ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 51 -Ἑορτὴ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου 19.5.2012 εἰς τὴν Ἀροανίαν Καλαβρύτων.

 

1. Παρὰ τὴν πληθώραν σατανικῶν ἀντιξοοτήτων, κατωρθώσαμε καὶ ἐφέτος νὰ ὀργανώσωμεν, ὅσον τὸ δυνατὸν καλλίτερα τὴν μεταφορὰν πολλῶν ἑκατοντάδων εὐλαβῶν προσκυνητῶν· ἔχοντες τὸ ψυχικὸν σθένος νὰ ἀφήσουν τὴν ραστώνη καὶ τὴν μαλθακότητα, ἀπὸ τὴν Ἠπειρωτικὴν καὶ Νησιωτικὴν Ἑλλάδα, ὑπεβλήθησαν εἰς τὴν θυσία νὰ ἐγερθοῦν τὰς πρώτας μεταμεσονυκτίους ὥρας, διὰ νὰ προσέλθουν εἰς τὸν συμπνευματισμὸν καὶ νὰ ἐπικαλεσθοῦν τὴν ἐξ ὕψους θείαν δύναμιν καὶ τὴν εὐλογίαν τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου. Ἐδεήθημεν νὰ ρυσθῶμεν ἀπὸ τὴν ἄκρως ἀνυπόφορον κατάστασιν ἢ μᾶλλον ἀκαταστασίαν, εἰς τὴν ὁποίαν μᾶς ὡδήγησαν ἀνεγκέφαλοι ἰθύνοντες, πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων.

2. Τὴν Πολυαρχιερατικὴν Θείαν Λειτουργίαν, μὲ προσκεκλημένον τὸν Σεβ. Μητροπολίτην Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶν, συνώδευσαν αἱ ἄρισται χορωδίαι τοῦ Καθηγητοῦ τῆς μουσικῆς, Χοράρχου κ. Γρηγορίου Κακούρη, τοῦ Θεολόγου κ. Βασιλείου Ζήσιμου καὶ ὁ ἄριστος βυζαντινὸς ἱεροψάλτης κ. Βασίλειος Καλογερόπουλος.

3. Ἐγένετο ἡ λιτανεία τῶν Ἁγίων λειψάνων, τῆς εἰκόνος καὶ τοῦ λαβάρου τοῦ Ἁγίου Παύλου ἕως τὸ γενέθλιον αὐτοῦ οἴκημα συμμετασχόντων καὶ τῶν Μητροπολιτῶν.

4. Μὲ τὴν εὐλογίαν τοῦ Ἁγίου, ὁ σύντομος χαιρετισμὸς τοῦ Προέδρου, μὲ πρακτικὰ ἐπιχειρήματα, ἐνίσχυσεν τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸν καὶ ἐθνικὸν σθένος τῶν ἑκατοντάδων εὐλαβῶν προσκυνητῶν.

5. Ὁ κ. Γρηγόριος Κακούρης μετὰ τῶν συνεργατῶν του συνέβαλεν εἰς τὴν τόνωσιν καὶ μετερσίωσιν τῶν ὑψηλῶν προσκεκλημένων μας μὲ εὐπρεπῆ παραδοσιακὰ ἄσματα, κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ καθιερωμένου «σπαρτιάτικου» γεύματος.

6. Μεταξὺ τῶν ἑκατοντάδων προσωπικοτήτων ἐλάμπρυνον διὰ τῆς παρουσίας των τὴν ἐκδήλωσίν μας καί: Ὁ π. Γεώργιος Μπλάθρας, Πρωτοσύγγελος Ἱ. Μητρ. Μονεμβασίας & Σπάρτης, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης κ. Εὐσταθίου, ὁ νεοεκλεγὴς – πρῶτος Βουλευτὴς Ἀχαΐας κ. Ἀθανάσιος Νταβλοῦρος, ὁ Δήμαρχος Καλαβρύτων κ. Γεώργ. Λαζουράς, ὁ Ἀστ. Διοικητὴς Α.Τ. Κλειτορίας κ. Βασ. Σταθούλιας, ὁ Ἀντιστράτηγος ἐ.ἀ. κ. Γεώργ. Μανίας, ὁ Ὑποστράτηγος κ. Ἀναστ. Γλυκοφρύδης, ὁ Ἀντιπρόεδρός μας Στρατηγὸς ἐ.ἀ. κ. Κων/νος Τσιτίνης, ὁ κ. Παν/της Χαρακίδας,Ὑπαρχηγὸς Πυρ. Σώματος ἐ.ἀ, ὁ ὁποῖος ἐταξείδεψεν ἀπὸ τὴν Ναύπακτον διὰ αὐτὸν τὸν σκοπόν, ὁ δραστήριος Ταξίαρχος ἐ.ἀ. κ. Στέργιος Σμυρλής, ὁ διάσημος Καθηγητὴς χειρουργικῆς κ. Βασίλειος Κέκης, οἱ Καθηγηταὶ τοῦ Πολυτεχνείου Πατρῶν κ.κ. Παν/της Δρακᾶτος καὶ Νικ. Ζαγούρας, ὁ Πρόεδρος τῆς Παγκαλαβρυτινῆς Ἑνώσεως κ. Γεώργ. Κοσμάς, ἡ κ. Γεωργιάδη Δήμητρα, Πρόεδρος τοῦ Συλ. Σμυρναίων Ἡρακλείου Κρήτης, ποὺ ἐταξείδεψε μὲ μεγάλη κακοκαιρία καὶ πολλὰ μποφόρ, διὰ νὰ εἶναι μαζί μας, ὁ ἀγωνιστικὸς Σύλ. Ἐπάλξεις μὲ τὴν ψυχὴ αὐτοῦ, κ. Βασίλειον Τσούπραν, ἕνα λεωφορεῖον μὲ τὸν Σύλλογον τῶν ἐν Πάτραις Ἀρκάδων «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», οἱ ἐνορίται τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Λαμπέτι Ἠλείας καὶ λοιποὶ Πρόεδροι πολλῶν Συλλόγων, ὁ Ἀρεοπαγίτης κ. Ἀνδρ. Τσόλιας, ὁ φιλάνθρωπος ἐπιχειρηματίας τῆς ἑταιρ. Agrino κ. Ἰωάννης Πιστιόλας καὶ πολλοί ἄλλοι.

7. Οἱ δάσκαλοι Νικόλαος Ἀντωνόπουλος ἀπὸ τὴν Μάνη καὶ Μαρία Πολυχρονάκη ἀπὸ τὸ 10ον Δημ. Σχολεῖο Κουρυδαλλοῦ μὲ τὸν σύντομον θερμὸν χαιρετισμὸν των ἐνεθουσίασαν τοὺς πάντας.
Χαιρετισμὸν ἀπέστειλε καὶ ἡ ἡρωίδα δασκάλα τῆς Θράκης μας Χαρὰ Νικοπούλου.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *