ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 45 -ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ 2010

 

Προσπαθοῦμε νὰ ἀκολουθοῦμε τὰ γεγονότα συνεχῶς καὶ νὰ ἀναφερώμεθα ἐγκαίρως εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας.

Τὸ εὐχάριστον εἶναι ὅτι αἱ ἀναρτήσεις μας ὄχι μόνον ἔχουν μεγάλο ἀναγνωστικὸν κοινόν, ἀλλὰ καὶ ὅτι ἀναδημοσιεύονται εἰς πληθώραν ἄλλων ἱστοσελίδων, σοβαρῶν καὶ μὲ πολλοὺς ἐπισκέπτας .

Κατωτέρω μερικὰ ἀντιπροσωπευτικὰ παραδείγματα.

 

ΘΕΜΑ
ΕΚΔΗΜΙΑ ΘΡΥΛΙΚΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ (28.8.2010)

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ PANAYIOTIS TELEVANTOS
…ΚΗΔΕΥΤΗΚΕ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΘΡΥΛΟΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΜΑΣ
Μὲ συγκίνησιν, ἀλλὰ καὶ μὲ χειροκροτήματα ἀπεχαιρέτησε ὁ λαὸς τῆς Φλώρινας, ἀλλὰ καὶ οἱ ἁπανταχοῦ ὀρθόδοξοι ΧριστιανοῚ τὸ σκήνωμα τοῦ σεβασμίου Γέροντος ἀγωνιστοῦ Ἱεράρχου π. Αὐγουστίνου Καντιώτου εἰς τὴν τελευταία του κατοικία, ἐχθὲς 30 Αὐγούστου 2010.
…….
Κατωτέρω ἀποσπάσματα διαγράμματος τῆς ζωῆς τοῦ κυροῦ Μητροπολίτου Αὐγουστίνου ἀπὸ τὸ «ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ»:…
* * *
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ hellas-orthodoxy.blogspot.com
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΟΣΜΟΥ,ΚΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΟΥ,ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΗΣΑΝ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ,ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΡΩΗΝ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΚΑΝΤΙΩΤΗ.
ΤΗΝ ΕΥΧΗ ΣΟΥ ΝΑ’ΧΟΥΜΕ ΓΕΡΟΝΤΑ…ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΣΟΥ,ΥΠΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΑΓΑΠΗΣΕΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΕΣ ΓΙ’ΑΥΤΕΣ:

ΚΙ ΕΝΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΑΦΙΕΡΩΜΑ, ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΣΤΑΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ “ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ”:

ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΕΠΤΩΧΕΥΣΕΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΣ…

* * *

Ἐπίσης ἀναδημοσιεύομε ἕνα συγκινητικὸν μήνυμα τοῦ Ὀρθοδόξου Ἱσπανοῦ κ.Juan Chicharro, τὸ ὁποῖον ἀνηρτήθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα www.augoustinos-kantiotis.gr/

AIΩNIA H MNHMH Κυρ. 9.8.2010, ὥρα 14:42
Eἶμαι Ὀρθόδοξος χριστιανὸς ἀπὸ τὴν Ἱσπανία, Ἱσπανός. Έβαπτίσθηκα ἐδῶ καὶ 8 χρόνια. Πηγαίνω εἰς τὴν Ἑλλάδα 1 ἤ 2 φορὲς κάθε χρόνο. Ἐδῶ εἰς τὴν Ἱσπανία, οἱ λίγοι Ὀρθόδοξοι ποὺ εἴμεθα, ἀγαπούσαμε πολὺ τὸν Ἐπίσκοπο Αὐγουστῖνο. Εἰς τὶς δύσκολες στιγμὲς τῆς πνευματικῆς μας ζωῆς οἱ ὁμιλίες τοῦ Αύγουστίνου πάντα ἦσαν καὶ εἶναι μία μεγάλη παρηγοριά. Ἐξ αἰτίας τῶν ὁμιλιῶν αὐτῶν ἀνακαλύψαμε τὰ κείμενα τοῦ ἁγίου Αὐγουστίνου Ἐπισκόπου Ἱππῶνος, ἰδιαιτέρως γιὰ ἐμᾶς τοὺς Ἱσπανοὺς ἐπειδὴ ἔχομε καλὲς μεταφράσεις τῶν ἔργων του. Νιώθομε τὸν ἐπίσκοπο Αὐγουστῖνο πολὺ κοντά μας. Ἦταν αὐθεντικὸς πατέρας γι’ μᾶς. Σχεδὸν κάθε ἡμέρα ἀκοῦμε τὶς ὁμιλίες του. Αἰωνία ἡ μνήμη.
Juan Chicharro

 

Κλείνομε μὲ ἕνα ἐμπνευσμένον ἄρθρον τοῦ
Μοναχοῦ Μωυσῆ Ἁγιορείτου

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΣ
ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ
Ἡ ἐκδημία τοῦ πρώην Μητροπολίτου Φλωρίνης, Πρεσπῶν καὶ Ἑορδαίας Αὐγουστίνου Καντιώτη λύπησε πολλοὺς βαθύτατα. Δὲν θὰ σταθῶμεν εἰς τὰ γνωστὰ βιογραφικά του στοιχεῖα. Εἰς τὸ σύντομον αὐτὸ ἄρθρον θὰ προσπαθήσωμεν νὰ σκιαγραφήσωμεν τὴν ξεχωριστὴν προσωπικότητά του, τὸ πλούσιον ἔργον του καὶ τὴν μεγάλην προσφοράν του, ἡ ὁποία ἤδη ἔχει ἀναγνωρισθῆ.

Ἡ θερμὴ ἀκλόνητος καὶ πηγαία πίστις του εἰς τὸν Θεόν, ἡ ἀγάπη του διὰ τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, τὸ συνεχὲς ἐνδιαφέρον του διὰ τὸν πάσχοντα συνάνθρωπον, ἡ ἀσίγαστος μέριμνα διὰ τὸ κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τὴν σωτηρίαν τῶν ψυχῶν, ὁ ἀσκητικὸς βίος του, ἡ ἀνιδιοτέλεια καὶ ἡ φιλανθρωπία τὸν χαρακτηρίζουν. Τὰ φλογερὰ κηρύγματά του δὲν ἦσαν διὰ θόρυβον κι ἐντυπωσιασμόν, ἀλλὰ διὰ ἀνόρθωσιν, ἀνάτασιν, μετάνοιαν καὶ διόρθωσιν. Δὲν ἐφοβῆτο νὰ καυτηριάσῃ, ὡς προφήτης καὶ ἀπόστολος, τὸ κακὸν ἀπ᾿ ὅπου κι ἄν προερχόταν. Οἱ λόγοι του μένουν εἰς τὰ αὐτιά μας ὡς ἐγερτήρια σαλπίσματα κατὰ τῆς ἀδικίας, τῆς ἀνομίας καὶ τῆς ἠθοφθορίας. Κόσμος πολὺς καὶ πιστὸς τὸν ἠκολουθοῦσε παντοῦ καὶ πάντοτε ἀφοσιωμένα. Δὲν ἐχρησιμοποίησεν τὴν ἀγάπην τοῦ λαοῦ ποτὲ διὰ ἴδιον ὄφελος. Δὲν ἐδημιούργησεν ποτὲ παρατάξεις καὶ σχίσματα ἀνεπίτρεπτα.
Ἀκάματος ἱεροκήρυξ, γενναῖος ἱεραπόστολος, ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, ἀκριβοδίκαιος, τίμιος καὶ εἰλικρινής. Εἶχε φόβον Θεοῦ καὶ δὲν φοβόταν κανένα. Ἵδρυσε οἰκοτροφεῖα, ἱεραποστολικοὺς συλλόγους, φιλανθρωπικὰ σωματεῖα, ἀδελφότητες κι εὐαγῆ ἱδρύματα. Ἐνδιαφέρθη ἰδιαιτέρως διὰ τὴν ἐμψύχωσιν τῆς ἑλληνικῆς νεολαίας. Μελετοῦσε τὴν Ἁγίαν Γραφὴν καὶ τοὺς Ἁγίους Πατέρες. Ἔγραψε δεκάδας διδακτικὰ καὶ ψυχωφελῆ βιβλία καὶ χιλιάδας ἐποικοδομητικὰ ἄρθρα. Ἀγρυπνοῦσε διὰ νὰ προσεύχεται, νὰ μελετᾶ καὶ νὰ γράφῃ κείμενα ἀφυπνιστικά.

Ἦτο ἕνας ἀσκητὴς ἐπίσκοπος. Δίχως καμμίαν προσωπικὴν περιουσίαν, ἀγάπην εἰς τὰ χρήματα καὶ εἰς πολλὰ καὶ πολυτελῆ ἄμφια. Χρήματα δὲν ἔπιανεν εἰς τὰ χέρια του. Ἡ ἀφιλοχρηματία του παροιμιώδης. Ὑπῆρξεν πανθομολογουμένως πρότυπον ἀσκητικοῦ ἱεράρχου. Οἱ ἀγῶνες του εἶχον εἰς τὸν βίον του συνέπειαν. Δὲν ἔλεγε ἄλλα καὶ ἄλλα ἔπραττε. Ἡ μεγάλη του ἀγάπη ἦτο ἡ Ὀρθοδοξία, ἡ Παράδοσις τῆς Ἐκκλησίας, οἱ Ἱεροὶ Κανόνες, τὸ κήρυγμα, ἡ ἱεραποστολὴ καὶ ἡ φιλανθρωπία. Δι᾿ αὐτὸ ἐκτύπησε σφοδρὰ αἱρετικούς, μασόνους, πλουτοκράτες καὶ κληρικούς, οἱ ὁποῖοι ἐλησμόνησαν διατί ἐφόρεσαν τὸ ρᾶσον. Δὲν ἤθελε νὰ σκανδαλίζῃ, ἀλλὰ οὔτε καὶ ἄλλοι νὰ σκανδαλίζουν τὸ ποίμνιον τοῦ Χριστοῦ. Δὲν εἶχε μανία, ἐκδικητικότητα καὶ μισαλλοδοξία. Δὲν ἔκανε τίποτε διὰ προβολὴν τοῦ ἑαυτοῦ του. Ἐπονοῦσε καὶ ἐφώναζε. Δὲν ἐφώναζε, διὰ νὰ φωνάζῃ, διὰ νὰ θαυμάζεται καὶ νὰ χειροκροτῆται. Ὑπεστήριζε μὲ πάθος τὴν ἀλήθειαν. Ἡ ἀσέβεια, ἡ ἀδικία, ἡ βλασφημία, ἡ ἀτιμία, τὸ στενοχωροῦσαν πολύ. Ἐνοχλοῦσε ἡ φωνή του, ἐνίοτε καὶ ἡ παρουσία του. Πολλοὶ ἅγιοι ἔκαναν, ὅ,τι ἔκανε. Εἰς μίαν ἐποχὴν φυγόπονον, χλιαρὴ καὶ χαλαρὴ ὁ Αὐγουστῖνος ἐθεωρεῖτο ξένος, ἀπόμακρος, μακρινός, παλαιός, παραφωνία, ὑπερβολή. Οἱ «βολεμένοι» δὲν τὸν ἤθελαν τὸν Αὐγουστῖνον. Ἡ ἀρετή, ἀκόμη καὶ σιωπῶσα, ἐλέγχει τοὺς ὀκνηροὺς συνήθως.

Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία του θύμιζε ἔξοδον ἁγίου ἀπὸ αὐτὴν τὴν ζωήν. Ἡ εἰρήνη τοῦ προσώπου του, ἡ εὐκαμψία τοῦ λειψάνου του, τὸ πλῆθος τῶν ἀρχιερέων, οἱ χιλιάδες τῶν πιστῶν ἀπ᾿ ὅλην τὴν Ἑλλάδα, ἔδιδον τὴν αἴσθησιν ὅτι κηδευόταν ἕνας ἅγιος. Ἐδικαιώνοντο, κατὰ κάποιον τρόπον, οἱ μακροὶ ἀγῶνες του. Ὁ παρεξηγημένος, περιφρονημένος καὶ ἀπορριπτέος Καντιώτης ἔφευγε δικαιωμένος καὶ δοξασμένος. Εἰς τὴν ζωὴν αὐτὴν κάποιοι πρόωρα τὸν εἶχαν θάψει, τώρα ἔκλαιγαν καὶ τὸν ὑμνοῦσαν. Ὅσο ἐζοῦσε τὸν ἔλεγαν ὑπερβολικόν, φανατικόν, ἀκραῖον, πεισματάρην, παράξενον καὶ παράτολμον. Δὲν κρίνω τοὺς ἄλλους, ἁπλῶς καταγράφω μίαν κατάστασιν. Εἰς τὴν ἐπικρατοῦσαν σιωπὴν καὶ ἀπραξίαν ἡ μνήμη του προβληματίζει.
Ὁ Ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης ἦτο ἀγαθός, καθαρός, τίμιος, ἄξιος, ἀξιόλογος, ἀξιοσέβαστος, ἀξιομακάριστος καὶ ἀξιομνημόνευτος. Ἡ πίστις του ἦτο ἀμόλυντος καὶ ἡ ἀγάπη του διὰ τὴν Ἐκκλησίανἀποδεδειγμένως μεγάλη μὲ μακρὰ διακονία εἰς αὐτήν. Ἦτο μαχητής, ἀποφασιστικὸς καὶ τολμηρός, ποὺ συνεκίνη καὶ συνήρπαζε τὰ πλήθη. Ἡ πίστις του τὸν ἐνεδυνάμωνε τοὺς ἀγῶνες του. Ἦτο πλούσιος εἰς τὴν πενίαν του. Εἶχε πλήρη ἐμπιστοσύνην εἰς τὸν Θεόν. Ἐζοῦσε αὐτά, τὰ ὁποῖα ἔλεγεν. Ἦτο ἐργατικὸς καὶ δραστήριος. Τὰ τελευταῖα του ἔτη ἐσιώπησε ἀπὸ τὴν ἀσθένειαν καὶ τὰ γεράματα. Εἶχε πεῖ πολλά. Τὰ εἶχε πεῖ ὅλα. Ἄφησε νὰ ὁμιλήσουν ἄλλοι. Μὰ γιατί δὲν ὁμιλοῦν;

Δὲν νομίζω ὅτι χρειάζεται τώρα ἕνας διδακτικὸς ἐπόλογος μὲ συμπεράσματα. Οἱ παραπάνω ὀλίγοι καὶ ἀποσπασματικοὶ λόγοι λέγουν ἤδη πολλά. Ἔγραψαν ἄλλοι καὶ θὰ γράψουν καὶ ἄλλοι πολλά. Ὁ Γέροντας Αὐγουστῖνος ἦτο μία σπάνια, ἰδιαιτέρσ, μεγάλη, εὐλογημένη προσωπικότης, ποὺ ἐβοήθησε πολλοὺς πολὺ εἰς μίαν ἀρκετὰ δύσκολην ἐποχήν.

 

 

 

 

ΘΕΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

Ἠλεκτρονικὸ Παράρτημα τοῦ ὁμωνύμου τριμηνιαίου περιοδικοῦ Χριστιανικὴ Βιβλιογραφία
Αρχείο για Σεπτεμβρίου 2010

ΠΕΙΝΑΓΕ ΜΑΖΙ• ΔΕΝ «ΤΑ ᾽ΤΡΩΓΕ ΜΑΖΙ»

Ἀναρτήθηκε ἀπὸ τὸν/τὴν christian-vivliografia στὸ ΙΣΤΟΡΙΑ στὶς 28 Σεπτεμβρίου 2010

179 χρόνια ἀπό τήν δολοφονία τοῦ Κυβερνήτου Ἰωάννου Καποδίστρια (27.9.1831)
ποὺ προσέφερε ἐξ ἰδίων, ἐστερεῖτο καὶ πείναγε μαζὶ μὲ τὸν λαὸ
καὶ δὲν «τά ᾽τρωγε μαζί του» …!
Ἀναπόφευκτοι οἱ συνειρμοί.

«…εἶμαι εὐτυχής, διότι ἠδυνήθην νὰ προσφέρω…
διὰ τὴν ἐθνικὴν ἀνεξαρτησίαν καὶ ἐλευθερίαν,
διὰ αὐτὸ τὸ τόσον θεάρεστον ἔργον,
τὰ λείψανα τῆς μετρίας καταστάσεώς μου
εἰς τὸ θυσιαστήριον τῆς πατρίδος… »
Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸν Πρόλογο τοῦ Ἐκδότου εἰς «ΤΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΤΗΣ 6/18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΟΥ 1829» (Πρακτικά τῆς ᾿Ακαδημίας ᾿Αθηνῶν, Τόμ. 72ος, Τεῦχ. Α´ 1997) ῾Ελένης Κούκκου, Καθηγητρίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν.) [ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ, τεῦχος 42 σελ. 38-57].
…..

 

ΘΕΜΑ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ «ΣΑΡΑΚΙ» ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΜΑΣ,
Η ΔΙΧΟΝΟΙΑ

 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Αυγουστίνος Καντιώτης

Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών
ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ «ΣΑΡΑΚΙ» ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΜΑΣ:
Η ΔΙΧΟΝΟΙΑ
Η ΣΥΜΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Α.Η ΝΗΣΟΣ ΣΑΣΩΝ, Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΣ ΤΗΣ-
Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ …

 

ΘΕΜΑ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΠΑΡΚΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
(ΠΡΩΗΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΝ)

1. Εἰς τὴν Πανηγυρικὴν Ἔκδοσιν τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς» τεῦχος 33 (Ὀκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2007) ἀνεπτύξαμεν ἐπιτακτικὴν τὴν ἀνάγκην, νὰ γίνῃ χρηστὴ ἀξιοποίησις τῆς ἐν λόγῳ κρατικῆς περιουσίας, εἰς ἄρθρον μας ὑπὸ τὸν τίτλον:

«ΝΑΙ Ἐγγειοβελτιωτικὰ ἔργα εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα,
ΝΑΙ δενδροφυτεύσεις καὶ δημιουργία πρασίνου εἰς ὅλην τὴν Ἀττικήν,
ΟΧΙ «Μητροπολιτικὸν Πάρκον» εἰς ὅλην τὴν ἔκτασιν
τοῦ πρώην Ἀεροδρομίου τοῦ Ἑλληνικοῦ».

2. Τὸ ἐν λόγῳ κείμενον τὸ ἀπεστείλαμε τότε εἰς ὅλα τὰ Μ.Μ.Ε., ὅλους τοὺς Δήμους τῆς Ἀνατολικῆς καὶ Δυτικῆς Ἀττικῆς, Νομαρχίας κ.λπ.
Ἀλλά, προφανῶς, χάριν τῆς κομματικῆς πειθαρχίας καὶ τοῦ φόβου, διὰ νὰ μὴ χαρακτηρισθοῦν, ἡ πνευματικὴ καὶ θρησκευτικὴ ἡγεσία, ἀπὸ τούς «ψευδοδιανοουμένους» ὡς ὀπισθοδρομικοὶ καὶ καθυστερημένοι, σχεδὸν οὐδεὶς εἶχεν τὰ θάρρος καὶ τὸν ἡρωισμὸν νὰ ἀντισταθῇ καὶ νὰ συνηγορήσῃ διὰ τὸ πολλὰ θετικὰ τῆς προτάσεως αὐτῆς, καὶ νὰ πάῃ ἐνάντια εἰς τὸ ρεῦμα τῆς ἐποχῆς…
Δυστυχῶς, ἀκόμη καὶ οἱ Δήμαρχοι μὴ ἀνεπτυγμένων περιοχῶν Ἀττικῆς ἐπροτίμησαν νὰ ζημιώσουν τοὺς δημότας των-ψηφοφόρους των, παρὰ νὰ «παρακούσουν» εἰς τὴν κομματικὴν γραμμήν-πειθαρχίαν…

3. Ὁ μόνος, ποὺ εἶχε στοιχειώδη εὐσυνειδησίαν ν᾿ἀπαντήσῃ ἦτο ὁ τέως Ἐπίτροπος τῆς Ἑλλάδος κ. Σταῦρος Δήμας, ὁ ὁποῖος, διὰ συνεργάτου του, μᾶς ἀπήντησεν μέν, ἀλλὰ εἶπε ὅτι καὶ αὐτὸς δὲν συμφωνεῖ νὰ ἀξιοποιηθῇ μέρος τοῦ χώρου, ὅπως προτείναμε, ἀπὸ μίαν ὄντως χρηστὴν ἐπιτροπήν.

Μόνον ὁ «Σαρακατσάνος» Ὑπουργὸς τοῦ Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ κ. Γ. Σουφλιὰς ἔδειξεν κάποιο ἐνδιαφέρον, πλὴν ὅμως προφανῶς ἐφοβήθη τοὺς «ψευδοκουλτουριάρηδες» ἀφαντάστως καὶ δὲν ἐτόλμησεν νὰ ὑλοποιήσῃ τὴν πρότασιν τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς».

4. Ὅμως ἐμεῖς ἐπιμένομε ὅτι αἱ περιπτώσεις ἀξιοποιήσεως κρατικῶν περιουσιῶν ἐπιβάλλεται ν᾿ἀναλαμβάνωνται ἀπὸ ἀνιδιοτελεῖς, ἀντικειμενικὰς καὶ ἀμέμπτους Ἐπιτροπὰς καὶ ὄχι ἀπὸ «πατριάρχες τῆς διαπλοκῆς», «ἀετονύχηδες» καὶ «λαδιάρηδες μιζαδόρους», οἱ ὁποῖοι φροντίζουν συνήθως νὰ λαμβάνουν διὰ τὸν ἑαυτόν των καὶ διὰ τὴν «κλίκα των» τὴν «μερίδα τοῦ λέοντος» καὶ νὰ ἐκποιοῦν δημοσίας καὶ κοινωφελεῖς ἐκτάσεις καὶ ἀκίνητα διὰ «πινακίδιον φακῆς»…

5. Τώρα ἦλθεν ὁ «πελαγωμένος» Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος καὶ βλέπει, ὅτι τὰ κόμματα τῆς ἐξουσίας ἔκαναν ἄκρως ἀλόγιστον ἀντικοινωνικὴν πολιτικὴν καὶ ἐπὶ πολλὰς δεκαετίας ἐκαλλιέργησαν ὄχι μόνον τὸ συστηματικὸν κατακρήμνισμα ὅλων τῶν ἠθικῶν καὶ πνευματικῶν ἀξιῶν τῆς φυλῆς μας, ποὺ εἶναι ἡ Θρησκεία, ἡ Πατρίς καὶ ἡ Οἰκογένεια ἀλλὰ καὶ μᾶς ἔφεραν καὶ οἰκονομικῶς εἰς τὸ χεῖλος τῆς ἀβύσσου· ἀνακαλεῖ λοιπὸν ὅλα, ὅσα ἡ κομματικὴ γραμμὴ μέχρι τοῦδε δημαγωγικῶς ἐκαλλιεργοῦσεν καί, κατὰ δημοσιογραφικὰς πληροφορίας, αὐταρχικῶς διαθέτει μέχρι τὸ 30% τῆς ἐκτάσεως τοῦ παλαιοῦ Ἀεροδρόμιου εἰς τὸ Ἑλληνικόν, τὴν Ἀμερικανικὴν βάσιν καὶ τὴν βάσιν τῆς Πολεμικῆς μας Ἀεροπορίας εἰς τὸν Ἐμὶρη τοῦ Κατὰρ, διὰ νὰ δημιουργηθοῦν ἐμπορικὰ καὶ ἐκθεσιακὰ κέντρα, πολυτελεῖς κατοικίαι, «μαρίνα» διὰ πολυτελῆ σκάφη καὶ νὰ προσθέσῃ καὶ ἀκόμη ἕν «λησταρχεῖον»= καζίνο, ἀξιοποιῶν καὶ τοὺς διαδρόμους διὰ προσγειώσεις καὶ ἀπογειώσεις ἰδιωτικῶν ἀεροπλάνων, ἑλικοπτέρων κ.λπ, κ.λπ…

6. Ἐὰν ἐτολμοῦσε νὰ πράξῃ αὐτὸ κάποιος ἄλλος πολιτικός, τοῦτο θὰ ἐχαρακτηρίζετο ὡς μέγιστον ἀνοσιούργημα καὶ ἐσχάτη ἐθνικὴ προδοσία, καὶ ἡ ἀντιπολίτευσις θὰ διήγηρε ὅλα τὰ συνδικᾶτα καὶ θὰ τὰ ἔκαναν ὅλα «γυαλιά-καρφιά» κατηγοροῦντες τοὺς ἔχοντες αὐτὴν τὴν φαεινὴν ἰδέαν ὡς σφετεριστὰς τῆς περιουσίας τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὡς «φασίστας» καὶ ὅλα τὰ παρόμοια διακοσμητικὰ ἐπίθετα.

7. Εἶναι βεβαίως πρὸς τιμὴν τοῦ κ. Παπανδρέου καὶ τῶν συνεργατῶν του νὰ ἀποβάλουν τὰς παρωπίδας τοῦ σοσιαλισμοῦ, ἀλλὰ ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ δημιουργῆται ἡ ἐντύπωσις ὅτι ὁ κ. Παπανδρέου ἐνεργεῖ φασιστικῶς καὶ ἰδιοτελῶς.

8. Μία τοιαύτη πανάκριβος ἔκτασις θὰ ἔπρεπε νὰ ἀξιοποιηθῆ κατόπιν ἀποφάσεως τῆς πλειοψηφίας τοῦ Κοινοβουλίου. Ἐν συνεχείᾳ, ἐπαναλαμβάνομε, θὰ ἔπρεπε νὰ σχηματισθῇ μία Ἐπιτροπὴ ἀπὸ τοὺς πλέον ἐντίμους κρατικοὺς λειτουργούς, τεχνικούς, δικαστικούς, ἀστυνομικούς, καθηγητὰς ἀνωτέρων καὶ ἀνωτάτων ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυμάτων καὶ ἀξιωματικούς, χωρὶς κομματικὰς ταυτοτήτας κ.λπ. Ἤτοι νὰ κληρωθοῦν π.χ. εἴκοσι (20) ἄτομα, διὰ νὰ ἀναλάβουν τὴν χρηστὴν ἐκποίησιν καὶ ἀξιοποίησιν τῆς ἐν λόγῳ ἐκτάσεως, καὶ νὰ γίνωνται ἔργα ὑποδομῆς μὲ ἱεράρχησιν εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα καὶ ὄχι εἰς τὰς πολυτελεῖς περιοχὰς Βούλας, Γλυφάδας, Φαλήρου.

9. Λόγῳ ἐπικαιρότητος τοῦ θέματος ἀνερτήσαμε καὶ εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr τὰς πενιχρὰς γραμμάς, ποὺ ἔχομεν γράψει εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 33, σελ. 79-86 καὶ τεῦχος 37, σελ. 149-159.

Μὲ τὴν ἀνάρτησίν μας εὑρέθημεν πολλάκις πρῶτοι εἰς τὰ ἀποτελέσματα ἀναζητήσεως διεθνῶν μηχανῶν ἱστολογίου, ὡς π.χ. τὴν 24.9.2010 ἐπὶ 5.910 ἀποτελεσμάτων εἴμεθα οἱ πρῶτοι:

1. 24-9-2010 Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού (πρώην Αεροδρόμιο) | Νέα …
24 Σεπτ. 2010 … ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ) «ΝΑΙ Ἐγγειοβελτιωτικὰ ἔργα εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα, ΟΧΙ «Μητροπολιτικὸν Πάρκο» εἰς ὅλην τὴν … www.fotgrammi.gr/index.php?/…

* * *
Εἰς ἄλλας περιπτώσεις φαίνεται ἡ προβολὴ τῶν κειμένων μας ὑπὸ ἄλλων μεγάλης κυκλοφορίας ἱστοσελίδων, ὡς π.χ. κατωτέρω:

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ press-gr.blogspot.com/2010/09/blog-post_2700.html

 

 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ) Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου 2010
Πώς να αξιοποιηθεί το πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού…
Από το περιοδικό
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ1. Εἰς τὴν Πανηγυρικὴν Ἔκδοσιν τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς» τεῦχος 33 (Ὀκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2007) https://www.fotgrammi.gr

 

 

 

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΝ ΟΧΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ


Ἡ 28η Ὀκτωβρίου 1940
Ἀναρτήθηκε ἀπό ὁδοιπόρος 29 Ὀκτ. 2010 ἱστορικά τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν
…….

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *