ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 52 – Ο ΘΡΥΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΟΣ ΓΕΡΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ (+28.8.2010)

1. Παρῆλθον δύο ἔτη ἀπὸ τὴν εἰς Κύριον ἐκδημίαν τοῦ ἀνεπαναλήπτου θρυλικοῦ Γέροντος Αὐγουστίνου.
2. Ὅταν ἔχῃ κάποιος πολυτίμους-ἀνεκτιμήτους ἀδάμαντας καὶ θησαυροὺς δὲν τὰ ὑπολογίζει τόσον, ὅσον, ὅταν τὰ χάνῃ. Καὶ ὁ Γέρων Αὐγουστῖνος, ὅσον ἔζη, περιφρονεῖτο καὶ παραθεωρεῖτο ὄχι μόνον ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς του, ἀλλά, δυστυχῶς, καὶ ἀπὸ πολλούς, ποὺ ἦσαν ἀπὸ τὸ στενὸν περιβάλλον του.
3. Τώρα, ποὺ ἔφυγεν ἀπὸ τὸν μάταιον τοῦτον κόσμον καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν Θριαμβεύουσαν Ἐκκλησίαν, ἄρχισαν νὰ τὸν ὑπολογίζουν ὄχι μόνον αὐτοί, ποὺ τὸν ἐγνώρισαν ἀπὸ κοντὰ καὶ εὐεργετήθησαν, ἀλλὰ καὶ ἑκατομμύρια ἄλλοι, οἱ ὁποῖοι εἶχαν παρασυρθῆ ἀπὸ λασπολόγους καὶ διαστρεβλωτὰς τῆς ἀληθείας καὶ τώρα τονίζουν : «ἄχ ἄν εἴχαμε τὸν Αὐγουστῖνον, ὅλα αὐτὰ τὰ παρατράγουδα δὲν θὰ συνέβαιναν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, Κοινωνίαν καὶ Πολιτείαν…».
4. Δυστυχῶς ὅμως τοιαῦτα ἀναστήματα καὶ τέτοιοι ἀκάματοι ἰδανικοὶ ἐργάται τοῦ Εὐαγγελίου μὲ ἡρωϊσμόν, θάρρος καὶ παρρησίαν, ἀνιδιοτέλειαν, μαχητικότητα καὶ μὲ ἱεραποστολικὰ ἰδανικὰ ἀναδεικνύονται κάθε 100 ἤ 200 ἔτη.
5. Κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος ἐξεδώσαμε εἰδικὸν φυλλάδιον, τὸ ὁποῖον ἔχομεν ἀναρτήσει εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας

( https://www.fotgrammi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=556:27811—–2882010——&catid=21:2009-07-28-17-25-26&Itemid=50) καὶ παρακαλοῦνται φίλοι καὶ ἐχθροὶ τοῦ Γέροντος Αὐγουστίνου, ὅπως τὰ μελετήσουν ἐπισταμένως καὶ εὐχηθοῦν εἰς τὸν Σωτῆρα Χριστὸν νὰ φωτίσῃ νέους ἀνθρώπους μὲ ἱεραποστολικὰ ἰδανικά, ἀνιδιοτέλειαν καὶ μαχητικότητα νὰ τὸν μιμηθοῦν.
6. Αἰωνία ἡ μνήμη τοῦ Θρυλικοῦ Γέροντος Αὐγουστίνου, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐνθρονισθῆ εἰς τὰς καρδίας τῶν ἁγνῶν, Ὀρθοδόξων καὶ ἐθνικῶς σκεπτομένων καὶ ἐνεργούντων Πανελλήνων καὶ παρακαλοῦν νὰ μεσιτεύῃ εἰς τὸν Θεάνθρωπον Λυτρωτὴν Κύριον νὰ ρυσθῶμεν ἀπὸ τὸν πλήρη καταποντισμόν, ποὺ μᾶς ὡδήγησαν φαῦλοι καὶ ἀνάξιοι ἰθύνοντες…

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *