ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 45 -ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Τὴν 12ην Ἰανουαρίου 2011
ἡμέραν Τετάρτην καὶ ὥραν 18.00ην
εἰς τὸ Ἀμφιθέατρον
τοῦ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (*)

θὰ λάβῃ χώραν ἡ τελετὴ κοπῆς τῆς Βασιλόπιττας,
καθὼς καὶ σπουδαία ἐκπολιτιστικὴ ἐκδήλωσις τῶν:

α) ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
β) ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΞΙΩΝ
γ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
καθὼς καὶ
δ) ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ».

Ἐφέτος θὰ βραβεύσωμεν τοὺς κάτωθι:

1) Τὸν ἀείμνηστον Πρόεδρον τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Τάσσον Παπαδόπουλον, ὁ ὁποῖος εἶχεν τὸ σθένος νὰ μὴ ὑποκύψῃ εἰς τὰς παντοειδεῖς πιέσεις καὶ νὰ βροντοφωνήσῃ τὸ περίφημον ΟΧΙ ἐναντίον τοῦ ἰταμοῦ ἀνθελληνικοῦ σχεδίου ΑΝΑΝ.

2) Τὴν ἡρωίδα ἑλληνίδα δασκάλαν Ἑλένην Φωκᾶ, ἡ ὁποία ἐγκλωβισμένη 23 ὁλόκληρα ἔτη εἰς τὰ κατεχόμενα τῆς Κύπρου, ἐξηκολούθη νὰ διδάσκῃ τὰ ἑλληνόπουλα.

3) Τὴν ἐπίτιμον Γενικὴν Γραμματέα τοῦ Καλλιτεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου τῆς Ἑλλάδος, έκπαιδευτικὸν τέχνης κυρίαν Ρένα Ἠλία-Ἀνούση.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ

 

Τὸ πρόγραμμα θὰ περιλαμβάνῃ :

1) Σύντομον προσευχὴν καὶ ἀπολυτίκια τῶν προστατῶν τῶν ὀργανώσεών μας καὶ βυζαντινοὺς ὕμνους τοῦ Δωδεκαημέρου.

2) Περιληπτικὴν ἐνημερωτικὴν ἀναφορὰν ἐπὶ τῶν πεπραγμένων τῶν ὡς ἄνω ὀργανώσεών μας.

3) Ὁ Πανελλήνιος Σύλλογος φίλων γνησίου δημοτικοῦ τραγουδιοῦ, τοῦ χοροῦ καὶ τῆς παραδόσεως «Ἡ Ρωμυοσύνη» τῇ συνοδείᾳ τοῦ συγκροτήματος «Αὐλός» τοῦ κ. Γεωργίου Δαλιάνη, μὲ συμμετοχὴν τοῦ περιφήμου Αἰδεσιμολογιωτάτου πατρὸς Χρήστου Κυριακοπούλου, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Μητροπόλεως Κηφισίας θὰ μᾶς μαγεύσουν μὲ παραδοσιακὰ δημοτικὰ ἅσματα.

4) Ἡ σύγχρονος «Μπουμπουλίνα», ἡ ἡρωικὴ δασκάλα τῶν Πομακοχωρίων τῆς Θράκης μας, κυρία Χαρὰ Νικοπούλου, γνωστὴ ἡρωὶς εἰς τοὺς λάτρεις τῶν αἰωνίων ἀρχῶν τῆς φυλῆς μας, Θρησκεία, Πατρίς, Οἰκογένεια, θὰ μᾶς ἐμψυχώσῃ μὲ θερμὴν ἐπίκαιρον ὁμιλίαν της καὶ θὰ μᾶς κατασυγκινήσῃ μὲ τὸ ἀκορντεόν της καὶ τὰ τραγούδια της.

5) Βραβεύσεις ἡρώων ἤθους, ἀρετῆς, ἀκεραίου χαρακτῆρος, εὐσυνειδησίας, συνεπείας, εὐπρεπείας καὶ εὐποιΐας, ὡς ἔχομε ἀπὸ ἐτῶν καθιερώσει, διὰ νὰ μὴ ἐπιπλέουν καὶ βασιλεύουν μόνον «φελλοί», «παλλακίδες», «ἀνώμαλοι», «ἀετονυχήδες» καὶ «πατριάρχες τῆς διαπλοκῆς».

Λεπτομέρειαι καὶ εἰς τὴν λίαν δυναμικὴν ἱστοσελίδα μας
www.fotgrammi.gr.

 

Θὰ ἦτο ἀνέκφραστος χαρὰ διὰ τὰς πολλὰς χιλιάδας μελῶν, συνεργατῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν τῶν ἐν λόγῳ φορέων μας, ἐὰν εἴχαμε τὴν τιμὴν νὰ ἀνταποκριθῆτε εἰς τὴν πρόσκλησίν μας καὶ νὰ παρευρεθῆτε εἰς τὴν ποικίλην καὶ μεστὴν πνευματικῆς ἀνατάσεως ἐκπολιτιστικὴν βραδιάν.

Ἡ ἠθικὴ κρίσις, τὴν ὁποίαν μᾶς καλλιεργοῦν συστηματικῶς ἰθύνοντες τὴν τελευταίαν 50 ετίαν, ἐπέφερεν τὴν οἰκονομικὴν κρίσιν καὶ αἱ παντοειδεῖς ἐν γένει κρίσεις μᾶς ἔφεραν εἰς τὸ χεῖλος τῆς ἀβύσσου.

Ἐλᾶτε νὰ συμπνευματισθῶμεν καὶ νὰ συμπτύξωμεν ἕν ἀδιάρρηκτον πυρῆνα ἐναντίον τοῦ πολυωνύμου ὠργανωμένου κακοῦ, διὰ νὰ ἀναγεννηθῶμεν πνευματικῶς, νὰ ἀνορθωθῶμεν ἐθνικῶς καὶ οἰκονομικῶς καὶ νὰ ἐπανέλθωμεν εἰς τὰς ρίζας μας.

Μὲ θερμοτέρας τῶν εὐχῶν μας διὰ εὐλογήμενα, χαρούμενα καὶ εἰρηνικὰ Χριστούγεννα, ὑγείαν, εὐτυχίαν, πνευματικῶς καρποφόρον τὸ νέον ἔτος καὶ ὁ Θεὸς νὰ βάλῃ τὸ χέρι του νὰ λυτρωθῶμεν ἀπὸ τὴν παντοειδῆ κρίσιν, ποὺ μᾶς ἐδημιούργησαν αἱ καταχθόνιαι σκοτειναὶ δυνάμεις.

 

(*) ὁδὸς Ριζάρη 2, 10675 ΑΘΗΝΑ τηλ. 210-7215023,
μὲ metro-γραμμὴ 3 καὶ λεωφορεῖα: ΣΤΑΣΙΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *