ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 56-ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ (Μεγαλυνάρια)

ὑπὸ τοῦ ἱερέως π. Ἀντωνίου Κουλούρη,
μέλους τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»
3.3.2013

Τὴν ἐλευθερίαν τὴν Ἐθνικὴν ἐπέτυχεν ὄντως ἡ Ἑλλὰς ὡς ποτε Δαβίδ ἔχουσα ἐλπίδα τὴν πᾶσαν τῷ Σωτήρι καὶ νίκας περιλάμπρους πάντως νικήσασα.

Χαίροις ἡ ὁμὰς τῶν Ἱεραρχῶν ἡ ἀποφανθεῖσα ἐκπληρῶσαι τὸ ἱερὸν τὰμα τῶν Ἡρώων τῆς Παλιγγενεσίας καὶ δοῦναι δόξαν πάντες τῷ Ἐλευθερωτῇ Χριστῷ.

Δεῦτε οἱ Πανέλληνες, ὅπου γῆς συντρέξαι προθύμως ἐκ καρδίας – τὸ δυνατόν- τὴν εὐγνωμοσύνην ἐκφράζοντες πρὸς Κτίστην πλουσΊως εὐλογήσαντα τὴν Ἐθνέγερσιν.

Τοὺς ἀδικουμένους Χριστιανοὺς ὁ Χριστὸς φυλάσσει παριστάμενος ἐναργῶς ἀγωνιζομένους ὑπὲρ Ἐλευθερίας τὴν Χάριν ἐκζητούντας καὶ θεῖον ἔλεος.

Πάντες ἐλπίζομεν ποθεινῶς ἐπὶ τὸν Σωτῆρα Ἰησοῦν Ἐλευθερωτὴν ὅτι οἰκτιρμόνως ἐπευλογήσει πάντως ἀρξόμενον τὸ ἔργον ἡρώων τάξιμον.

Καιρὸς ἤδη ἐπέστη ὡς θαυμαστόν, ὥστε ἀποδεῖξαι ἡ Κυβέρνησις τὴν Βουλὴν ὅτι ἐπιβάλλον ἐστὶν ἀνεγερθῆναι τὸ τάξιμον τοῦ Ἔθνους Χριστῷ Παντάνακτι.

Ὁ Θεὸς νὰ εύλογήσῃ τὴν ἀρξαμένην προσπάθειαν τοῦ ἱεροῦ ἔργου «ἀρξόμενον»: πάντοτε μὲ τὴν ἐλπίδα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *