ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 44- ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

τοπικῆς διοικήσεως, ἀλλὰ τὶς οἶδεν καὶ ποίων ἄλλων…, ἄς διηγηθῶμεν ἕν ἐπίκαιρον εὐφυὲς ἀνέκδοτον.

Εἷς «ἐπιτυχημένος» Ὑπουργὸς περιοδεύει εἰς τὴν ἐκλογικήν του περιφέρειαν. Μεταξὺ τῶν πολλῶν ἐπισκέπτεται ἕν σχολικὸν συγκρότημα καὶ ἀκούει πληθώραν παραπόνων τῶν διδασκόντων, διδασκομένων καὶ τῶν γονέων των:
«Κύριε Ὑπουργέ, τὸ σύστημα θερμάνσεως ἔχει χαλάσει, δὲν ἔχομεν πετρέλαιον, τὰ περισσότερα θρανία εἶναι κατεστραμμένα καὶ ὅλοι οἱ ὑαλοπίνακες θυρῶν καὶ παραθύρων εἶναι σπασμένοι».
Ἀκούων ὅλα αὐτὰ τοὺς ἀπαντᾶ:
«Μὴ ἀνησυχῆτε καθόλου, ὅλα τὰ ἔλαβα ὑπ᾿ ὄψιν μου καὶ τὸ συντομώτατον θὰ ἱκανοποιηθοῦν τὰ αἰτήματά σας…».

Εἰσέρχεται εἰς τὸ πολυτελέστατον αὐτοκίνητόν του καὶ μεταβαίνει εἰς τὰς τοπικὰς φυλακάς. Ἐκεῖ ἀκούει μετὰ μεγίστης προσοχῆς ὅλα τὰ αἰτήματα Διευθυντοῦ φυλακῶν, προσωπικοῦ καὶ φυλακισμένων, δηλαδὴ ὅτι δὲν ὑπάρχουν πολλοὶ σωφρονιστικοὶ ὑπάλληλοι, κλινοσκεπάσματα καὶ ἀρκετὴ καὶ καλὴ διατροφή. Ὁ κ. Ὑπουργὸς διαβεβαιοῖ ὅλους ὅτι καὶ ἱκανὸν ἐπιπρόσθετον προσωπικὸν θὰ ἀποσταλῇ, θὰ καλλιτερεύσῃ τὸ συσσίτιον καὶ θὰ ἀποσταλοῦν πολλὰ καινουργῆ κλινοσκεπάσματα. Νὰ εἶναι ἀπολύτως βέβαιοι περὶ αὐτῶν.

Εἰσέρχεται μετὰ τοῦ γραμματέως του εἰς τὴν πολυτελῆ του ἅμαξαν καὶ ἀναχωροῦν.
Καθ᾿ ὁδὸν δίδει ὁδηγίας εἰς τὸν γραμματέα του:
«Νὰ σταλῇ ἕν συνεργεῖον εἰς τὸ σχολικὸν συγκρότημα, νὰ συμμαζέψῃ προχείρως ὅ,τι ἠμπορεῖ καὶ τὰ ὑπόλοιπα θὰ τακτοποιηθοῦν μελλοντικῶς.
Κατόπιν νὰ πάῃ ἕν συνεργεῖον εἰς τὰς φυλακὰς διὰ νὰ κατασκευάσῃ μεγάλη πολυτελῆ πισίνα, μεγάλη σάουνα διὰ ἄρρενες καὶ θήλεις, αἰθούσας διασκεδάσεων ἄριστα ἐξωπλισμένας μὲ τὰ πιὸ σύγχρονα τηλεοπτικὰ συστήματα…».

Ὁ γραμματεύς του μένει ἄφωνος καὶ ἐρωτᾶ: «Ὑπουργέ μου, τί μοῦ ἐλέγατε, σοβαρολογεῖτε;».
Ὁ δὲ Ὑπουργός του τοῦ ἀπαντᾶ:
«Κοίταξε φίλε μου, τὸ σχολεῖον τὸ ἐπισκεφθήκαμε καὶ δὲν πρόκειται νὰ ξαναφοιτήσωμεν. Εἰς τὴν φυλακὴν ὅμως, ἀκόμη δὲν ἐμπήκαμε, ἀλλὰ ποιὸς ξέρει, ἐὰν κάποτε μᾶς «χώσουν μέσα». Κατάλαβες;».

Οἱ «πολιτικάντηδες» ψηφίζουν τοιούτους νόμους, ὥστε ἀλληλοκαλύπτονται, καὶ οὐδεὶς «πολιτικάντης» εἰσῆλθεν τὸ κατώφλι τῶν φυλακῶν ὡς κρατούμενος καὶ οὔτε πρόκειται νὰ φυλακισθῇ κάποιος.
Ὅμως, διὰ τόν «φόβον τῶν Ἰουδαίων» ἔχουν δρομολογήσει οἱ «ἀετονύχηδες πολιτικάντηδες» ἀκόμη καὶ ἀναψηλάφησιν τῆς «δίκης τῶν 6», οὕτως ὥστε, ἐὰν παραστῇ ἀνάγκη, νὰ κληθοῦν νὰ λογοδοτήσουν ἐπὶ ἐσχάτῃ προδοσίᾳ, τότε νὰ ἐπικαλεσθοῦν τὴν ἐν λόγῳ ἀναψηλάφισιν τῆς δίκης. . .
Εἰς τὴν προκειμένην περίπτωσιν ἐφαρμόζονται αἱ λαϊκαὶ ρήσεις: «κόρακας κοράκου μάτι δὲν βγάζει» καὶ
«θὰ σὲ λέγω μαστρογιῶργο, θὰ μὲ λέγεις μαστροκώστα, θ᾿ ἀγαπιόμαστε οἱ δυό μας, διὰ νὰ μᾶς ἀγαπᾶ ὁ ὁ κόσμος ὅλος».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *