ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 55-ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΥΠΗΡΞΕΝ ΠΡΩΤΟΝ ΘΕΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΑΣ ΜΑΡΤΙΟΝ/ΑΠΡΙΛΙΟΝ ΕΙΣ ΤΑ ΥΓΙΗ Μ.Μ.Ε

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΟ «ΤΡΙΤΟ ΜΑΤΙ»
ΤΕΥΧΟΣ 210, 16 MΑΪΟΥ 2013

Ὑπὸ τὸν τίτλον : «Ἡ Γεωπολιτικὴ καὶ ἡ Ἐξωτερικὴ Πολιτικὴ τῆς Κρίσης ! » μὲ ἀτράνταχτα ἐπιχειρήματα καταλήγει εἰς τὸ συμπέρασμα ὅτι : «… Μία ἀνεκπλήρωτη ὑπόσχεσις, ἕνα Τάμα, τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, ποὺ ἔκαναν οἱ ἀγωνιστὲς τοῦ ΄21 καὶ πρωταρχικὰ ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ, στοιχειώνει τὴν Ἑλλάδα σὰν κατάρα, ἀφοῦ δὲν ἔγινε ποτέ! Τὸ Τάμα ἦταν τὸ ἑξῆς: Μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν-μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ- ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανούς, οἱ Ἕλληνες νὰ φτιάξουν μία μεγαλόπρεπη Ἐκκλησία στὴν Ἀθήνα, σὰν τὴν Ἁγιὰ Σοφιά, ἀφιερωμένη στὸν Χριστὸ Σωτῆρα! Κάτι τὸ ἀντίστοιχο συνέβη μὲ τὴν Ρωσία. Οἱ Κομμουνιστὲς εἶχαν ξεθεμελιώσει στὴν Μόσχα τὸν μεγαλόπρεπο Ναὸ τοῦ Χριστοῦ Σωτῆρος προκειμένου νὰ φτιάξουν ἕνα τεράστιο κομμουνιστικὸ Μνημεῖο. Πράξι βέβηλη καὶ ἀνόσια, γιὰ ὅλους τοὺς Ρώσους Ὀρθοδόξους. Ὁ Γιέλτσιν ὅμως, παρ᾿ ὅτι θεωρήθηκε ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀναξιότερους ἡγέτες τῆς χώρας αὐτῆς, ἔνιωσε ὅτι ἡ κακοδαιμονία τῆς Ρωσίας ὀφειλόταν σὲ αὐτὴ τὴν ‘’ἀτιμία’’ τῶν Ρώσων ἀπέναντι στὸν Χριστὸ Σωτῆρα καὶ το΄ βαλε σκοπὸ τῆς ζωῆς του νὰ ξαναφτιάξῃ τὸν Ναό. Στὶς μετασοβιετικὲς ἐποχὲς ἀπόλυτης πενίας καὶ οἰκονομικῆς κρίσεως τοῦ Ρωσικοῦ λαοῦ, ἑκατομμύρια Ρῶσοι ἔδωσαν τὸ ὑστέρημά τους καὶ ἡ Κυβέρνησις καὶ ἡ Ἐκκλησία ἔδωσαν ὅσα κονδύλια μποροῦσαν καὶ ὁ Ναὸς ξαναφτιάχτηκε. Μάλιστα μὲ μασὶφ-χρυσὸ περίβλημα ἐξωτερικὸ στὸν τροῦλλο!
Ἀπὸ τότε οἱ Ρῶσοι θεωροῦν ὅτι ἡ Πατρίδα τους ξανάγινε μεγάλη Ὑπερδύναμις καὶ ἀνέκτησε τὴν ἰσχύ της.
Σὲ μία ἀντίστοιχη κίνησιν γιὰ τὸ ἑλληνικὸ Τάμα, ἕνας Ἕλληνας ἐπιχειρηματίας, ὁ κ. Ἰ. Ἀναγνωστόπουλος, προσφέρει ὅλη τὴν περιουσία του (ποὺ ξεπερνᾶ τὰ 15 ἑκατομμύρια εὐρώ) γιὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τοῦ ‘’Τάματος τοῦ Ἔθνους’’. Γιὰ τὴν ἀνέγερσίν του συγκεντρώνονται μὲν ἀπὸ ἐποχῆς Καποδίστρια χρήματα, ἀλλὰ τὸ ἐγχείρημα δείχνει νὰ ‘’σκοντάφτῃ’’, ἔτσι ὁ ἐπιχειρηματίας καὶ Πρόεδρος τοῦ Σωματείου ‘’Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους’’, ἀποφάσισε νὰ δωρήσῃ ὅλη τὴν περιουσία του γιὰ τὴν ἐπίτευξιν τοῦ σκοποῦ. Ὁ κ. Ἀναγνωστόπουλος προτείνει ὁ Καθεδρικὸς Ναὸς νὰ ἀνεγερθῇ ἐντὸς τοῦ Ἀττικοῦ Ἄλσους. Σύμφωνα μὲ πληροφορίες, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος θέλει νὰ κτισθῇ στὸ Γουδῆ ἢ πίσω ἀπὸ τὸ Νοσοκομεῖο Σωτηρία. Θὰ γίνῃ ;
Στὴν ἐπάνω φωτογραφία τῆς ἑπομένης σελίδος ὁ Ρωσικὸς Ναὸς τοῦ Σωτῆρα Χριστοῦ καὶ κάτω προσχέδιο τοῦ Ἑλληνικοῦ Ναοῦ, ὅπως τὸν σχεδιάζουν ‘’Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους’’.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΨΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΑ ΥΓΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΙΝ…

Πρὸς τὴν διεύθυνσιν τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ 4 Ε

Ἀγαπητὴ ἐν Χριστῷ ἀδελφή, κυρία Πεχλιβάνη χαίρετε ἐν Κυρίῳ.
Εἶμαι ἀπὸ τοὺς μόνιμους τηλεθεατὲς τοῦ σταθμοῦ σας, καὶ γιὰ ἄλλη μία φορὰ θὰ ἤθελα νὰ σᾶς εὐχαριστήσω γιὰ τὴν πλούσια πνευματικὴ τροφή, ποὺ ἁπλόχερα μᾶς χαρίζετε.
Πέταξα ἀπὸ τὴν ταράτσα τοῦ σπιτιοῦ μου τὴν ἀναλογικὴ κεραία, καὶ στὴν θέσιν της τοποθέτησα τὴν δορυφορική, καὶ συντόνισα στὸν δέκτη μόνο τὸ 4 Ε.
Δὲν θὰ ἦταν ὑπερβολὴ νὰ σᾶς πῶ ὅτι ὁ σταθμός σας, εἶναι μία ὄασις μέσα στὴν καυτὴ ἔρημο τῶν τηλεοπτικῶν συχνοτήτων.
Εἶναι ἡ καθαρὴ πηγή, ποὺ μᾶς ξεδιψάει καὶ μᾶς θυμίζει ὅτι δὲν χάθηκαν ὅλα, ἀλλὰ ὑπάρχει ἀκόμα ἐλπίδα σωτηρίας.
Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν διάδοσιν τοῦ λόγου τοῦ Κυρίου μας, κρατᾶτε ἀναμμένη στὶς καρδιές μας καὶ τὴν φλόγα τῆς ἀγάπης πρὸς τὴν πατρίδα μας, ποὺ βάλλεται ἀπὸ παντοῦ.
Τελευταῖα γίνεται μία προσπάθεια ἀπὸ τὸν σύλλογο «Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», νὰ γίνῃ γνωστὴ σὲ ὅλους τους ὁμογενεῖς μας ἀνὰ τὸν κόσμο, ἡ προσπάθεια ποὺ γίνεται γιὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τῆς ὑποσχέσεως ποὺ ἔδωσαν οἱ ἥρωες πρόγονοί μας στὸν Κύριο.
Δυστυχῶς οἱ κυβερνῶντες, θεωροῦν πολὺ πιὸ σωστὸ νὰ χτίσουν 17 τζαμιὰ στὴν Ἀττικὴ μὲ τὰ χρήματα τῶν ἐξαθλιωμένων Ἑλλήνων, ἀπὸ τὸ νὰ διαθέσουν ἕνα χῶρο στὸ Ἀττικὸ Ἄλσος γιὰ νὰ κτισθῇ ὁ Ναὸς τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ μὲ τὴν χρηματικὴ προσφορὰ τῆς οἰκογένειας Ἀναγνωστοπούλου.
Παρακολούθησα ἀπὸ τὸ διαδίκτυο τὴν ἐκδήλωσιν, ποὺ ἔγινε στὸ κλειστὸ γυμναστήριο τοῦ Σπόρτιγκ γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, καὶ δὲν μοῦ ἔκανε τόσο ἐντύπωσιν ἡ παντελῆς ἀπουσία τῶν τηλεοπτικῶν καναλιῶν (ποὺ ἦταν ἀναμενόμενη), ὅσο ἡ ἀπουσία τοῦ 4Ε, ποὺ πάντοτε πρωτοστατεῖ στὰ ἐθνικὰ θέματα.
Νομίζω ὅτι εἶναι πολὺ σημαντικὸ στὶς ἡμέρες μας νὰ γίνῃ γνωστὸ τὸ χρέος μας στὸν Κύριο, μὲ κάθε τρόπο, σὲ ὅλους τους Ἕλληνες ἀνὰ τὸν κόσμο, καὶ μόνο ἐσεῖς ἔχετε αὐτὴ τὴν δυνατότητα καὶ τὴν βούλησιν νὰ τὸ κάνετε.
Πῶς νὰ μᾶς δώσῃ χέρι βοήθειας ὁ Κύριος, ὅταν ἐπὶ 200 περίπου χρόνια ἀθετοῦμε τὶς ὑποσχέσεις μας, καὶ ἑτοιμάζομε ἀντὶ γιὰ τὸν Ναό του μουσουλμανικὰ τζαμιά;
Ὅλοι μας ἔχουμε μερίδιο τῆς εὐθύνης, καὶ πρέπει νὰ ἐντείνωμε τὶς προσπάθειές μας, γιὰ τὴν ἐπίτευξιν αὐτοῦ τοῦ ἱεροῦ σκοποῦ.
Πιστεύω ὅτι θὰ ἦταν εὐχῆς ἔργον ἀπὸ μέρους σας, νὰ προβάλετε τὶς ὁμιλίες, ποὺ ἔγιναν στὴν ἐκδήλωσιν, γιὰ νὰ γνωρίσουν οἱ ἁπανταχοῦ Ἕλληνες τὸ χρέος τους πρὸς τὸν Κύριο.

Ἀπὸ ὅ,τι γνωρίζω, ὁ πρόεδρος καὶ ἡ γραμματέας τοῦ Συλλόγου «Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», μετὰ χαρᾶς θὰ σᾶς δώσουν τὰ ἀρχεῖα video μὲ τὴν ἐκδήλωσιν, γιὰ νὰ τὰ ἐπεξεργασθῆτε (ἐὰν χρειασθῇ) καὶ νὰ τὰ παρουσιάσετε στοὺς τηλεθεατές σας σὲ ὅλο τὸν κόσμο.
Εὐτυχῶς γιὰ τὴν πατρίδα μας, μέσα στὴν χωματερὴ τῶν τηλεοπτικῶν σκουπιδιῶν, εἶσθε ἡ μοναδικὴ καθαρὴ φωνή, ποὺ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *