ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 49 – ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ-ΒΡΑΒΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΤΑΠΕΙΝΟΥ, ΕΥΛΑΒΟΥΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ Κ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΤΗΝ 19.6.2011

1. Συγχαρητήρια ἀξίζουν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Εἰρήνης Γαλατσίου διὰ τὴν βράβευσιν τοῦ ταπεινοῦ καὶ εὐλαβοῦς ἐργάτου τοῦ Εὐαγγελίου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελεστίνου κ. Δαμασκηνοῦ ἐπὶ τῇ συμπληρώσει 50ετίας τοῦ ἱερατικοῦ λειτουργήματος του.

2. Ὁ ταπεινὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου ἐγεννήθη ἀπὸ πτωχοὺς γονεῖς εἰς τὸ χωριὸν Μάλλες τοῦ Νομοῦ Λασιθίου (Κρήτη). Δὲν ἐπρόλαβεν νὰ πάῃ εἰς τὸ Δημοτικὸν Σχολεῖον, ἐκηρύχθη ὁ πόλεμος. Μὲ ἀπεριγράπτους στερήσεις καὶ κακουχίας κατώρθωσεν νὰ σπουδάσῃ καὶ νὰ ἀφιερωθῇ εἰς τὸν ἱερὸν κλῆρον. Ἡ ὅλη του σταδιοδρομία εἶναι συνδεδεμένη μὲ ἐπιτυχίας ἀλλὰ καὶ κατατρεγμούς.

3. Δὲν προλάβαινεν νὰ τοῦ ἀναγνωρισθοῦν αἱ διάφοροι ἐπιτυχίαι του, ἠκολούθουν κατατρεγμοί, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴ ἐκλεγῇ ἐπανειλημμένως ὡς Ἱεράρχης εἰς τὰς Μητροπόλεις Ἐλευθεροπόλεως, Ἱεραπύτνης κ. λπ., ὅπου προωρίζετο. Τελικῶς ἐξελέγη ὡς Ἐπίσκοπος Βελεστίνου, Βοηθὸς Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ ἐν συνεχείᾳ ὡς Τιτουλάριος Μητροπολίτης Βελεστίνου.

4. Πανθομολογουμένως εἶναι ὄχι μόνον ταπεινός, εὐλαβής, ἀλλὰ καὶ πράος, ἄκακος καὶ λίαν ὑπομονετικός, ὅπως ἀνέπτυξαν διεξοδικώτατα οἱ παρόντες Ἀρχιερεῖς καὶ Ἱερεῖς κατὰ τὴν τιμητικὴν διάκρισιν: Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καὶ Βιάννου κ. Ἀνδρέας, ὁ Σεβασμιώτατος πρώην Νέας Ζηλανδίας καὶ νῦν Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, ὁ Θεοφιλέστατος Ναζιανζοῦ κ. Θεοδώρητος, ὁ Σεβασμιώτατος πρώην Μπουένος Ἄϊρες Γέρων Γεννάδιος, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, Πρωτοσύγκελος πατὴρ Γαβριήλ Παπανικολάου, ὁ Πρωτοσύγκελος τοῦ μακαριστοῦ Χριστοδούλου πατὴρ Θωμᾶς Συνοδινὸς καὶ ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Εἰρήνης, Πανοσιολογιώτατος πατὴρ Τίτος Γαρεφαλάκης.

5. Λεπτομερέστερας πληροφορίας διὰ τὴν ὅλην σταδιοδρομίαν του δύναται νὰ ἰδῇ κάθε ἐνδιαφερόμενος εἰς τὴν ἱστοσελίδα www.karaberopoulos/karaberopoulos/diafora.asp («ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΕΡΩΝ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ-ΡΗΓΑ»).
Τιμητικὴ ἐκδήλωσις πρὸς τιμὴν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελεστίνου κ. Δαμασκηνοῦ ἔχει διοργανωθῆ ἐπίσης καὶ ἀπὸ τὴν Ἐπιστημονικὴν Ἑταιρείαν Μελέτης Φερῶν-Βελεστίνου-Ρήγα καὶ τὸν Δῆμον Ρήγα Φεραίου τὴν Κυριακὴν 22.5.2011 εἰς τὸ Βελεστίνον.

6. Ὁ τιμηθεὶς εἶναι θερμὸς φίλος τῶν μαχομένων φορέων μας: τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» καὶ τοῦ Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους».

7. Διερμηνεύοντες καὶ τὰ συναισθήματα τῶν μελῶν, συνεργατῶν καὶ φίλων τῶν ἐν λόγῳ ὀργανώσεών μας συγχαίρομεν ἐκ βάθους καρδίας τὸν ἐπαξίως τιμηθέντα, εὐχόμε- νοι καὶ προσευχόμενοι ὁ δωρεοδότης Θεὸς νὰ εἶναι πάντοτε συναντιλήπτωρ του καὶ ἐπὶ δεκαετίας ὁλοκλήρους νὰ δύναται νὰ ἐργάζεται λίαν ἐπιτυχῶς καὶ ἀπροσκόπτως εἰς τὸν Ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου, διότι ὁ θερισμὸς εἶναι τεράστιος, οἱ δὲ ἰδανικοὶ ἐργάται τοῦ Εὐαγγελίου ἐλάχιστοι.

8. Εἴθε ὁ Θεὸς νὰ ἀναδεικνύῃ καὶ νὰ ἀξιώνῃ καὶ ἄλλους ἰδανικοὺς ἐργάτας τοῦ Εὐαγγελίου νὰ τιμῶνται ἐπαξίως διὰ δημιουργίαν πρωτοτύπων διὰ τὰς ἐπερχομένας γενεά

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *