ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ-ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΜΑΣ Η ΕΛΠΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΝ 20.1.2019 ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ

19.1.2019 *
Καλοῦνται οἱ φίλοι νὰ ἐπικοινωνήσουν μαζί μας καὶ νὰ συνταχθοῦν κάτω ἀπὸ σύνθημα:
«ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΖΗΤΩ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ»

Συγχαίρομε τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Καλαβρύτων κ. Ἀμβρόσιον, τὸν Σεβασμιώτατον Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, τὸν Ἀντιπρόεδρον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Σεβασμιώτατον Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαον, τοὺς Σεβασμιωτάτους Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρον, Κερκύρας κ. Νεκτάριον, Κυθήρων κ. Σεραφείμ, Σερρῶν κ. Θεολόγον, Ζιχνῶν κ. Ἱερόθεον, Φθιώτιδος κ. Νικόλαον, Φωκίδος κ. Θεόκτιστον, Μάνης κ. Χρυσόστομον, Δρϊυνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. Ἀνδρέαν, Χίου κ. Μάρκον καὶ τοὺς λοιποὺς Μακεδόνας, οἱ ὁποῖοι μὲ τὸ ἔγγραφόν των ἀπὸ 19.12.18 ἐδήλωσαν ὅτι θὰ ὑποστηρίξουν ἐνεργῶς τὸ συλλαλητήριον καθὼς καὶ ὅλους τοὺς ἄλλους, οἱ ὁποῖοι τελευταίαν στιγμὴν θὰ μεταβοῦν!!!!!…..

1.Δὲν ἐπιτρέπεται νὰ λείψῃ οὐδεὶς Μητροπολίτης τοῦ νέου καὶ παλαιοῦ ἡμερολογίου καὶ ἐπιβάλλεται νὰ κινητοποιήσουν ὅλους τοὺς κληρικοὺς καὶ μοναχὰς καὶ μοναχοὺς καθὼς καὶ φορεῖς τῆς δικαιοδοσίας των νὰ συμμετέχουν, ὑπεθυμίζοντες εἰς αὐτοὺς τὸ τοῦ Αἰσχύλου: «ΝΥΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ ΑΓΩΝ»!!!!….

Ἐνδιαμέσως ὅμως πρέπει νὰ ἐργασθοῦν ἐντατικότατα καὶ νὰ διαφωτίσουν ὅλους τοὺς ἐξωμότας νὰ σταθοῦν εἰς τὸ ὕψος τῶν περιστάσεων καὶ ὅλοι μαζὶ οἱ εὐσυνείδητοι, ἑλληνόψυχοι πατριῶται ἀπὸ ἀριστερὰ καὶ δεξιὰ κόμματα νὰ κρούσουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου καὶ νὰ τοὺς ἀναγκάσουν νὰ δηλώσουν μετάνοιαν διὰ τὸ ἀνοσιούργημα νὰ δώσουν ψῆφον ἐμπιστοσύνης εἰς τὴν Κυβέρνησιν!!!!!…..
Νὰ χτυποῦν οἱ κώδωνες τῶν ἐκκλησιῶν καθημερινῶς πρωὶ καὶ ἀπόγευμα ὡσὰν τὴν Μεγάλην Παρασκευήν, ὄχι μόνον μέχρι καὶ τὴν ἡμέραν τῆς ψηφίσεως – ἐπικυρώσεως τῆς ἐμετικῆς καὶ καταπτύστου συνθήκης τῶν Πρεσπῶν ἀλλὰ καὶ μετὰ νὰ συλλεγοῦν ὑπογραφαὶ διὰ τὸν ἐξαναγκασμὸν τῆς Κυβερνήσεως νὰ γίνῃ ἐλεύθερον καὶ ἐπὶ ἴσοις ὅροις ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ.
Διαφορετικῶς θὰ εἴμεθα ὅλοι ἄκρως ἀναπολόγητοι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως!!!!….

Σύσσωμος ἡ Ἱεραρχία νὰ προσέλθῃ εἰς τὸ Πανσυλαλλητήριον.

2.Ἐπίσης νὰ προειδοποιηθοῦν ὅτι ἡ συμπεριφορὰ τῶν ἰθυνόντων νὰ διαδίδουν, πρὸς τρομοκράτησιν τῶν ἑλληνόψυχων διαμαρτυρομένων, ὅτι θὰ ὑπάρξουν ἀντισυλαλλητήρια, εἶναι οὐσιαστικῶς ἐγκληματική, ἀντισυνταγματική –παράνομη. Διότι οἱ συμμετέχοντες εἰς παρανόμους καὶ ἀντισυνταγματικὰς ἀντιδιαδηλώσεις ἄστολοι ἀλλὰ μασκοφόροι κουκουλοφόροι μισθοφόροι τῆς κυβερνήσεως, οἱ ὁποῖοι πληρώνονται ἀδρὰ ἀπὸ τὴν Κυβέρνησιν, πρέπει νὰ συλλαμβάνωνται καὶ νὰ καταδικάζωνται διὰ ἀνθρωποκτονίας ἐκ προθέσεως!!!!….
Ἀρκετὰ μᾶς ἔχουν κατατρομοκρατήσει καὶ μᾶς ἔχουν δημιουργήσει μέγιστον ἄγχος καὶ ἄκραν ἀβεβαιότητα διὰ τὴν αὔριον!!!!….
Ἀστυνομικοὶ δέ, οἱ ὁποῖοι θὰ λάβουν τὴν ἐντολὴν νὰ ἐκτοξεύουν χημικά, χειροβομβίδας κρότου λάμψης καὶ νὰ χρησιμοποιήσουν γκλόπς ἐναντίον ὅλων αὐτῶν τῶν φιλήσυχων ποὺ θὰ πράξουν τὸ συνταγματικόν των δικαίωμα νὰ διαμαρτυρηθοῦν, ἐπιβάλλεται νὰ ἐφαρμόσουν τό: «Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις»(Πράξ. 5, 29).
Διαφορετικῶς νὰ φωτογραφίζωνται καὶ ἀργότερον νὰ παραπεμφθοῦν καὶ αὐτοὶ ὡς ἀνθρωποκτόνοι ἐκ προθέσεως!!!…

Οἱ δὲ ἰθύνοντες νὰ καταδικάζωνται ὡς χιτλερικοὶ καὶ φασίστες!!!!….

3.Ἕκαστος ἀπὸ ἐμᾶς ἂς ξιφουλκήσῃ πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν καὶ ἄς ἀπευθυνθῇ πρὸς τὸν κάθε ἐξωμότην καὶ νὰ τοῦ κρούσῃ τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου. Νὰ ἐπαναλάβωμε ὅλοι εἰς αὐτὰ τὰ προδοτικὰ στοιχεῖα τὸ τοῦ Θεανθρώπου καὶ Σωτῆρος μέχρι τοῦδε τῆς Ἑλλάδος πρὸς τὸ πρωτοπαλλήκαρόν του τὸν Πέτρον: «ἤπαγε ὀπίσω μου σατανᾶ, ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων» (Ματθαῖος 16, 22)!!!….

Ἂν δὲν θέλουν νὰ ἀκούσουν τὸν Θεάνθρωπον Σωτῆρα Χριστόν, ἂς μιμηθοῦν τὸν πατέρα τῶν φιλοσόφων, τὸν πρόγονόν μας Σωκράτη, ταπεινότατον καὶ παντογνώστην τῆς τότε ἐποχῆς: «μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν ἡ πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι»!!!!….

Ἂς μιμηθοῦμε τὸν Φωκυλίδη: «Μηδενὶ δίκην δικάσῃς, πρὶν ἄν ἀμφοῖν μῦθον ἀκούσῃς»!!!!!…..
Δυστυχῶς ὅλοι μας περιοριζόμεθα μόνον μέχρι τό:«μηδενί δίκην δικάσῃς»,τὸ ὁποῖον σημαίνει πλήρη ἀπραξίαν. Δηλαδὴ νὰ μὴ κάνωμε ἀπολύτως τίποτε καὶ νὰ ξεχνᾶμε τὴν οὐσίαν, τό: «πρὶν ἄν ἀμφοῖν μῦθον ἀκούσῃς»!!!…
Δυστυχῶς ὅλοι μας, ἀμέσως καὶ ἐμμέσως, συμβάλλομε παντοιοτρόπως νὰ ἐξαπλώνεται, νὰ ριζώνῃ καὶ νὰ θριαμβεύῃ τὸ κακὸν μὲ γεωμετρικὴν πρόοδον καὶ νὰ συρρικνοῦται τὸ καλὸν μὲ ἀριθμητικὴν πρόοδον!!!!!!…..

4.Ἤδη πρὸ καὶ κατὰ τὴν ἐποχὴν τοῦ Μεγίστου, Φιλανθρώπου, Δωρητοῦ καὶ Λυτρωτοῦ μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, οἱ σιωνισταί, ἐνῷ ἀπέκτειναν (ἐδολοφονοῦσαν) τοὺς προφήτας, ἐνόμιζον οἱ δυστυχισμένοι, οἱ σιωνισταί, ὅτι τοιουτοτρόπως προσέφερον δόξαν εἰς τὸν Θεόν. Ὁ δὲ Θεάνθρωπος μᾶς διευκρίνισε καὶ τὸ ὅτι: «ἀποσυναγώγους ποιήσουσιν ὑμᾶς· ἀλλ’ἔρχεται ὥρα ἵνα πᾶς ὁ ἀποκτείνας ὑμᾶς δόξῃ λατρείαν προσφέρειν τῷ Θεῷ» (Ἰωάν. ιστ, 2)!!!…

Εἶχαν τόσο πολὺ τυφλωθῆ αὐτοὶ οἱ τυφλοὶ εἰς τὴν ψυχήν, ὥστε ἔλεγαν εἰς τὸν θεραπευθέντα τυφλόν «ἐν ἁμαρτίαις σὺ ἐγεννήθης ὅλος, καὶ σὺ διδάσκεις ἡμᾶς;;;;;» (Ἰωάννης 9, 34).

5.Τώρα δέ, ἔχουν τὴν οἴησιν καὶ τὸν ἐγωισμὸν νὰ ἀποκαλοῦν τοὺς ἐλαχίστους εὐλαβεῖς καὶ ταπεινοὺς τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος, ὅτι εἶναι δῆθεν ἀποκομμένοι ἀπὸ τὸ σῶμα τῆς ἐκκλησίας, ὡς παρεκκλησιαστικοὺς ἢ ἀκόμη καὶ παραθρησκευτικούς!!!!….
Καὶ μὲ τὰ διάφορα σατανικὰ φληναφήματα, νὰ ἀπομακρύνουν τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τὸ δρόμον τοῦ Θεοῦ. Ἐμεῖς ὅμως ἐπ΄οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ ἀποκάνωμε ἀλλὰ πρέπει νὰ ἐφαρμόζωμε τὰ γραφικά:

α) Βλέπετε τοὺς κῦνας, βλέπετε τοὺς κακοὺς ἐργάτας, βλέπετε τὴν κατατομήν (Φιλιπισ. 3, 2) !!!!….

β) Καὶ μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε· (Πρὸς Ἐφεσίους Ε, 11)!!!!….

γ) Ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ ὁ ἀδελφός σου, ὕπαγε καὶ ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου˙ ἐὰν σοῦ ἀκούσῃ, ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου˙ ἐὰν δὲ μὴ ἀκούση, παράλαβε μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο, ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων ἢ τριῶν σταθῇ πᾶν ρῆμα. ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν, εἰπὲ τῇ ἐκκλησίᾳ˙ ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ, ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς καὶ ὁ τελώνης (Ματθ.18, 15-17)!!!!….

δ) ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἤ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζεται ὑμῖν παρ΄ὅ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλάτας 1, 8)!!!!….

ε) ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή (Ἰωάν. ιδ, 6),

ζ) γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς (Ἰωάν, η, 32),

η) ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ (Σοφία Σειρὰχ 4, 28)!!!…

Ἄπειρα ἄλλα γραφικὰ χωρία ἀλλὰ καὶ ὀρθοτάτας συμβουλὰς καὶ διδασκαλίας τῶν Ἁγίων Πατέρων δὲν ἐπιθυμοῦμε νὰ ἀπαριθμήσωμε!!!…

6.Ὅσοι δέ, δὲν ἔχομε τὴν εὐχέρειαν τοῦ λόγου ἢ τῆς γραφῆς, διότι «ὁ γνωρίζων νὰ ὁμιλῇ δύναται νὰ νικᾶ εἰς τὴν ζωὴν καὶ νὰ ἐπιβάλλεται», ἂς ἐπαναλαμβάνωμε μίαν σύντομον προσευχήν: Παναγία Τριὰς φώτισον ἡμᾶς τὶ δεῖ ἡμᾶς ποιεῖν καὶ λέγειν!!!!….

Ὁ Θεὸς ἂς ἐπέμβει παντοιοτρόπως διὰ νὰ λυτρωθῶμε ἀπὸ τὸ βάραθρον τῆς ἀβύσσου ὅπου μᾶς ὡδήγησαν οἱ μεθυσμένοι γενίτσαροι τοῦ πνεύματος, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀπείρως περισσότερον ἐπικίνδυνοι ἀπὸ τοὺς γενιτσάρους τῆς ξιφολόγχης. Διότι οἱ γενίτσαροι τῆς ξιφολόγχης ἠμπορεῖ νὰ κουρασθοῦν, νὰ ἀηδιάσουν καὶ νὰ σταματήσουν νά «ξεκοιλιάζουν» ἄλλους. Ἀντιθέτως οἱ γενίτσαροι τοῦ πνεύματος ὡσὰν πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων δυνάμεων, ὡσὰν μενόμενοι ταῦροι εἰς ὑαλοπωλεῖον, προσπαθοῦν νὰ τὰ κάνουν ὅλα «γυαλιὰ καρφιά»!!!!….

Ἐπαναλαμβάνομε, μόνον διὰ τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, θὰ ἀναζωογονηθῇ καὶ θὰ ἐνθαρρυνθῇ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸν καὶ ἐθνικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων!!!!….

Ἂς σπεύσωμε ὅλοι νὰ ἐπιστρέψωμε εἰς τὰς ρίζας μας καὶ νὰ ἐπικαλεσθῶμε τὸ Θεῖον Ἔλεος, ἰδίως ὅσοι νομίζομε ὅτι εἴμεθα καλοὶ Χριστιανοὶ καὶ ἂς ἀγωνισθῶμε νὰ ἔχωμε ἀκεραίας καὶ συμμετρικὰς τὰς πτέρυγας τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς Ὀρθοπραξίας καὶ νὰ φροντίζωμε ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως νὰ ἀποκτήσωμε ἔλεον (κατὰ τοὺς πατέρας καλὰς πράξεις), διότι ἀκόμη καὶ ἁγνότατοι νὰ εἴμεθα (ὤ, τὶ φρικτὸν πρᾶγμα εἶναι τὸ μαρτύριον τῆς ἁγνότητος), κινδυνεύομε νὰ μείνωμε ἔξω τοῦ Νυμφῶνος, ὅπως αἱ μωραὶ παρθέναι!!!…

Δι’αὐτὸ πρέπει μαζὶ μὲ λοιπὰς συντόμους νοερὰς προσευχάς, νὰ ἐπαναλαμβάνωμε καὶ ἐμεῖς τό:
«μὴ μείνωμεν ἔξω τοῦ νυμφῶνος Χριστέ»!!!…

* ΑΝΗΡΤΗΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ
http://www.fotgrammi.gr/uncategorized/%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%bf%cf%85%cf%83-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%b5%ce%b4%ce%bf%ce%bd%ce%b

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *