ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 49 -ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΙ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

 

1. Παρὰ τὰς τεραστίας δυσκολίας, ποὺ διέρχεται ἡ πατρiς μας, μὲ ἀποτέλεσμα, ἀφ’ἑνὸς μὲν τὸν εἰς τὸ ἐλάχιστον περιορισμὸν τῶν δωρεῶν, ἀφ’ἑτέρου δὲ τὴν εἰς τὸ ἔπακρον αὔξησιν τῶν ἀναγκῶν, συνεχίζομεν.
Μετὰ τοὺς περίπου 65.000 τόννους ἀγαθῶν, ποὺ ἔχομεν ἀποστείλει ἀνὰ τὴν ὑφήλιον, δραστηριοποιούμεθα τώρα διὰ τοὺς Ἕλληνας, συγκεντρώνοντες ἀγαθὰ διὰ πτωχὰς πολυτέκνους οἰκογενείας, ἀνέργους, ἀσθενεῖς, ὀρφανοτροφεῖα, γηροκομεῖα κ.λπ.
Κάθε προσφορὰ εἰς εἶδος, ἀλλὰ τὸ σπουδαιότερον εἰς προσωπικὴν ἐργασίαν, θὰ εἶναι σημαντικοτάτη συνδρομὴ δι’ ἡμᾶς.

2. Ἐκ παραλλήλου συνεχίζομεν νὰ ὑποστηρίζομεν διεθνῶς σοβαροὺς νέους ἐπιστήμονας εἰς τὴν σταδιοδρομίαν των, πρὸς ἀπόκτησιν νέων φιλελλήνων.
Ἀκολουθεῖ ἀπόσπασμα ἐπιστολῆς ἑνὸς ἐξ αὐτῶν.

Ἐπῆρα τὶς προηγούμενες ἡμέρες τὸ e-mail σας καὶ ἐχάρηκα πάρα πολύ. Ἐγὼ αὐτὴν τὴν περίοδον εἶχα καὶ μίαν πρότασιν ἀπὸ κάποιον καθηγητὴν νὰ πάω εἰς τὴν Γερμανίαν νὰ συνεχίσω τὶς σπουδές μου, ἀπ’εὐθείας εἰς τὸ διδακτορικόν. Εἶναι δύσκολον, ἀλλὰ τὸ ἐπῆρα ἀπόφασιν …θὰ κερδίσω μερικὰ πολὺ σημαντικὰ χρόνια. Μπορῶ νὰ πῶ ὅτι ὁ Θεὸς μὲ βοήθησεν τώρα τόσον πολὺ εἰς αὐτὴν τὴν δύσκολην περίοδον τῆς ζωῆς μου. Ἐσᾶς, κ. Ἰωάννη καὶ κ. Αἰκατερίνη, δὲν πρόκειται νὰ σᾶς ξεχάσω ποτὲ γιὰ ὅλα αὐτὰ ποὺ κάνατε γιὰ ἐμένα! Σᾶς εὐχαριστῶ ἀπ’ὅλη τὴν καρδιά μου…Ἐλπίζω καὶ θέλω πολὺ νὰ μιλήσουμε πάλι ἀπὸ κοντὰ κάποια ἡμέρα.
Lavrentis Movileanu, Θεολόγος, Ρουμανία 9.6.2011

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *