ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 53- Ο ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

 

 

 

 

(Ἀκολουθεῖ μετάφρασις ὑπὸ
Νικολάου Σωτηροπούλου, Θεολόγου, Φιλολόγου)
ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ
13. Ἐὰν ὁμιλῶ τὶς γλῶσσες τῶν ἀνθρώπων, ἀκόμη καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπη, ἔγινα (ἄψυχος) χαλκός, ποὺ ἁπλῶς βγάζει ἦχο, ἢ κύμβαλο, ποὺ ἀλαλάζει (ποὺ κάνει ἐκκωφαντικὸ καὶ χωρὶς σημασία θόρυβο). 2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητικὸ χάρισμα καὶ κατέχω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλη τὴ γνῶσι, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλη τὴν πίστι, ὥστε νὰ μετακινῶ βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπη, δὲν εἶμαι τίποτε. 3 Καὶ ἐὰν διαθέσω ὅλα τὰ ὑπάρχοντά μου γιὰ νὰ θρέψω τοὺς πτωχούς, καὶ ἐὰv παραδώσω τὸ σῶμα μου γιὰ νὰ γίνω ὁλοκαύτωμα, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπη, δὲν ὠφελοῦμαι τίποτε.
4. Ἡ ἀγάπη σπλαγχνίζεται, δείχνει καλωσύνη. Ἡ ἀγάπη δὲν ζηλεύει. Ἡ ἀγάπη δὲν ἀλαζονεύεται, δὲν φουσκώνει ἀπὸ ὑπερηφάνεια, 5 δὲν συμπεριφέρεται ἀπρεπῶς, δὲν εἶναι φίλαυτη καὶ ἰδιοτελής, δὲν εἶναι εὐερέθιστη καὶ εὐέξαπτη, δὲν μνησικακεῖ, 6 δὲν χαῖρει γιὰ τὸ κακό, ἀλλὰ συμμετέχει στὴ χαρὰ γιὰ τὸ καλό. 7 Πάντοτε σκεπάζει, πάντοτε πιστεύει, πάντοτε ἐλπίζει, πάντοτε ὑπομένει.
8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Οἱ προφητεῖες θὰ καταργηθοῦν. Οἱ γλῶσσες θὰ παύσουν. Ἡ γνῶσι θὰ καταργηθῇ. 9 Ἐν μέρει δὲ γνωρίζουμε, καὶ ἐν μέρει προφητεύουμε. 10 Ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειο, τότε τὸ ἐν μέρει (ἡ μερικὴ γνῶσι) θὰ καταργηθῇ (διότι θὰ ἔλθῃ ἡ τελεία γνῶσι).
11 Ὅταν ἤμουν παιδί, σὰν παιδὶ μιλοῦσα, σὰν παιδὶ σκεπτόμουν, σὰν παιδὶ συλλογιζόμουν. Ἀλλ᾿ ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τὰ παιδικά. 12 Τώρα δηλαδὴ βλέπουμε σὰν μέσα ἀπὸ μεταλλικὸ καθρέπτη ἀμυδρῶς, ἐνῷ τότε θὰ ἰδοῦμε πρόσωπο μὲ πρόσωπο. Τώρα γνωρίζω ἐν μέρει, ἐνῷ τότε θὰ γνωρίσω πλήρως, ὅπως καὶ γνωρίσθηκα πλήρως ἀπὸ τὸ Θεό. 13 (Ἡ θέα πρόσωπο μὲ πρόσωπο καὶ ἡ πλήρης γνῶσι εἶναι γιὰ τότε, γιὰ τὴ μέλλουσα ζωή). Γιὰ τώρα δὲ ἰσχύουν ἡ πίστι, ἡ ἐλπὶς καὶ ἡ ἀγάπη, αὐτὰ τὰ τρία. Ἀπ᾿ αὐτὰ δὲ ἀνώτερη εἶναι ἡ ἀγάπη (Οἱ τρεῖς αὐτὲς μεγάλες ἀρετὲς εἶναι οἱ πλέον ἀναγκαῖες, γιὰ ν᾿ ἀπολαύσωμε τὸ τέλειο στὴ μέλλουσα ζωή, ἡ δὲ ἀγάπη ὑπερέχει).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *