ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 82-ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΚΑΙ Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ (ΣΕΙΡΑ ΑΡΘΡΩΝ)

Ὁ πρώην ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ θρυλικὸς Γέρων κυρὸς ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ:
«ἔρχεται ἐξ ἀνατολὼν ἐπιδημία ἀπείρως χειρότερη
τῆς κοινῆς γρίπης»!!!!!

Κατὰ τοὺς μῆνες Μάρτιον – Ἀπρίλιον 2020 εἰς τὴν πατρίδα μας ἐπιδεινώθη ἡ κατάστασις ἀφορήτως.
Δὲν ἔφθανε ὁ μέγιστος κίνδυνος, τὸν ὁποῖον προεφήτευσε τὸ 1990 ὁ ἀνεπανάληπτος ἰδανικὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, πρώην ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ θρυλικὸς Γέρων κυρὸς ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ: Video
α) https://www.youtube.com/watch?v=fzQLDUv_U0c
καὶ β) ὁλόκληρη ἡ ὁμιλία :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1968&v=Delpcxi5Y10&feature=emb_logo

Ἀπεκορυφώθησαν καὶ οἱ καθημερινὲς τρομοκρατικὲς προκλήσεις τοῦ συγχρόνου σχιζοφρενοῦς Χίτλερ, ὁμοαίμου μας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ὁ ὁποῖος ὡσὰν ἀκραῖος, αἱμοσταγὴς γεννίτσαρος ἐπολλαπλασίαζε τὶς ἀπειλές του μὲ τὶς προκλητικότατες καθημερινὲς πτήσεις του ἐπάνω ἀπὸ τὶς οἰκίες τῶν ὁμογενῶν μας ἀπὸ Καστελόρριζον, Κώ, Ἰκαρίαν, Σάμον, Χίον, Λέσβον, Ἀλεξανδρούπολιν μέχρι καὶ τὴν Λάρισσαν, Εὐβοιαν, Σποράδες, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ταυτόχρονον ἄμεσον προώθησιν λαθρομεταναστῶν τόσον εἰς τὰ νησιά μας, ὅσον κυρίως εἰς τὴν ἀκρητικήν μας περιοχήν τοῦ Ἔβρου!!!!!…..

Διὰ τοῦτο τὰ ἄρθρα μας εἰς τὸ διαδίκτυον ἀνεφέροντο εἰς τὸν ἀγῶνα μας εἰς τὰ ἐξωτερικὰ καὶ εἰς τὰ ἐσωτερικὰ προβλήματα. Ἀντιπροσωπευτικῶς τὰ κατωτέρω!!!!!…..

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΥΛΑΤΤΟΝΤΕΣ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΑΣ

3.3.2020

Σᾶς χαιρετοῦμε καὶ σᾶς ἀποστέλλομε τὶς εὐχές μας καὶ προσευχές μας, ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης καὶ τῶν οἰκτιρμῶν νὰ προστατεύῃ ἐσᾶς καὶ τὴν ὡραιότατην Ἑλλάδα μας!!!!!…..

Διότι βαστᾶτε Θερμοπύλες πάντοτε, ἰδιαιτέρως ἀπὸ τὸ τέλος προηγουμένης ἑβδομάδος εἰς τὴν Βορειοανατολικὴν μαρτυρικήν Θράκην μας!!!!!…..

Εἰς τὸν Ἕβρον, τὰ νησιὰ τοῦ Βορειοανατολικοῦ Αἰγαίου καὶ εἰς κάθε γωνιὰ τῆς Ἑλλάδος μας, ὅπου οἱ ἄνθρωποι συνεχίζουν να ἀγωνίζωνται ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν!!!!!…..
Θὰ ἔπρεπε πρὸ πολλοῦ νὰ σπεύδωμε νὰ συνδράμωμε τοὺς συνέλληνας μας!!!!!…..

Πάρα πολλοὶ φίλοι ἐδῶ εἰς τὸ Λεκανοπέδιον Ἀττικῆς μᾶς λέν: «κρῖμα ποὺ δὲν εἴμαστε κοντὰ εἰς τοὺς ἀγωνιζόμενους αὐτὲς τὶς ἡμέρες συνέλληνές μας» !!!!!…..

Ἡ Ἐκκλησία μας, μεταξὺ τῶν ἄλλων, προσεύχεται, ὁ Θεὸς νὰ μᾶς λυτρώνῃ ἀπὸ λιμόν (πείναν), λοιμόν (ἐπιδημίαν), σεισμούς, καταποντισμούς, αἰφνίδιον θάνατον καὶ ἐπιδρομὲς ἀλλοφύλων!!!!!…..

Ὅλους αὐτοὺς τοὺς φανατικούς, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, μουσουλμάνους Μαρόκου, τῆς Ὑποσακχάριας περιοχῆς, Νιγηρίας κ.λ.π., ποὺ περισυλλέγει ὁ σύγχρονος σχιζοφρενὴς Χίτλερ, ὁ ὅμαιμός μας ἐξωμότης Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τοὺς ἄκρως δυσπροσάρμοστους φανατικοὺς μουσουλμάνους τοὺς γυμνάζει καὶ τοὺς ἐξαπολύει ἀνὰ τὴν Εὐρώπην!!!!!…..
Ὅπως ὁ μαῦρος φασίστας Χίτλερ ἐπάσχιζε νὰ καταπνίξῃ τοὺς λαοὺς διὰ τῶν ὅπλων, ἔτσι καὶ τώρα ἡ «μαμά» Μέρκελ διὰ τῶν ἐπιδοτουμένων ἐπενδύσεων, ἔτσι καὶ οἱ υἱοὶ τῆς Ἄγαρ ἐπέβαλαν τὸν ἀνυπόφορον καὶ δυσβάστακτον μωαμεθανικὸν ζυγὸν διὰ τῶν ὅπλων, τοῦ παιδομαζώματος καὶ τοῦ ἀναγκαστικοῦ ἐξισλαμισμοῦ καὶ δημιουργοῦσαν τὰ τάγματα τρόμου τῶν φρικτότατων Γενιτσάρων!!!!!…..

Οἱ ἐνέργειες μέσῳ τῆς διπλωματικῆς ὁδοῦ ἔπρεπε νὰ ἐνεργοποιηθοῦν πρὸ πολλῶν ἐτῶν!!!!!…..

Παραδείγματος χάριν οἱ πρόσφυγες νὰ εἰσήρχοντο νόμιμα καὶ δικαιολογημένα εἰς τὴν Ἑλλάδα, μόνον κατόπιν ἐπισήμου αἰτήσεως των μέσῳ τῶν Προξενείων μας εἰς τὴν Τουρκίαν!!!!!…..

Ἐπίσης ἔπρεπε πρὸ πολλοῦ νὰ περιορίζωμε τὶς ἀσύδοτες δραστηριότητες τῶν Μ.Κ.Ο. ποὺ ἐκινοῦντο πρὸ πολλοῦ μὲ διαπλοκὲς καὶ διαφθορές, κατὰ τῶν ἑλληνικῶν συμφερόντων!!!!!…..

Μακάρι νὰ κάνῃ καὶ μεταβολὴν ὁ πρωθυπουργός μας καὶ ἡ πολιτικὴ ἡγεσία ὑπὲρ τῶν Ἑλλήνων ἐνώπιον τῆς «φίλης μας(;)» Μέρκελ καὶ τῶν ἄλλων κολοβῶν φιδιῶν μας!!!!!…..

Ἐλπίζομε ἐν τῷ μεταξὺ νὰ πρυτανεύσῃ ἡ σύνεσις καὶ νὰ τιθασευθῇ ὁ σύγχρονος σχιζοφρενὴς ὅμαιμος μας Χίτλερ, ὁ ὁποῖος ὡσὰν λυσσασμένος γενίτσαρος βρυχᾶται καθημερινῶς κυρίως ἐναντίον τῆς ὡραιοτάτης Ἑλλάδος μας!!!!!…..

Ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἐχθροὶ κινοῦνται μὲ ὀργανωμένον σχέδιον:
Μεταφέρουν τοὺς εἰσβολεῖς μὲ δωρεὰν μεταφορικὰ μέσα, τοὺς ἔχουν προμηθεύσει μὲ βάρκες, μὲ χημικὰ τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ, μὲ ἐργαλεῖα νὰ κόβουν τὰ συρματοπλέγματα τῶν συνόρων κλπ!!!!!…..
* https://www.fotgrammi.gr/work/προσ-τουσ-φυλαττοντεσ-τα-συνορα-μασ-
Ο ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΠΡΟΣΕΥΧΕΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ
3.3.2020

1. Ὁ Διορθὀδοξςο Σύνδεσμος «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» συμπαρίσταται εἰς τοὺς δεινοπαθούντας συνανθρώπους μας – πρόσφυγας ἀπὸ τὸν καιρὸν τοῦ πολέμου τῆς διαλύσεως τῆς πρώην Γιουγκοσλαβίας (1992) μέχρι σήμερον εἰς τὴν πτωχεύσασαν Ἑλλάδα!!!!!…..

2.Ὅμως τώρα πρέπει νὰ καταδικάσωμε μὲ ὅλην τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς μας τούς «πρόσφυγες» – μαϊμοῦ ποὺ μᾶς στέλνει ὁ Ἐρντογκάν!!!!!…..

3.Συμπαραστεκόμεθα εἰς τοὺς ἀκρίτας μας, οἱ ὁποῖοι ἔχουν νὰ ἀντιμετωπίσουν πετροπόλεμον καὶ δακρυγόνα ἀπὸ τὴν τουρκικὴν πλευρὰν ἀπὸ τὸ συγκεντρωθὲν ἐκεῖ συνονθύλευμα τοῦ ὑποκόσμου!!!!!…..

4.Ἐμεῖς, οἱ ὁποῖοι δεκαετίες ὁλόκληρες ἔχομε ἀποστείλει ἄνω τῶν 75.000 τόννων ἀνθρωπιστικὴν βοήθειαν, τροφίμων καὶ λοιπῶν ἀγαθῶν μέχρι καὶ χοντρὰ πλαστικά, διὰ νὰ τὰ χρησιμοποιοῦν οἱ ὁμόδοξοι άδελφοί μας Σέρβοι διὰ νὰ καλύπτουν θύρες, παράθυρα καὶ στέγες ποὺ κατέστρεφαν τὰ ὁστικὰ κύματα τῶν πυραύλων τοῦ ΝΑΤΟ!!!!!…..
Οἱ Σέρβοι ἔλεγαν: «Στὸν Οὐρανὸ ἔχομε τὸν Θεὸ καὶ στὴν γῆ τοὺς ἀδελφοὺς Ἕλληνες!!!!!…..
Στὸ καζάνι ποὺ βράζει ἡ φασολάδα μόνον τὸ νερὸ εἶναι γιουγκοσλαβικό, ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι ἀπὸ τοὺς ἀδελφοὺς Ἕλληνες. Ὄχι ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα…».
Διότι καὶ ἡ Ἑλλὰς συνέβαλε ἐμμέσως εἰς τὴν ἐξουθένωσιν τῶν Σέρβων. μέσῳ τοῦ ΝΑΤΟ!!!!!…..

5.Ἡ μικρὴ Σερβιδούλα Ἑλένη Μίτσεβιτς, τότε 14 ἐτῶν, εἰς τὸ πάρα πολὺ συγκινητικὸν ποιηματάκι της καταλήγει:
ΑΝ ΘΑ ΑΛΛΑΖΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΘΑ ΔΙΑΛΕΓΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Ὅταν ἐπεδείξαμε τὸ ποίημα εἰς τὸν ἀείμνηστον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κυρὸν Χριστόδουλον, δὲν ἠμποροῦσε νὰ συγκρατήσῃ τὰ δάκρυα του!!…
6.Ἐδῶ καὶ 28 ὁλόκληρα ἔτη ὑπήρξαμε ἡ μόνη ἀνθρωπιστικὴ ὀργάνωσις ἀνεγνωρισμένη ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴν Κοινότητα καὶ τὸν ΟΗΕ!!!!!…..
Ἀργότερον, γύρω εἰς τὸ ἔτος 2000, «φύτρωναν» λαμόγια τῶν ΜΚΟ ποὺ ἦσαν ἄκρως ἐπικίνδυνα τρωκτικά. Κατασπαταλοῦσαν δεκάδες καὶ ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια εὐρὼ γιὰ δῆθεν ἀναπτυξιακὰ προγράμματα!!!!!….. Ὅπως π.χ. ἐπώνυμοι κυβερνητικῆς παρατάξεως διὰ δῆθεν υἱοθετήσεις παιδιῶν κ.λ.π., UNICEF ἡ ὁποία σπάνια ἐξέδιδε ἀποδείξεις καὶ ἡ μερίδα τοῦ λέοντος κατασπαταλεῖτο γιὰ πολυτελείας διαβιώσεις, ταξείδια τῶν συγγενῶν καὶ λοιπῶν συντρόφων, καθὼς καὶ οἱ λοιπὲς ΜΚΟ πού «φύτρωναν» σὰν μανιτάρια διὰ δῆθεν ἀναπτυξιακὰ προγράμματα!!!!…Γιὰ νὰ δικαιολογοῦν τὰ ἑκατομμύρια αὐτά, ἐνοικίαζαν ἕνα μικρὸ χῶρο, προσελάμβαναν καλλίγραμμες ὁμορφότατες γραμματεῖς καὶ μὲ τὰ ὑπόλοιπα χρήματα ἐγίνοντο ὄργια σκανδάλων!!!!!…..
7.Ἀντιθέτως ἰδικὰ μας ἀναπτυξιακὰ προγράμματα μὲ λίαν ἐμπεριστατωμένες οἰκονομοτεχνικὲς μελέτες κ.λ.π. συνεχῶς ἀπερρίπτοντο ἀπὸ τοὺς ἀνευθυνοϋπεύθυνους τῆς Δ/νσης ΥΔΑΣ τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν!!!!!…..
8.Ἐπειδὴ τινὲς προσεπάθουν νὰ δημιουργήσουν συγχύσεις καὶ νὰ μὴ γίνουν ἐξονυχιστικοὶ ἔλεγχοι εἰς τὰ διάφορα σκάνδαλα, διεμαρτυρήθημεν πολλὲς φορὲς εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν, τὸ ὁποῖον ἠναγκάσαμε νὰ μᾶς χορηγήσῃ ἀπὸ τὴν ἁρμοδίαν ὑπηρεσίαν ΥΔΑΣ τὸ ὑπ’ἀρ. 7510/26.9.2014 ἔγγραφον, ὅπου ρητῶς ἀναφέρεται ὅτι ποτὲ δὲν ἐνεκρίθη κάποιο ἀναπτυξιακὸν πρόγραμμά μας!!!!!…. * https://www.fotgrammi.gr/work/προσευχεται-για-τουσ-αγωνιστεσ-τησ-πρ/
ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΣ ΠΑΝΤΟΥ
Ο ΒΕΛΓΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Dries van Langenhove *
12.3.2020

Ὁ ἀρχαῖος ἡμῶν πρόγονος ἀπὸ τὴν Παιανίαν Ἀττικῆς, μεγάλος ρήτωρ , μᾶς θυμίζει!!!!!…..
«Οὐ γὰρ ἔστιν, οὐκ ἔστι τῶν ἔξω τῆς πόλεως ἐχθρῶν κρατῆσαι, πρὶν ἂν τοὺς ἐν αὐτῇ τῇ πόλει κολάσητ’ ἐχθρούς». (Διότι δὲν εἶναι δυνατόν, νὰ νικήσετε τοὺς ἐχθροὺς ποὺ εὑρίσκονται ἔξω ἀπὸ τὴν πόλιν, ἄν δὲν τιμωρήσετε πρῶτα τοὺς ἐχθροὺς ποὺ εὑρίσκονται μέσα εἰς αὐτήν). (ΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ: Περὶ τῶν ἐν Χερρονήσῳ, παρ. 61)!!!!!…..
1.Ἐνῷ οἱ περισσότεροι Ἕλληνες κάτω τῶν 50 ἐτῶν μισοῦν μὲ πάθος τὰ Ἑλληνικὰ καὶ ἡδονιζόμενοι ἔχουν τὴν αἴσθησιν ὅτι ἐπιφέρουν ἕνα γερὸν πλῆγμα εἰς τὴν καρδιὰν τῆς δικτατορίας, ἀντιθέτως τὰ τέκνα τῶν Βάσκων, Καταλανῶν, Κασταλιανῶν, καὶ τῶν κατοίκων τῆς Γαλικίας, τὰ τέκνα τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου, τῆς Αὐστραλίας καὶ ἄλλων χωρῶν μαθαίνουν τὰ ἑλληνικὰ ἀπὸ τὸ Δημοτικόν, μάλιστα καὶ ἀπὸ τὶς πρῶτες τάξεις!!!!….
2. Ἐπειδή ἀνεγκέφαλοι πολιτικοὶ τοῦ Βελγίου ἤθελαν νὰ καταργήσουν τὰ ἑλληνικὰ εἰς ὅλες τὶς βαθμίδες τῆς Ἐκπαιδεύσεως, ἔκαναν πορείαν 10.000 Βέλγοι μαθητὲς καὶ 1.000 καθηγητές των ἀπαιτοῦντες τὴν περαιτέρω ἐκμάθησιν τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς καὶ Λατινικῆς!!!!!…..
3.Τοιουτοτρόπως, αὐτὰ τὰ παιδιὰ γίνονται πνευματοφόρα – ἀθλητὲς καὶ πρωταθλητὲς τοῦ πνεύματος καὶ εἶναι πειθαρχημένα. Τὸ βραδάκι τρῶν τὸ φαγητό τους, κάνουν τὸ μπανάκι τους καὶ κοιμοῦνται πολὺ νωρίς!!!!!…..
4.Ἀντιθέτως, οἱ νέοι γονεῖς τῆς Ἑλλάδος τὰ διδάσκουν διὰ τοῦ αἰσχίστου παραδείγματός των, νὰ εἶναι νυκτόβια ζῶα, παρακολουθοῦντες τὰ διάφορα χαμαιτυπεῖα, τὶς τηλεοράσεις νὰ προλάβουν σκηνὲς ὀργίων!!!!!…..
Τὰ μυαλά των ἐξάπτονται καὶ μὲ πρόστυχες φαντασιώσεις πηγαίνουν νὰ κοιμηθοῦν!!!!!…..
Τοιουτοτρόπως, πρὶν εἰσέλθουν εἰς τὴν ἐφηβικὴ ἡλικία τὰ θηλυκὰ γίνονται ἐν δυνάμει πόρνες καὶ γιαγιάδες μένουν μὲ ἀνοικτὸ τὸ στόμα διὰ ὅλες αὐτὲς τὶς μεθόδους ποὺ γνωρίζουν αὐτὰ τὰ θηλυκὰ ἀπ’ ἔξω καὶ ἀνακατωτὰ καὶ ἀργότερα λίαν εὐχαρίστως γίνονται καὶ σωματικῶς – εἰς τὴν πρᾶξιν – διεφθαρμένες ἀπαιτοῦσαι ἐπιτακτικῶς νὰ τὶς ἐκπαρθενεύσουν οἱ γόητες τους!!!!…..
Ἀκόμη καὶ τὶς Κυριακὲς ὁδηγοῦν αὐτοὶ οἱ διεφθαρμένοι γονεῖς τὰ παιδιά των εἰς «μπαλέτα», κολυμβητήρια, ἀγωνίσματα κ.λπ.!!!!!…..
Σπάνια ὑπάρχουν γονεῖς, οἱ ὁποῖοι συνιστοῦν εἰς τὰ τέκνα των νὰ μεταβαίνουν εἰς τὴν Ἐκκλησία, χωρὶς νὰ τὰ διδάσκουν μὲ τὸ νὰ μεταβαίνουν καὶ οἱ ἴδιοι εἰς τὴν Ἐκκλησία διὰ τοῦ παραδείγματός των!!!!!…..
Αὐτοὶ ὅμως κοιμοῦνται διακατεχόμενοι ἀπὸ τὸ πάθος τοῦ «ἀνικατοποίητου»!!!!!…..
Τὰ παιδάκια ὅμως ἔχουν κριτικὴ καὶ ὡριμότητα καὶ λέν: «ἀφοῦ δὲν πάει ἡ μαμὰ καὶ ὁ μπαμπὰς στὴν Ἐκκλησία, ἄρα δὲν εἶναι ἀπαραίτητο νὰ πᾶμε καὶ ἐμεῖς»…. Tοιουτοτρόπως δὲν πηγαίνουν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν ἀπὸ βαθείαν πίστιν!!!!…..
Καὶ ἂν πᾶν, πᾶν ἀπὸ πειθαναγκασμὸν ἢ καὶ δὲν πηγαίνουν καθόλου!!!!!…..
5.Καὶ ἕνας φιλόσοφος ἔλεγε: «σᾶς συγχαίρω γονεῖς γιατὶ τὸ τέκνο σας ἔχει τὸ χρῶμα τῆς ἀρετῆς» ( τῆς ἁγνότητος, τὸ λευκὸ) ἢ ἔστω τὸ χρῶμα τῆς ντροπῆς ποὺ κοκκινίζει τὸ παιδί, ὅταν ἔχει καλὴν ἀνατροφὴν καὶ φιλότιμον καὶ ντρέπεται, ὅταν κάνῃ κάτι κακόν!!!!!…..

6.Σὲ ἀντίθετες περιπτώσεις τὸ παιδὶ ἔχει συνηθίσει νὰ δαιμονίζεται, ὅπως ὁ Θεάνθρωπος ἔλαβε τὴν ἀπάντησιν ἀπὸ τὸν δυστυχισμένον πατέρα τοῦ Εὐαγγελίου!!!!!…..
«καὶ ἐπηρώτησε τὸν πατέρα αὐτοῦ• πόσος χρόνος ἐστὶν ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ; ὁ δὲ εἶπε παιδιόθεν» (Μαρκ. 9, 21).

Ο ΒΕΛΓΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Dries van Langenhove
ΜΑΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΝ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ

Ὁ Φλαμανδὸς βουλευτὴς τοῦ Βελγίου, κ. Dries van Langenhove κρατών εἰς τὰ χέρια του τὴν Ἑλληνικὴν σημαίαν ἀνοιγμένην, ἐνώπιον τοῦ Κοινοβουλίου τοῦ Βελγίου ὡμίλησε μὲ θερμὰ λόγια διὰ τὴν πατρίδα μας καὶ κατηγόρησε κεραυνοβόλως τὴν Κυβέρνησίν του, διότι μὲ αὐτὰ ποὺ ὑπέγραψε ἔδωσε πράσινο φῶς εἰς τοὺς Τούρκους νὰ συμπεριφέρωνται τόσον χυδαιότατα, ὅπως τὶς μέρες αὐτὲς εἰς τὰ σύνορά μας, τὸν Ἔβρον καὶ τὸ Αἰγαῖον!!!!!…..

(video: https://www.facebook.com/watch/?v=186748889287002

Eἶπε μεταξὺ τῶν ἄλλων ὁ κ. van Langenhove!!!!!…..
«Κύριε πρωθυπουργέ, ἄν ἔδινα τὰ κλειδιὰ τοῦ σπιτιοῦ μου σὲ ἕνα διαρρήκτη καὶ νὰ τὸν πληρώσω νὰ μὴ διαρρήξει τὸ σπίτι μου, θὰ λέγατε ὅτι εἶμαι τρελός, … Λοιπόν, αὐτὸ ἀκριβῶς ἔκαναν ὅλα τὰ κόμματα τοῦ Βελγίου, τὸ 2016 ὅταν ὑπέγραψαν τὴν συμφωνία ἐκβιασμοῦ μὲ τὸν Ἐρντογάν!!!!!…..
Τοῦ δώσαμε τὰ κλειδιὰ στὰ εὐρωπαϊκὰ σύνορά μας καὶ στὴ συνέχεια τοῦ καταβάλουμε πολλὰ δισεκατομμύρια εὐρώ, γιὰ νὰ μὴ κάνει… κατάχρησιν αὐτῶν τῶν κλειδιῶν!!!!!…..
Ἀλλὰ ὁ Ἐρντογάν, φυσικά, εἶναι πολὺ πιὸ ἔξυπνος ἀπὸ ὅ, τι ἐσεῖς!!!!!…..
Οἱ Τοῦρκοι ἔχουν ἕνα ἡγέτη ὁ ὁποῖος – σὲ ἀντίθεσιν μὲ ἐσᾶς – ξέρει τὶ εἶναι «Realpolitik»!!!!!…..
Ὁ Ἐρντογὰν γνώριζε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὅτι θὰ μποροῦσε πολὺ εὔκολα νὰ ἐκβιάσῃ τὴν Εὐρώπη μὲ αὐτὴ τὴν συμφωνία!!!!!…..
Ξέρεις αὐτὴ τὴν σημαία, κύριε Πρωθυπουργέ;;;;;…..Ξέρετε αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους;;;;;…..Εἶναι οἱ Ἕλληνες, καὶ φρουροῦν τὰ σύνορά μας!!!!!…..Παρακολουθοῦν ἐπίσης τὸ μέλλον μας. Ἑπομένως, ἡ ἐρώτησίς μου εἶναι ἁπλῆ, κυρίε Wilmès : συνειδητοποιεῖτε τώρα ποιὸς εἶναι ὁ πραγματικός μας σύμμαχος»;;;;;…..

Τὴν ἐρχομένην Τρίτην 17.3.20 λαμβάνει χώραν εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν ἡ σύσκεψις τοῦ Ερντογκάν μὲ τούς «φίλους μας» Άνγκελα Μέρκελ – Μακρόν, διὰ νὰ συζητήσουν τὰ καθημερινῶς ὀξυνόμενα προβλήματα καὶ τὴν τρομοκρατίαν, τὴν ὁποίαν ὑφιστάμεθα ἀπὸ τούς «ἀδελφούς – κουμπάρους καὶ δὲν συμμαζεύεται» Τούρκους, χωρὶς τὴν συμμετοχὴν τῆς Ἑλλάδος !!!!!…..Ὁποία ἀνηθικότης καὶ καταισχύνη, διότι ὑποκύπτομε συστηματικῶς εἰς αὐτὲς τὶς ἄκρως ἀνήθικες συμπεριφορὲς τοῦ Ἐρντογάν;;;;;….. Ἐν τῷ μεταξὺ καὶ ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες συνεχίζεται ἡ ἀντίστασις!!!!!…..

ΜΕΓΑΛΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΣ ΤΗΝ Ἀστόρια τῶν Η.Π.Α. (Πλατεία τῶν Ἀθηνῶν, 8 Μαρτίου 2020) ὑπὸ τῶν συλλόγων καὶ ὁμοσπονδιῶν τῶν Nησιωτῶν τῆς Νέας Ὑόρκης μαζὶ μὲ τοὺς Μακεδόνες!!!!!….. Ὁμιλητὴς ἦτο καὶ ὁ γνωστὸς Φιλέλλην Νιγηριανὸς ὀδοντίατρος Δρ Sam Chekwas, τὸν ὁποῖον τὸ Ἵδρυμά μας ἔχει φιλοξενήσει ἐπανειλημμένως εἰς τὴν Ἑλλάδα, διὰ νὰ κάνῃ ὁμιλίες διὰ τὸν ἑλληνισμὸν καὶ τὴν ἑλληνικὴν γλῶσσαν !!!!!…

Ὁ ἀγωνιστὴς Καθηγητὴς τῆς Ἰατρικῆς τοῦ Α.Π.Θ. κ. Ἀπόστολος Χατζητόλιος μᾶς ἔστειλε τὸ κατωτέρω μήνυμα: Ἀγαπητοὶ Συναγωνιστές,
Τὸ σύνθημά μας εἶναι Ἀγώνας καὶ Ἀντίσταση ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος!!!!!…..
Μὲ ἀγωνιστικοὺς χαιρετισμούς Ἀπόστολος Ι. Χατζητόλιος

Πρόσφατος συνέντευξις τοῦ κ. καθηγητοῦ εἰς τὴν ἐκπομπήν “Γράμματα Σπουδάματα” τοῦ Τ. Σ. ΔΙΟΝ https://www.youtube.com/watch?v=OR0h65UEnXw https://www.youtube.com/watch?v=c3g6mA9yd3o
*https://www.fotgrammi.gr//work/ταμα-του-εθνουσ-μεροσ-1ον-εξωτερι/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *