ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 50 – ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ 11.12.2011
ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

Καὶ ἡ ἐφετινὴ ἐκδήλωσις μας εἶχε μεγάλην ἐπιτυχίαν. Μᾶς ἐτίμησαν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται Βελεστίνου κ. Δαμασκηνὸς καὶ Ἠλιουπόλεως κ. Θεόδωρος (ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖον Ἀλεξανδρείας), ὁ τ. Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος κ. Ἰωάν. Γρίβας, ἐκπρόσωποι ξένων Πρεσβειῶν, ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν Καθηγητὴς κ. Γεώργιος Κοντόπουλος καὶ ἄλλοι Καθηγηταί, Ἀνώτατοι Δικαστικοί, Στρατηγοὶ, Πρόεδροι καὶ μέλη φίλων Σωματείων ἀπὸ ὅλην τὴν Ἑλλάδα (ἀναλυτικῶς θὰ ἀναφερθῶμεν εἰς προσεχὲς τεῦχος μας), Διευθυνταὶ Ὑπουργείων, διαπρεπεῖς ἰατροί.

Τὴν ἐκδήλωσιν ἄνοιξεν μὲ βυζαντινοὺς ἐπικαίρους ὕμνους ἡ χορωδία ,,Ἄσμα Ἀσμάτων,,. Οἱ προσελθόντες ἐνημερώθησαν περιληπτικῶς περὶ ὅλων τῶν δραστηριοτήτων καὶ τῶν προοπτικῶν τῶν φορέων μας. Ὁ κύριος ὁμιλητὴς Καθηγητὴς κ. Ἀχιλλεὺς Λαζάρου ἐπροβλημάτισεν ἀλλὰ καὶ ἐνεψύχωσεν τὸ ἀκροατήριον καὶ κατεχειροκροτήθη ἀναπτύξας τὸ θέμα «Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΙΝ».Ἡ νεανικὴ χορωδία ἀπὸ τὸν Ἱ. Ναὸν Ἁγ. Παντελεήμονος Καλαμαριᾶς, κατενθουσίασεν μετὰ τοῦ χοράρχου αὐτῆς, π. Θεοδώρου Τζαμπατζίδου καθὼς καὶ ἡ ἐκ γενετῆς τυφλὴ ἑλληνοπούλα Εὐγενία Ξεφτέρη, τὰ τραγούδια τῆς ὁποίας κυριολεκτικὰ ἐξεσήκωσαν τοὺς πάντας, ὅπως ἡ ἀείμνηστη Σοφία Βέμπο τὸ 1940.Τὸ ἀποκορύφωμα ἦτο ὁ συγκινητικὸς χαιρετισμὸς ἀπὸ τὸν φιλάνθρωπον δάσκαλον κ. Παν/την Ρήγαν, ὅταν ἐτραγούδησεν τὸ Δημοτικὸ Τραγοῦδι εἰς στίχους Ζαχαρία Παπαντωνίου «ὁ Γέρο-βοσκός». Ἡ «Μπουμπουλίνα» δασκάλα ἀπὸ τὸ Δέρειον, Χαρὰ Νικοπούλου, κατεσυγκίνησεν καὶ συνεκλόνισεν μὲ τὴν σύντομον ὁμιλίαν της μὲ ἐπίκαιρον θέμα καὶ ἔκλεισεν τὴν ἐκδήλωσίν μας μὲ τὸν Ἐθνικόν μας Ὕμνον.

 

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ
ΤΟΥ ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
19 ΜΑΪΟΥ 2012

 

 

1. Τὴν Πολυαρχιερατικὴν Θείαν Λειτουργίαν θὰ τὴν συνοδεύσῃ ὁ χορὸς τῶν ἱεροψαλτῶν «Ἀνδρικὴ Βυζαντινὴ Χορωδία «Ἄσμα Ἀσμάτων» ὑπὸ τὸν Χοράρχην κ. Σωτήριον Δογάνην.
2. Ἡ ἰδία Χορωδία τῶν ἱεροψαλτῶν θὰ μᾶς μεταρσιώσῃ καὶ μὲ εὐπρεπῆ παραδοσιακὰ τραγούδια.
3. Οἱ δυνάμενοι νὰ βαδίσουν 250 μέτρα ἠμποροῦν νὰ συμμετάσχουν εἰς μικρὴν λιτανείαν τῶν Ἁγίων λειψάνων καὶ τῆς εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Παύλου ἕως τὸ γενέθλιον αὐτοῦ οἴκημα.
4. Κλῆρος καὶ λαός, ἄρχοντες καὶ ἀρχόμενοι εἶναι ἅπαντες λίαν εὐπρόσδεκτοι νὰ παρακαθίσουν εἰς τὸ καθιερωμένον «σπαρτιάτικον» γεῦμα.
5. Ὁ Σεβασμιώτατος Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος τὴν 27.1.2012 ἀπέστειλεν ἔγγραφον εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, διὰ νὰ ἐγκρίνῃ τὴν ζωντανὴν μετάδοσιν τῆς ἑορτῆς μας ἀπὸ τὴν ΕΡΤ Α.Ε., καθὼς ἐπίσης καὶ πρὸς τὸν Ραδιοφωνικὸν Σταθμὸν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, διὰ νὰ μεταδώσῃ καὶ αὐτὸς τὴν ὅλην ἑορτήν μας ζωντανά.
6. Εὐελπιστοῦμεν ἐφέτος νὰ δείξουν τὴν δέουσαν κατανόησιν καὶ νὰ ἀποστείλουν συνεργεῖον.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *