ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 54-ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, H ΕΛΠΙΔΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» ΓHΠΕΔΟ SPORTING

Ἠλ. Ζερβοῦ 9 & Σαρανταπόρου
Σταθμὸς ΗΣΑΠ ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
31.3.2013, ΩΡΑ 16.00 ΕΩΣ 19.30
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1. Εἰσαγωγὴ ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τοῦ Σωματείου.
2. Χαιρετισμοί.
3. Ὑποχρέωσις ἐκπληρώσεως τοῦ Τάματος τῶν προγόνων μας, ἀνάλυσις ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Μονεμβασίας & Σπάρτης κ. Εὐσταθίου.
4. Σπουδαιότατον ὁ τόπος ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱ. Ν. τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, συγκρίσεις ὑπὸ τοῦ Συνοδικοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ.
5. Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, τοῦ Κολοκοτρώνη, τοῦ Μακρυγιάννη καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας παλιγγενεσίας, ἐθνικὴ ὑπόθεσις, ὑπὸ τοῦ Συνοδικοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Γόρτυνος καὶ Μεγαλουπόλεως κ. Ἱερεμίου.
6. Πνευματικὴ ἀνόρθωσις διὰ τὴν πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ὑπὸ τοῦ Παν/τάτου Ἀρχ. π. Φιλοθέου, ἡγουμένου Ἱ. Μ. Καρακάλλου Ἁγ. Ὄρους.
7. Ὕμνοι καὶ ἀθάνατα δημοτικὰ τραγούδια ὑπὸ τοῦ κ. Γεωργίου Χατζηχρόνογλου, Ἄρχοντος Ὑμνωδοῦ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καὶ τῆς «Βυζαντινῆς Χορωδίας Ἀθηνῶν».
8. Σύντομη ἀναφορὰ εἰς τὸν ὅρκον τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ ‘21 εἰς τὴν Ἁγία Λαύρα, ὑπὸ τοῦ κ. Κων/νου Πλαπούτα, Προέδρου τοῦ «Ὁμίλου Ἀπογόνων 1821 καὶ Ἐπιφανῶν Ἱστορικῶν Γενεῶν τῆς Ἑλλάδος».
9. Ἱστορικὴ ἀναδρομὴ ἀπὸ τὸ 1821 ἕως σήμερα, ὑπὸ τοῦ κ. Ἀχιλλέως Λαζάρου, Καθηγητοῦ 4ου Πανεπιστημίου τῆς Σορβόννης, εἰδικοῦ Βαλκανιολόγου.
10. Βράβευσι τῶν ἀνωνύμων ἀνιδιοτελῶν δωρητῶν, γιὰ τὴν πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
11. Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας, ὑπὸ τοῦ κ. Σπυρ. Χατζάρα, Δημοσιογράφου.
12. Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, ἡ τέχνη καὶ τὸ περιβάλλον, ὑπὸ τῆς Ἐκπαιδευτικοῦ τέχνης, κ. Ρένας Ἀνούση, ἐ. Γεν. Γραμματέως τοῦ Καλλιτεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου Ἑλλάδος.
13. Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ ἡ ἀνόρθωσις τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, ὑπὸ τῆς κ. Γεωργ. Φωτεινοῦ, Οἰκονομολόγου.
14. Τῇ Ὑπεμάρχῳ Στρατηγῷ καὶ Ἐθνικὸς Ὕμνος.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Tὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ εἶναι ἡ ὑπόσχεσις τοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ, τοῦ ἥρωα Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, καὶ ὅλων τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821, νὰ κτίσουν, στὴν ὁριστικὴ Πρωτεύουσα, μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσι, Ναὸ στὸ ὄνομα τοῦ Σωτῆρος, σὲ ἐνδειξι εὐγνωμοσύνης πρὸς τὸν ἐλευθερωτὴ Χριστό.
Ἡ ὑπόσχεσις αὐτὴ ἐπισημοποιήθηκε στὸ Ἄργος μὲ τὸ ὁμόφωνο Η’ Ψήφισμα τῆς ἀπὸ 31.7.1829 Δ΄ Ἐθνικῆς Συνελεύσεως τῶν Ἑλλήνων, ποὺ τὸ ὑπέγραψε καὶ ὁ ἀνεπανάληπτος Ἐθνάρχης – Κυβερνήτης Ἰωάννης Καποδίστριας καὶ ἔγινε Νόμος τοῦ Κράτους μὲ τὰ Βασιλικὰ Διατάγματα τῶν ἐτῶν 1834 καὶ 1838 (ἀντίστοιχα ΦΕΚ 5/29.1.1834 καὶ 12/11.4.1838).

ΥΠΟΧΡΕΩΣΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΕΝ ΖΗΤΟΥΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΜΟΝΟΝ
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΝΑ ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗ ΚΑΙ
Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΣΑ

1. Τὸ ἱστορικὸ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους δείχνει, ὅτι αὐτὸ εἶναι σαφὴς ὑποχρέωσι τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας καὶ τῆς Ἐκκλησίας. Ὅμως μὲ διάφορες δικαιολογίες, οἱ ὑπόχρεοι δὲν τὸ κατεσκεύασαν ἕως σήμερα καὶ οὔτε δείχνουν κάποια ἔνθερμη προθυμία δυστυχῶς. Αὐτὴ τὴν παράλειψι (ἐπέρασαν 184 χρόνια) ἐπιθυμοῦμε νὰ πραγματοποιήσουμε, χωρὶς νὰ ζητᾶμε τίποτε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν Πολιτεία. Ἀπαιτοῦμε, ὅμως, ἡ μὲν Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇ καὶ νὰ εὐλογῇ, ἡ δὲ Πολιτεία νὰ διευκολύνῃ νομοθετοῦσα.
Διευκρίνισις: Οὐδεμία σχέσι εἴχαμε, ἔχομε καὶ ἐπιθυμοῦμε νὰ ἔχουμε μὲ τὴν προσπάθεια τῶν ἐτῶν 1968-1973 γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, ὁπότε συγκεντρώθηκαν πολὺ μεγάλα ποσά· πιστεύουμε ὅτι εἶναι ἀπαράδεκτο, ὅτι οἱ ἁρμόδιοι, ἐπὶ τόσα χρόνια δὲν ἔχουν ἐνδιαφερθῆ νὰ πληροφορήσουν τὸν βαρύτατα φορολογούμενο πτωχὸ Ἑλληνικὸ Λαό, πόσα χρήματα τότε τελικῶς συγκεντρώθηκαν, ποῦ κατετέθησαν καὶ ποῖοι καταχράσθηκαν τὸ ἱερὸ χρῆμα…
2. Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος ἔλαβαν θάρρος, ὅταν τὴν 8.6.2012 ἀπεφάσισε ἡ Ἱερὰ Σύνοδος: «…τὴν ἀνέγερσι μεγάλου Συνοδικοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Βυζαντινῆς Παραδόσεως, μὲ μεγαλοπρεπῆ Καθεδρικὸ Ναό, ἀφιερωμένο στὸν Σωτῆρα Χριστό, μάλιστα εἰς ἐκπλήρωσι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, μὲ χρονικὸ ὁρίζοντα ἀποπερατώσεως τοῦ ἔργου τὸ ἔτος 2021, δηλαδὴ διακόσια χρόνια μετὰ τὴν ἐθνικὴ παλιγγενεσία…». Ἀναμένουμε ἐναγωνίως καὶ ἄλλες θετικὲς συγκαταθέσεις ἀπὸ τοὺς ἰθύνοντες.
Εὐτυχῶς, ἡ ἀνταπόκρισι εἶναι θερμὴ μέσα στὸ Λαό.

ΔΙΟΙΚΗΣΙ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙ
1. Τὸ Δ. Σ., ἡ Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπὴ καὶ τὸ Εἰδικὸ Συμβούλιο τοῦ Σωματείου μας, ἐπανδρωμένα μὲ ἰδεολόγους ἐθελοντές, ἐπαγρυπνοῦν γιὰ τὴν ἄμεμπτη πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
2. Τὸ «Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν» (Ι.Π.Η.Π.Α.) διαθέτει τον, μὲ ἀπερίγραπτο ψυχικὸ καὶ σωματικὸ κόπο, μόχθο τοῦ βίου τοῦ ἱδρυτή-δωρητὴ γιὰ τὸ σκοπὸ τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος.
3. Στὸ Σωματεῖο μας οἱ πάντες δύνανται νὰ ἔχουν πρόσβασι καὶ νὰ βλέπουν καὶ ἐλέγχουν μέχρι καὶ τὴν τελευταία δεκάρα ἐσόδων καὶ ἐξόδων. Ὅλα θὰ ἀνακοινώνωνται στὴν ἱστοσελίδα μας καὶ στὸ περιοδικό μας.
4. Ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια δραστηριοποιούμεθα καὶ σὲ φιλανθρωπικὴ δράσι. Ἔχομε στείλει ἀποδεδειγμένως ἄνω τῶν 70.000 τόννους ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια σὲ ὅλη τὴν ὑφήλιο καὶ τὰ τελευταῖα 4 χρόνια προσπαθοῦμε νὰ καλύπτουμε ἀνάγκες φτωχῶν ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα μας. Ὅλα γίνονται ἀπὸ προσφορὲς φιλανθρώπων καὶ ἰδεολόγους ἀνιδιοτελεῖς ἐθελοντές. Ἡ ἐπιτυχία μας ὀφείλεται στὴν ἀπόλυτη ἀνιδιοτέλεια, διαφάνεια καὶ αὐτοθυσία μας.
5. Ὁμοίως, ἐθελοντικὰ καὶ μὲ αὐτοθυσία, ὀνειρευόμαστε νὰ ἐργασθοῦμε γιὰ τὴν πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, χωρὶς νὰ ἀναφερθῇ τὸ ὄνομά μας πουθενά.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
Ὁ Ναὸς αὐτός, ἀνάλογος μὲ τὴ λαμπρὴ περίοδο τῆς ἱστορίας μας ποὺ θὰ ἀναφέρεται, πρέπει νὰ εἶναι μεγαλοπρεπὴς καὶ ἡ θέσις του νὰ εἶναι δεσπόζουσα καὶ περίοπτη, προσβάσιμη, μοναδική.
Μία τέτοια θέσι εἶναι τὸ Ἀττικὸν Ἄλσος, ὁ ὑψηλότερος λόφος μέσα στὸ Λεκανοπέδιο τῆς Ἀττικῆς.
Χρειάζεται ὅμως θαρραλέα πολιτικὴ βούλισι ἀπὸ τοὺς ἁρμόδιους γιὰ τὴν παραχώρησί του καὶ νομοθετικὲς διευκολύνσεις.

Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΦΘΑΣΕ
ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΣΑΝ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΘΑ ΤΡΩΓΟΥΝ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΤΟΝ ΑΡΤΟ ΤΟΝ ΕΠΙΟΥΣΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ ΤΟΥΣ

1. Πιστεύομε, ὅτι τώρα ἦρθε τὸ «πλήρωμα τοῦ χρόνου». Ἡ μεγάλη ἠθικὴ καὶ ἡ (συνεπείᾳ αὐτῆς) οἰκονομικὴ κρίσι μᾶς ἔφεραν σὲ τραγικὸ ἀδιέξοδο, τὸ ὁποῖο θὰ ὑπερπηδήσουμε μὲ δικαιοσύνη καὶ ὄχι μὲ ἐλεημοσύνη.
2. Κανεὶς δὲν ἐνδιαφέρθηκε πραγματικὰ γιὰ τὸν Λαό. Οὔτε ἡ πολιτεία, οὔτε καὶ ἡ πλειοψηφία τῆς πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας. Μόνος του ὁ Λαός, ἐπιστρέφοντας στὶς ρίζες του, θὰ δώσῃ νόημα στὴν ζωή του, ὁράματα, ἀγωνιστικότητα, συνεργασία, κοινοὺς σκοπούς. Ἔτσι θὰ ἀναπτερωθῇ καὶ θὰ ἀναζωογονηθῇ τὸ ἐθνικὸ καὶ ἠθικὸ σθένος τῶν Ἑλλήνων.

ΠΡΩΤΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ
1. Σημαντικὸ εἶναι ὅτι θὰ δημιουργηθοῦν μὲ αὐτὸ τὸ ἔργο, γιὰ μεγάλο χρονικὸ διάστημα, πολλὲς θέσεις ἐργασίας. Ἔτσι θὰ τρώγουν χιλιάδες Ἑλλήνων τὸν ἄρτον τὸν ἐπιούσιο μὲ τὸν ἱδρῶτα τους καὶ ὄχι νὰ στοιβάζωνται στὰ κάθε εἴδους «συσσίτια».
2. Μακάρι νὰ ἐπραγματοποιοῦντο πολλὰ παρόμοια κοινωφελῆ ἔργα, χωρὶς νὰ ἐκποιεῖται ὁ ἐθνικὸς πλοῦτος ἔναντι «πινακίου φακῆς» καὶ χωρὶς «θαλασσοδάνεια», ἀλλὰ μὲ εἰσροὲς δωρεὰν προσφορῶν.

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΔΕΝ ΘΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑΖΗ,
ΑΛΛΑ ΘΑ ΕΝΩΝΗ.
Ἡ σημασία τοῦ «Τάματος τοῦ Ἔθνους» εἶναι τριπλή:
Θρησκευτική, Ἐθνικὴ καὶ Ἐκπολιτιστική.
Τὸ Σωματεῖο μας, τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ οἱ λοιποὶ φορεῖς μας ἀγωνίζονται νὰ κάνουν γνωστὸ τὸ «Τάμα» στοὺς Πανέλληνες καὶ στοὺς Φιλέλληνες, διότι πιστεύουμε ὅτι «ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει» καὶ ὅταν οἱ Ἕλληνες εἶναι ἑνωμένοι πάντοτε, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νικοῦν.
Εὐχόμεθα ἡ γενιά μας νὰ εἶναι αὐτή, ποὺ θὰ ἐκπληρώσῃ τὸ Ὄνειρο τῶν ἀγωνιστῶν.
Ὅποιος πνευματικὰ συγγενεύει μὲ τοὺς ἥρωες τοῦ ΄21 καὶ πιστεύει ὅτι εἶναι ἀπόγονός τους, ἄς μὴ διστάσῃ καὶ ἄς ἔρθῃ κοντά μας.
Εἴμαστε ἡ συνέχεια τῶν ἡρώων, ποὺ ἔδιωξαν τοὺς Τούρκους ἀπὸ τὴν δοξασμένη Πατρίδα μας. Γι’ αὐτὸ εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ ἐκπληρώσουμε ὅλοι μαζὶ τὸ Τάμα τους, γιατὶ εἶναι καὶ δικό μας.
Οἱ Ἕλληνες καὶ οἱ Φιλέλληνες μποροῦν νὰ δώσουν τὸν ἀγῶνα καὶ νὰ φέρουν τὴν νίκη, ἡ ὁποία θὰ ἀναδείξῃ καὶ πάλι τὴν Ἑλλάδα ὡς τὴν χώρα τοῦ φωτὸς καὶ κοιτίδα τοῦ πολιτισμοῦ, γιὰ νὰ συνεχίσῃ νὰ προσφέρῃ στὴν ἀνθρωπότητα.
Ἡ ἐπίκαιρη ἡμερίδα τῆς 31.3.2013 ἔχει σκοπὸ τὴν διάδοσι τῆς ἰδέας τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ.

Ὁ ἀντίκτυπος καὶ ἡ ἀπήχησις

Ὀκτώβριος 2012
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΑΝΗΣ
Καλύβια, Ἡράκλειον Κρήτης

Πρὸς τὴν «Φωτεινὴν Γραμμήν»
τοῦ Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους».

Κύριοι, Σᾶς εὐχαριστοῦμεν πάρα πολὺ διὰ τὴν ἀποστολὴν τῆς Πανηγυρικῆς Ἐκδόσεως τοῦ 2013 τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς καὶ τῶν τριῶν μηνιαίων ἐκδόσεων. Τὸ περιεχόμενον ὅλων τῶν τευχῶν, μᾶς ἔδωσαν χαρὰν μὲ τὴν πληρότητα τῶν πληροφοριῶν, γιὰ ὅλες τὶς προσπάθειές σας, γιὰ ἐνημέρωσι τοῦ μεγάλου ἔργου τοῦ «Σωματείου οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους». Σᾶς συγχαίρομεν καὶ εὐχόμεθα ὁ Κύριος νὰ εὐλογῇ

Μήνυμα-Χαιρετισμὸς
Πρωτεπιστάτου Ἁγίου Ὄρους
Γέροντος Μαξίμου Ἰβηρίτου

 

Σημείωσις: Εἰς τὸ μεστὸν θρησκευτικῶν, ἐθνικῶν καὶ κοινωνικῶν νοημάτων μήνυμα τοῦ σεβαστοῦ Πρωτεπιστάτου, εἰς τὴν προτελευταίαν παράγραφον, τονίζεται καὶ ἡ τεραστία ἀναγκαιότης τῆς ἀμέσου πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

σελ. 12 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 20.1.13
σελ. 13 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 20.1.13

ΕΦΗΜΕΡΙΣ «Κυριακάτικη Δημοκρατία» 20-1-2013
«Ἔμεινε στὰ λόγια καὶ πάλι ἡ ὑπόσχεση
γιὰ τὸ Τάμα τοῦ ἔθνους»
Τοῦ Δημήτρη Ριζούλη

Ἐργάστηκαν σκληρὰ σὲ ὅλη τὴ ζωή τους καὶ κατάφεραν νὰ φτιάξουν μία μεγάλη περιουσία. Οἱ κόποι τους, ὅμως, δὲν εἶχαν στόχο τὴ δική τους πολυτελῆ διαβίωση, ἀλλὰ τὴν προσφορὰ στὸν συνάνθρωπο καὶ τὴν πατρίδα. Ὁ Ἰωάννης καὶ ἡ Αἰκατερίνη Ἀναγνωστοπούλου ἐδῶ καὶ χρόνια ἔχουν ἀφιερωθεῖ στὸν μεγάλο στόχο τῆς ζωῆς τους: Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, τὸν ναὸ ποὺ εἶχαν ὑποσχεθεῖ νὰ χτίσουν μετὰ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 οἱ μεγάλοι ὁπλαρχηγοὶ καὶ ἔμεινε ὄνειρο ἀπατηλό. Στὸν σύλλογό τους «Οἱ φίλοι του Τάματος τοῦ Ἔθνους» δουλεύουν ἀκούραστα (ἡ συνέντευξη μάλιστα ἔγινε μετὰ τὰ μεσάνυχτα !), ὀργανώνοντας φιλανθρωπικὲς δράσεις, ἐκδηλώσεις, ἔκδοση ἐντύπων, κατασκηνώσεις κ.λπ. Οἱ ἀποστολὲς ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας ποὺ κάνουν ἐνισχύουν φτωχοὺς ἀνθρώπους ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος καὶ ξεπερνοῦν σὲ ἀριθμὸ ἀκόμα καὶ τοὺς μεγαλύτερους φορεῖς τῆς χώρας! Πρὶν ἀπὸ λίγους μῆνες, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀποφάσισε νὰ ἐνισχύσει τὴν προσπάθειά τους γιὰ τὴν ἐκπλήρωση τοῦ τάματος ἀλλά, ὅπως λέει στὴν «κυριακάτικη δημοκρατία» ὁ κ. Ἀναγνωστόπουλος, δυστυχῶς ἕως σήμερα δὲν ἔχει γίνει ἀπολύτως καμία ἐνέργεια ἀπὸ τὴν ἐπίσημη Ἐκκλησία πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση. Ὁ ἴδιος πάντως δὲν τὸ βάζει κάτω καὶ θὰ συνεχίσει νὰ ἀγωνίζεται γιὰ νὰ δημιουργηθεῖ ἕως τὸ 2021 μία σύγχρονη Ἅγια-Σοφιὰ στὴν Ἀθήνα, ποὺ θὰ ἑνώσει ὅλους τους Ἕλληνες καὶ μάλιστα δὲν θὰ κοστίσει στὸ κράτος οὔτε ἕνα εὐρώ, ἀφοῦ ὅλες οἱ δαπάνες θὰ γίνουν ἀπὸ τὴ μεγάλη προσωπική του περιουσία, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν τοῦ συλλόγου. Πέραν αὐτοῦ, ὁ κ. Ἀναγνωστόπουλος ἀναφέρει ὅτι οἱ ἐργασίες θὰ προσφέρουν ἑκατοντάδες θέσεις ἐργασίας ἐν μέσῳ κρίσης καὶ ἀπορεῖ γιατί Πολιτεία καὶ Ἐκκλησία ἀρνοῦνται νὰ προχωρήσουν.

Κύριε Ἀναγνωστόπουλε, τί ἀκριβῶς εἶναι τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους;
«Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους εἶναι ἡ ὑπόσχεση τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριὰ Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς ἐθνικῆς μας παλιγγενεσίας, ποὺ μὲ πτωχικὸ ἐξοπλισμὸ ἀλλὰ ἀκράδαντη πίστη ἔκαναν ἀπεγνωσμένο ἀγώνα γιὰ νὰ ἀπελευθερωθοῦν ἀπὸ τὸν τουρκικὸ ζυγὸ μὲ τὸ σύνθημα “ἐλευθερία ἢ θάνατος”. Καὶ ὑποσχέθηκαν νὰ χτίσουν ἕναν ναὸ στὸ ὄνομα τοῦ Ἐλευθερωτοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ὅταν ἐγκατασταθεῖ ἡ πρωτεύουσα τοῦ νέου κράτους».

Ὑπάρχουν κάποια ἱστορικὰ στοιχεῖα ποὺ τὸ τεκμηριώνουν;
«Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν παράδοση ἀπὸ γενεὰ σὲ γενεά, τοῦτο ἔχει ἐπισημοποιηθεῖ μὲ τὸ Ἡ΄ Ψήφισμα τῆς Δ’ Ἐθνοσυνελεύσεως στὸ Ἄργος (31.7.1829) καὶ ὑπεγράφη καὶ ὑπὸ τοῦ ἀνεπανάληπτου ἐθνάρχου Ἰωάννη Καποδίστρια.
Δυστυχῶς ὅμως ἔπεσε θύμα μίσους τῶν ἐχθρῶν της Ἑλλάδος καὶ ἐφονεύθη. Ἔτσι δὲν ἠδυνήθη νὰ τὸ πραγματοποιήσει.
Τὰ βασιλικὰ διατάγματα 25.1.1834 (ΦΕΚ 5/29.1.1834) καὶ 3.4.1838 (ΦΕΚ 12/11.4.1838) ρητῶς ὁρίζουν νὰ γίνει στὴν Ἀθήνα.
Ἔγιναν διάφορες προσπάθειες γιὰ τὴν πραγματοποίησή του τὸ 1891 (Α. Ζαΐμης) καὶ τὸ 1910 (Ε. Βενιζέλος). Τὸ 1969 ἐξεδόθη τὸ νομοθετικὸ διάταγμα 320 (ΦΕΚ 206 A/18.10.1969), τὸ ὁποῖο ἀπεφάσιζε τὴν ἀνέγερση τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους στὴν Ἀθήνα, προσπάθεια ποὺ δὲν τελεσφόρησε».

Τί ἐνέργειες ἔχετε κάνει τὰ προηγούμενα χρόνια;
«Συστήσαμε τὸ Σωματεῖο “Οἱ φίλοι του Τάματος τοῦ Ἐθνους” (2008) μὲ σκοπὸ τὴν πραγματοποίηση αὐτοῦ.
Μέσω δελτίων τύπου, διαδικτύου, ἐφημερίδων, περιοδικῶν, ὁμιλιῶν ἐκδηλώσεων, προσωπικῶν ἐπαφῶν, παντοῦ γνωστοποιοῦμε τὸ θέμα καὶ ζητοῦμε συμπαράσταση».

Εἴχατε στὸ παρελθὸν συμπαράσταση ἀπὸ τὴν ἐπίσημη Ἐκκλησία;
«Δυστυχῶς μόνο μεμονομένως. Μᾶς συμπαραστάθηκαν πολλοὶ μητροπολίτες, ὁ πρωτεπιστάτης Ἅγ. Ὅρους Γέρων Μάξιμος, Ι. Μ. Καρακάλλου, μονές, ἱερεῖς, ἀλλὰ ἡ ἐπίσημη Ἐκκλησία ὄχι».

Πρὶν ἀπὸ λίγους μῆνες ἡ ΔΙΣ ἔλαβε ἀπόφαση νὰ στηρίξει τὴν ἀνέγερση τοῦ ναοῦ. Τί ἔχει γίνει ἀπὸ τότε;
«Δὲν ἔχει γίνει καμία ἄλλη θετικὴ ἐνέργεια. Καὶ αὐτὴ καθαυτὴ ἡ ἀπόφαση δὲν ἀναφέρει κάτι τὸ συγκεκριμένο, ἀλλὰ τὸ ἑξῆς: “Ἀποφάσισε… μεγαλοπρεπῆ καθεδρικὸ ναό, ἀφιερωμένο στὸν Σωτήρα Χριστό, μάλιστα εἰς ἐκπλήρωση τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, μὲ χρονικὸ ὁρίζοντα ἀποπερατώσεως τοῦ ἔργου τὸ ἔτος 2021…”.
Οἱ συνοδικοὶ Κυθήρων κ. Σεραφεὶμ καὶ Θήρας κ. Ἐπιφάνιος μᾶς γνωστοποίησαν κατὰ τὴν ἐτησία γενική μας συνέλευση (5.7.2012) ὅτι ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀπεφάσισε νὰ πραγματοποιηθεῖ τὸ τάμα πίσω ἀπὸ τὸ Νοσοκομεῖο Σωτηρία. Ἐζητήσαμε διευκρινίσεις διὰ ἀκριβῆ τοποθεσία χωρὶς ἀπάντηση.
Τὸν παρελθόντα Ὀκτώβριο ἐλάβαμε κοινοποίηση ἐγγράφου τῆς Ι. Συνόδου πρὸς τὸν Μεσογαίας κ. Νικόλαο, ὁπού ἐγένετο γνωστὴ ἡ σύσταση ἐπιτροπῆς μὲ πρόεδρο τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ μέλος, μεταξὺ ἄλλων, καὶ τὸν ὑποφαινόμενο, ὄχι ὅμως ὡς Πρόεδρο τοῦ σωματείου μας ἀλλὰ τοῦ ΙΠΗΠΑ. Μεταφέραμε ἐπανειλημμένως τὸν προβληματισμό μας στὴν Ι. Σύνοδο, ζητοῦντες νὰ προχωρήσει τὸ θέμα. Δὲν ἔχομε κανένα νέο…

Πρὸς τοῦτο, ἀναγκασθήκαμε τὴν 4.1.2013 νὰ ἀναρτήσουμε στὴ δυναμικὴ ἰστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr τὸ ἑξῆς κείμενο:
“α. Πολὺ σωστὰ μετὰ ἀπὸ τοὺς ἀγῶνες 192 ἐτῶν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀπεφάνθη νὰ γίνει τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ νὰ πραγματοποιηθοῦν τὰ ἐγκαίνια τὴν 25.3.2021.
Ὡς ἐδῶ ἄριστα ! ! !
β. Ὁρίστηκε μία ἐπιτροπή, ἡ ὁποία ὄχι μόνο δὲν συνεδρίασε ποτέ, ἀλλὰ οὔτε καὶ εἶναι ἀντιπροσωπευτική. Σὲ αὐτὴν Κοινοβούλιο, Περιφέρειες, Ἅγιο Ὅρος, ἀπόδημος Ἑλληνισμός, ἀκόμη καὶ τὸ σωματεῖο Οἱ Φίλοι του Τάματος τοῦ Ἔθνους ἀγνοήθηκαν παντελῶς ! ! !
γ. Τί πρόκειται νὰ κάνει τὸ Κοινοβούλιο; Οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις; Οἱ Περιφέρειες; Ἡ Ἀκαδημία; Ὁ Ἄρειος Πάγος – Συμβούλιο Ἐπικρατείας; Τὰ πανεπιστήμια; Οἱ δῆμοι; Οἱ μητροπολίτες; Τὸ πολιτιστικὸ κίνημα;

δ. Σεβασμιότατοι μητροπολίτες,
Γιὰ τὴν προφορικὴ καὶ γραπτὴ συνηγορία σας καὶ γιὰ τὴν ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου σᾶς βάζουμε ἄριστα. Ὅμως ἀπὸ τότε μέχρι σήμερα ἐμεῖς δὲν μποροῦμε πλέον νὰ ἀναμένουμε. Ὑμεῖς μπορεῖτε;
ε. Τί θὰ ποῦν ὅλοι αὐτοὶ οἱ προαναφερθέντες, ὄχι μόνο τὴ 200ή ἐπέτειο, ἀλλὰ καὶ τὴν 192α ἐπέτειο, 25.3.2013;
στ. Ἤδη ὁ Πρωτεπιστάτης τοῦ Ἁγίου Ὅρους στὸ μεστό, ἐθνικῶν καὶ κοινωνικῶν νοημάτων πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του ἀναφέρει καὶ γιὰ τὴν ἄμεση πραγματοποίηση τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους τὰ ἀκόλουθα:
Ὡς Ἕλληνες μὲ Ἱστορίαν καὶ παράδοσιν, ἔχομεν χρέος νὰ κρατήσωμεν ἀπαρασάλευτον τὴν παρακαταθήκην τῶν προγόνων μας καὶ νὰ βαδίσωμεν ἐπὶ τοῖς ἴχνεσιν αὐτῶν. Θὰ ἦτο εὐχῆς ἔργον ἐὰν εἰς τὰς δυσκόλους ταύτας στιγμὰς Ἐκκλησία καὶ Πολιτεία συνεργασθοῦν ἀπὸ κοινοῦ διὰ κάθε καλὸν ὡς καὶ διὰ τὴν ὑλοποίησιν μιᾶς μεγάλης ὑποσχέσεως, τὴν ὑλοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἤτοι τὴν ἀνέγερσιν μεγαλοπρεποῦς Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ἐν Ἀθήναις. Πιστεύομεν ἀκραδάντως ὅτι τὸ ἔργον τοῦτο θὰ τονώσει τὸ ἠθικὸν τῶν συμπατριωτῶν μας καὶ θὰ ἐφελκύση περισσότερον τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ ἐφ’ ἡμᾶς».

Τί ἀπαντᾶτε σὲ ὅσους λένε ὅτι ἡ χώρα ἔχει σοβαρὰ προβλήμα­τα καὶ δὲν προέχει ἡ ἐκπλήρωση τοῦ τάματος;
«Τὸ ὅτι ἡ πατρίδα μᾶς ἔχει πολὺ σοβαρὰ προβλήματα εἶναι, δυστυχῶς, πραγματικότητα.
Ἀλλὰ μὲ τὴν πραγματοποίηση τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους θὰ τρῶνε δεκάδες χιλιάδες Ἑλληνικὲς οἰκογένειες τὸν ἄρτο τὸν ἐπιούσιο μὲ τὸν ἱδρώτα τοῦ προσώπου τους. Πρῶτα Δικαιοσύνη καὶ μετὰ ἐλεημοσύνη.
Ἐπίσης θὰ τονωθεῖ καὶ θὰ ἀναπτερωθεῖ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸ καὶ ἐθνικὸ σθένος τῶν Ἑλλήνων, θὰ γίνει ἀπαρχὴ γιὰ ἀναστήλωση τῶν ἀξιῶν τῆς φυλῆς μας.
Ὅλα τὰ μεγάλα ἔργα γίνονταν ἔπειτα ἀπὸ μέγιστες κρίσεις:
α. Ναὸς τοῦ Σολομῶντος (2η οἰκοδόμηση): Εἰς

εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Θεὸ γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν Ἑβραίων ἀπὸ τοὺς Βαβυλωνίους.
β. Ἀκρόπολις: Μετὰ τὶς καταστροφὲς ἀπὸ τοὺς Πέρσες.
γ. Ἁγία Σοφία: Γιὰ τὴ νίκη τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπέναντι στὸν ἀρειανισμὸ κ.λπ.
δ. Ναὸς Σωτῆρος Χριστοῦ στὴ Μόσχα: Γιὰ τὴ νίκη τῶν ὀρθοδόξων κατὰ Φράγκων, Ναπολέοντος “καὶ ΣΙΑ”.
ε. Ὁ μεγαλύτερος ναὸς τῶν Βαλκανίων, τοῦ Ἁγίου Σάββα, κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ πολέμου τῶν νατοϊκῶν ἐναντίον τῆς ὀρθοδόξου Σερβίας.
στ. Ἁγίου Ἀνδρέου, Βουκουρέστι (120 μ. μῆκος, 80 μ. φάρδος καὶ 150 μ. ὕψος): Τώρα, καθ΄ἥν στιγμή, ὁ μέσος μισθὸς ἐκεῖ εἶναι 150-200 εὐρώ.
Μακάρι νὰ πραγματοποιοῦνταν πολλὰ τέτοια ἔργα, γιὰ νὰ ὑπάρχει πλήρης ἀπασχόληση, εἰσροὴ ἀσφαλιστικῶν εἰσφο­ρῶν στὰ Ταμεῖα ποὺ “βουλιάζουν”, καὶ ἄλλα ὀφέλη πρὸς τὴν Ἑλλάδα.
Ἔχομε μηνύματα ὅτι οἱ πανέλληνες καὶ οἱ φιλέλληνες εἶναι πανέτοιμοι γιὰ τὴν πραγματοποίηση τοῦ τάματος».

Μήπως ἡ ἀνέγερση ἑνὸς τεράστιου ναοῦ ἐν μέσω κρίσης θὰ ἦταν πρόκληση γιὰ τὸν λαὸ ποὺ ὑποφέρει, ὅταν μάλιστα δὲν ὑπάρχουν χρήματα οὔτε γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς συντήρησης στὴ Μητρόπολη Ἀθηνῶν, ποὺ παραμένει κλειστή;
«Ἡ σημερινὴ κρίση μπορεῖ νὰ ἀντιμετωπιστεῖ μὲ καταπολέμηση τῆς ἀνεργίας καὶ κίνηση τοῦ χρήματος. Αὐτὸ ἀκριβῶς θὰ γίνει μὲ τὴν πραγματοποίηση τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
Ἐπίσης, πρὸ πολλοῦ ἔχουμε προτείνει στὴν Ἱερὰ Σύνοδο ὁ μεγαλοπρεπὴς ναὸς τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους νὰ συνδυασθεῖ μὲ μητροπολιτικὸ ναό, χωρὶς νὰ ἐπιβαρυνθεῖ οἰκονομικὰ ἡ Ἐκκλησία».

Ὑπάρχουν δυνάμεις ποὺ βάζουν ἐμπόδια στὸ σχέδιο καὶ ποιές;
«Ὅπως προαναφέραμε, συναντοῦμε σχεδὸν παντοῦ κλειστὲς πόρτες, ἀδιαφορία (Πολιτεία, Ἐκκλησία).
Ἕως τὸ 2021, ποὺ ἔθεσε πολὺ σωστὰ ὡς ὅριο καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, δὲν ἀπομένουν παρὰ μόνο ὀκτὼ χρόνια…
Ποτὲ δὲν εἶναι ἀργά. Ἀλλὰ ἐλπίζουμε νὰ σταματήσουν τὰ ἐμπόδια, οἱ παραπομπὲς καὶ τὰ διαβούλια ἀδιάφορων μελῶν καὶ νὰ ξεκινήσουμε ἀμέσως!»

Ὑπάρχει χῶρος ὅπου θὰ μποροῦσε νὰ χτιστεῖ ὁ ναὸς καὶ ποιὸς θὰ μποροῦσε νὰ τὸν χρηματοδοτήσει;
«Ἀπαιτεῖται μία περίοπτη καὶ δεσπόζουσα θέση. Σύμφωνα μὲ μηχανικούς, ἀρχιτέκτονες καὶ ἄλλους ἐπιστήμονες, τὸ Ἀττικὸ Ἄλσος εἶναι τὸ πλέον κατάλληλο.
Ἀπαλλάσσομε τοὺς καθ’ ὕλην ὑπόχρεους, Ἐκκλησία καὶ Πολιτεία, ἀπὸ τὸ νὰ δώσουν ἔστω καὶ μία δεκάρα. Ἀπαιτοῦμε ὅμως ἡ μὲν Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατεῖ καὶ νὰ εὐλογεῖ, ἡ δὲ Πολιτεία νὰ νομοθετεῖ διευκολύνουσα παντοιοτρόπως.
Τὸ ΙΠΗΠΑ προσφέρει τὴν πολὺ μεγάλη περιουσία μου, γιὰ νὰ γίνει τὸ ξεκίνημα τοῦ μεγαλειώδους ἔργου. Γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση οἱ εὐλαβεῖς Πανέλληνες καὶ Φιλέλληνες, ὅταν ἰδοῦν τὴν ἀπόλυτη διαφάνεια, θὰ σπεύσουν νὰ μᾶς συνδράμουν γενναίως καὶ δὲν θὰ χρειασθοῦν θαλασσοδάνεια».

Εἶστε αἰσιόδοξος ὅτι τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους θὰ ἐκπληρωθεῖ ἕως τὸ 2021;
Βεβαίως. Διαφορετικὰ δὲν θὰ ἐπιστρατεύαμε φίλους γιὰ νὰ συστήσουμε τὸ σωματεῖο, νὰ ἀφιερωθοῦμε ψυχὴ τὲ καὶ σώματι κινούμενοι παντοιοτρόπως πρὸς τοῦτο, προσφέροντας τὸν μὲ ἀπερίγραπτες στερήσεις, σωματικὲς καὶ ψυχικὲς ἀλγηδόνες δημιουργηθέντα μόχθο τοῦ βίου μας γιὰ τὸ κοινὸ καλό, πρὸς δόξα Θεοῦ καὶ πατρίδος.
Ἀλλὰ πρέπει νὰ εἴμαστε προσγειωμένοι ὅτι ἀπαιτεῖται ἀκόμη πολὺς κόπος, χρῆμα καὶ χρόνος, μὲ ἄλλα λόγια συσπείρωση ὅλων τῶν δυνάμεών μας ὡς ἔθνος καὶ Γένος».

Πάνω ἀπὸ 70.000 τόνοι βοήθειας σὲ φτωχοὺς
Μὲ ποιὲς ἄλλες δράσεις ἀσχολεῖστε ὡς σύλλογος;
«Ἔχομε συστήσει τὸν Διορθόδοξο Σύνδεσμο “Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος” καί, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, πιστῶν ἐθελοντῶν καὶ φιλεύσπλαχνων ἀνθρώπων, ἔχομε ἀποστείλει ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες ἄνω τῶν 70.000 τόνων, ἐπίσης δεκάδες ἑκατομμύρια Εὐαγγέλια καὶ προσευχητάρια εἰς πρώην Γιουγκοσλαβία, Ρουμανία, Γεωργία, Οὐκρανία, Ἀφρικὴ στὶς τοπικὲς γλῶσσες.
Ὅλα μὲ τὶς πτωχές μας δυνάμεις, χωρὶς βοήθεια κράτους, Ἐκκλησίας κ.λπ. Τὸ μόνο μας “ὅπλο” εἶναι ἡ ἀπόλυτη διαφάνεια, ἡ ἀνιδιοτελὴς ἀπόλυτη ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον καὶ δυνατὴ πίστη στὸν Τριαδικὸ Θεό. Διότι, “πᾶν δὲ ὁ οὐκ ἐκ πίστεως, ἁμαρτία ἐστίν” (Ρώμ. 14, 23)».

Τὰ τελευταῖα ἕξι χρόνια ἀγωνιζόμαστε ἀπὸ τὶς 5 τὸ πρωὶ μέχρι μετὰ τὰ μεσάνυχτα γιά:
α) Νὰ ἐξασφαλίζουμε ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες, ὥστε νὰ ἱκανοποιοῦμε τεράστιες ἀνάγκες στὴν Ἑλλάδα. Ἐδῶ καὶ δύο χρόνια ὅμως ἄλλοι φορεῖς, ποὺ ἔχουν πόρους καὶ πληρώνουν μισθούς, διαθέτουν αὐτοκίνητα, ἄνετες ὑποδομὲς καὶ ἀποθηκευτικοὺς χώρους, καὶ τὴν ἀκαταμάχητη βοήθεια τῶν ραδιοφωνικῶν καὶ τηλεοπτικῶν σταθμῶν, ἔχουν περιορίσει τὰ μέγιστα τὶς δυνατότητές μας.
Δυστυχῶς, ὅσοι μᾶς βοηθοῦσαν τώρα ἔχουν οἱ ἴδιοι ἀνάγκη καὶ στενοχωρούμεθα ἀφαντάστως, διότι αὐτοὶ δὲν εἶναι ἐξ ἐπαγγέλματος ζητιάνοι, ἀλλὰ ἀξιοπρεπεῖς, ποὺ ὁδηγήθηκαν στὴ φτώχεια ! ! !
β) Νὰ βραβεύουμε ἥρωες καρτερίας, ἤθους, ἀρετῆς, εὐποιΐας, ὥστε νὰ δημιουργοῦμε πρότυπα γιὰ τὶς ἐπερχόμενες γενεὲς καὶ νὰ μὴ βασιλεύουν μόνο παλλακίδες, ἀνώμαλοι, “πατριάρχες” τῆς διαπλοκῆς καὶ ἀετονύχηδες ποὺ προβάλλονται παντοιοτρόπως ἀπὸ τὰ ΜΜΕ».

Ἔχομε τὴ συμπαράσταση ἀπὸ σοβαρὲς ἰστοσελίδες καὶ ΜΜΕ ποὺ ἀναδημοσιεύουν κείμενα τοῦ περιοδικοῦ μας “Φωτεινὴ Γραμμὴ” ἢ τῆς δυναμικῆς ἰστοσελίδας www.fotgrammi.gr, ἢ ἀναφέρονται στὸ κολοσσιαῖο κοινωνικὸ καὶ πνευματικὸ ἔργο μας.
Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ λαμβάνουν δωρεὰν τὴ “Φωτεινὴ Γραμμὴ” ἂς μᾶς τηλεφωνήσουν στὸ 210-3254321».

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
Πέμπτη 17 Ἰανουαρίου 2013, Σελ. 23

«ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ»
Ἕνα τριμηνιαῖο πρωτότυπο περιοδικὸ
Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ἀναγνῶστες τοῦ σημειώματος αὐτοῦ γνωρὶζουν καὶ ἐκτιμοῦν ἰδιαιτέρως αὐτὸ τὸ ἀθηναϊκὸ περιοδικὸ μὲ τὴν παγκόσμια (!) κυκλοφορία καὶ οἱ γραμμὲς αὐτές, δὲν θὰ προσθέσουν τίποτε στὶς γνώσεις τους.
Τὸ περιοδικό, λοιπόν, “Φωτεινή Γραμμή”, ποὺ ἐφέτος συμπληρώνει ὀκτὼ χρόνια “φωτεινῆς” πορείας, εἶναι ὄντως ἕνα πρωτότυπο περιοδικό, γιὰ τοὺς ἑξῆς λόγους:
Πρῶτον, γιατί κάθε τρίμηνο τυπώνεται καὶ κυκλοφορεῖ σ’ ὁλόκληρο τὸν Ὀρθόδοξο Χριστιανικὸ κόσμο σὲ 45.000 τεύχη – νούμερο ζηλευτὸ γιὰ πολλὰ σύγχρονα περιοδικά.
Δεύτερον, γιατί διανέμεται δωρεὰν μέσῳ κυρίως τῶν Ἱ. Ναῶν τῆς χώρας μας καὶ ἀποστέλλεται στοὺς συνεργάτες του ἐπίσης δωρεάν.
Τρίτον, γιατί εἶναι τὸ δημοσιογραφικὸ ὄργανο τριῶν μὴ κερδοσκοπικῶν καὶ ἐξαιρετικὰ κοινωφελῶν Σωματείων: Τοῦ “Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν”, τοῦ Σωματείου “Οἱ φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους” καὶ τοῦ Διορθόδοξου Συνδέσμου “Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος”- ποὺ καὶ τὰ τρία ἔχουν νὰ ἐπιδείξουν λαμπρὴ καρποφορία κοινωφελῶν πρωτοβουλιῶν ἐντὸς καὶ ἐκτός της Ἑλλάδος.
Συνεπῶς, μέσα ἀπὸ τὶς σελίδες τῆς “Φωτεινῆς Γραμμῆς” πληροφορεῖται αὐθεντικὰ ὁ ἀναγνώστης γιὰ τὰ πολλὰ ποὺ προσφέρουν τὰ Σωματεῖα αὐτὰ στὸ κοινωνικὸ σύνολο τῆς πατρίδας μας καὶ πολὺ πέρα ἀπὸ αὐτά.
Ἀξίζει νὰ ἀναφερθοῦν μὲ συντομία κάποιες ἐξαίρετες πλευρὲς τῶν δραστηριοτήτων τῶν πιὸ πάνω ἀξιέπαινων φορέων, οἱ ὁποῖες σημειωτέον πραγματοποιοῦνται ἀπολύτως χωρὶς καμία κρατικὴ οἰκονομικὴ βοήθεια, σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς πλουσιοπάροχα ἐνισχυόμενες ἀναρίθμητες ΜΚΟ.
Α. Ὁ “Διορθόδοξος Σύνδεσμος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος” μὲ τὴ συνδρομὴ καὶ τὶς δωρεὲς κάποιων ἐθελοντῶν καὶ τὴ βασικὴ χρηματοδότηση καὶ πρωτοβουλία τοῦ ζεύγους Ἰωάννη καὶ Αἰκατερίνης Ἀναγνωστοπούλου, ἔχει ἀποστείλει ἐκτὸς ἀπὸ πολύτιμη οἰκονομικὴ ἀρωγή, πάνω ἀπὸ 70.000 τόνους (!!) τροφίμων, ἱματισμοῦ, φαρμάκων καὶ ἄλλων ἀγαθῶν σὲ Μητροπόλεις καὶ ἐμπερίστατα Ὀρθόδοξα Σωματεῖα τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Β. Τὸ “Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν” ἔχει δραστηρίως ἐπέμβει μὲ τὰ ἀφυπνιστικᾶ δημοσιεύματά του στὴ “Φ.Γ.” καὶ μὲ ἐπίσημες καταγγελίες καὶ παραστάσεις γιὰ ἄπειρες παρατυπίες καὶ σκάνδαλα, διοικητικά, ἠθικὰ καὶ οἰκονομικά, συμβάλλοντας ἔτσι στὴν προσπάθεια γιὰ ἠθικοποίηση τῆς Ἑλληνικῆς Κοινωνίας ἐνῶ ἔχει προσφέρει διὰ τῆς “Φ.Γ.” καὶ ἐκλαϊκευμένες γνώσεις ἰατρικῆς, παιδαγωγικῆς καὶ ἱστορικῆς φύσεως.
Γ. Τὸ Σωματεῖο “Οἱ φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους” ἔχει ἀνακινήσει τὸ θέμα, πού χρονίζει ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς Δ’ Ἐθνοσυνελεύσεως (1829), ἡ ὁποία, μὲ τὸ Η’ ψήφισμα της εἶχε ἀποφασίσει νὰ οἰκοδομηθεῖ μεγαλοπρεπὴς “Ναὸς ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Σωτῆρος τιμώμενος”.
Ὁ Καποδίστριας δὲν πρόφτασε νὰ πραγματοποιήσει τὴν ἀπόφαση τῆς Ἐθνοσυνελεύσεως. Ἐπὶ Βασιλείας τοῦ Ὄθωνος δημοσιεύτηκαν στὰ ΦΕΚ 5/29-1-1834 καὶ 12/11-4-1838 Β. Διατάγματα ποὺ ὅριζαν νὰ χτιστεῖ στὴν Ἀθήνα Ναὸς ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Λυτρωτοῦ τοῦ Γένους Σωτῆρος Χριστοῦ. Ἀλλὰ καὶ αὐτὴ ἡ προσπάθεια δὲν εὐδοκίμησε.
Τὴν ἐποχὴ τῆς Δικτατορίας τῶν Συνταγματαρχῶν μὲ πρωτοβουλία τῆς Ἐκκλησίας καὶ Χριστιανικῶν Συλλόγων ἐπανῆλ­θε τὸ θέμα, ἔγιναν προκαταρτικὲς ἑτοιμασίες, καὶ οἱ Ἕλληνες, ἀτομικὰ καὶ συλλογικά, προσέφεραν σημαντικότατα χρηματικὰ ποσὰ μὲ ἔκδηλη καὶ συγκινητικὴ προθυμία, ἀλλὰ οἱ μεταπολιτευτικὲς συνθῆκες ἐτελμάτωσαν κι αὐτὴ τὴ φιλόθεη προσπάθεια.
Μέχρι σήμερα καμμιὰ Κυβέρνηση δὲν τόλμησε νὰ ἐρευνήσει τὸ θέμα καὶ νὰ πληροφορήσει τὸ λαὸ σὲ ποίων τὰ θυλάκια κατέληξαν τὰ τεράστια ποσὰ ποὺ εἶχαν συγκεντρωθεῖ. Εἶναι ἕνα ἄλλο -τὸ πρῶτο – οἰκονομικὸ σκάνδαλο τοῦ πολιτικοῦ κόσμου τῶν Μεταπολιτευτικῶν χρόνων.
Πρόσφατα, οἱ συνεχεῖς καὶ ἐπίμονες προσπάθειες τοῦ Σωματείου πρὸς ἐνημέρωση καὶ παρότρυνση τῶν ἁρμοδίων καὶ τῶν Μητροπολιτῶν, ἀπέδωσαν καρπούς. Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος ἀπεφάσισε “τὴν ἀνέγερση μεγάλου Συνοδικοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Βυζαντινῆς Παραδόσεως μὲ μεγαλοπρεπῆ Καθεδρικὸ Ναό, ἀφιερωμένον εἰς τὸν Σωτήρα Χριστό, μάλιστα εἰς ἐκπλήρωσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους”. Δρομολογεῖται, λοιπόν, μία νέα προσπάθεια ἐκπληρώσεως τοῦ Τάματος, παρόλη τὴν ἄσχημη οἰκονομικὴ συγκυρία τῆς ἐποχῆς.
Ψυχὴ τοῦ περιοδικοῦ καὶ τῶν Σωματείων ποὺ ἐκφράζονται ἀπ’ αὐτὸ εἶναι -ὅπως ἀναφέρθηκε πιὸ πάνω – τὸ ζεῦγος Ἰωάννη καὶ Αἰκατερίνης Ἀναγνωστοπούλου, ἐντίμων Ἑλλήνων καὶ ἀκραιφνῶν Χριστιανῶν.
Ἡ Διεύθυνση τοὺς εἶναι: Μουσῶν 14-15452 Ψυχικὸ καὶ τὰ τηλέφωνά τους: 210-3254321 καὶ 210-3254322. Τὰ ἀναφέρω γιὰ ὅσους θέλουν νὰ μάθουν περισσότερα, ἀπὸ περιέργεια ἢ ἀπὸ ἐπιθυμία νὰ βοηθήσουν τὴν τεράστια αὐτὴ Ἐθνικὴ καὶ Κοινωνικὴ προσφορά τους, τὴν ὁποίαν ὁ ἱστορικός τοῦ μέλλοντος θὰ δυσκολευτεῖ νὰ πιστέψει.

Ἀπό: ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Γιώργος Θαλάσσης yiorgos.thalassis@gmail.com
Πρὸς: fot_gram@otenet.gr

18 Ἰανουαρίου 2013

Αγαπητοί εν Χριστώ αδερφοί,

Το ότι πέσατε θύμα χάκερ, δείχνει ότι οι υλικοί και άυλοι εχθροί μας φοβούνται τον Ιερό Σκοπό του Τάματος που ξεκινήσατε. Όπως λέει και ο Γέροντάς μου: «ό,τι δεν πολεμάται, δεν είναι εκ Θεού…».

Σας ευχαριστώ, που μου επιτρέπετε να σας προτείνω ιδέες και συμβουλές προκειμένου η προσπάθεια, που θεοφώτιστα ξεκινήσατε, να επιτύχει.

Προκειμένου να επιτύχει ο σύλλογος και κατ’ επέκταση ο ιερός σκοπός του Ιερού Τάματος των αγωνιστών, δεν αρκούν μόνο οι καλές προθέσεις, αλλά και η καλή οργάνωση και προώθηση του προγράμματος.

Πολλές φορές θέλουμε να πούμε κάτι και ο τρόπος που το διατυπώνουμε αφήνει διαφορετικές εντυπώσεις από αυτές που θέλαμε να δώσουμε.

Μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να φταίμε εμείς για τον λανθασμένο τρόπο που το διατυπώσαμε, ενώ σε άλλες περιπτώσεις να φταίει η αδυναμία των ακροατών μας να μας καταλάβουν.

Από τον τρόπο που θα διατυπώσουμε αυτό, που θέλουμε να πούμε (στην προκειμένη φάση τα του συλλόγου και σκοπού), θα εξαρτηθεί το αν θα πείσουμε ή όχι, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό το συγκεκριμένο θέμα.

Θα σας παρακαλούσα να δείτε το παρακάτω βίντεο διάρκειας δύο λεπτών για να καταλάβετε το βάθος αυτού που θέλω να σας πω.

Δυστυχώς δεν έχει ελληνικούς υπότιτλους, γι’ αυτό σας παρακαλώ πριν το δείτε να είναι μαζί σας κάποιος που θα μπορεί να σας μεταφράσει σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε αγγλικά.
http://www.youtube.com/watch?v=h5KOBIIKtA8

Δυστυχώς οι νεότερες γενιές, από την καταστροφική για την παιδεία δεκαετία του ’80 και μετά, είμαστε αγράμματοι με πτυχία λυκείων και σχολών κενά αξίας και ουσίας. Αυτό έχει σαν επακόλουθο οι νέοι δυστυχώς να μην καταλαβαίνουν την γλώσσα ενός μορφωμένου ανθρώπου.

Το αναφέρω αυτό για τους νέους, γιατί οι νέοι είναι το απαραίτητο συστατικό επιτυχίας του συλλόγου και του Ιερού σκοπού.

Στους νέους το αίμα βράζει στις φλέβες τους και ο δυναμισμός και η φλόγα που έχουν λόγω ηλικίας, αν συνδυαστεί με την εμπειρία ενός μεγαλύτερου και σοφότερου (στην περίπτωσή μας, εσάς) θα φέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα, όπως εντυπωσιακά αποτελέσματα έχουν δυστυχώς όλοι αυτοί οι αναρχοαριστεροί που, ενώ είναι πολύ λιγότεροι από εμάς, είναι δυστυχώς τόσο αποτελεσματικοί, αφού υιοθετούν την παραπάνω τακτική των νέων που ανέφερα.

Για να προσεγγίσουμε λοιπόν τους νέους, πρέπει κατά κάποιο τρόπο να κάνουμε αυτό που κάνουν και οι αναρχοαριστεροί. Πρέπει να τους εμπνεύσουμε και για να τους εμπνεύσουμε πρέπει καταρχήν να μιλήσουμε στην γλώσσα τους και να μιλήσουμε απλά. Παράλληλα να τους δείξουμε με ένα ελκυστικό τρόπο το μεγαλείο του Ιερού Σκοπού, έτσι ώστε να γίνει το όνειρό μας όνειρό τους.

Ο σύλλογος είναι ένα εργαλείο επίτευξης του στόχου. Ένα εργαλείο νομικό, που μας λύνει τα χέρια και έχουμε το δικαίωμα να διοργανώνουμε ομιλίες, συνάξεις, εκδηλώσεις, να εκδίδουμε περιοδικά κλπ.

Από την άλλη, το διαδίκτυο, το όποιο για την νεολαία έχει επισκιάσει την τηλεόραση και τα παραδοσιακά Μέσα Μαζικής Προπαγάνδας, είναι ένα επίσης εργαλείο επίτευξης του στόχου το οποίο, αν χρησιμοποιηθεί σωστά, μπορεί να επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα γρήγορα, εύκολα και ανέξοδα. Εκεί, στο διαδίκτυο, μπορεί να επιτευχθεί η προσέγγιση των νέων (και όχι μόνο) που προανέφερα.

Πάνω σε αυτό θα πρότεινα ο σύλλογος να δημιουργούσε μια ιστοσελίδα για νέους ή ακόμα καλύτερα ένα blog, το οποίο είναι και δωρεάν και πιο απλό στο χειρισμό.

Μέσα από αυτό το blog θα μπορούσατε να δημοσιεύετε άρθρα απαραιτήτως μικρά και όχι μακροσκελή (τα οποία τα αποφεύγουν οι νέοι), σε απλή γλώσσα, τα οποία θα διαφημίζουν το στόχο του Ιερού Τάματος των αγωνιστών με όμορφο και ελκυστικό τρόπο προσπαθώντας έτσι να ελκύσουν και επηρεάσουν τους νέους.

Τα σχετικά άρθρα μπορούν να τα δημιουργούν διάφορα από τα μέλη του συλλόγου και εθελοντές, που μπορούμε να βρούμε όλοι μας. Βασικό κριτήριο να μπορούν να γράφουν εντυπωσιακά κερδίζοντας και πείθοντας τους αναγνώστες.

Πέρα από την πρόταση δημιουργίας ενός blog που αποκλειστική του αποστολή θα είναι η προώθηση του Ιερού Τάματος /συλλόγου στους νέους, πιστεύω ότι θα βοηθούσε αφάνταστα αν δημιουργούσατε σειρά από βίντεο animation μικρού μήκους, που θα παρουσιάζανε αναπαράσταση του ναού και που θα ήταν επενδυμένα με κατάλληλη μουσική. Αν το αποτέλεσμα θα ήταν ικανοποιητικό, η εντύπωση που θα προκαλούσε θα κέρδιζε τους θεατές, οι οποίοι θα βλέπανε την προσπάθεια του συλλόγου όμορφη και πραγματοποιήσιμη. Οι ακόμα πιο ενθουσιώδεις θα μετατρέπονταν σε ορκισμένους υποστηρικτές. Δείτε ένα παράδειγμα στην παρακάτω διεύθυνση, που παρουσιάζει την Αγιά Σοφιά με τρόπο συναρπαστικό. http://www.youtube.com/watch?v=yOKG0l9DQOk

Εάν προσεγγίσετε τις Ελληνορθόδοξες ιστοσελίδες του διαδικτύου και οι διαχειριστές τους πεισθούν να σας βοηθήσουν στην προώθηση και παρουσίαση του συλλόγου και του στόχου, αυτό θα είναι ένα τεράστιο βήμα για την συσπείρωση και ενδυνάμωση του συλλόγου. Ακόμα και οι διαχειριστές εκείνοι που λειτουργούν δυστυχώς ιδιοτελώς, μπορούν να πεισθούν με τον κατάλληλο χειρισμό. Ακόμα και εκείνοι οι διαχειριστές ιστοσελίδων που θα αδιαφορήσουν στο κάλεσμα για βοήθεια μπορούν με τα κατάλληλα λόγια να γίνουν οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές. Η συγκεκριμένη ιδέα μπορεί να αποτελέσει και αντιπρόταση, εάν δεν επιθυμείτε τη δημιουργία δικού σας blog νέων, αφού ο στόχος της προώθησης θα επιτυγχάνεται με άλλο τρόπο, ο οποίος όμως θα εξαρτάται από την καλή θέληση του κάθε blogger.

Θα ήταν ωραίο να υπήρχε ενημέρωση στα διάφορα μέσα (διαδίκτυο, εφημερίδες, κανάλια) για την πορεία του έργου ανά τακτά διαστήματα (κάθε εξάμηνο για παράδειγμα) με σκοπό να φαίνεται η ζωντανή εξέλιξη του έργου καθώς η ανέγερση θα προχωράει.

Η αλληλοσυνεργασία με Ελληνορθόδοξους συλλόγους, η αλληλεγγύη και επικοινωνία θα βοηθούσε πάρα πολύ, αφού ενωμένοι είμαστε πιο ισχυροί.

Προσέξτε τους διάφορους πολιτικούς, που θα δεχτούν να σας βοηθήσουν και μην ξεχνάτε ποτέ, ότι είναι διπλωμάτες, ευμετάβλητοι, συμφεροντολόγοι και πολλοί από αυτούς μασόνοι. Ίσως κάποιοι να σας προσεγγίσουν για ψηφοθηρικούς λόγους και με σκοπό να εκμεταλλευτούν την ανάγκη μας για βοήθεια. Μην τους εμπιστευτείτε και μην ταυτιστείτε μαζί τους. Αν θέλουν να βοηθήσουν, έχει καλώς.
Πιστεύω ότι, επειδή ο Ιερός Σκοπός του συλλόγου έχει ή θα έχει πολλούς εχθρούς, που με χίλιες δυο ψευτοδικαιολογίες θα φέρνουν εμπόδια, χρειαζόμαστε κόσμο στο σύλλογο καθώς και υπερασπιστές, οπότε πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και να μην σταματάμε να ψάχνουμε τρόπους προσέγγισης και αποτελεσματικές ιδέες για να γίνει το Τάμα του Έθνους πραγματικότητα.

Είναι σχεδόν βέβαιο, ότι αν το έργο της ανέγερσης διαφανεί ότι πραγματοποιείται, θα υπάρξει σφοδρή πολεμική εναντίον σας και εναντίον της όλης ιδέας του Ιερού Τάματος. Τα σε εντεταλμένη υπηρεσία κανάλια και η αντίχριστη αριστερά θα κάνουν ό,τι μπορούν για να αμαυρώσουν και ματαιώσουν την όλη προσπάθεια, αν όμως εμείς είμαστε προετοιμασμένοι και οργανωμένοι για την επίθεσή τους, άθελα τους θα μας κάνουν μεγάλο καλό και η επίθεση θα τους γυρίσει μπούμερανγκ.

Αν θέλετε, ενημερώστε με για την εξέλιξη και τα τυχόν εμπόδια σχετικά με το Ιερό Τάμα μήπως μπορέσω να βοηθήσω πάνω σε αυτά.

Διάβασα τις επιστολές σχετικά με τις ενέργειες των αδερφών στις Σέρρες και το στόχο προσέγγισης Μητροπολιτών και βουλευτών. Μακάρι όλες περιοχές της Πατρίδας να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους.

Επειδή είμαστε στην διαδικασία δημιουργίας ενός μικρού τοπικού Ελληνορθόδοξου συλλόγου στα Χανιά με θέμα Ρωμιούς της Μικράς Ασίας, δεν μπορούμε να κάνουμε ακριβώς το ίδιο με τους αδερφούς των Σερρών. Θα ήταν όμως χαρά μας μεγάλη και ευλογία επιπροσθέτως να προωθούσαμε το σύλλογό σας, τον Ιερό σκοπό του Τάματος καθώς και το περιοδικό σας στα Χανιά.

Για ό,τι χρειαστείτε από το Έκτακτο Παράρτημα και εμένα προσωπικά είμαι στην διάθεσή σας. Είτε σας άρεσαν οι ιδέες μου, είτε όχι, να ξέρετε ότι θα είμαι στρατιώτης του ιερού σκοπού σας και θα βοηθήσω για να γίνει η γενιά μας αυτή που θα εκπληρώσει το Όνειρο των αγωνιστών.
Χαίρετε εν Κυρίω
Γ.Θ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *