ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 56–ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

«Ναυτιλίας ἔρεισμα, κλειναὶ Οἰνοῦσσαι, δαιμόνιαι νῆσοι»
Ἀγαπητοὶ φίλοι,
Κατωτέρω ἀκολουθεῖ ἀπόσπασμα ἀπὸ ἄρθρον ἀναγνώστη στὴν ἐφημερίδα «ΕΣΤΙΑ», 19.6.13, ὅπου παρατίθενται οἱ ἀπόψεις τοῦ διακεκριμένου νομικοῦ, Διομήδη Κυριακοῦ, ὁ ὁποῖος διεδραμάτισεν πρωταρχικὸν ρόλον στο σχέδιον τοῦ Συντάγματος τοῦ 1864, καθὼς ἐπίσης διετέλεσεν καὶ πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος.
«… ποῖον δὲ τὸ ἐντεῦθεν συμπέρασμα, ὅτι ἡ Ἑλλάς ἔπαθε κατ’ἐμέ, διότι οὔτε ἐφηρμόσθησαν ἀκριβῶς οἱ νόμοι, οὔτε κατεβλήθη ἡ δέουσα φροντὶς εἰς εκλογὴν τῶν ἐναρωτέρων ὡς δημοσίων ἤ δημοτικῶν λειτουργῶν, οὔτε ἐτιμωρήθησαν προσηκόντως οἱ πολιτικῶς παρανομήσαντες, οὔτε ἐπροστατεύθη ἡ ἀληθὴς ἱκανότης, ἡ ἀχώριστος οὖσα ἀπὸ τῆς ἀρετῆς, καί, γενικώτερον, διότι δέν περιεστάλη εἰς τὸ ἀπολύτως ἀναγκαῖον ἡ κυβερνητική ἀνάμιξις καὶ ἐνέργεια, ἥτις, ὅσον εὐρύνεται παρ᾿ ἡμῖν, τοσοῦτον καὶ εἰς πλείονας αὐθαιρεσίας καὶ καταχρήσεις ἐπιτρέπεται. Κυριώταται πληγαὶ τῆς Ἑλλάδος ἐξ ὧν ἐπηρεάζεται πᾶσα ἡ κατάστασις αὐτῆς, εἶναι ἡ ἐγερθεῖσα εἰς τοὺς πολλοὺς ὄρεξις τοῦ ζῆν ἐκ τῶν δημοσίων καὶ ἡ ἀσθένεια τοῦ χαρακτῆρος τῶν πολιτικῶν αὐτῆς ἀνδρῶν».
Διαβάζοντας τὰ ἀνωτέρω, συνειδητοποιεῖ κανείς, ὅτι στὸ πέρασμα τοῦ χρόνου, ἐλάχιστα ἔχουν ἀλλάξει ὅσον ἀφορᾶ στὸ πολιτικὸ γίγνεσθαι τῆς χώρας μας. Εἶναι λυπηρόν, ὡς ἔθνος νὰ σκοντάφτωμεν ἀενάως στὰ ἴδια ἐμπόδια. Παλαιὲς νοοτροπίες διαιωνίζονται σ᾿ ἕναν ταχέως μεταλλασόμενον κόσμον καὶ λειτουργοῦν σὰν τροχοπέδη στὴν πρόοδόν μας. Διερωτᾶται κανείς: πότε θὰ ἀλλάξωμεν νοοτροπίαν, γιὰ νὰ προκόψωμεν ὡς χώρα;

Εὐάγγελος Ἠλ. Ἀγγελάκος Δήμαρχος Οινουσσών
ΟΙΝΟΥΣΣΑΙ, ΧΙΟΣ, 821 01, ΕΛΛΑΣ
ΤΗΛ: +30-22713- 51300, TOM (FAX): +30-22713- 51330
oinouses@0814.syzefxis.gov.gr cosmoin@ath.forthnet.gr
www.oinousses-municipality.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *