ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 43 – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ- ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΙ

Ἐν Παλαιοχωρίῳ 14/4/2010
Ἀξιότιμοι
ΚΥΡΙΕ Ἀναγνωστόπουλε, ΚΥΡΙΑ Ἀναγνωστοπούλου

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ καὶ χρόνια πολλὰ καὶ εὐλογημένα.
Ἔλαβα τὰ ἀποσταλέντα, τῇ εὐγενῇ φροντίδι Σας, περιοδικὰ τῆς «ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ» καὶ Σᾶς εὐχαριστῶ θερμὰ ἐκ βάθους καρδίας, καθ᾿ ὅσον εὑρῆκα εἰς αὐτὰ ζωντανεμένες τὶς ἰδέες μου, ἅπαξ καί «παιδιόθεν» ὑπῆρξα ἕνας αἰώνιος κυνηγὸς ἰδανικῶν ποὺ εἰς τὸ μὲν Δημοτικὸν Σχολεῖον καὶ ἐν τῇ διδαχῇ τῆς Ἱστορίας (τοῦ πιὸ ἀγαπημένου Μαθήματος) τὰ Ἰνδάλματά μου ἦσαν ὁ Ἀχιλλέας, ὁ Λεωνίδας, ὁ Διάκος, ὁ Κολοκοτρώνης, ὁ Παπαφλέσσας καὶ ὅλοι οἱ ἀθάνατοι Ἥρωες τοῦ 1821, ἀργότερα δὲ εἰς τὸ Γυμνάσιον ὁ Μ. Κων/νος, ὁ Μ. Ἰουστινιανός, οἱ Μεθόδιος καὶ Κύριλλος, καὶ ὅλα τὰ παλλικάρια καὶ κοπέλες τῆς Πίστεως μας (Νεομάρτυρες), ὁ «Μαρμαρωμένος» Βασιλιᾶς μας Κων/νος Παλαιολόγος, ποὺ μάταια ἐζητοῦσε ἀπὸ τοὺς τότε «ἔχοντες καὶ κατέχοντες» νὰ συνεισφέρουν διὰ τὴν Ἄμυνα τῆς ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (ποὺ ἔπρεπε νὰ ὀνομάζεται ΑΓΙΑ, ὅπως ἡ Πετρούπολις)-Πατρίδος τοῦ Πατέρα μου, ποὺ ἔχασα εἰς ἡλικία 5,5 χρόνων καὶ ἀφοῦ προηγουμένως εἶχα χάσει καὶ τὴν Μητέρα, ὄντας 4,5 χρόνων, ὥσπου ἦλθαν οἱ καταραμένοι Ἀγαρηνοὶ καὶ ἐχάσαν τὸ βιός τους, τὶς οἰκογένειες τους καὶ τὴν ζωήν τους.
Θεωρῶν τὰ γραφόμενα τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς» (ὡς καὶ τοῦ Ὀρθ. Τύπου) ὡς 5ον Εὐαγγέλιον, Σᾶς ἐκφράζω, τὰ θερμότατά μου Συγχαρητήρια διὰ τὴν Παύλειον Δρᾶσιν Σας, εὐχόμενος τὴν πραγμάτωσιν τῶν ἐπιδιωκομένων Ἱερῶν Σκοπῶν. Ὁ Κύριος ν᾿ ἀτσαλώνῃ σῶμα καὶ ψυχὴ μὲ Ὑγεία καὶ Ὑπομονή ν᾿ ἀντιμετωπίζετε τὶς παγίδες τοῦ Ἀντικειμένου.
Ἔχω διαβάσει περὶ τοῦ Προστάτου τοῦ Συλλόγου Σας Νεομάρτυρος «Ἁγ. Παύλου» ἀπὸ τὸν Μ. Συναξαριστὴ τῆς Ὀρθ. Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τὸν βίον του καὶ πολὺ συνεκινήθην.
Ὅσον ἀφορᾶ διὰ τό «Τάμα τοῦ Ἔθνους», τί νὰ πεῖς. Εἶναι μεγάλη Ντροπή, ποὺ 190 χρόνια δὲν τὸ ἐξεπλήρωσε τὸ Ἔθνος. Κὶ ἀκόμη ὅμως μεγαλύτερη Ντροπὴ διὰ τοὺς Εὐρωπαίους Μονάρχες, ποὺ 400 χρόνια ἄφησαν τὸν Τοῦρκον νὰ καταδυναστεύῃ μία Ἀδελφὴ Χριστιανικὴ Χώρα κὶ ἀπεναντίας οἱ διάδοχοί τους, ἀπόγονοί τους Ψευδοδημοκράτες, νὰ τὸν ἔχουν ὡς enfante Gate τους-μόνο καὶ μόνο διὰ νὰ μή «κατεβῇ» εἰς τὴν Μεσόγειον ὁ «Μόσκοβας» διὰ ν᾿ἁλωνίζουν μόνον αὐτοί. Τὰ σκέπτομαι αὐτὰ τὰ πράγματα καὶ μοὔρχονται στὸ Νοῦ οἱ στίχοι τοῦ Μεγάλου Φιλέλληνα Λόρδου Βύρωνος
«…Πρέπει τάχα νὰ κλαῖμε Μεγαλεῖα χαμένα
καὶ Ντροπή νὰ μᾶς βάφῃ ἀντὶς αἷμα σὰν πρῶτα;
Βγάλε ὦ Γῆ δοξασμένη ἕνα
ἱερὸ ἀπομεινάρι τῶν παιδιῶν τοῦ Εὐρώτα
τρεῖς ἄν ἔρθουνε φτάνουν ἄλλη μιὰ Θερμοπύλα νὰ κάνουν…
Ἀπ᾿ τοὺς ἄπιστους Φράγγους Λευτεριὰ μὴ ζητᾶτε
ἐκεῖ ζοῦν Ἡγεμόνες ποὺ πωλοῦν κὶ ἀγοράζουν
μὲ δικό σας σπαθὶ καὶ ντουφέκι πολεμᾶτε κί ὅτι θέλουν ἄς τάζουν.
Ζυγὸς Τούρκου μὲ πονηριὰ Φράγγου σὰν ταιριάσουν
τὴν ἀσπῖδα ὅσο γερὴ κὶ ἄν εἶν᾿ θὰ τὴ σπάσουν!…»
Ἄς θέσω τέρμα εἰς τοὺς συνειρμοὺς νὰ μὴ Σᾶς κουράζω καὶ μὲ συγχωρεῖτε διὰ τὸ κάπως προσωπικὸν περιεχόμενον τῆς Ἐπιστολῆς μου αὐτῆς, εὐχόμενος καὶ πάλιν καλὴν δύναμιν εἰς τὸν ἀγῶνα Σας καὶ τὴν παρὰ Θεοῦ Εὐλογίαν, καθὼς καὶ τὴν ἀπαλλαγὴν τῆς Πατρίδος μας ἀπὸ τὰ δεινά, ποὺ τὴν μαστίζουν ὑπαιτιότητι ὄχι μόνον τῶν ἑκάστοτε Κυβερνώντων, ἀλλὰ κυρίως τῆς ἐλαφρότητος τοῦ Λαοῦ, ποὺ τὸν κολακεύουν οἱ ἐπιτήδειοι καὶ παίρνουν τὴν ψῆφον του κάνοντες τὴν δουλειάν τους, ἐκτελοῦντες πιστὰ τὶς Ἐντολὲς τῶν Πατρώνων τους (Μασόνων-Λέσχης Μπίλντερμπεργκ-Δ.Ν.Τ.- Ἑβραϊκοῦ Λόμπυ- Παρασυναγωγὴ Εὐρ. Ἑνώσεως κ.λπ.)

Σᾶς χαιρετῶ Μὲ ἐξαιρετικὴ Τιμὴ καὶ Ἀγάπη
Ἀπόστολος Ἰω. Ἀποστόλου, συνταξ. δάσκαλος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *