ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 52 – ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΑΙ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΝΕΟΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΔΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

1. Ὅπως ἐπανειλημμένως γραπτῶς καὶ εἰς ὁμιλίας μας ἐνώπιον χιλιάδων ἀκροατῶν ἔχομεν ἀναπτύξει ἐκτενῶς, θὰ εἴμεθα εὐτυχεῖς, ἐὰν ὡς Ἑλλὰς ἐπρωτεύαμεν εἰς τὰς τέχνας καὶ τὰς ἐπιστήμας καὶ ἐν γένει ἐδημιουργούσαμεν ἰδανικοὺς ἐργάτας, διὰ τὴν πρόοδον, τὴν εὐημερίαν τοῦ συνόλου, τὴν κοινωνικὴν γαλήνην καὶ ἐν γένει τὴν ἔμπρακτον δημοκρατίαν…

2. Πρὸς τοῦτο οἱ φορεῖς μας πασχίζουν νὰ βραβεύουν ἥρωας καρτερίας, ἤθους, ἀρετῆς, εὐπρεπείας καὶ εὐποιΐας, ὄχι μόνον τεθνεῶτας, ἀλλὰ καὶ ζῶντας, κυρίως νέους ὡς π.χ. τὴν μικρὴν εἰς τὴν ἡλικίαν, ἀλλὰ μεγάλην εἰς τὸ πνεῦμα λαμπρὰν ἐπιστήμονα Αἰκατερίνην Ἀϋφαντῆ, ἴδατε τ. 35, σελ. 55 καὶ τ. 41, σελ. 147, τὸν εὔελπιν νέον Ἀθανάσιον Μαμάραν, αὐτοδίδακτον ἐπαΐοντα τῶν ἠλεκτρονικῶν μέσων ἐνημερώσεως, ἴδατε τ. 45, σελ. 163.

3. Ἐν γένει ἀναλισκόμεθα νὰ ἐπαινῶμεν τὸ καλὸν καὶ νὰ στηλιτεύωμεν τὸ κακὸν μετὰ διακρίσεως χωρὶς νὰ λασπολογῶμεν. Ἐπανειλημμένως ἔχομεν ἐπαινέσει τὴν ἡρωίδα δασκάλα τῶν Πομακοχωρίων, τὴν σύγχρονον Μπουμπουλίνα Χαρὰν Νικοπούλου καὶ ἔχομεν δημοσιεύσει ὁμιλίας της, ἴδατε τ. 45, σελ. 16.

4. Πάντοτε εἰς τὰς συγκεντρώσεις μας τονίζομεν ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ «δίδωμεν τόπον» εἰς τὰ νειάτα, ποὺ θὰ εἶναι ἡ χρυσὴ ἐλπὶς τοῦ μέλλοντος διὰ δημιουργίαν κοινωνιῶν μὲ ἀνθρωπισμόν, δικαιοσύνην, εἰρήνην, κοινωνικὴν γαλήνην τοῦ συνόλου καὶ ὄχι μόνον μὲ εὐτυχίαν τῶν ἐλαχίστων καὶ δυστυχίαν τῆς πλειοψηφίας.

 

5. Εἷς λαμπρὸς ἐπιστήμων εἶναι καὶ ὁ ἐρευνητὴς Δρ. Δημήτριος Ἀντωνίου, ὁ ὁποῖος κάνει ἔρευναν διὰ τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ εἰς τὸ Κέντρον Ἑλληνικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Princeton (Η.Π.Α.).

Μᾶς ἐζήτησεν στοιχεῖα, ὥστε ἡ ἔρευνά του νὰ εἶναι ἐπιτυχὴς καὶ ἀποδοτική.

Τοῦ εὐχόμεθα ὁ Κύριος νὰ τοῦ εἶναι συναντιλήπτωρ καὶ καλὴν πρόοδον.

Κατωτέρω δημοσιεύομεν σύντομον εὐχαριστήριον ἐπιστολήν του.

 

25.7.2012

Ἀγαπητὲ κύριε Ἀναγνωστόπουλε, ἀγαπητὴ κυρία Ἀναγνωστοπούλου,

Θὰ ἤθελα νὰ σᾶς ἐκφράσω τὶς θερμές μου εὐχαριστίες γιὰ τὴ φιλοξενία σας καὶ τὴ συμβολή σας στὴν ἔρευνά μου. Ὅπως σᾶς ἀνέφερα, προτίθεμαι νὰ ἐρευνήσω τὴν περίπτωσι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους σὲ βάθος καὶ χαίρομαι ἰδιαίτερα, ποὺ τὸ Ἵδρυμά σας ὑποστηρίζει τέτοιες προσπάθειες. Προσβλέπω στὴν ἀγαστή μας συνεργασία.

Μὲ ἐκτίμησι,

Δρ. Δημήτρης Ἀντωνίου

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *