ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 52 – ΑΣΤΟΡΓΙΑ-ΑΝΕΡΓΙΑ-ΑΠΕΡΓΙΑ

Περιέχουν καὶ το «σπέρμα» τῆς κακοδιοικήσεως

Εὐτυχῶς βοήθησε ἡ Παναγιὰ καὶ ἔφερε βροχὴ ὕστερα ἀπὸ τὴν προσευχὴ τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων καὶ τῶν εὐσεβῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Γιατί ἄραγε συμβαίνουν τόσες πυρκαϊές ; Στὴν Πεντέλη, τὴν Ἠλεία, τὴν Ἀρκαδία καὶ στὰ καμμένα χωριὰ τῆς Βιάννου-Κρήτης ξέρουν πολλά. Ρωτῆστε τους.

Ἄν ὅμως ὑπῆρχε ἄφθονη στοργή, θὰ ὑπῆρχαν προβλέψεις καὶ σχέδια ἀποτροπῆς. Ἄς τὰ δημιουργήσουμε. Μποροῦμε νὰ ἐντάξουμε εἰδικευμένους συνταξιούχους σὲ ὁμάδες ἐθελοντῶν, ποὺ νομιμοποιοῦν Πολιτιστικοὶ καὶ Περιβαλλοντικοὶ Σύλλογοι, γιατί αὐτοί πέτυχαν ἐκεῖ, ποὺ τὸ Κράτος ἀπέτυχε.

Ἀστοργία ; Ναί, τουλάχιστον 1789 ἑλληνικὰ νησιὰ εἶναι ἀκατοίκητα, ἀλλὰ καὶ ἀναξιοποίητα. Ἴσως καὶ περισσότερα τῶν 1789 νησιῶν ἔχει ἡ χώρα, ἀλλὰ καὶ σοβαρὴ ἀπογραφὴ θὰ ἔδιδε τὴν ἔναρξι δημιουργίας Ἑλληνικῆς Ἐπιτροπῆς ἀξιοποιήσεως ἀκατοίκητων Ἑλληνικῶν Νησιῶν μαζὶ μὲ τοπικὲς συνεργασίες Δήμων καὶ Συλλόγων.

Ἀστοργία ; Ναὶ Ἐνορίες καὶ …………μένουν μὲ κλειστὲς πόρτες ἀμέσως μετὰ τὴν λειτουργία ἀλλὰ πολλὰ στόματα εἶναι ἀνοικτὰ ἀπὸ πεῖνα καὶ ζητοῦν «ἔστω ἕνα τσάϊ ἀπὸ ἑλληνικὰ βότανα καὶ λίγη ἀνθρωπιά. Ἀκόμη καὶ ἕνα κρύο νερὸ μὲ ἐπικοινωνία μποροῦν νὰ δώσουν πολλά. Ἕνα γεῦμα μὲ τὴν συμβολὴ ὅλων μας δίδει ΖΩΗ εἴτε στὴν Ἐνορία, εἴτε ἀνὰ ὁμάδα συγγενῶν καὶ φίλων. Γρηγορεῖτε.

Ἀστοργία ; Ναὶ καὶ ἡ ἀνεργία εἶναι ἀποτέλεσμα ἀστοργίας καὶ κακοδιοικήσεως.

Οἱ ἰσχυρισμοὶ τῶν διαχειριστῶν καὶ κριτικῶν τῆς κρίσεως ἔχουν μηδενικὴ ἀξία γιατὶ ἡ ἐργασία φέρνει πλοῦτο καὶ λύσεις καὶ ὄχι ἀπολύσεις. Ἀλήθεια, ἄν ὡς ὑπόθεσι ἐργασίας, κάθε ἀπόλυσι καὶ κάθε μακροχρόνια ἀνεργία ἦταν ποινικὸ ἀδίκημα δὲν θὰ εἴχαμε λύσεις; Μὰ εἶναι δυνατὸν νὰ μᾶς κινητοποιῇ ἡ ἀπειλὴ τοῦ ἀδικήματος καὶ ὄχι ἡ στοργὴ τῶν Ἑλληνορθοδόξων Χριστιανῶν ; Μὰ ἡ Ὀρθοδοξία ἔχει ἄπειρες λύσεις, ποὺ δὲν περιέχει καμιὰ νομοθεσία.

Σχέδιο-Ἀπόφασι-Ἐργασία ἀρκοῦν σὲ σχέσι μὲ ὅσα οἱ ἄσχετοι ἰσχυρίζονται. Ἡ γῆ, τὸ ἔδαφος, ἡ βροχὴ καὶ ἡ Ἐργασία φέρνει καρποφορία καὶ ἐπανεπένδυσι.

Τὸ ἄρθρο 9 τοῦ Ν. 2190/1920 μᾶς δίδει λύσεις γιὰ ἱδρύσεις ἑταιρειῶν μὲ βάσει τὴν γῆ καὶ τὰ ἐρείπια σπιτιῶν σὲ χωριὰ καὶ πόλεις ἐντὸς σχεδίου. Ἄρα πλοῦτος ὑπάρχει καὶ δημιουργεῖται σὺν Θεῷ. Ἡ τέχνη εἶναι νὰ κάνουμε τὸ κριθάρι τῆς φτώχειας μπύρα καὶ ποτὸν ἐπ᾿ ἀγαθῷ γιὰ ὀρθὴ χρῆσι καὶ ὄχι κατάχρησι. Τέχνη εἶναι νὰ παράγουμε σιτάρι καὶ ρύζι εἰς ὅλα τὰ ὀρεινά. Τέχνη εἶναι νὰ ἔχουμε ποικιλίες ἀχλαδιῶν στὴν ἐποχὴ τῶν σταφυλιῶν, γιὰ νὰ κάνουμε μαρμελάδες μὲ μέλι καὶ χαρουπόμελο ἀλλὰ χωρὶς ζάχαρη. Ἡ διατροφικὴ ἐπάρκεια τῶν Ἑλλήνων εἶναι στὰ χέρια τῶν Ἑλλήνων, ἀλλὰ ἄς μάθουμε μὲ σχέδιο καὶ ἀλληλεγγύη νὰ καλλιεργοῦμε ὑδροβόρες καλλιέργειες μόνο ἐκεῖ ποὺ ἔχουμε ἐπάρκεια νεροῦ, μέχρι νὰ κατακτήσουμε καὶ τὴν ἀφαλάτωσι ὑδάτων μὲ ἡλιακὴ ἐνέργεια ἀλλὰ καὶ τὴν αὔξησι φραγμάτων-λιμνοδεξαμενῶν καὶ ἄλλων ἔξυπνων λύσεων, ποὺ δίδουν νερὸ ὑδρεύσεως καὶ ἀρδεύσεως. Πεῖτε ἐσεῖς τὰ περισσότερα.

Ἀστοργία ; Ναὶ αὐτὴ ἐνυπάρχει μαζὶ μὲ τὴν κακοδιοίκησι καὶ τὴν Ἀπεργία. Δὲν εἴμαστε ἀντίθετοι μὲ τοὺς ἀγῶνες, εἴμαστε ὑπὲρ τῶν ἀγώνων γιὰ κάθε δικαίωμα καὶ κάθε ἐλευθερία. Ἀλλὰ ἡ Ἑλβετία μὲ Σύνταγμα Ἰωάννου Καποδίστρια ἔχει ἀποκέντρωσι κ.λπ., ἀλλὰ ἔχει θεσμούς, ποὺ δίδουν λύσεις χωρὶς ἀπεργία, ἀλλὰ καὶ χωρὶς ἀστοργία καὶ ἄνευ κακοδιοικήσεως.

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ, Σεπτέμβριος 2012

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *