ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΗΜΗ 62-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΚΔΟΤΟΥ

Εὐχόμεθα εὐλογημένην, χαρούμενην καὶ εἰρηνικὴν Ἁγίαν Τεσσαρακοστὴν καὶ νὰ μᾶς ἀξιώσῃ ὁ Θεὸς νὰ ἔχωμεν ἕνα πανευφρόσυνον Πάσχα καὶ καλὴν Ἀνάστασιν εἰς τὰς ψυχάς μας, τοὺς οἰκείους μας, τὴν Ὀρθοδοξίαν μας, τὴν Ἑλλάδα μας καὶ τὸν κόσμον ἅπαντα.

Εἴμεθα εὐτυχεῖς, διότι μᾶς ἀξιώνει πάλιν ὁ Θεὸς νὰ ἐπικοινωνήσωμεν μὲ τοὺς δεκάδας χιλιάδας φίλους καὶ συμπαραστάτας τοῦ «Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς», τῶν ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν, ποὺ προσπαθοῦμεν ἀκαταπαύστως νὰ συνεχίζωμεν, καὶ τῶν λοιπῶν κοινωνικῶν καὶ πνευματικῶν δραστηριοτήτων μας.
Αἰσθανόμεθα ὡς μία μεγάλη οἰκογένεια καὶ προσπαθοῦμεν νὰ ἐνεργοῦμε τοιουτοτρόπως.

Τὰ γεγονότα κατὰ τὸ τελευταῖον τρίμηνον ὑπῆρξαν καταιγιστικά : διὰ τὴν Πατρίδα μας μὲ τὰς ἐθνικὰς ἐκλογάς, κατὸπιν τῶν ὁποίων ἀναμένομεν τὰς ἐξελίξεις ἐντὸς τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης καὶ παγκοσμίως.
Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα τὸ Ἔθνος μας νὰ ἀναλάβῃ δυνάμεις, νὰ ἀνακάμψῃ καὶ νὰ ἀναστρέψῃ πρὸς τὸ συμφέρον του, κυρίως πνευματικὸν καὶ κατόπιν οἰκονομικόν.
Διαφορετικῶς θά «ἀργοπαθαίνουμε».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *