ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 49 – Η ΦΟΒΕΡΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ…

 

Εἶμαι πλοίαρχος τοῦ ἐμπορικοῦ ναυτικοῦ καὶ βλέπων τὸ χάος, ποὺ ἐπικρατεῖ εἰς τὴν πατρίδα μου, ἠθέλησα νὰ δημοσιεύσω κάπου τὶς δικές μου ἐμπειρίες ἀπὸ τὰ ταξίδια μου διὰ νὰ τὶς διαβάσῃ καὶ ἄγνωστος πρὸς σὲ μένα κόσμος.
Δουλεύω χωρὶς ὑπερβολὴ ἀπὸ τὰ 13 μου χρόνια ἐπειδὴ ἤμουν πολὺ πτωχός. Παράλληλα ἐσπούδαζα. Ταξιδεύω ἀπὸ νέος μὲ φορτηγὰ πλοῖα καὶ ἔχω γυρίσει ὅλον τὸν κόσμο.
Γνωρίζω ἐννέα γλῶσσες, ποὺ τὶς ἔμαθα ἐμπειρικὰ εἰς τὰ ταξίδια μου.
Ἠμπορῶ νὰ συνεννοηθῶ ἄνετα.
Ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια, πάνω ἀπὸ εἴκοσι, ἀπὸ τὰ ταξίδια μου εἰς τὸν ἰσλαμικὸ κόσμον εἰς τὴν Βόρειον Ἀφρικήν, Ἀραβικὰ Ἐμιράτα κλπ. ἐγνώριζα ὅτι ὑπῆρχεν σχέδιον Ἰσλαμικοῦ ἐποικισμοῦ τῆς Ἑλλάδος καὶ γενικὰ τῆς Εὐρώπης μὲ σκοπὸν τὴν οἰκονομικήν, στρατιωτικὴν καὶ θρησκευτικὴν ἅλωσίν της!!!
Τὸ ἐσυζητοῦσαν ὅλοι, ἀκόμα καὶ μέσα εἰς τὰ καράβια.
Εἶχα γνωρίσει κάποτε ἕνα πρίγκιπα, ποὺ εἶχε σπουδάσει εἰς τὴν Ἀθήνα, εἶχε πάθος μὲ τὸν Ἑλληνικὸν πολιτισμὸν καὶ μάλιστα εἶχε καὶ γυναῖκα Ἑλληνίδα, τὴν ὁποίαν ἔφερνεν εἰς τὴν Ἑλλάδα κάθε φορὰ νὰ γεννήσῃ, ὁ ὁποῖος ἂν καὶ ἦτο μουσουλμάνος, δὲν συνεφωνοῦσε μὲ αὐτὸ τὸ σχέδιον καὶ μοῦ εἶχε πεῖ τὰ ἑξῆς:
– Νὰ προσέχετε τοὺς προδότες ἀπὸ μέσα ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. Θὰ πέσῃ πολὺ χρῆμα διὰ νὰ ἐξαγοράσουν συνειδήσεις πολιτικῶν καὶ ἁπλῶν ἀνθρώπων, δι᾿αὐτὸν τὸν λόγον θὰ ἰδῆτε νέους Ἐφιάλτες νὰ ξεφυτρώνουν εἰς τὴν Χώραν σας. Φυλαχθεῖτε ἀπὸ αὐτούς.
Ἐγὼ προσωπικὰ τὸ διεπίστωνα χρόνον μὲ τὸν χρόνον εἰς τὴν Βόρειον Εὐρώπην καὶ εἰς τὴν Ἀγγλίαν ἀπὸ τὰ ταξίδια μου, ἔβλεπα ὅλο καὶ περισσοτέρους μαύρους καὶ Ἀσιάτας γενικὰ καὶ αὐτὸ δὲν μοῦ ἄρεσε, ἀλλὰ ὅταν ἔχῃς νὰ κάνῃς μὲ ξένες χῶρες αὐτὸ δὲν σὲ ἀπασχολεῖ καὶ πάρα πολύ.
Ἐνδεικτικὰ θὰ σᾶς πῶ γιὰ μίαν πόλιν εἰς τὴν Ὀλλανδίαν, τὸ Ρόττερνταμ ποὺ βγάζει, δυστυχῶς, μέχρι καὶ Δήμαρχον μαῦρον! Εἰς τὴν πόλιν αὐτὴν δὲν ἠμπορεῖ πιὰ νὰ ζήσῃ λευκὸς διότι ἔχει μετατραπεῖ σὲ ἕνα ἀπέραντο γκέτο.
Πρέπει νὰ ξέρετε ὅτι οἱ ἔγχρωμοι ἔχουν τρομερὸ μίσος διὰ τοὺς λευκοὺς καὶ αὐτὸ γίνεται ἀντιληπτὸν ὅταν πολλαπλασιάζονται καὶ ἀποκτοῦν ἰσχύν.
Κάτι παρόμοιον συμβαίνει καὶ μὲ τοὺς Ἀλβανούς, ποὺ οἱ περισσότεροι ἔχουν ἀπύθμενον μίσος ἀπέναντι σὲ κάθε τί Ἑλληνικό.
Τοὺς ἐγνώρισα εἰς τὰ ταξίδια μου εἰς τὴν Ἀδριατικὴν καὶ ἔχω πικρὰν πεῖραν. Εἶδα καὶ ἀπὸ κοντὰ τί ὑφίσταντο οἱ Βορειοηπειρῶτες, οἱ ὁποῖοι ἦτο κυριολεκτικὰ σκλαβωμένοι μέσα εἰς τὴν ἰδίαν τους τὴν Χώραν.
Τώρα θὰ σᾶς σοκάρω μὲ τὰ παρακάτω, τὰ ὁποῖα ὅμως εἶναι ἀπολύτως ἀληθινά:
Ὅταν κάποιο πλοῖο πηγαίνει εἰς μουσουλμανικὲς πόλεις, εἰς λιμάνια, ὑπάρχει κάποιος ἄγραφος νόμος, εἰς τὸν ὁποῖον εἶσαι ὑποχρεωμένος νὰ ὑπακούσῃς, δὲν ἠμπορεῖς νὰ πῇς «ὄχι».
Ἂν εἶναι εἰς τὸ πρόγραμμα κάποια τιμωρία ἐνόχου, πρέπει τὸ κάθε καράβι νὰ στείλῃ ἀντιπροσωπία νὰ τὴν παρακολουθήσῃ διὰ παραδειγματισμὸν καὶ διὰ νὰ διαδίδωνται τὰ νέα καὶ εἰς τὸν ὑπόλοιπον κόσμον.
Ἔτσι, ἔχω παρακολουθήσει ἀπὸ τιμωρίαν κλέπτη, ἡ ὁποία ἦτο 100 βουρδουλιές, ἐπειδὴ ἔκλεβε κοσμηματοπωλεῖον εἰς τὰ Ἡνωμένα Ἀραβικὰ Ἐμιράτα, ἐπίσης τιμωρία Ἰταλοῦ, ποὺ τὸν ἔπιασαν διὰ δεύτερη φορὰ νὰ κλέβῃ καὶ τοῦ ἔκοψαν τὸ χέρι μπροστά μας!
Τιμωρίαν μοιχῶν, ποὺ εἶναι λιθοβολισμός, τιμωρία ὁμοφυλοφίλων, ποὺ εἶναι βασανισμὸς μέχρι θανάτου, τιμωρία δολοφόνου, ποὺ εἶναι ἀποκεφαλισμὸς (ἐκεῖ, μοῦ λιποθύμησε ἕνας ἄνδρας ναύτης μου) κ.λπ., κ.λπ., κ.λπ.
Ἐκεῖ δὲν ἀστειεύονται, ὑπάρχουν ἀληθινὲς τιμωρίες, δὲν κάμνουν ἀστεῖα (χωρὶς νὰ συμφωνῶ μὲ τὴν ἀγριότητα).
Ἂν ἐκάναν εἰς τὶς χῶρες τους αὐτά, ποὺ κάνουν ἐδῶ, «κούνια ποὺ τοὺς ἐκούναγε…».
Ἐδῶ εἰς τὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς, μένουν ἀτιμώρητοι ὅλοι οἱ λαθρομετανάστες, ἢ δέχονται τιμωρίες, ποὺ γελᾶν μὲ αὐτὲς καὶ οἱ ἴδιοι…
Μένουν ἀτιμώρητοι, διὰ αὐτὸν τὸν λόγον δὲν διστάζουν νὰ κλέψουν, νὰ σκοτώσουν, νὰ βιάσουν γυναῖκες καὶ ὅ,τιδήποτε ἄλλο τοὺς ἔλθει εἰς τὸ μυαλό…
Δυστυχῶς κάθε φορὰ εἶναι καὶ χειρότερα κι ἂν δὲν ἑνωθῆ ὁ κόσμος νὰ ἀντιδράσῃ σὰν μία γροθιά, τὰ πράγματα θὰ χειροτερεύουν.
Ὑπάρχει σχέδιον ἐποικισμοῦ τῆς Ἑλλάδος μας! Δὲν εἶναι ὑπερβολή.
Πρέπει νὰ ἀντιδράσωμε νὰ ἐξουδετερώσωμε τοὺς προδότες, ποὺ ὑποβοηθοῦν νὰ ἰσλαμοποιῆται ἡ Χώρα μας καὶ ὕστερα νὰ μειωθῇ δραστικὰ ὁ ἀριθμὸς τῶν λαθρομεταναστῶν καὶ νὰ μείνουν μόνον ὅσοι εἶναι ἀπαραίτητοι καὶ δὲν στεροῦν δουλειὲς ἀπὸ Ἕλληνας.
Ξαναγράφω τὰ λόγια του φιλέλληνα πρίγκιπα:
– Νὰ προσέχετε τοὺς προδότας ἀπὸ μέσα ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα.
Θὰ πέσῃ πολὺ χρῆμα διὰ νὰ ἐξαγοράσουν συνειδήσεις πολιτικῶν καὶ ἁπλῶν ἀνθρώπων δὶ αὐτὸν τὸν λόγον θὰ ἰδῆτε νέους Ἐφιάλτας νὰ ξεφυτρώνουν εἰς τὴν Χώραν σας.
Φυλαχθεῖτε ἀπὸ αὐτούς… .
Ν. Π. Πλοίαρχος τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ
(ἀπὸ τὸ διαδύκτιον)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *