ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 53- ΛΙΑΝ ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ

 

ΤΑ ΑΣΠΡΑΔΙΑ ΤΩΝ ΑΥΓΩΝ ἔχουν θεραπευτικὴν ἐπίδρασιν εἰς τὰ ἐγκαύματα.

Ἀπὸ τὴν σοφίαν τοῦ Λαοῦ γνωρίζομε ὅτι ἄν κάποιος ὑποστῆ ἔγκαυμα, πρέπει ἀρχικῶς νὰ ψεκάσῃ μὲ κρύο νερό. Ἄν ἁπλώσῃ ἐν συνεχείᾳ ἀσπράδι αὐγοῦ, ἀποφεύγονται τὰ χειρότερα.

Ἀναφέρεται μία ἱστορία ἑνὸς νέου, ὁ ὁποῖος ἐψέκαζε τὸν κῆπον του μὲ φυτοφάρμακα. Ὅταν ἠθέλησε νὰ ἐλέγξῃ τὴν στάθμην τοῦ βαρελιοῦ, διὰ νὰ ἰδῇ πόσον ὑπάρχει ἀκόμη, ἄνοιξε τὸ καπάκι καὶ ἄναψε τὸν ἀναπτῆρα του. Ἀμέσως περιετυλίχθη ἀπὸ φλόγες ἀπὸ τὶς ἀναθυμιάσεις τοῦ φυτοφαρμάκου.Μία γειτόνισσα, ὅταν ἄκουσε τὶς φωνές του, ἔτρεξε καὶ ἔφερε ἀπὸ τὸ σπίτι της πολλὰ αὐγά. Τὰ ἔσπασε καὶ ἅπλωσε τὰ ἀσπράδια εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ ἄτυχου νέου. Ὅταν τὸ ἀσθενοφόρον κατέφθασε καὶ οἱ νοσοκόμοι εἶδαν τὸν ἀσθενῆ ἐρώτησαν, πῶς ἐσώθη. Ὅλοι ἔδειξαν τὴν γειτόνισσα, ποὺ εἶχε ἀναλάβει τὴν πρωτοβουλία. Τὴν συνεχάρησαν καὶ τῆς εἶπαν “τοῦ ἐσώσατε τὸ πρόσωπο”. Ἡ καμένη περιοχὴν εἶχε τελείως ἀναγεννηθῆ χάρις εἰς τὸ κολλαγόνον τῶν ἀσπραδιῶν τῶν αὐγῶν.

Πράγματι τὸ κολλαγόνον εἶναι μία ὁμὰς πρωτεϊνῶν τῶν συνδετικῶν ἰστῶν τοῦ ὀργανισμοῦ μας, ποὺ συνδέουν καὶ στηρίζουν ἄλλους σωματικοὺς ἰστοὺς ὅπως τὸ δέρμα, τὰ ὀστά, οἱ τένοντες, οἱ μύες κ.λπ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *