀνθρώπινες. Χωρὶς νὰ ὑπολογίζουν κόπους καὶ ἔξοδα προσέφεραν καὶ συνεχίζουν νὰ προσφέρουν σήμερα πιὰ στοὺς ἀνήμπορους συμπολίτες μας, ποὺ λιμοκτονοῦν…
Στὸ πρόσωπό τους –καὶ τῶν δύο- πραγματώνεται τό «τὰ ἀγαθὰ κόποις κτῶνται» διότι πράγματι ὁ Θεός, στὸν ὁποῖον δὲν ἔπαψαν οὔτε μία ἡμέρα νὰ δοξολογοῦν καὶ νὰ ὑμνοῦν πρωὶ και βράδυ, ἀντάμειψε τὶς θυσίες, καὶ τὴν ἐργατικότητα τοῦ Ἰωάννη Ἀναγνωστόπουλου ἀλλὰ καὶ τὴν συνεχῆ αὐταπάρνηση καὶ τοῦ προσέφερε «δοκιμασίες μεγάλες». «Δοκιμασίες» καί «πειρασμούς» τέτοιους δελεάζοντάς τον μὲ τεράστια κέρδη ἀπὸ τὴν δουλειά του. Κέρδη ποὺ ἐν τῷ μεταξύ προϊόντος τοῦ χρόνου, τοῦ κόπου, τῶν μόχθων καὶ τῶν θυσιῶν τοῦ ἀπέφεραν μία ὄχι εὐκαταφρόνητο περιουσία. Κοντολογίς. Πολλὰ ἑκατομμύρια εὐρώ. Δὲν τὰ σπατάλησε. Ποτὲ δὲν τὰ θεώρησε δικά του. Τὰ δωρίζει, γιὰ τὴν ἀκρίβεια τὰ προσφέρει, ὑπὸ σαφεῖς ὅρους καὶ προϋποθέσεις, γιὰ τὴν ἐκπλήρωση αὐτῆς τῆς Ἱερῆς ὑπόσχεσης τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821 γιὰ τὴν ἀνέγερση Ἱεροῦ Ναοῦ πρὸς τιμὴ καὶ εὐχαριστία γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ ἔθνους ἀπὸ τὴν ὑπὲρ 400ετῆ σκλαβιὰ στοὺς Τούρκους Ὀθωμανούς. Σὲ αὐτὸ τὸ πρῶτο μικρὸ ἐλάχιστον ἀφιέρωμα καὶ κοινωνικῆς ἀναγνώρισης τῆς συνεχοῦς καὶ ἄοκνης θυσιαστικῆς προσφορῆς τους ὁ κ. Ἰωάννης Ἀναγνωστόπουλος μᾶς μιλᾶ γιὰ «τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους». Μᾶς ἐξηγεῖ πῶς προέκυψε. Μᾶς δίνει τὴν ἱστορικὴ διαδρομὴ καὶ μᾶς ἀναλύει τὴν δική του ἐμπλοκὴ στὴν ἐκπλήρωση αὐτῆς τῆς μεγάλης καὶ ἱερῆς ὑπόσχεσης τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821.

(http://greekamericannewsagency.com/2010-01-19-17-50-12/2010-01-21-18-34-42-8/24131-)

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

 

 

Ἕνα χρόνο μετὰ τὴν ἀπόφασι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Κόλλησε» τὸ μεγαλόπνοο σχέδιο γιὰ τὸ «Τάμα τοῦ Ἔθνους» Παναγιώτης Σαββίδης 26/07/2013

Ἡ ἀνέγερση ἑνὸς μεγαλοπρεποῦς ναοῦ ὡς τὸ 2021, ποὺ συμπληρώνονται 200 χρόνια ἀπὸ τὴν Ἐθνεγερσία, ἀποτελεῖ σκοπὸ ζωῆς γιὰ τὸ ζεῦγος Ἀναγνωστοπούλου, ἱδρυτῶν τοῦ ὁμώνυμου σωματείου.
Ἕνα χρόνο μετὰ τὴν ἐξαγγελία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας, γιὰ ἐκπλήρωση τοῦ λεγόμενου «Τάματος τοῦ Ἔθνους» ἕως τὸ 2021, καὶ τὴ συμπλήρωση 200 χρόνων ἀπὸ τὴν Ἐθνεγερσία, τὸ μεγαλόπνοο σχέδιο φαίνεται πὼς «κόλλησε», ἐξαιτίας τῆς οἰκονομικῆς κρίσης ἄν καὶ οἱ δωρητὲς Ἰωάννης καὶ Αἰκατερίνη Ἀναγνωστόπουλου ἐπιμένουν πὼς δὲν θὰ χρειαστεῖ οὔτε ἕνα εὐρὼ ἀπὸ τὰ κρατικὰ ταμεῖα, γιὰ νὰ ἐκπληρωθεῖ ἡ ἐπιθυμία τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821.
Ἡ ἀνέγερση ἑνὸς μεγαλοπρεποῦς ναοῦ, ποὺ παρόμοιός του δὲν θὰ ὑπάρχει στὴν Ἑλλάδα, ἀποτελεῖ σκοπὸ ζωῆς γιὰ τὸ ζεῦγος Ἀναγνωστοπούλου, ποὺ τὸ 2006 ἵδρυσε τὸ ὁμώνυμο σωματεῖο καὶ ἦρθαν πρώτη φορὰ σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας καὶ τὸν μακαριστὸ ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, ὁ ὁποῖος εἶχε ἐπιδείξει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον.
Πρόσφατα οἱ δωρητὲς καὶ τὸ σωματεῖο «Οἱ φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» ποὺ ἐκπροσωποῦν, ζήτησαν μὲ ἐπιστολή τους πρὸς τὸν ὑπουργὸ Οἰκονομικών Γιάννη Στουρνάρα, εἴτε νὰ παραχωρηθεῖ ἔκταση 50 στρεμμάτων στὸ Ἀττικὸ Ἄλσος, γιὰ τὴν ἀνέγερση τοῦ ναοῦ, εἴτε ἀκόμη νὰ ἀγοραστεῖ ἀπὸ τοὺς ἴδιους. Ἕως σήμερα δὲν ἔλαβαν κάποια ἀπάντηση οὔτε ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν, ἀλλὰ οὔτε καὶ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ποὺ παρὰ τὴν ἀρχική της ἀπόφαση, σήμερα δεῖχνει νὰ … «ἀλληθωρίζει», ἀφοῦ ἡ εἰδικὴ Ἐπιτροπή, ποὺ συστάθηκε μὲ ἐντολὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερώνυμου, οὐδέποτε συνεδρίασε.
Ἡ περιουσία τοῦ ζεύγους Ἀναγνωστόπουλου ξεπερνάει τὰ 15 ἑκ. εὐρώ. Πρόσφατα ἀπὸ τὴν πώληση ἑνὸς «φιλέτου» στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας, ἐξασφαλίστηκαν τὰ πρῶτα 3,5 ἑκ. εὐρώ ποὺ θὰ διατεθοῦν προκειμένου οἱ μπουλντόζες νὰ πιάσουν δουλειά. Ἐπιθυμία τῶν δωρητῶν εἶναι ὁ ναὸς νὰ ἀνεγερθεῖ στὸ Ἀττικὸ Ἄλσος, προκειμένου νὰ εἶναι ὁρατὸς ἀπὸ παντοῦ, ἡ τελικὴ ἀπόφαση ὅμως ἀνήκει στὴν Ἐκκλησία καὶ στὴν Πολιτεία. Ἐκτός ἀπὸ τὸν μεγαλοπρεπῆ ναό, τὸ «Τάμα τοῦ Ἔθνους» θὰ περιλαμβάνει καὶ μεγάλο Συνοδικὸ Πνευματικὸ Κέντρο Βυζαντινῆς Παράδοσης καὶ αἴθουσες πολλαπλῶν χρήσεων.».
Πάντως ὑπάρχουν καὶ αὐτοί, ποὺ θεωροῦν «πρόκληση» τὴν κατασκευὴ ἑνὸς «φαραωνικοῦ» καθεδρικοῦ ναοῦ στὴν Ἀθήνα, οὐσιαστικὰ μιᾶς σύγχρονης … Ἁγίας Σοφίας, ἀκόμη καὶ ἐὰν στόχο ἔχει τὸ ἀνεκπλήρωτο τάμα τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821, αὐτὲς τὶς δύσκολες γιὰ τοὺς Ἕλληνες ἐποχές. «δὲν μιλᾶμε γιὰ μία ἀκόμη ἐκκλησία. Ἀλλὰ γιὰ ἕνα μεγαλοπρεπῆ ναὸ – ὁρόσημο, ποὺ θὰ σηματοδοτεῖ τὰ 200 χρόνια ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωση καὶ γιὰ τὸ ὁποῖο δὲν πρόκειται νὰ ζητήσουμε οὔτε ἕνα εὐρὼ ἀπὸ τὰ κρατικὰ ταμεία» εἶχε δηλώσει παλαιότερα στὸ protothema.gr ὁ κ. Ἀναγνωστόπουλος, ὁ ὁποῖος ἀκόμη ἀναμένει στὸ … ἀκουστικό του τό «πράσινο» φῶς, ἀπὸ Ἐκκλησία καὶ Πολιτεία.

(http://www.protothema.gr/greece/article/297813/kollise-to-megalopnoo-shedio-gia-to-tama-tou-ethnous/)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *