ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 46 – «ΤΙ ΝΑ ΜΕ ΛΕΓΟΥΣΙΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ»

(ποῖος νομίζουν οἱ ἄνθρωποι, ὅτι εἶμαι ἐγώ, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου)
(Ματθ. 16, 13)

ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΛΗΘΟΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΡΟΣ ΕΜΑΣ

Θεοφάνεια 2011

Ἀξιότιμε κ. Ἰ. Ἀναγνωστόπουλε.

Ὁ Κύριος μεθ᾿ ὑμῶν πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς Σας καὶ εὐλογῶν τὸ ἔργον Σας.
Πράγματι μᾶς ἐκπλήσσει ἡ μεγάλη προσφορά Σας καὶ ἐνεργητικότητα πρὸς τὸ ἀγαθόν. Ὁ Κύριος νὰ κατευθύνῃ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν Σας πρὸς ἀνακούφισιν τῶν πασχόντων πρὸς ὅλας τὰς κατευθύνσεις.
Τὰ φυλλάδιά Σας γίνονται ἀνάρπαστα ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων.Λαμβάνοντες οἱ ἄνθρωποι μετὰ τὴν Θ. Λειτουργίαν τὴν γήϊνην προσφορὰν σπεύδουν νὰ ἐφοδιασθοῦν καὶ ἀπὸ ἕνα φυλλάδιον ἤ ἕνα βιβλίον. Ἐπειδὴ πράγματι ἀποπνέουν εἰλικρίνειαν καὶ ἀγάπην πρὸς τόν συνάνθρωπον.
Εὐχόμεθα τὴν ἐξ ὕψους βοηθείαν διὰ τὴν συνέχισιν τοῦ ἔργου.
Μεθ᾿ ἑορτίων εὐχῶν καὶ ἀγάπης Χριστοῦ

Γερ. Φεβρωνία
Εὐλογημένος ὁ Νέος Ἐνιαυτὸς
Ἀμήν.
Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Νικολάου
Λίμνη Εὐβοίας

 

Ἔκθαμβος καὶ εὐγνώμων διὰ τὸν ἀγῶνα σας, ἐθνοσωτηρίας πράξεως. Λυποῦμαι ποὺ εἰς τὸ βάθος τῆς ἀντίλήψεώς μου μένω χρεώστης εἰς τὸ ἔμπρακτον. Ἡ Κρήτη ἔχει ἀνάγκη προσωπικῆς ἔρευνας.

Ἱερεὺς
Χιωτάκης Γεώργιος
Ἀνωμικιανὰ Σφακίων
Χανιὰ Κρήτης
2.2.2011

*******
Μπράβο σας !

Παρακαλῶ δεχθῆτε τὶς εἰλικρινεῖς εὐχές διὰ τὸ Νέον Ἔτος καὶ τὰ συγχαρητήριά μου διὰ τοὺς ἀγῶνας σας.
Μὲ τιμὴ
Καθηγητὴς
Γεώργιος Πιπερόπουλος
14.1.2011

*******

Εἶναι πολὺ συγκινητικόν, ποὺ ὑπάρχουν ἀκόμα Ἕλληνες, ποὺ ὄχι μόνον δὲν ξεχνοῦν, ἀλλὰ καὶ τιμοῦν Κύπριους Ἕλληνες, ποὺ ἀγωνίζονται διὰ τὴν διατήρησιν τῆς Ἑλληνικότητος εἰς τὸ νησί.
Ρούλα Χατζηκουμῆ
14.1.2011

*******

Μὲ ἐκφράζει τὸ ἔργον σας καὶ εὔχομαι ὁ Θεὸς νὰ πραγματοποιήσῃ τὰ πιστεύω μας γιὰ τὸ καλὸν τῆς πατρίδος μας.
Κωνσταντῖνος

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *