ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 43 -ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

 

Ἡ ἀπροσδόκητος εἴδησις τῆς εἰς Κύριον ἐκδημήσεως του τὴν 16.4.2010 συνεκίνησεν τὰ πολυάριθμα πνευματικά του τέκνα καὶ τοὺς χιλιάδας ὑπό αὐτοῦ περιθαλπωμένους συνανθρώπους μας.
Εἰς μνήμην αὐτοῦ, παραθέτομε ἐπιστολήν μας, ἡ ὁποία ἐδημοσιεύθη καὶ εἰς τὸν ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΤΥΠΟΝ τῆς 14.5.2010 καὶ μίαν φωτογραφίαν, ὅπου μᾶς ἐτίμησεν μὲ τὴν παρουσίαν του κατὰ τὴν ἐκδήλωσίν μας τῆς 21.1.2009 εἰς τὸ Πολεμικόν Μουσεῖον Ἀθηνῶν.

 

Ἀξιότιμον Οἰκογένειαν Μανώλη
Ἐφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ

Ἐπιστολὴ 476/22.4.2010

Ἀγαπητή μας οἰκογένεια Μανώλη,
Ἀγαπητὲ κ. Ζερβέ καὶ λοιποὶ συνεργάτες τοῦ Ὀρθοδόξου Τύπου!

Χριστὸς Ἀνέστη, καλὴν Ἀνάστασιν εἰς τὰς ψυχάς μας, τὰς οἰκογενείας μας, τὴν πατρίδα μας καὶ τὸν κόσμον ἅπαντα.

1. Ἡ εἴδησις τῆς ἀπροσδοκήτου ἐκδημήσεως τοῦ ἀειμνήστου πατρὸς Μάρκου μᾶς συνετάραξεν. Δεχθῆτε παρακαλοῦμεν θερμότατα συλλυπητήρια μελῶν, συνεργατῶν καὶ φίλων τόσον

τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, ὅσον

τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου «ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» καὶ

τοῦ «Σωματείου οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους».

2. Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα ὁ ἀναστὰς Κύριος νὰ τὸν ἀναπαύῃ, ὅπου οἱ δίκαιοι, παραγκωνισθέντες, κατατρεγμένοι καὶ ἁγνοὶ ἀγωνισταὶ ἀναπαύονται καὶ σεῖς νὰ εἶσθε πάντοτε καλὰ καὶ νὰ τὸν ἐνθυμῆσθε.

3. Μακάρι ὁ Κύριος νὰ βοηθήσῃ νὰ ἀναδειχθοῦν ἀντάξιοι μιμηταί του, διὰ νὰ συνεχίσουν τὸ θεάρεστον ἔργον τοῦ ἀειμνήστου καὶ νὰ ἀγωνισθοῦν διὰ κάθαρσιν Ἐκκλησίας καὶ Κοινωνίας, πρὸς δόξαν Θεοῦ, διότι ὁ θερισμὸς εἶναι τεράστιος, οἱ δὲ ἰδανικοί, κοινωνικοί, ἀνιδιοτελεῖς ἐργάται τοῦ Εὐαγγελίου εἶναι ἐλαχιστότατοι.

Καθημερινῶς φεύγουν οἱ ἰδανικοὶ ἐργάται τοῦ Εὐαγγελίου, οἱ ὁποῖοι πιστεύουν Χριστὸν καὶ ὄχι χρυσὸν καὶ ζοῦν διὰ τὴν Ἐκκλησίαν καὶ ὄχι ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν καὶ πολλαπλασιάζονται οἱ «φελλοί», οἱ «ἀνώμαλοι», οἱ γόητες, οἱ πονηροί, ποὺ γνωρίζουν νὰ ἑλίσσωνται 180 μοῖρες ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν ἕρποντες, λείχοντες καὶ μὲ τά «κερατάκια των»…

Μετ᾿ ἐξαιρέτου τιμῆς καὶ ἀγάπης

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *